ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

праці та соціальної

політики України

12.11.02 № 574

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13.12.02

за № 967/7255

ДНАОП 9.2.30-1.01-02 (НПАОП 80.42-1.01-02)

ПРАВИЛА

з охорони праці для навчальних закладів,

у яких проводяться профільне навчання

і професійна підготовка учнів з автосправи

  1. Загальні положення

1.1. Ці Правила поширюються на загальноосвітні навчальні заклади, міжшкільні навчально-виробничі комбінати та позашкільні навчальні заклади, що здійснюють профільне навчання, професійну підготовку учнів з автосправи, незалежно від форм власності та підпорядкування (далі – навчальні заклади).

1.2. Ці Правила визначають вимоги безпеки та виробничої санітарії під час навчання у кабінетах (класах) будови, технічного обслуговування та експлуатації автотранспортних засобів, правил дорожнього руху, основ безпеки руху (далі – кабінети), лабораторіях будови, технічного обслуговування та експлуатації автотранспортних засобів (далі – лабораторіях), відкритих майданчиках навчальної їзди і є обов'язковими для виконання учнями, учителями, викладачами, майстрами виробничого навчання, інструкторами виробничого навчання, інструкторами з навчання практичної їзди, керівниками навчальних закладів, у яких здійснюється профільне навчання та професійна підготовка учнів з автосправи (далі – навчання з автосправи).

1.3. Ці Правила узгоджені з Міністерством освіти і науки України, Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством транспорту України, Національним НДІ охорони праці Міністерства праці та соціальної політики України, ЦК профспілки працівників освіти і науки України.

1.4. Навчання з автосправи проводиться відповідно до програм, затверджених Міністерством освіти і науки України.

1.5. Відповідно до Положення про порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, під час професійної підготовки учнів у навчальних закладах також здійснюється підготовка водіїв транспортних засобів категорії «В» і «С». Ці навчальні заклади створюються за наявності необхідної матеріально-технічної та навчально-методичної бази, педагогічних працівників.

1.6. Навчання з автосправи та підготовка водіїв транспортних засобів у навчальних закладах проводяться:

у кабінетах (класах) будови, технічного обслуговування та експлуатації автотранспортних засобів;

у кабінетах (класах) правил дорожнього руху та основ безпеки руху;

у лабораторіях будови автотранспортних засобів;

у лабораторіях технічного обслуговування та експлуатації автотранспортних засобів;

на відкритих майданчиках навчальної їзди (автодромах).

Навчання учнів з автосправи та підготовка водіїв транспортних засобів проводяться також на автотранспортних підприємствах і в організаціях відповідно до програм, затверджених МОН України.

1.7. Навчання учнів з автосправи та підготовка водіїв проводяться на дорожніх транспортних засобах (далі – ДТЗ) з двигунами, що працюють на рідкому паливі. Використовувати автомобілі з бензо-газовими двигунами і газодизелі не дозволяється.

1.8. Учні навчальних закладів, у яких проводиться підготовка водіїв, проходять медичний огляд з метою визначення професійної придатності до роботи водієм відповідно до Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженого наказом МОЗ України від 31.03.94 №45, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.07.94 за №176/385 (із змінами), і Переліку робіт, де є потреба в професійному доборі, затвердженого спільним наказом МОЗ України та Держнаглядохоронпраці від 23.09.94 №3263/121, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.01.95 за №18/554 (із змінами).

1.9. Під час визначення видів робіт для учнів необхідно керуватися Переліком важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затвердженим Наказом №4 МОЗ України 31.03.94 6. Зареєстрований 28.07.94 №176/ 385 Мін'юстом України , ”Положенням про навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці”, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 30.12.94 №130 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.01.95 за №14/550.

1.10. Перенесення вантажів учнями має становити не більш як 1/3 робочого часу в разі максимальної маси вантажу, що переноситься відповідно до Граничних норм підіймання і переміщення вантажів неповнолітніми, затверджених наказом МОЗ України від 22.03.96 №59, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16.04.96 за №183/1208, а саме: 5,6 - – для дівчат 16 -17 років, 11,2- – для хлопців 16-17 років.

1.11. На учнів поширюються всі норми і правила, встановлені для неповнолітніх Кодексом законів про працю України, Законом України “Про охорону праці”, законодавством України у сфері охорони здоров’я.

1.12. Учням, яких навчають водінню автомобіля, має бути не менше 16 років відповідно до Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.01 №1306.

1.13. Відповідно до Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.01 №563, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.11.01 за №969/6160, введення в експлуатацію кабінетів (класів), лабораторій будови та технічного обслуговування автотранспортних засобів, відкритих майданчиків для навчання водінню під час приймання навчального закладу до нового навчального року проводить комісія, створена за наказом органу державної виконавчої влади (держадміністрації), до якої входять керівник навчального закладу, представники районного (міського) відділу освіти, профспілки галузі, а під час уведення в дію новоутворених або переобладнаних кабінетів, лабораторій також і представники відповідних органів державного нагляду (охорони праці, пожежної безпеки, санітарно-епідеміологічної служби), органів Державтоінспекції тощо.

1.14. Початкове навчання учнів водінню ДТЗ має проводитися на закритих майданчиках, де відсутній рух інших учасників дорожнього руху.

Водіння ДТЗ на дорогах дозволяється тільки в присутності майстра виробничого навчання, інструктора виробничого навчання або інструктора з навчання водінню (далі – особа, яка проводить навчання з автосправи або навчання водінню).

1.15. Відповідно до Правил дорожнього руху особа, яка проводить навчання учнів водінню, повинна мати документ про право навчання водінню і посвідчення про право управління транспортним засобом відповідної категорії. Вона несе відповідальність як водій відповідно до чинного законодавства і Правил дорожнього руху.

1.16. Розслідування нещасних випадків з учнями, що сталися під час проведення навчання з автосправи та підготовки водіїв транспортних засобів, проводиться у відповідності до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 31.08.01 №616 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.01 за №1093/6284.

1.17. Відповідно до Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти систематичний контроль за безпечними умовами праці та навчання, виробничої санітарії, пожежної безпеки, а також за станом здоров’я учнів, які проходять навчання з автосправи та підготовку водіїв транспортних засобів, покладається на керівників навчальних закладів, місцевих органів управління освітою.

1.18. Ці Правила поширюються на професійно-технічні навчальні заклади, які проводять навчання з професій для автотранспорту, а саме: водій автотранспортних засобів категорії “В” і “С”; слюсар з ремонту автомобілів.

2. Вимоги безпеки до навчальних приміщень,

відкритих майданчиків навчальної їзди та їх обладнання

2.1. Загальні положення

2.1.1. Приміщення кабінетів і лабораторій мають відповідати вимогам:

ДБН В.2.2-3-97 “Будинки та споруди навчальних закладів”, затверджених наказом Держкоммістобудування України від 27.06.96 №117;

ДСанПіН 5.5.2.008-01 “Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу”, затверджених постановою МОЗ України від 14.08.01 №63;

ДНАОП 0.00-1.21-98 “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.98 №4, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.02.98 за №93/2533;

НАПБ В.01050-98/920 “Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України”, затвердженого спільним наказом Міністерства освіти і науки України та ГУДПО МВС України від, 30.09.98 №348/70, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17.12.98 за №800/3240 (із змінами).

2.1.2. Приміщення кабінетів і лабораторій (далі – навчальні приміщення) необхідно використовувати тільки за своїм призначенням.

2.1.3. Не дозволяється організовувати навчальні приміщення в підвалах і напівпідвалах будівель.

2.1.4. Для стоянки навчальних транспортних засобів у навчальному закладі слід передбачати місця на окремих майданчиках поза межами навчальної зони.

2.1.5. Приміщення та відкриті майданчики для зберігання навчальних транспортних засобів повинні відповідати вимогам ДНАОП 0.00-1.28-97.

2.1.6. Небезпечні зони та дільниці на майданчиках та в приміщеннях повинні позначатися кольорами сигнальними і знаками безпеки, дорожніми знаками згідно з ГОСТ 12.4.026-76 “Цвета сигнальные и знаки безопасности», Правилами дорожнього руху.

2.1.7. Підлога має бути рівна з твердим покриттям без виступів, вибоїн і витримувати навантаження встановлених у приміщеннях розрізних агрегатів і складальних одиниць автомобіля.

2.1.8. Відповідно до ДСанПіН 5.5.2.008-01 “Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу” температура повітря в кабінетах і лабораторіях повинна бути 17-21°С, відносна вологість повітря - 30-60%.

2.1.9. Навчальні приміщення мають бути обладнані вентиляцією та опаленням.

У приміщеннях улаштовують змішану вентиляцію (природну й механічну), яка забезпечує повітрообмін, температуру й стан повітряного середовища, передбачені нормами ДСанПіН 5.5.2.008-01 “Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу”.

2.1.10. Незалежно від наявності вентиляційних пристроїв у віконних отворах мають бути фрамуги, що відчиняються, або інші пристрої для провітрювання: для відчинення і регулювання фрамуг вікон слід мати зручні пристрої, якими керують з підлоги.

2.2. Вимоги до обладнання навчальних приміщень

2.2.1. Загальні вимоги

2.2.1.1. Розміщення лабораторних меблів і обладнання у навчальних приміщеннях має забезпечувати зручність і безпеку роботи і відповідати вимогам ДСанПіН 5.5.2.008-01 “Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу”.

2.2.1.2. Розміри лабораторних двомісних столів мають відповідати вимогам ГОСТ 18314-93 “Столи учнівські лабораторні” (висота 0,72-; розміри робочої площини 1,2х0,6 м), відстань між столами - не менш як . Лабораторні столи прикріплюють до підлоги.

Поверхню столів покривають негорючими матеріалами типу пластик, на яких не утворюються подряпини від деталей і складальних одиниць автомобіля.

Щоб запобігти падінню деталей, усі боки столу (крім зверненого до учнів) повинні мати бортики заввишки 3 - .

2.2.1.3. На вікнах кабінетів установлюють затемнення для демонстрування кінофільмів, діафільмів тощо.

2.2.2. Освітлення і електробезпека

2.2.2.1. Освітлення навчальних приміщень має відповідати вимогам СНиП ІІ-4-79 “Естественное и искусственное освещение”. Визначаючи коефіцієнт природного освітлення навчально-виробничих приміщень навчальних закладів, їх треба прирівнювати до приміщень виробничих будівель з точними роботами (III розряд робіт).

2.2.2.2. Вікна та інші світлові отвори не дозволяється захаращувати інструментом, пристроями, навчально-наочними посібниками та іншими предметами.

2.2.2.3. Віконні шибки потрібно очищати від пилу й бруду не рідше ніж два рази на рік.

До миття вікон будь-якого поверху не дозволяється залучати учнів.

2.2.2.4. Електрообладнання у навчальних приміщеннях повинно відповідати вимогам ДНАОП 0.00-1.21-98 “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”.

2.2.2.5. Електрична частина освітлювальних установок (напруга, виконання і захист освітлювальних мереж, заземлення тощо) повинна відповідати вимогам Правил улаштування електроустановок.

2.2.2.6. Електропостачання робочих місць учнів здійснюється від розподільного щита, встановленого біля робочого місця вчителя.

2.2.2.7. На лабораторних столах слід установлювати розетки з підводкою електроенергії напругою 12 В для виконання лабораторних робіт.

2.2.2.8. До початку навчання з автосправи особа, яка проводить це навчання, повинна навчити учнів правилам електробезпеки і тільки після засвоєння їх учнями може допускати їх до роботи.

2.2.2.9. У разі виявлення несправності електрообладнання слід негайно припинити роботу і повідомити особу, яка проводить навчання з автосправи.

2.2.2.10. Усі роботи з електрообладнанням, вмикання і вимикання електроустановок, заміна електроламп, вставка запобіжників тощо має виконувати особа, яка проводить навчання з автосправи, з відповідним допуском з електробезпеки.

2.2.3. Вимоги до обладнання лабораторії будови автотранспортних засобів

2.2.3.1. Усе обладнання лабораторії, що експлуатується, має бути надійно закріплене і в повній справності.