НПАОП 0.00-3.09-05

Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників підприємств електроенергетичної галузі

Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 1 листопада 2004 року N 241

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2004 р. за N 1663/10262

Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 2 жовтня 2007 року N 234

Відповідно до Закону України "Про охорону праці", Положення про Державний комітет України з нагляду за охороною праці, затвердженого Указом Президента України від 16.01.2003 N 29, постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.2001 N 952 "Про затвердження Програми розвитку виробництва засобів індивідуального захисту працівників на 2001 - 2004 роки" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників підприємств електроенергетичної галузі (далі - Норми), що додаються.

2. Управлінню організації державного нагляду в металургії, енергетиці, будівництві та котлонагляду (Бабійчук В. М.) подати Норми на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Наказ набирає чинності через 10 днів після реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4. Начальникам територіальних управлінь Держнаглядохоронпраці України та інспекцій вжити заходів щодо вивчення Норм державними інспекторами та забезпечити систематичний контроль за дотриманням Норм.

5. Управлінню нормативно-правового та юридичного забезпечення (Кубієвич М. В.) включити Норми до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці та розмістити їх на веб-сторінці Держнаглядохоронпраці України.

6. З набранням чинності Норм уважати такими, що не застосовуються на території України, "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим предприятий электроэнергетической промышленности", затверджені постановою Держкомпраці СРСР і президії ВЦРПС від 24.06.80 N 180/7-П, доповнені і змінені постановою цих органів від 21.08.85 N 289/П-8.

7. Державному підприємству "Головний навчально-методичний центр" Держнаглядохоронпраці України (Баженов О. К.) забезпечити:

видання і розповсюдження Норм;

вивчення Норм посадовими особами органів Держнаглядохоронпраці України, центральних і місцевих органів виконавчої влади, організацій і підприємств електроенергетичної галузі під час їх чергового навчання та перевірки знань з питань охорони праці.

8. Загальному відділу (Дєньгін А. П.) у тижневий термін після державної реєстрації у Міністерстві юстиції України довести цей наказ до відома центральних і місцевих органів виконавчої влади, територіальних управлінь, експертно-технічних центрів та Національного науково-дослідного інституту охорони праці Держнаглядохоронпраці України.

9. Головному редактору журналу "Охорона праці" (Яковенко М. Г.) опублікувати цей наказ в черговому номері журналу.

10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Плетньова В. А.

 

Голова Комітету 

С. Сторчак 

ЗАТВЕРДЖЕНОнаказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 1 листопада 2004 р. N 241

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2004 р. за N 1663/10262 

НОРМИ БЕЗПЛАТНОЇ ВИДАЧІСПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ, СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Ці Норми розроблено відповідно до Закону України "Про охорону праці", постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Програми розвитку виробництва засобів індивідуального захисту працівників на 2001 - 2004 роки" від 08.08.2001 N 952, зведеного Плану розроблення (перегляду) нормативно-правових актів з охорони праці на 2004 рік, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 09.03.2004 N 77.

1.2 Ці Норми поширюються на організації та підприємства (незалежно від форм власності та підпорядкування), що виконують підрядним або господарським способом роботи з експлуатації, ремонту, наладки електростанцій, теплових та електричних мереж, обслуговування споживачів.

1.3 Ці Норми розроблено для професій працівників підприємств електроенергетичної галузі, перелік яких повністю відповідає Національному класифікатору ДК 003:2005 "Класифікатор професій", затвердженому наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 N 375, з урахуванням змін і доповнень до нього. Класифікація та позначення захисних властивостей засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ) у залежності від небезпечних та шкідливих виробничих факторів застосовані відповідно до вимог пункту 1.2 ГОСТ 12.4.011-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация" (додаток 1).

(пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 02.10.2007 р. N 234)

1.4 Крім цих Норм працівники організацій і підприємств електроенергетичної галузі, які виконують роботи, що відносяться до інших видів економічної діяльності, повинні забезпечуватися ЗІЗ згідно з "Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим сквозных профессий и должностей всех отраслей народного хозяйства и отдельных производств", затвердженими постановою Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 12.02.81 N 47/П-2, із змінами, а також згідно з чинними Нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у відповідних галузях економіки.

1.5 Порядок забезпечення працівників організацій та підприємств необхідними для трудового процесу засобами індивідуального захисту, а також порядок їх утримання та зберігання визначено Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 29.10.96 N 170 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.11.96 за N 667/1692 (далі - ДНАОП 0.00-4.26-96). Згідно із цим Положенням власник або уповноважений ним орган зобов'язаний забезпечити працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, що відповідають вимогам чинних нормативних актів (додатки 2, 3). Діелектричні засоби захисту видаються працівникам лише у разі, якщо вони пройшли випробування згідно з нормами та у відповідні строки.

1.6 Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників засобами індивідуального захисту здійснюють органи державного нагляду за охороною праці, профспілки та служби охорони праці організацій і підприємств.

1.7 Громадський контроль за повним та своєчасним забезпеченням працівників ЗІЗ в організаціях та на підприємствах здійснюють трудові колективи через обраних ними уповноважених та професійні спілки в особі своїх виборних органів і представників, а в разі відсутності професійної спілки - уповноважена найманими працівниками особа.

1.8 При постійній роботі у населених пунктах, яким надано статус гірських відповідно до законодавства України, терміни носіння зимового спеціального одягу та спеціального взуття зменшуються на 12 місяців.

2 НОРМИ БЕЗПЛАТНОЇ ВИДАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ, СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

2.1 ЕКСПЛУАТАЦІЯ УСТАТКУВАННЯ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

N з/п 

Код згідно з Класифікатором професій ДК 003:2005

Професійна назва роботи 

Найменування спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту 

Термін носіння (місяці) 

Позначення захисних властивостей (тип, марка) ЗІЗ 

1. 

2111.2   2145.2 

Інженер з управління блоком атомної станції. Інженер з управління реактором атомної станціїІнженер з управління турбіною атомної станції 

Костюм бавовнянийНапівкомбінезон із сорочкою (блузкою)Черевики шкіряніУзимку додатково:Куртка бавовняна на утепленій підкладці 

1812 12 36 

МиМи Мп Тн 

2. 

2146.2  8154.1 

Інженер-технолог з водоочищення атомної станціїАпаратник блочної знесолювальної установки атомної електростанції 

Костюм бавовнянийФартух прогумованийЧоботи гумовіРукавички гумовіРукавиці комбінованіКовпак бавовнянийОкуляри захисніУзимку додатково:Куртка бавовняна на утепленій підкладціШтани бавовняні на утепленій підкладці  

12чер.12316до зн. 36 36 

МиВВВуМиМиЗп Тн Тн 

3. 

8161.2 

Оператор спецводоочищення 

Костюм бавовнянийФартух прогумованийЧоботи гумовіРукавички гумовіРукавиці комбінованіКовпак бавовнянийУзимку додатково:Куртка бавовняна на утепленій підкладціШтани бавовняні на утепленій підкладці  

12чер.12316 36 36 

МиВВВуМиМи Тн Тн 

4. 

7233.1 

Слюсар з ремонту реакторно-турбінного обладнання 

Костюм бавовнянийЧеревики шкіряніРукавиці комбінованіЧоботи гумовіОкуляри захисніНавушники протишумовіУзимку додатково:Куртка бавовняна на утепленій підкладці  

12121чер.до зн.до зн.  36 

МиМпМпВЗпПШН-Б  Тн 

5. 

8161.1 

Машиніст блочного щита керування агрегатами (парогенератор-турбіна) 

Костюм бавовнянийЧеревики шкіряніРукавиці комбінованіНавушники протишумовіУзимку додатково:Куртка бавовняна на утепленій підкладці  

12121до зн.  36 

МиМпМиПШН-Б  Тн 

6. 

8163.3 

Машиніст берегових насосних станцій 

Костюм бавовнянийЧеревики шкіряніРукавички гумовіРукавиці комбінованіНа вологих роботах додатково:Костюм прогумованийШолом під каскуЧоботи гумовіУзимку додатково:Куртка бавовняна на утепленій підкладціШтани бавовняні на утепленій підкладці  

121261  61212 36 36 

МиМпВуМи  Вн В Тн Тн 

7. 

2149.2    2143.2    2144.2 

Інженер з експлуатації устаткування атомної станції; інженер з розрахунків та режимів (атомні реактори)Інженер з ремонту і налагодження електроенергетичного устаткування атомної станціїІнженер з ремонту та обслуговування автоматики та засобів вимірювання атомної електростанції 

Костюм бавовнянийЧеревики шкіряніРукавиці комбінованіНавушники протишумовіУзимку додатково:Куртка бавовняна на утепленій підкладці 

12121до зн. 36 

МиМпМпПШН-Б Тн 

Роботи з радіоактивними речовинами і джерелами іонізуючих випромінювань

1. 

8322.2 

Водій автотранспортних засобів(спецавтомобіля, при одночасному виконанні обов'язків дозиметриста) 

Комбінезон бавовнянийБілизна натільнаРушникБерет бавовнянийШкарпетки бавовняніРукавички гумовіЧеревикиЧоботи гумовіКомбінезон пластикатовийНарукавники пластикатовіРеспіратор пилозахиснийВодію автомобіля, зайнятому водінням спецмашини з неопалюваною кабіною, узимку додатково:Куртка бавовняна на утепленій підкладціШтани бавовняні на утепленій підкладці  

661616612чер.чер.до зн.    36 36 

РзРз РзРзРз, ВнРзРз, ВнРиРи     Тн Тн 

2. 

    7242.1 

Працівники, безпосередньо зайняті на переносних установках для гамма-дефектоскопіїДефектоскопістрентгено-гаммаграфування 

Костюм бавовнянийЧеревики шкіряніБерет бавовнянийРукавиці бавовняніРучний захват для ампулРеспіратор пилозахиснийНа зовнішніх роботахузимку додатково:Куртка бавовняна наутепленій підкладціШтани бавовняні наутепленій підкладці 

126123до зн.до зн.  36 36 

РзРзРзРз    Тн Тн 

3. 

    7242.1 7243.2 

Працівники, безпосередньо зайняті на стаціонарних установках для рентгено-та гаммадефектоскопії Дефектоскопістрентгено-гаммаграфування Лаборант рентгено-спектрального аналізу 

Халат бавовнянийБерет бавовнянийРукавиці бавовняніРучний захват для ампулРеспіратор пилозахисний 

12123до зн.до зн. 

РзРзРз 

4. 

         8121.2 7241.18159.17241.1  2149.22111.22113.27243.18290.3 

Працівники, безпосередньо зайнятівиконанням лабораторних або промислових робіт із застосуванням відкритих радіоактивнихречовин загальною активністю до 10 мілікюрі і більшеЛаборант спектрального аналізуЛаборант-радіометристЛаборант хімічного аналізуСлюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматикиІнженер-технологІнженер-радіологІнженер-радіохімікДозиметристПробовідбірник 

Костюм бавовнянийБілизна натільнаБерет бавовнянийШкарпетки бавовняніРушникНапівкомбінезон пластикатовийФартух пластикатовийНарукавники пластикатовіРукавички гумовіЧеревикиЧоботи гумовіРеспіратор пилозахисний 

36311чер. чер.чер.612чер.до зн. 

РзРзРзРз Ри РиРиРз, ВнРзРз, Вн 

5. 

      7233.2   7134.27233.11222.2 

Працівники,безпосередньо зайняті ремонтом забрудненого радіоактивними речовинамиустаткування витяжних шаф, боксів, спецвентиляціїСлюсар з ремонту та обслуговуваннясистем вентиляції та кондиціюванняІзолювальник з термоізоляціїСлюсар-ремонтникМайстер 

Костюм бавовнянийБілизна натільнаБерет бавовнянийШкарпетки бавовняніРушникЧоботи гумові абоЧеревикиРукавички гумовіНапівкомбінезон пластикатовийФартух пластикатовийНарукавники пластикатовіРеспіратор пилозахисний 

36311366чер. чер.чер.до зн. 

РзРзРзРз Рз, ВнРзРз, ВнРи РиРи 

6. 

       7231 7136.2  1222.2 

Працівники,безпосередньо зайнятіремонтом забрудненого радіоактивними речовинамиобладнання спецканалізації, а також безпосередньо зайняті на аварійних роботахСлюсар аварійно-відновлювальних робітМонтажниксанітарно-технічного устаткуванняМайстер 

Костюм бавовнянийБілизна натільнаБерет бавовнянийШкарпетки бавовняніРушникЧоботи гумові абоЧеревикиРукавички гумовіНапівкомбінезон пластикатовийФартух пластикатовийНарукавники пластикатовіРеспіратор пилозахисний 

36311366чер. чер.чер.до зн. 

РзРзРзРз Рз, ВнРзРз, ВнРи РиРи 

7. 

       2149.27233.18161.2  31521222.2 

Працівники, безпосередньо зайняті на роботах з радіоактивними речовинами і джерелами іонізуючих випромінювань на ядерних реакторах, спецскладахІнженер-технологСлюсар-ремонтникОператор транспортно-технологічного устаткуванняІнженер-інспекторМайстер 

Костюм бавовнянийБілизна натільнаБерет бавовнянийШкарпетки бавовняніРушникРукавиці брезентовіРукавички гумовіЧеревикиЧоботи гумовіФартух пластикатовийНарукавники пластикатовіРеспіратор пилозахисний 

66311чер.612чер.чер.чер.до зн. 

РзРзРзРз РзРз, ВнРзРз, ВнРиРи 

8. 

      2111.27243.13111 

Працівникидозиметричних служб, зайняті на роботах з радіоактивнимиречовинами і джерелами іонізуючих випромінюваньІнженер-радіологДозиметристТехнік-дозиметрист 

Костюм бавовнянийБілизна натільнаБерет бавовнянийШкарпетки бавовняніРушникРукавиці брезентовіРукавички гумовіЧоботи гумовіФартух пластикатовийНарукавники пластикатовіРеспіратор пилозахисний 

66311чер.6чер.чер.чер.до зн. 

РзРзРзРз РзРз, ВнРз, ВнРиРи 

9. 

    7241.1   7241.2   7241.1   7241.1   8161.2 

Працівники, безпосередньо зайняті обслуговуванням обладнання в зоні, що контролюєтьсяЕлектрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанційЕлектромонтер з обслуговування електроустаткування електростанційЕлектромонтер з обслуговування перетворювальних пристроївЕлектромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматикиОператор реакторного відділення 

Костюм бавовнянийБілизна натільнаБерет бавовнянийШкарпетки бавовняніРушникЧоботи гумові абоЧеревикиРукавички гумовіНапівкомбінезон пластикатовийФартух пластикатовийНарукавники пластикатовіРеспіратор пилозахисний 

36311366чер. чер.чер.до зн. 

РзРзРзРз Рз, ВнРзРз, ВнРи РиРи 

10. 

 8154.21222.28264.28264.2 7136.27233.19133 

Працівники спецпраленьДезактиваторникМайстерОператор пральних машинМашиніст із прання та ремонту спецодягуСлюсар-сантехнікСлюсар-ремонтникКомплектувальник білизни 

Костюм бавовнянийБерет бавовнянийШкарпетки бавовняніРушникЧоботи гумовіРукавички гумовіФартух пластикатовийНарукавники пластикатовіРеспіратор пилозахисний 

661136чер.чер.до зн. 

РзРзРз Рз, ВнРз, ВнРиРи 

11. 

   2149.28159.2 1222.2 

Працівники, зайняті переробкою та похованням радіоактивних речовинІнженер-технологПереробник радіоактивних відходівМайстер (переробка та поховання радіоактивного брухту) 

Комбінезон бавовнянийБілизна натільнаРушникШкарпетки бавовняніБерет бавовнянийРукавиці комбінованіЧоботи гумовіРукавички гумовіПневмокостюм Лг або Комбінезон пластикатовийРеспіратор пилозахиснийНа зовнішніх роботах узимку додатково:Куртка бавовняна на утепленій підкладціШтани бавовняні на утепленій підкладціЧоботи утепленіШапка зимова 

661163чер.6чер. до зн.  36 36 4836 

РзРз РзРзРзРз, ВнРз, ВнРи    Тн Тн Тн20Тн 

12. 

41908333.29411 

ТабельникЛіфтерКомірник, зайнятий у цеховій коморі, усі працівники у виробничих приміщеннях з радіоактивними речовинами і джерелами іонізуючих випромінювань  

Халат бавовнянийБерет бавовнянийТапочкиГалоші гумовіРеспіратор пилозахисний 

121212чер.до зн. 

РзРзРзРз, Вн 

13. 

9132 

Прибиральник виробничих приміщень, постійно зайнятий прибиранням приміщень, в яких проводиться робота з радіоактивними речовинами поза залежності від загальної активності 

Халат бавовнянийРушникЧеревикиЧоботи гумовіРукавички гумовіФартух пластикатовийНарукавники пластикатовіРеспіратор пилозахисний 

6112126чер.чер.до зн. 

Рз РзРз, ВнРз, ВнРиРи