Код Назва
НПАОП 0.00-3.09-05 Про затвердження норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників підприємств електроенергетичної галузі
НПАОП 0.00-3.09-05 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників підприємств електроенергетичної галузі
НПАОП 0.00-3.10-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам гірничодобувної промисловості
НПАОП 0.00-3.10-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам гірничодобувної промисловості
НПАОП 0.00-3.10-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам гірничодобувної промисловості
НПАОП 0.00-3.10-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям машинобудівних та металообробних виробництв
НПАОП 0.00-3.11-94 Орієнтовні нормативи трудомісткості та вартості робіт щодо опрацювання державних нормативних актів про охорону праці
НПАОП 0.00-3.12-81 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям підприємств та організацій матеріально-технічного постачання
НПАОП 0.00-3.12-81 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим предприятий и организаций материально-технического снабжения
НПАОП 0.00-3.13-01 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам дорожнього господарства
НПАОП 0.00-3.15-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам авіаційної та оборонної промисловості
НПАОП 0.00-3.15-08 Про затвердження норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам авіаційної та оборонної промисловості
НПАОП 0.00-3.15-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам авіаційної та оборонної промисловості
НПАОП 0.00-3.16-12 Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам нафтогазової промисловості
НПАОП 0.00-3.17-12 Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам окремих виробництв
НПАОП 0.00-3.18-13 Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття
НПАОП 0.00-3.19-13 Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва штучної шкіри і технічних тканин
НПАОП 0.00-3.20-13 Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам паросилового, енергетичного господарства, станцій і цехів з вироблення генераторного газу
НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту
НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індівідуального захисту
НПАОП 0.00-4.03-04 Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці
НПАОП 0.00-4.03-04 Про затвердження положення про державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці
НПАОП 0.00-4.05-03 Порядок видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами
НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства
НПАОП 0.00-4.09-07 (Попередня редакція) Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства
НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства
НПАОП 0.00-4.10-93 Про типове положення про професійні воєнізовані аварійно-рятувальні формування
НПАОП 0.00-4.10-93 Типове положення про професійні воєнізовані аварійно-рятувальні формування
НПАОП 0.00-4.11-07 Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці
НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці
НПАОП 0.00-4.12-05 (Попередня редакція) Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці
НПАОП 0.00-4.12-05 Типовое положение про порядок проведения обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда
НПАОП 0.00-4.12-05 Типовое положение о порядке проведения обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда
НПАОП 0.00-4.12-05 Про затвердження типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та переліку робіт з підвищеною небезпекою
НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці
НПАОП 0.00-4.14-94 Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці
НПАОП 0.00-4.14-94 Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих актів про охорону праці
НПАОП 0.00-4.15-98 Про затвердження положення про розробку інструкцій з охорони праці
НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці
НПАОП 0.00-4.20-94 Положення про порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці
НПАОП 0.00-4.21-04 Про затвердження типового положення про службу охорони праці
НПАОП 0.00-4.21-04 Об утверждении типового положения о службе охраны труда
НПАОП 0.00-4.21-04 (Попередня редакція) Типове положення про службу охорони праці
НПАОП 0.00-4.21-04 Типового положення про службу охорони праці
НПАОП 0.00-4.24-03 Положення про порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професіям, пов’язаним з роботами із шкідливими та важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки
НПАОП 0.00-4.24-03 (Попередня редакція) Положення про порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з роботами із шкідливими та важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки
НПАОП 0.00-4.24-03 Положення про порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з роботами із шкідливими та важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки
НПАОП 0.00-4.26-96 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту
НПАОП 0.00-4.26-96 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту
НПАОП 0.00-4.29-97 Типове положення про кабінет охорони праці
НПАОП 0.00-4.33-99 Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій
НПАОП 0.00-4.33-99 Положение по разработке планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций и аварий
НПАОП 0.00-4.33-99 (Попередня редакція) Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій
НПАОП 0.00-4.33-99 Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій
НПАОП 0.00-4.35-04 Типове положення про службу охорони праці
НПАОП 0.00-4.36-05 Про затвердження типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та переліку робіт з підвищеною небезпекою
НПАОП 0.00-4.36-87 О бесплатной выдаче молока или других равноценных пищевых продуктов рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда
НПАОП 0.00-4.36-87 0 порядке бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда
НПАОП 0.00-4.36-87 Про порядок безплатної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів робітникам і службовцям, які зайняті на роботах з шкідливими умовами праці
НПАОП 0.00-5.01-92 Інструкція про порядок видачі дозволу на право монтажу або (і) налагодження об'єктів котлонагляду та підіймальних споруд
НПАОП 0.00-5.02-96 Інструкція з безпечного проведення вибухових робіт на металургійних підприємствах Міністерства промисловості України
НПАОП 0.00-5.03-95 (Попередня редакція) Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) стрілових самохідних автомобільних, гусеничних, залізничних, пневмоколісних) кранів
НПАОП 0.00-5.03-95 Про затвердження типових інструкцій з безпечного ведення робіт для кранівників стрілових самохідних кранів та стропальників
НПАОП 0.00-5.03-95 Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) стрілових самохідних (автомобільних, гусеничних, залізничних, пневмоколісних) кранів
НПАОП 0.00-5.04-95 Типова інструкція з безпечного ведення робіт для стропальників (зачіплювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани
НПАОП 0.00-5.04-95 (Попередня редакція) Типова інструкція з безпечного ведення робіт для стропальників (зачіплювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани
НПАОП 0.00-5.04-95 Типова інструкція з безпечного ведення робіт для стропальників (зачіплювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани
НПАОП 0.00-5.05-95 Про затвердження типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) баштових кранів
НПАОП 0.00-5.05-95 (Попередня редакція) Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) баштових кранів
НПАОП 0.00-5.05-95 Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) баштових кранів
НПАОП 0.00-5.06-94 Типова інструкція для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами
НПАОП 0.00-5.06-94 (Попередня редакція) Типова інструкція для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами
НПАОП 0.00-5.06-94 Типова інструкція для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами
НПАОП 0.00-5.07-94 Типова інструкціядля осіб, відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів в справному стані
НПАОП 0.00-5.07-94 Типова інструкція для осіб, відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів в справному стані
НПАОП 0.00-5.09-86 Типова інструкція для оператора, ліфтера по обслуговуванню ліфтів
НПАОП 0.00-5.10-96 (Попередня редакція) Типова інструкція для операторів (машиністів) парових та водогрійних котлів
НПАОП 0.00-5.10-96 Про затвердження типової інструкції для операторів (машиністів) парових та водогрійних котлів
НПАОП 0.00-5.10-96 Типова інструкція для операторів (машиністів) парових та водогрійних котлів
НПАОП 0.00-5.11-85 Типовая инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ
НПАОП 0.00-5.11-85 Журнал учета газоопасных работ, проводимых без наряда-допуска
НПАОП 0.00-5.11-85 Приложение 2
НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт
НПАОП 0.00-5.12-01 Інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об’єктах
НПАОП 0.00-5.12-01 Інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об'єктах
НПАОП 0.00-5.13-94 Інструкція про порядок зупинки експлуатації об'єктів при наявності порушень нормативних актів про охорону праці
НПАОП 0.00-5.14-93 Інструкція про порядок технічного розслідування і обліку випадків втрат вибухових матеріалів на підприємствах, в організаціях та об'єктах, розташованих на території України
НПАОП 0.00-5.18-96 (Попередня редакція) Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) кранів мостового типу (мостових, козлових, напівкозлових)
НПАОП 0.00-5.18-96 Про затвердження типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) кранів мостового типу (мостових, козлових, напівкозлових)
НПАОП 0.00-5.18-96 Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) кранів мостового типу (мостових, козлових, напівкозлових)
НПАОП 0.00-5.19-96 Про затвердження типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) портальних кранів
НПАОП 0.00-5.19-96 (Попередня редакція) Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) портальних кранів
НПАОП 0.00-5.19-96 Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) портальних кранів
НПАОП 0.00-5.20-94 (Попередня редакція) Типова інструкція для інженерно-технічних працівників, які здійснюють нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів
НПАОП 0.00-5.20-94 Типова інструкція для інженерно-технічних працівників, які здійснюють нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів
НПАОП 0.00-5.20-94 Типова інструкція для інженерно-технічних працівників, які здійснюють нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів
НПАОП 0.00-5.22-01 Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльного з виробництва вибухових речовин і матеріалів
НПАОП 0.00-5.22-99 Інструкція про умови і правила провадження підприємницької діяльності (ліцензійні умови) з виготовлення і реалізації вибухових речовин та контроль за їх дотриманням
НПАОП 0.00-5.23-01 Інструкція з безпечного виконання зварювальних робіт в електромонтажному виробництві
НПАОП 0.00-5.23-01 Про затвердження інструкцій
НПАОП 0.00-5.24-01 Інструкція з охорони праці під час виконання монтажних робіт інструментами і пристроями
НПАОП 0.00-5.24-01 Інструкція з охорони праці під час виконання робіт інструментами і пристроями
НПАОП 0.00-5.25-01 Інструкція з охорони праці під час виконання робіт пороховими інструментами
НПАОП 0.00-5.25-01 Інструкція з охорони праці під час виконання робіт пороховими інструментами
НПАОП 0.00-5.26-01 Інструкція з охорони праці під час виконання електромонтажних робіт на висоті
НПАОП 0.00-5.26-01 Інструкція з охорони праці під час виконання електромонтажних робіт на висоті
НПАОП 0.00-5.28-03 Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті з використанням спеціальних страхувальних засобів
НПАОП 0.00-5.29-04 Інструкція щодо застосування Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами
НПАОП 0.00-5.30-79 Типова інструкція з безпеки праці при механізованому зарядженні вибухових речовин у підземних виробках
НПАОП 0.00-5.32-79 Инструкция по контролю содержания пыли на предприятиях горнорудной и нерудной промышленности (рудниках, карьерах, геологоразведочных работах, обогатительных, агломерационных и дробильно-сортировочных фабриках)
НПАОП 0.00-5.32-79 Інструкція з контролю вмісту пилу на підприємствах гірничорудної і нерудної промисловості (копальнях, кар'єрах, геологорозвідувальних роботах, збагачувальних агломератних і дробильносортувальних фабриках)
НПАОП 0.00-5.33-80 Інструкція щодо безпечного ведення гірничих робіт на рудних та нерудних родовищах, схильних до гірничих ударів
НПАОП 0.00-5.34-93 Інструкція щодо організації та проведення масових вибухів на підприємствах з підземним способом розробки
НПАОП 0.00-5.35-92 Інструкція щодо організації та ведення масових вибухів свердловинних зарядів на відкритих гірничих роботах
НПАОП 0.00-5.36-92 Технологічна інструкція щодо запобігання, виявлення і ліквідації свердловинних зарядів вибухових речовин, що відказали, на відкритих гірничих роботах
НПАОП 0.00-5.40-89 Инструкции по охране труда при проведении верхолазных работ канатным способом
НПАОП 0.00-5.40-89 Інструкція з охорони праці при проведенні верхолазних робіт канатним способом
НПАОП 0.00-6.01-04 Порядок побудови, викладу та оформлення нормативно-правових актів з охорони праці
НПАОП 0.00-6.01-10 Про затвердження порядку проведення державного технічного огляду великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів
НПАОП 0.00-6.02-04 (Попередня редакція)Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві
НПАОП 0.00-6.02-04 (Попередня редакція) Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві
НПАОП 0.00-6.02-04 Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві
НПАОП 0.00-6.02-04 Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві
НПАОП 0.00-6.02-06 Порядок реалізації надлишку вибухових матеріалів промислового призначення або таких, потреба у використанні яких відпала
НПАОП 0.00-6.02-06 Порядок реалізації надлишку вибухових матеріалів промислового призначення або таких, потреба у використанні яких відпала
НПАОП 0.00-6.03-06 Порядок знищення вибухових матеріалів промислового призначення
НПАОП 0.00-6.03-06 Порядок знищення вибухових матеріалів промислового призначення
НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві
НПАОП 0.00-6.03-93 Про порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві
НПАОП 0.00-6.04-06 Порядок обліку вибухових матеріалів промислового призначення
НПАОП 0.00-6.04-06 Порядок обліку вибухових матеріалів промислового призначення
НПАОП 0.00-6.05-06 Порядок включення (виключення) вибухових матеріалів промислового призначення до (з) переліку вибухових матеріалів промислового призначення, допущених до постійного виробництва і застосування
НПАОП 0.00-6.05-06 Порядок включення (виключення) вибухових матеріалів промислового призначення до (з) Переліку вибухових матеріалів промислового призначення, допущених до постійного виробництва і застосування
НПАОП 0.00-6.05-06 Порядок включення (виключення) вибухових матеріалів промислового призначення до (з) Переліку вибухових матеріалів промислового призначення, допущених до постійного виробництва і застосування
НПАОП 0.00-6.06-02 Про затвердження порядку контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва вибухових речовин і матеріалів (за переліком, який визначається кабінетом міністрів україни)
НПАОП 0.00-6.06-02 Порядок контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва вибухових речовин і матеріалів (за переліком, який визначається Кабінет Міністрів України)
НПАОП 0.00-6.06-06 Порядок проведення випробувань розроблених, ввезених в Україну та конверсійних вибухових матеріалів, обладнання для їх виготовлення, засобів механізації, пристроїв та апаратури для вибухових робіт
НПАОП 0.00-6.07-04 Про затвердження порядку ведення обліку даних про технічний стан машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
НПАОП 0.00-6.07-04 Порядок ведення обліку даних про технічний стан машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки
НПАОП 0.00-6.07-06 Порядок затвердження проектно-технічної документації на ведення вибухових робіт
НПАОП 0.00-6.08-07 Порядок атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки
НПАОП 0.00-6.08-07 Порядок атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки
НПАОП 0.00-6.09-10 Про затвердження порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження обладнання установок гідрогенізаційних процесів у нафтопереробному, нафтохімічному та хімічному виробництвах
НПАОП 0.00-6.10-97 Про затвердження порядку визнання центрів навчання органом із сертифікації персоналу в галузі неруйнівного контролю
НПАОП 0.00-6.10-97 Порядок визнання центрів навчання органом із сертифікації персоналу в галузі неруйнівного контролю
НПАОП 0.00-6.11-97 (Попередня редакція) Порядок проведення та оформлення результатів нагляду (інспекційного контролю) за діяльністю сертифікованого персоналу
НПАОП 0.00-6.11-97 Порядок проведення та оформлення результатів нагляду (інспекційного контролю) за діяльністю сертифікованого персоналу
НПАОП 0.00-6.11-97 Про затвердження порядку проведення та оформлення результатів нагляду (інспекційного контролю) за діяльністю сертифікованого персоналу
НПАОП 0.00-6.12-97 Про затвердження порядку ведення і публікації реєстру сертифікованого персоналу у галузі неруйнівного контролю
НПАОП 0.00-6.12-97 (Попередня редакція) Порядок ведення і публікації Реєстру сертифікованого персоналу в галузі неруйнівного контролю
НПАОП 0.00-6.12-97 Порядок ведення і публікації Реєстру сертифікованого персоналу в галузі неруйнівного контролю
НПАОП 0.00-6.13-97 Порядок залучення екзаменаторів і експертів до робіт з сертифікації персоналу у галузі неруйнівного контролю
НПАОП 0.00-6.14-97 (Попередня редакція) Порядок сертифікації персоналу з неруйнівного контролю
НПАОП 0.00-6.14-97 Порядок сертифікації персоналу з неруйнівного контролю
НПАОП 0.00-6.16-12 Про затвердження порядку проведення технічного розслідування обставин та причин виникнення аварій, пов'язаних з використанням газу в побуті
НПАОП 0.00-6.18-04 Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
НПАОП 0.00-6.18-04 Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки
НПАОП 0.00-6.18-04 Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
НПАОП 0.00-6.21-02 Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки
НПАОП 0.00-6.22-02 Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки
НПАОП 0.00-6.23-92 Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці
НПАОП 0.00-7.01-06 Вимоги до працівників, які здійснюють керівництво вибуховими роботами
НПАОП 0.00-7.01-06 Вимоги до працівників, які здійснюють керівництво вибуховими роботами
НПАОП 0.00-7.02-93 Проведення робіт щодо оцінювання залишкової роботоздатності технологічного устаткування нафтопереробних, нафтохімічних та хімічних виробництв
НПАОП 0.00-7.03-94 Про затвердження методики проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охоро
НПАОП 0.00-7.03-94 Методика проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці
НПАОП 0.00-7.04-96 Методичні вказівки про організацію роботи технічного експерта Держнаглядохоронпраці з питань оцінки безпеки технічних засобів виробництва і технологічних процесів в агропромисловому комплексі та при випробуванні (перевірці) техніки і технологій
НПАОП 0.00-7.05-97 Методика оцінки технічного стану та безпеки обладнання і трубопроводів, що працюють в середовищі хлору
НПАОП 0.00-7.06-04 Індекси для маркування електродетонаторів і капсулів-детонаторів у метлевих гільзах
НПАОП 0.00-7.06-94 Про єдину державну систему показників обліку умов і безпеки праці
НПАОП 0.00-7.06-94 Єдина державна система показників обліку умов і безпеки праці
НПАОП 0.00-7.07-87 Вимоги безпеки при роботі на висоті
НПАОП 0.00-7.08-07 Вимоги технічної безпеки до місць зберігання вибухових матеріалів промислового призначення
НПАОП 0.00-7.09-07 Про затвердження індексів для маркування електродетонаторів і капсулів-детонаторів у металевих гільзах
НПАОП 0.00-7.09-07 Індекси для маркування електродетонаторів і капсулів-детонаторів у металевих гільзах
НПАОП 0.00-7.10-07 (Попередня редакція) Вимоги до спеціалізованих та експертних організацій, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 687
НПАОП 0.00-7.10-07 Вимоги до спеціалізованих та експертних організацій, передбачених постановою кму від 26.05.2004 №687
НПАОП 0.00-7.10-07 Вимоги до спеціалізованих та експертних організацій, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 687
НПАОП 0.00-7.10-07 Про затвердження вимог до спеціалізованих та експертних організацій, передбачених постановою кабінету міністрів україни від 26.05.2004 n 687
НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників
НПАОП 0.00-7.12-13 Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах
НПАОП 0.00-8.11-12 Вимоги до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу хімічних речовин
НПАОП 0.00-8.11-12 Про затвердження вимог дороботодавців щодо захисту працівників відшкідливого впливу хімічних речовин
НПАОП 0.00-8.24-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою
НПАОП 0.00.-1.30-01 Об утверждении правил безопасной работы с инструментом и приспособлениями
НПАОП 0.00.-1.30-01 Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями
НПАОП 0.00–4.12.05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці
НПАОП 00.0-1.10-07 Правила безпеки праці під час виконання вишукувальних руслових робіт
НПАОП 00.0-1.36-04 Правила будови і безпечної експлуатації підйомників 1. галузь застосування
НПАОП 00.0-1.37-04 Правила проведення технічного огляду технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування
НПАОП 00.0-2.02-93 Перелік робіт з підвищеною небезпекою
НПАОП 00.0-3.05-98 Тимчасові типові галузеві норми безкоштовної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту для деяких професій робітників підприємств нафтової, газової, нафтопереробної і нафтохімічної промисловості
НПАОП 00.0-4.15-98 Положение о разработке инструкций по охране труда
НПАОП 00.0-5.03-95 Типовая инструкция по безопасному ведению работ для крановщиков (машинистов) стреловых самоходных (автомобильных, гусеничных, железнодорожных, пневмоколесных) кранов
НПАОП 00.0-5.03-95 Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) стрілових самохідних (автомобільних, гусеничних, залізничних, пневмоколісних) кранів
НПАОП 00.0-5.04-95 Типовая инструкция по безопасному ведению работ для стропальщиков (зацепщиков), обслуживающих грузоподъемные краны
НПАОП 00.0-5.05-95 Типовая инструкция по безопасному ведению работ для крановщиков (машинистов) башенных кранов
НПАОП 00.0-5.05-95 Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) баштових кранів
НПАОП 00.0-5.06-94 Типовая инструкция для лиц, ответственных за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами
НПАОП 00.0-5.06-94 Типова інструкція для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11