ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ


Н А К А З


01.07.2004 N 163Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 липня 2004 р.

за N 888/9487


Про затвердження Правил державної реєстрації

та обліку великотоннажних автомобілів та

інших технологічних транспортних засобів,

що не підлягають експлуатації

на вулично-дорожній мережі

загального користування


На виконання Закону України "Про дорожній рух" та відповідно до Положення про Державний комітет України з нагляду за охороною праці, затвердженого Указом Президента України від 16 січня 2003 року N 29/2003 , з метою впорядкування роботи територіальних органів Держнаглядохоронпраці України щодо державної реєстрації великотоннажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, Н А К А З У Ю:


1. Затвердити Правила державної реєстрації та обліку великотоннажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування (далі - Правила), що додаються.


2. Начальнику управління організації нагляду та обліку травматизму Толмачову В.В. і начальнику управління науково-технічного забезпечення державного нагляду Больману Г.О. ужити заходів щодо виконання територіальними управліннями та експертно-технічними центрами Держнаглядохоронпраці України вимог зазначених Правил.


3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держнаглядохоронпраці України від 31.03.1994 N 26 "Про затвердження Правил реєстрації та обліку великотоннажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 травня 1994 року за N 98/307.


4. Начальнику управління науково-технічного забезпечення державного нагляду Больману Г.О. подати цей наказ до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.


5. Заступнику начальника управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Кубієвичу М.В. внести відповідні зміни до Державного реєстру нормативно-правових актів про охорону праці.


6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Держнаглядохоронпраці України Плетньова В.А.


Голова Комітету

С.СторчакПОГОДЖЕНО:
Фонд соціального страхування

від нещасних випадків на виробництві

та професійних захворювань України
Директор виконавчої дирекції

соціального страхування

від нещасних випадків

В.І.КротЗаступник голови Федерації

профспілок України

О.В.ЄфіменкоГолова Державного комітету

України з питань регуляторної

політики та підприємництва

Ю.А.АвксентьєвЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держнаглядохоронпраці

України

01.07.2004 N 163
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 липня 2004 р.

за N 888/9487


ПРАВИЛА

державної реєстрації та обліку великотоннажних

автомобілів та інших технологічних

транспортних засобів, що не підлягають

експлуатації на вулично-дорожній

мережі загального користування


Загальні положення


1. Цими Правилами встановлюється єдиний на території України порядок державної реєстрації, обліку та видачі реєстраційних документів і номерних знаків на великотоннажні автомобілі та інші технологічні транспортні засоби (далі - технологічні транспортні засоби), що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування.


2. Ці Правила є обов'язковими для всіх юридичних і фізичних осіб, які є власниками технологічних транспортних засобів, реалізують або експлуатують їх. Представники власників транспортних засобів виконують обов'язки і реалізують права цих власників у межах наданих їм повноважень.


3. Державна реєстрація технологічних транспортних засобів здійснюється територіальними органами Держнаглядохоронпраці України з метою забезпечення додержання вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, підвищення безпеки при експлуатації технологічних транспортних засобів і попередження травматизму працівників. Перелік типів технологічних транспортних засобів наведено у додатку 1.


4. Технічне забезпечення реєстрації технологічних транспортних засобів (проведення технічного огляду технологічних транспортних засобів) здійснюється експертно-технічними центрами Держнаглядохоронпраці України (далі - ЕТЦ).


5. У цих Правилах вживаються такі терміни:

технологічний транспортний засіб - великотоннажні й інші технологічні автомобілі, гусеничні і колісні трактори, у тому числі з навісним обладнанням, інші машини і механізми на їхньому шасі, автотракторні причіпи і напівпричіпи, причіпні механізми, скрепери самохідні і причіпні, вантажопідйомні та інші машини на спеціальному самохідному шасі, самохідна дорожньо-будівельна техніка, навантажувачі всіх типів, авто- і електрокари, електровізки та інші, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування; технічний огляд - оцінка технічного стану транспортного засобу на відповідність вимогам нормативно-правових актів з охорони праці та навколишнього середовища.


Реєстрація технологічних транспортних засобів


6. Технологічні транспортні засоби реєструються за юридичними і фізичними особами.


7. Власники технологічних транспортних засобів зобов'язані зареєструвати їх протягом 10 діб після придбання, тимчасового ввезення на територію України або виникнення обставин, що є підставою для внесення змін до реєстраційного документа.


8. Експлуатація технологічних транспортних засобів, незареєстрованних у територіальних органах Держнаглядохоронпраці України, забороняється.


9. Перед реєстрацією кожного технологічного транспортного засобу проводиться його технічний огляд, про що видається талон про проходження технічного огляду.


10. На технічно несправні транспортні засоби талони про проходження технічного огляду не видаються. Видача талона про проходження технічного огляду може бути проведена тільки після усунення несправностей і повторного проведення технічного огляду.


11. Реєстрація технологічних транспортних засобів здійснюється на підставі:

письмової заяви власника (додатки 2, 3);

документів, що засвідчують юридичну чи фізичну особу;

документів про правомірність придбання транспортного засобу;

паспорта (формуляра) заводу-виготовлювача або дубліката паспорта (формуляра) у разі втрати оригіналу;

акта технічного огляду;

довідки про місце стоянки технологічного транспортного засобу (для юридичних осіб);

наказу про призначення посадових осіб, відповідальних за технічний стан, реєстрацію та облік транспортних засобів (для юридичних осіб).


12. Правомірність придбання технологічних транспортних засобів, вузлів і агрегатів, які мають ідентифікаційні номери, підтверджується відповідними документами, а саме:

довідкою-рахунком, яка видана заводом-виготовлювачем або іншим суб'єктом господарювання, що реалізує технологічний транспортний засіб;

договорами купівлі-продажу, міни, дарування;

свідоцтвами про право власності на частку в спільному майні подружжя, дорученнями та іншими документами, посвідченими або виданими в установленому порядку;

вантажною митною декларацією на транспортний засіб, що ввозиться, або посвідченням митного органу про реєстрацію увезених із-за кордону транспортних засобів, вузлів і агрегатів, що мають ідентифікаційні номери;

рішенням уповноваженого органу про відчуження технологічного транспортного засобу;

свідоцтвом про реєстрацію з відміткою про зняття з обліку за місцем попередньої реєстрації для технологічних транспортних засобів, що були в експлуатації;

копією рішення суду і виконавчого листа про належність технологічного транспортного засобу;

документами, що підтверджують реалізацію технологічного транспортного засобу на аукціоні;

іншими посвідченими в установленому порядку документами, що встановлюють право власності на технологічний транспортний засіб.


13. На зареєстрований технологічний транспортний засіб видаються номерний знак і свідоцтво про реєстрацію технологічного транспортного засобу (далі - свідоцтво про реєстрацію) за формою додатка 4. Свідоцтво про реєстрацію має необмежений термін дії.

На причіпну техніку, що агрегатується з технологічними транспортними засобами та має ідентифікаційні номери вузлів (агрегатів), видається свідоцтво про реєстрацію без видачі номерного знака.


14. Технологічний транспортний засіб, що належить декільком юридичним або фізичним особам (співвласникам), право власності яких на цей засіб підтверджується одним із документів, зазначених у пункті 12 цих Правил, за письмовою згодою співвласників реєструється за одним із них. У графі "Особливі примітки" свідоцтва про реєстрацію щодо іншого співвласника робиться запис:

"_________________________________________________________________ має

(прізвище, ім'я, по батькові або найменування юридичної особи)


право керувати (експлуатувати) та є співвласником", який скріплюється підписом посадової особи і печаткою територіального органу Держнаглядохоронпраці, що реєструє технологічний транспортний засіб.


15. Експлуатація транспортних засобів без номерного знака, свідоцтва про реєстрацію, талона про проходження технічного огляду не допускається.


16. Свідоцтво про реєстрацію та номерний знак замість втрачених або таких, що стали непридатними, видаються на підставі заяви власника після звірки відповідності ідентифікаційних номерів агрегатів транспортного засобу обліковим даним, при цьому у верхньому лівому куті свідоцтва про реєстрацію ставиться штамп "Дублікат".


17. На технологічний транспортний засіб, що тривалий час (більше 3 років) був в експлуатації у підприємства (організації), на якому не збереглися документи про його придбання, для поставлення на облік надається копія інвентарної картки обліку основних засобів (типова форма N ОЗ-6, завірена підписами керівника, головного бухгалтера і печаткою підприємства, де вказується дата введення в експлуатацію технологічного транспортного засобу.


18. На придбаний технологічний транспортний засіб, що раніше експлуатувався і перебував на обліку, для реєстрації необхідно надати разом з документами, зазначеними у пункті 11, свідоцтво про реєстрацію з позначкою про зняття з обліку.


19. Реєстрація технологічних транспортних засобів, виготовлених за межами України, проводиться за умови проведення експертизи ЕТЦ на відповідність засобів нормативно-правовим актам з охорони праці.


20. Допускається реєстрація зібраних та самостійно сконструйованих технологічних транспортних засобів серійного та несерійного зразка, виготовлених відповідно до затверджених технічних вимог і на підставі документів, що підтверджують придбання вузлів і агрегатів із зазначенням їх ідентифікаційних номерів.


21. Транспортні засоби не підлягають реєстрації, перереєстрації чи зняттю з обліку зі знищеними, фальсифікованими або підробленими ідентифікаційними номерами вузлів і агрегатів (крім випадків вибракування). Перевірка ідентифікаційних номерів у разі потреби здійснюється фахівцями ЕТЦ.


22. Свідоцтво про реєстрацію і номерний знак можуть видаватися іншій особі за дорученням, засвідченим у встановленому порядку.


23. Номерний знак встановлюється у місці, передбаченому конструкцією технологічного транспортного засобу.

Якщо конструкцією технологічного транспортного засобу таке місце не передбачене, номерний знак встановлюється:

на технологічних транспортних засобах, що мають жорстку кабіну, - на верхньому лівому боці задньої стінки кабіни (у межах її верхнього габариту);

на технологічних транспортних засобах з м'якою (знімною) кабіною або без неї - на задній частині крила лівого заднього колеса;

на причепах, напівпричепах - на кронштейні, розміщеному під лівим боком заднього борту (з дублюванням номерного знака фарбою на задньому борті).

В усіх випадках номерний знак повинен бути добре укріплений, а на тракторах, тракторних причепах, самохідних машинах і механізмах, що використовуються на транспортних роботах або транспортуються (пересуваються, перебазуються) дорогами загального користування, видимість його повинна бути забезпечена на відстані, передбаченій нормативною документацією.

Допускається улаштування номерного знака на спеціальній рамці без зменшення його розмірів.


24. Технологічний транспортний засіб, що належить фізичній особі, реєструється за місцем проживання власника.


25. Відомості про зареєстрований або перереєстрований транспортний засіб та його власника заносяться у журнал реєстрації технологічних транспортних засобів (додаток 5), який веде територіальний орган Держнаглядохоронпраці України. У журналі реєстрації робиться відповідний запис про видачу дубліката свідоцтва про реєстрацію.


26. Після реєстрації технологічних транспортних засобів у територіальному органі Держнаглядохоронпраці України залишаються на зберігання такі документи:

заява власника з відмітками в ній про видані свідоцтво про реєстрацію і номерний знак;

копія свідоцтва про реєстрацію;