НПАОП 0.00-3.05-07

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ

БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ

Н А К А З

29.03.2007 N 65

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 квітня 2007 р.

за N 328/13595

  Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам приладобудівної промисловості

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам приладобудівної промисловості (далі - Норми), що додаються.

2. Наказ увести в дію з 1 червня 2007 року.

3. Начальнику управління організації державного нагляду в металургії, машинобудуванні, енергетиці, будівництві та котлонагляду Іванченку В.І. в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Прохорову В.В. в встановленому порядку вжити заходів щодо внесення наказу до Державного реєстру нормативно-правових актів з охорони праці.

5. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В.Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника голови Держгірпромнагляду Дєньгіна А.П.

Голова Держгірпромнагляду С.О.Сторчак

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держгірпромнагляду

України

29.03.2007 N 65

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 квітня 2007 р.

за N 328/13595

  НОРМИ

  безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам приладобудівної промисловості

1. Загальні положення

1.1. Ці Норми розроблено відповідно до Кодексу законів про працю України та Закону України "Про охорону праці".

1.2. Норми є обов'язковими для всіх підприємств та організацій приладобудівної промисловості незалежно від форми власності.

1.3. Норми розроблено для професій працівників, зайнятих у приладобудуванні, відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2005, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 N 375.

1.4. Норми визначають види і строки носіння (використання) спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ), необхідних для виконання виробничого процесу працівниками підприємств приладобудування.

1.5. Класифікація та позначення захисних властивостей ЗІЗ залежно від небезпечних та шкідливих виробничих факторів застосовані відповідно до вимог ГОСТ 12.4.011-89 "ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация" і ГОСТ 12.4.103-83 "ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация".

1.6. Крім цих Норм, працівники організацій та підприємств приладобудування, які виконують роботи, що належать до інших видів економічної діяльності, повинні забезпечуватися ЗІЗ згідно з "Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим сквозных профессий и должностей всех отраслей народного хозяйства и отдельных производств", затвердженими постановою Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 12.02.81 N 47/П-2 (із змінами і доповненнями), а також іншими чинними нормами безплатної видачі ЗІЗ для працівників, зайнятих у відповідних галузях економіки.

1.7. Порядок забезпечення необхідними для виконання виробничого процесу ЗІЗ працівників підприємств і організацій визначено Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 29.10.96 N 170, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.11.96 за N 667/1692.

1.8. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників ЗІЗ здійснюють органи державного нагляду за охороною праці та служби охорони праці підприємств та організацій.

1.9. Громадський контроль за повним та своєчасним забезпеченням працівників ЗІЗ на підприємствах та в організаціях здійснюють професійні спілки, їх об'єднання в особі своїх виборних органів і представників, а в разі відсутності професійної спілки на підприємстві - уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці.

НОРМИ

безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам приладобудівної промисловості

N з/п

Код згідно зДК 003:2005

Професійна назва роботи

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту

Позначення захисних власти- востей ЗІЗ

Строк носіння (міся- ців)

1

2

3

4

5

6

Виробництво приладів для вимірювання електричних і механічних величин, контролю та регулювання параметрів технологічних процесів

1

8159.1

Апаратник відновлення напівпровідникових матеріалів

При веденні процесів відновлення напівпровідникових матеріалів (хлориди кремнію, германію, моносилан та інші) в електричних печах: Костюм для захисту від підвищених температур Білизна натільна Капелюх повстяний Черевики шкіряні Вачеги Окуляри захисні відкриті Респіратор пилогазозахисний Рукавички діелектричні

ЗТи З ЗТи ЗМиЭс ТиТв Эн

12 6 12 12 3 До зносу До зносу Чергові

2

8159.1

Апаратник з виробництва та хімічного очищення напівпровідникових матеріалів

При веденні процесів виділення і очищення напівпровідникових матеріалів методом електролізу з розчинів та гідролізу хлоридів: Костюм сукняний з кислотозахисним просоченням Білизна натільна Берет сукняний Черевики шкіряні з гладким верхом Чоботи гумові формові Рукавиці комбіновані Рукавички універсальні кислото-лугостійкі Окуляри захисні закриті Респіратор газозахисний На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утепленій прокладці

ЗМиК80 З ЗК50 ЗМиК20 К50Щ20 Ми К50Щ50 Тн

12 6 12 12 Чергові 1 1 До зносу До зносу 36

3

7311.2

Вимірювач випрямлячів та елементів

Костюм бавовняний Берет бавовняний Черевики шкіряні Рукавички комбіновані спилкові Окуляри захисні відкриті Рукавички діелектричні

ЗМи З ЗМи Ми Эн

12 12 12 2 До зносу Чергові

4

7311.1

Вимірювач електрофізичних параметрів

Костюм бавовняний Берет бавовняний Черевики шкіряні Рукавички комбіновані спилкові Окуляри захисні відкриті Рукавички діелектричні Калоші діелектричні

ЗМи З ЗМи Ми Эн Эн

12 12 12 1 До зносу Чергові Чергові

5

7311.1

Вимірювач магнітних властивостей

Костюм бавовняний Берет бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Черевики шкіряні Рукавички комбіновані спилкові Окуляри захисні від електромагнітних випромінювань Рукавички діелектричні Калоші діелектричні

ЗМи З Эм ЗМиЭс Ми Эн Эн

12 12 Черговий 12 2 До зносу Чергові Чергові

6

7311.1

Випробувач деталей та приладів

Костюм бавовняний Берет бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Черевики шкіряні з гладким верхом і захисним носком Рукавички бавовняні з точковим полівінілхлоридним покриттям Окуляри захисні відкриті Рукавички діелектричні На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утепленій прокладці

ЗМи З ЗМиВу ЗМиМун50 Ми Эн Тн

12 12 Черговий 12 2 До зносу Чергові 36

7

7241.1

Випробувач джерел струму

Костюм бавовняний Берет бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Черевики шкіряні з гладким верхом Рукавички неопренові Окуляри захисні закриті Респіратор газозахисний Рукавички діелектричні Калоші діелектричні

ЗМи З К50 ЗМи МиК50 Эн Эн

12 12 Черговий 12 2 До зносу До зносу Чергові Чергові

8

7241.1

Випробувач електричних машин, апаратів та приладів

Костюм бавовняний Берет бавовняний Черевики шкіряні із захисним носком Рукавички комбіновані спилкові Окуляри захисні відкриті Рукавички діелектричні Калоші діелектричні На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утепленій прокладці

ЗМи З ЗМиМун50 Ми Эн Эн Тн

12 12 12 2 До зносу Чергові Чергові 36

9

8159.2

Відпальник-вакуумник

При виконанні робіт з відпалу і спікання у водневих, вакуумних печах з електричним і високочастотним нагрівом деталей і вузлів приладів, паяння і просочування їх активними сумішами барію, кальцію, торію, алюмінію тощо: Костюм для захисту від підвищених температур Білизна натільна Капелюх повстяний Черевики шкіряні з гладким верхом і захисним носком Вачеги Окуляри захисні зі світлофільтрами Респіратор газозахисний Рукавички діелектричні Калоші діелектричні

ЗТи З ЗТи ЗМиМун50 ТиТв Эн Эн

12 6 12 12 1 До зносу До зносу Чергові Чергові

10

8152.2

Завантажувач- вивантажувач печей випалу та графітації

Костюм бавовняний Фартух брезентовий з нагрудником з вогнезахисним просоченням Берет бавовняний Черевики шкіряні Рукавички брезентові з вогнезахисним просоченням Окуляри захисні відкриті

ЗМи ТиТв ЗТи ЗМи ТиМи

12 Черговий 12 12 1 До зносу

11

7311.2

Заварник на високочастотному індукторі

При виконанні високочастотного зварювання металевих деталей і вузлів зі склом: Костюм бавовняний Фартух брезентовий з нагрудником з вогнезахисним просоченням Берет бавовняний Черевики шкіряні Рукавички комбіновані спилкові Окуляри захисні зі світлофільтрами Рукавички діелектричні

ЗМи ТиТв ЗТи ЗМи ТиМи Эн

12 Черговий 12 12 1 До зносу Чергові

12

8283.2

Заготівник деталей електровакуумних приладів

При виготовленні деталей для електровакуумних приладів уручну і на спеціальному обладнанні методом різання, штампування, паяння тощо: Костюм бавовняний Берет бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Черевики шкіряні із захисним носком Рукавички комбіновані спилкові Окуляри захисні відкриті Респіратор газозахисний

ЗМи З К50Яж ЗМиМун50 Ми

12 12 Черговий 12 2 До зносу До зносу

13

7242.2

Зачищувач

При виконанні робіт із зачищування деталей приладів уручну і на верстатах з попереднім травленням: Костюм бавовняний з пилонепроникної тканини Берет бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Черевики шкіряні із захисним носком Рукавички неопренові Окуляри захисні закриті Респіратор пилогазозахисний

ЗМиПн ЗПн К50Щ20 ЗМиМун50 МиК50

12 12 Черговий 12 1 До зносу До зносу

14

7311.1

Контролер деталей та приладів

Костюм бавовняний Берет бавовняний Черевики шкіряні із захисним носком Рукавички бавовняні з точковим полівінілхлоридним покриттям Окуляри захисні відкриті Рукавички діелектричні

ЗМи З ЗМиМун50 МиВу Эн

12 12 12 3 До зносу Чергові

15

7311.1

Контролер режимів роботи технологічного устаткування

Костюм бавовняний Берет бавовняний Фартух брезентовий з нагрудником Черевики шкіряні з гладким верхом Рукавички бавовняні з точковим полівінілхлоридним покриттям Окуляри захисні відкриті

ЗМи З Ву ЗМи МиВу

12 12 Черговий 12 2 До зносу

16

7241.1

Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів

Костюм бавовняний Берет бавовняний Черевики шкіряні із захисним носком Рукавички комбіновані спилкові Рукавички діелектричні Калоші діелектричні

ЗМи З ЗМиМун100 Ми Эн Эн

12 12 12 1 Чергові Чергові

17

7344.1

Координатографіст прецизійної фотолітографії

Костюм сукняний з кислотозахисним просоченням Білизна натільна Берет сукняний Черевики шкіряні з гладким верхом Чоботи гумові формові Рукавиці комбіновані Рукавички універсальні кислото-лугостійкі Окуляри захисні закриті Респіратор газозахисний

ЗМиК80 З ЗК50 ЗМи К50Щ20 Ми К50Щ20

12 6 12 12 Чергові 1 1 До зносу До зносу

18

7241.1

Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань

Костюм (халат) бавовняний Берет бавовняний Черевики шкіряні із захисним носком Рукавички бавовняні з точковим полівінілхлоридним покриттям Навушники або вкладиші протишумові Окуляри захисні відкриті Респіратор газозахисний Рукавички діелектричні Калоші діелектричні На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утепленій прокладці

ЗМи З ЗМиМун50 Ми Эв Эв Тн

12 12 12 3 До зносу До зносу До зносу Чергові Чергові 36

19

9322

Лудильник деталей приладів гарячим способом

Костюм бавовняний Берет бавовняний Фартух брезентовий з нагрудником з вогнезахисним просоченням Черевики шкіряні з гладким верхом Рукавиці брезентові з вогнезахисним просоченням Окуляри захисні закриті Респіратор газозахисний При електролітичному способі додатково: Фартух прогумований з нагрудником Рукавички універсальні кислото-лугостійкі Рукавички діелектричні Калоші діелектричні

ЗМи З ТрТв ЗМи ТиТв ЯжК50 ЯжК50 Эн Эн

12 12 Черговий 12 1 До зносу До зносу Черговий 2 Чергові Чергові

20

8290.3

Маркувальник деталей та приладів

Костюм (халат) бавовняний Берет бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Напівчеревики шкіряні з гладким верхом Рукавички бавовняні з точковим полівінілхлоридним покриттям Рукавички універсальні кислото-лугостійкі Нарукавники прогумовані Окуляри захисні відкриті

ЗМи З ОК20 ЗМи Ми ОаК50 ОаК20

12 12 Черговий 12 2 3 Чергові До зносу

21

7242.1

Налагоджувальник технологічного устаткування (електронна техніка)

Костюм бавовняний Берет бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Черевики шкіряні Рукавички неопренові Окуляри захисні відкриті

ЗМи З ЗНм ЗМи МиНм

12 12 Черговий 12 1 До зносу

22

8282.2

Намотувальник котушок для електроприладів та апаратів

Костюм (халат) бавовняний Берет бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Черевики шкіряні із захисним носком Рукавички неопренові Навушники або вкладиші протишумові Окуляри захисні відкриті Рукавички діелектричні

ЗМи З ЗО ЗМиМун50 МиОа Эн

12 12 Черговий 12 2 До зносу До зносу Чергові

23

8159.3

Обтискувач електроз'єднувачів

Костюм бавовняний Берет бавовняний Черевики шкіряні Рукавички комбіновані спилкові Окуляри захисні відкриті Рукавички діелектричні

ЗМи З ЗМи Ми Эн

12 12 12 2 До зносу Чергові

24

8131.1

Оператор вакуумно- напилювальних процесів

Костюм (халат) бавовняний Берет бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Черевики шкіряні з гладким верхом Рукавички бавовняні з точковим полівінілхлоридним покриттям Окуляри захисні закриті Респіратор пилогазозахисний

ЗМи З ЗПм ЗМи МиПм

12 12 Черговий 12 2 До зносу До зносу

25

7311.2

Оператор прецизійного різання

Костюм (халат) бавовняний Берет бавовняний Напівчеревики шкіряні Рукавички бавовняні Окуляри захисні закриті Респіратор пилозахисний

ЗМи З ЗМи Ми

12 12 12 2 До зносу До зносу

26

7343.1

Оператор прецизійної фотолітографії

Костюм (халат) бавовняний Берет бавовняний Напівчеревики шкіряні з гладким верхом Рукавички комбіновані спилкові Окуляри захисні відкриті

ЗМи З ЗМи Ми

12 12 12 2 До зносу

27

8211.2

Оператор термоз'єднань

Костюм бавовняний Берет бавовняний Фартух брезентовий з нагрудником з вогнезахисним просоченням Черевики шкіряні з гладким верхом Рукавички зварника шкіряні Окуляри захисні відкриті Респіратор газозахисний

ЗМи З ТиТв ЗМи ТиТв

12 12 6 12 2 До зносу До зносу

28

7311.1

Приладист (електронна техніка)

Костюм (халат) бавовняний Берет бавовняний Напівчеревики шкіряні із захисним носком Рукавички бавовняні

ЗМи З ЗМиМун50 Ми

12 12 12 3

29

8159.2

Промивальник деталей та вузлів

Костюм лавсано- бавовняний з маслонафтоводозахисним просоченням Берет лавсано- бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Черевики шкіряні з гладким верхом і захисним носком Рукавички універсальні кислотолугостійкі або неопренові Нарукавники лавсано- бавовняні з кислотозахисним просоченням Окуляри захисні герметичні Респіратор газозахисний

ЗВуНм ЗВуНм НмВнК20 ЗМиМун50 НмМиК20 К20Нм

12 12 6 12 1 3 До зносу До зносу

30

8152.2

Просочувальник електротехнічних виробів

Костюм бавовняний Білизна натільна Берет бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Черевики шкіряні з гладким верхом Рукавиці комбіновані Чоботи гумові формові Рукавички універсальні кислотолугостійкі або неопренові Окуляри захисні закриті Респіратор газозахисний

ЗМи З З НмО ЗМиНм Ми НмОа НмОа

12 6 12 6 12 1 Чергові 2 До зносу До зносу

31

9322

Протиральник електровакуумних приладів

Костюм бавовняний з пилонепроникної тканини Берет бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Черевики шкіряні з гладким верхом і захисним носком Рукавички бавовняні з точковим полівінілхлоридним покриттям Нарукавники прогумовані Рукавички неопренові Окуляри захисні закриті Респіратор газозахисний

ЗМиПн ЗПн Нм ЗМиМун50 Ми Нм Нм

12 12 6 12 1 6 3 До зносу До зносу

32

7242.1 7241.2

Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів Регулювальник- градуювальник електровимірювальних приладів

Костюм (халат) бавовняний Берет бавовняний Напівчеревики шкіряні Рукавички бавовняні з точковим полівінілхлоридним покриттям Рукавички діелектричні

ЗМи З ЗМи Ми Эн

12 12 12 3 Чергові

33

8282.2

Складальник електровимірювальних приладів

Костюм (халат) бавовняний Берет бавовняний Черевики шкіряні із захисним носком Рукавички бавовняні з точковим полівінілхлоридним покриттям

ЗМи З ЗМиМун50 Ми

12 12 12 2

34

7311.2

Складальник квантових приладів

Халат бавовняний Берет бавовняний Тапочки шкіряні Рукавички бавовняні з точковим полівінілхлоридним покриттям Окуляри захисні відкриті

ЗМи З ЗМи Ми

12 12 12 3 До зносу

35

8283.2

Складальник напівпровідникових приладів

Халат бавовняний Берет бавовняний Тапочки шкіряні Рукавички бавовняні з точковим полівінілхлоридним покриттям Окуляри захисні відкриті

ЗМи З ЗМи Ми

12 12 12 3 До зносу

36

7241.1

Слюсар з контрольно- вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка)

Костюм бавовняний Берет бавовняний Черевики шкіряні із захисним носком Рукавички комбіновані спилкові Окуляри захисні відкриті Рукавички діелектричні

ЗМи З ЗМиМун50 Ми Эн

12 12 12 2 До зносу Чергові

37

7311.1

Слюсар з контрольно- вимірювальних приладів та автоматики (прецизійні прилади)

Костюм (халат) бавовняний Берет бавовняний Черевики шкіряні із захисним носком Рукавички комбіновані спилкові Окуляри захисні відкриті

ЗМи З ЗМиМун50 Ми

12 12 12 2 До зносу

38

8152.3

Сушильник деталей та приладів

Костюм (халат) бавовняний Берет бавовняний Фартух брезентовий з нагрудником з вогнезахисним просоченням Напівчеревики шкіряні Рукавички комбіновані спилкові Окуляри захисні відкриті Респіратор газозахисний

ЗМиТи ЗТи Тв ЗМи МиТи

12 12 Черговий 12 2 До зносу До зносу

39

7311.1

Юстирувальник деталей та приладів

Костюм (халат) бавовняний Берет бавовняний Тапочки шкіряні Рукавички бавовняні з точковим полівінілхлоридним покриттям Окуляри захисні відкриті

ЗМи З ЗМи Ми

12 12 12 2 До зносу

Виробництво приладів для виміру часу; обробка технічних каменів, алмазів і надтвердих матеріалів

40

9322

Вагар-обліковець

При виконанні робіт зі зважування та підрахунку матеріалів деталей та складових частин годинникового та каменевого виробництв: Халат бавовняний Берет бавовняний Тапочки шкіряні Рукавички бавовняні з точковим полівінілхлоридним покриттям Окуляри захисні відкриті

ЗМи З ЗМи Ми

12 12 6 4 До зносу

41

7311.2

Вальцювальник дроту для спіралей

Костюм (халат) бавовняний Берет бавовняний Напівчеревики шкіряні Рукавички комбіновані спилкові Окуляри захисні відкриті

ЗМи З ЗМи Ми

12 12 12 2 До зносу

42

7313.2

Вибірник каменів

При виконанні сферичних та конусних заглиблень у приладових каменях з корунду та агату на верстатах з алмазними інструментами: Костюм (халат) бавовняний Берет бавовняний Напівчеревики шкіряні Фартух бавовняний з нагрудником Рукавички комбіновані спилкові Нарукавники бавовняні Окуляри захисні відкриті Респіратор пилозахисний

ЗМи З ЗМи ЗМи Ми Ми

12 12 12 6 2 6 До зносу До зносу

43

7311.2

Волочильник матеріалу для спіралей

Костюм бавовняний Берет бавовняний Напівчеревики шкіряні Рукавички комбіновані спилкові Окуляри захисні відкриті

ЗМи З ЗМи Ми

12 12 12 1 До зносу

44

7311.2

Галтувальник деталей годинників та каменів

Костюм (халат) бавовняний Берет бавовняний Напівчеревики шкіряні Рукавички бавовняні з точковим полівінілхлоридним покриттям Навушники або вкладиші протишумові Окуляри захисні відкриті

ЗМи З ЗМи Ми

12 12 12 2 До зносу До зносу

45

7311.1

Годинникар з ремонту електронних і кварцових годинників

Халат бавовняний Берет бавовняний Тапочки шкіряні

ЗМи З ЗМи

12 12 12

46

7311.2

Годинникар з ремонту механічних годинників

Халат (костюм) бавовняний Берет бавовняний Тапочки шкіряні Рукавички бавовняні з точковим полівінілхлоридним покриттям Окуляри захисні відкриті

ЗМи З ЗМи Ми

12 12 12 6 До зносу

47

7311.2

Друкар циферблатів

Костюм (халат) бавовняний Берет бавовняний Тапочки шкіряні На приготуванні фарб, розчинників: Фартух прогумований з нагрудником Рукавички трикотажні з латексним покриттям Окуляри захисні відкриті Респіратор газозахисний

ЗМи З ЗМи ОВн МиОа

12 12 12 6 4 До зносу До зносу

48

7313.2

Електромонтажник блоків електронно- механічних годинників

Костюм бавовняний Берет бавовняний При лудінні плат, панелей та покритті кондесаторів лаком додатково: Напівчеревики шкіряні з гладким верхом Фартух прогумований з нагрудником Рукавички трикотажні з латексним покриттям Окуляри захисні відкриті Респіратор газозахисний

ЗМи З ЗМи ЯжК20 МиЯж

12 12 12 Черговий 2 До зносу До зносу

49

7311.2

Завивальник спіралей

Халат бавовняний Берет бавовняний Тапочки шкіряні Рукавички комбіновані спилкові Окуляри захисні відкриті

ЗМи З ЗМи Ми

12 12 12 2 До зносу

50

7313.2

Закріплювач алмазів та надтвердих матеріалів

Костюм (халат) бавовняний Берет бавовняний Білизна натільна Тапочки шкіряні Рукавички бавовняні з точковим полівінілхлоридним покриттям Рушник вафельний Окуляри захисні відкриті

ЗМи З З ЗМи Ми ЗМи

12 12 6 6 2 6 До зносу

51

7212.2

Зварник виробів з тугоплавких металів

Костюм для зварника Берет бавовняний Черевики шкіряні з гладким верхом Рукавички зварника шкіряні Окуляри захисні зварника Рукавички діелектричні Калоші діелектричні

ЗМиТр З ЗМиТр МиТр Эн Эн

12 12 12 1 До зносу Чергові Чергові

52

7311.2

Зубополірувальник деталей годинників

Костюм (халат) бавовняний Берет бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Напівчеревики шкіряні з гладким верхом Навушники або вкладиші протишумові Окуляри захисні закриті Респіратор пилозахисний

ЗМи З ЗВп ЗМиВ

12 12 Черговий 12 До зносу До зносу До зносу

53

7311.2

Зубофрезерувальник деталей годинників

Костюм (халат) бавовняний Берет бавовняний Напівчеревики шкіряні з гладким верхом Навушники або вкладиші протишумові Окуляри захисні відкриті

ЗМи З ЗМиВ

12 12 12 До зносу До зносу

54

9322

Клеїльник виробів з металу

Костюм бавовняний Берет бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Черевики шкіряні з гладким верхом і захисним носком Рукавички трикотажні з латексним покриттям Окуляри захисні закриті Респіратор газозахисний

ЗМи З ЗМиЯж ЗМиМун5 МиЯж

12 12 Черговий 12 1 До зносу До зносу

55

7311.2

Контролер годинникового та каменевого виробництва

Халат бавовняний Берет бавовняний Напівчеревики шкіряні Рукавички бавовняні з точковим полівінілхлоридним покриттям

ЗМи З ЗМи Ми

12 12 12 6

56

7313.2

Контролер у виробництві алмазів, надтвердих матеріалів та виробів з них

Костюм (халат) бавовняний з пилонепроникної тканини Берет бавовняний Напівчеревики шкіряні з гладким верхом Рукавички бавовняні з точковим полівінілхлоридним покриттям Рушник вафельний Окуляри захисні відкриті

ЗМиПм ЗПн ЗМи Ми ЗМи

12 12 12 2 6 До зносу

57

7311.2

Лакувальник деталей годинників

Костюм (халат) бавовняний Берет бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Напівчеревики шкіряні з гладким верхом Рукавички неопренові Окуляри захисні закриті Респіратор газозахисний

ЗМи З ЗМиО ЗМи МиОа

12 12 Черговий 12 1 До зносу До зносу

58

7324.2

Малювальник світними фарбами

Халат бавовняний Берет бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Тапочки шкіряні Рукавички бавовняні Окуляри захисні відкриті Респіратор газозахисний

ЗМи З ЗМиО ЗМи Ми

12 12 Черговий 6 1 До зносу До зносу

59

9322

Навивальник пружин

Костюм (халат) бавовняний Берет бавовняний Тапочки шкіряні Рукавички комбіновані спилкові Окуляри захисні відкриті

ЗМи З ЗМи Ми

12 12 12 2 До зносу

60

7223.2

Налагоджувальник зубофрезерних автоматів та напівавтоматів

Комбінезон бавовняний Берет бавовняний Напівчеревики шкіряні Рукавички комбіновані спилкові Окуляри захисні відкриті

ЗМи З ЗМи Ми

12 12 12 2 До зносу

61

7223.2

Налагоджувальник мийних машин

Комбінезон бавовняний Берет бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Напівчеревики шкіряні Рукавички трикотажні з латексним покриттям Окуляри захисні закриті

ЗМи З Вн ЗМи МиВн

12 12 Черговий 12 3 До зносу

62

7223.2

Налагоджувальник настільних верстатів та пресів

Костюм (халат) бавовняний Берет бавовняний Тапочки шкіряні Рукавички комбіновані спилкові Окуляри захисні відкриті

ЗМи З ЗМи Ми

12 12 12 2 До зносу

63

7223.2

Налагоджувальник складальних автоматів, напівавтоматів та автоматичних ліній

Костюм бавовняний Берет бавовняний Напівчеревики шкіряні Рукавички комбіновані спилкові Окуляри захисні відкриті

ЗМи З ЗМи Ми

12 12 12 2 До зносу

64

7313.2

Обдирач алмазів

Костюм бавовняний Берет бавовняний Сорочка верхня Тапочки шкіряні Рушник вафельний Окуляри захисні закриті Респіратор пилозахисний

ЗМи З З ЗМи ЗМи

12 12 6 6 6 До зносу До зносу

65

8122.3

Оброблювач твердосплавних виробів

Костюм бавовняний Берет бавовняний Черевики шкіряні із захисним носком Рукавички комбіновані спилкові Окуляри захисні закриті

ЗМи З ЗМиМун50 Ми

12 12 12 1 До зносу

66

7313.2

Огранувальник алмазів у діаманти

Костюм бавовняний Берет бавовняний Сорочка верхня Тапочки шкіряні Рушник вафельний Окуляри захисні закриті

ЗМи З З ЗМи ЗМи

12 12 6 6 6 До зносу

67

7313.2

Підбирач каменів

Халат бавовняний Берет бавовняний Напівчеревики шкіряні із захисним носком Рукавички комбіновані спилкові Окуляри захисні відкриті

ЗМи З ЗМиМун50 Ми

12 12 12 1 До зносу

68

7313.2

Полірувальник технічних каменів

Комбінезон бавовняний з пилонепроникної тканини Берет бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Напівчеревики шкіряні з гладким верхом Рукавички нітрильні Навушники або вкладиші протишумові Окуляри захисні закриті Респіратор пилогазозахисний

ЗМиПн ЗПн МиВп ЗМиСм МиВу

12 12 Черговий 12 1 До зносу До зносу До зносу

69

9322

Пресувальник скла

Костюм бавовняний Берет бавовняний Фартух брезентовий з нагрудником з вогнезахисним просоченням Напівчеревики шкіряні Рукавички комбіновані спилкові Окуляри захисні закриті

ЗМи З Ти ЗМи МиТи

12 12 Черговий 12 1 До зносу

70

9322

Промивальник діамантів та алмазів

Костюм бавовняний Берет бавовняний Сорочка верхня Фартух прогумований з нагрудником Напівчеревики шкіряні з гладким верхом Рукавички бавовняні з точковим полівінілхлоридним покриттям Рукавички універсальні кислотолугостійкі або неопренові Рушник вафельний Окуляри захисні герметичні Респіратор газозахисний

ЗМи З З К50Щ20 ЗМиК20 Ми К50Щ20 ЗМи

12 12 6 6 12 2 1 6 До зносу До зносу

71

9322

Промивальник каменів

Костюм бавовняний з кислотозахисним просоченням Берет бавовняний з кислотозахисним просоченням Фартух прогумований з нагрудником Напівчеревики шкіряні з гладким верхом Рукавички бавовняні Рукавички універсальні кислотолугостійкі або неопренові Окуляри захисні герметичні Респіратор газозахисний

ЗМиК20 ЗК20 К50Щ20 К20 Ми К50Щ20

12 12 6 12 1 1 До зносу До зносу

72

9322

Промінник

Халат бавовняний Берет бавовняний Тапочки шкіряні Фартух прогумований з нагрудником Рукавички бавовняні Напальчники гумові Окуляри захисні відкриті

ЗМи З ЗМи ЗВпО Ми МиОа

12 12 6 12 4 До зносу До зносу

73

9322

Протиральник годинникових скелець

Халат бавовняний Берет бавовняний Тапочки шкіряні Рукавички бавовняні

ЗМи З ЗМи Ми

12 12 12 2

74

8159.2

Рекуператорник алмазів

Костюм бавовняний Берет бавовняний Сорочка верхня Фартух прогумований з нагрудником Фартух брезентовий з нагрудником з вогнезахисним просоченням Напівчеревики шкіряні з гладким верхом Рукавички бавовняні з точковим полівінілхлоридним покриттям Рукавички універсальні кислотолугостійкі або неопренові Рушник вафельний Окуляри захисні герметичні Респіратор газозахисний

ЗМи З З К50Щ20 ТиТв ЗМиК20 МиВу К50Щ20 ЗМи

12 12 6 Черговий Черговий 12 2 2 6 До зносу До зносу

75

7313.2 7313.2

Різальник алмазів Розпилювач алмазів

Костюм (халат) бавовняний Берет бавовняний Сорочка верхня Фартух поліетиленовий з нагрудником Напівчеревики шкіряні Рушник вафельний Окуляри захисні відкриті Респіратор пилозахисний

ЗМи З З ЗМиВп ЗМиВ ЗМи

12 12 6 Черговий 12 6 До зносу До зносу

76

7311.2

Різальник мінералів

Комбінезон бавовняний з пилонепроникної тканини Берет бавовняний Фартух поліетиленовий з нагрудником Напівчеревики шкіряні з гладким верхом Рукавички комбіновані спилкові Окуляри захисні закриті Респіратор пилозахисний

ЗМиПн ЗПн ЗМиВп ЗМи Ми

12 12 6 12 1 До зносу До зносу

77

9322

Різьбонарізувач деталей годинників

Костюм (халат) бавовняний Берет бавовняний Фартух поліетиленовий з нагрудником Тапочки шкіряні Окуляри захисні відкриті

ЗМи З ЗМиВп ЗМи

12 12 Черговий 12 До зносу

78

7313.2

Розколювач алмазів

Костюм бавовняний Берет бавовняний Сорочка верхня Тапочки шкіряні Рукавички комбіновані спилкові Рушник вафельний Окуляри захисні відкриті

ЗМи З З ЗМи Ми ЗМи

12 12 До зносу 6 1 6 До зносу

79

7313.2

Розмітник алмазів

Костюм (халат) бавовняний Берет бавовняний Сорочка верхня Тапочки шкіряні Рукавички бавовняні з точковим полівінілхлоридним покриттям Рушник вафельний

ЗМи З З ЗМи Ми ЗМи

12 12 6 6 3 6

80

7311.2

Свердлувальник каміння

Костюм бавовняний Берет бавовняний Фартух прогумований (поліетиленовий) з нагрудником Напівчеревики шкіряні з гладким верхом Окуляри захисні закриті

ЗМи З ЗМиВп ЗМиВ

12 12 6 12 До зносу

81

7311.2

Складальник годинників

Костюм (халат) бавовняний Берет бавовняний Тапочки шкіряні Рукавички бавовняні Окуляри захисні відкриті

ЗМи З ЗМи Ми

12 12 12 3 До зносу

82

9322

Складальник деталей годинників і каменів

Костюм (халат) бавовняний Берет бавовняний Тапочки шкіряні Рукавички бавовняні Окуляри захисні відкриті

ЗМи З ЗМи Ми

12 12 12 3 До зносу

83

7311.2

Складальник складових частин годинників

Костюм (халат) бавовняний Берет бавовняний Тапочки шкіряні Рукавички бавовняні Окуляри захисні відкриті

ЗМи З ЗМи Ми

12 12 12 3 До зносу

84

9322

Склеювач технічних каменів

Костюм бавовняний Берет бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Напівчеревики шкіряні Рукавички бавовняні з точковим полівінілхлоридним покриттям Рукавички універсальні кислотолугостійкі або неопренові Окуляри захисні герметичні Респіратор газозахисний

ЗМи З ЯжО ЗМиЯж Ми ЯжОа

12 12 Черговий 12 2 Чергові До зносу До зносу

85

7313.2

Сортувальник алмазів (гранувальне виробництво)

Костюм (халат) бавовняний Берет бавовняний Тапочки шкіряні Рукавички бавовняні Рушник вафельний

ЗМи З ЗМи Ми ЗМи

12 12 6 2 6

86

7311.2

Сортувальник деталей годинників та каменів

Костюм (халат) бавовняний Берет бавовняний Тапочки шкіряні Рукавички бавовняні Окуляри захисні відкриті

ЗМи З ЗМи Ми

12 12 12 3 До зносу

87

7311.2

Травильник фольги (виробництво годинників)

Костюм бавовняний з кислотозахисним просоченням Берет бавовняний з кислотозахисним просоченням Фартух прогумований з нагрудником Рукавички бавовняні Рукавички універсальні кислотолугостійкі або неопренові Окуляри захисні герметичні Респіратор газозахисний

ЗМиК20 ЗК20 К50Щ20 Ми К50Щ20

12 12 Черговий 1 Чергові До зносу До зносу

88

9322

Установник алмазів

Костюм (халат) бавовняний Берет бавовняний Тапочки шкіряні Рукавички бавовняні з точковим полівінілхлоридним покриттям Рушник вафельний Окуляри захисні відкриті

ЗМи З ЗМи Ми ЗМи

12 12 6 1 6 До зносу

89

7313.2

Шліфувальник каменів

Костюм бавовняний з пилонепроникної тканини Берет бавовняний з пилонепроникної тканини Фартух прогумований з нагрудником Напівчеревики шкіряні з гладким верхом Рукавички нітрильні Навушники або вкладиші протишумові Окуляри захисні закриті Респіратор пилозахисний

ЗМиПн ЗПн Вп ЗМи МиПм

12 12 Черговий 12 1 До зносу До зносу До зносу

90

7313.2

Ювелір-закріпник

Костюм (халат) бавовняний Берет бавовняний Фартух поліетиленовий з нагрудником Тапочки шкіряні Рукавички трикотажні з латексним покриттям Рушник вафельний Окуляри захисні відкриті

ЗМи З МиО ЗМи МиОа ЗМи

12 12 Черговий 6 1 6 До зносу

Виробництво приладів, інструменту та устаткування медичного призначення

91

9322

Виробник бужів та катетерів

Костюм (халат) бавовняний Берет бавовняний Напівчеревики шкіряні з гладким верхом Рукавички комбіновані спилкові Окуляри захисні відкриті Респіратор пилогазозахисний При використанні лаків і фарб додатково: Фартух прогумований з нагрудником Рукавички неопренові При обслуговуванні сушильних камер додатково: Фартух брезентовий з нагрудником Рукавиці сукняні з вогнезахисним просоченням

ЗМиПн ЗПн ЗМи Ми ЯжО ЯжОн ТиТв ТиТв

12 12 12 2 До зносу До зносу Черговий 2 Черговий 4

92

7311.2

Виробник окулярних оправ

Костюм бавовняний Берет бавовняний Напівчеревики шкіряні Рукавички комбіновані спилкові Окуляри захисні відкриті При паяльних роботах додатково: Фартух прогумований з нагрудником Нарукавники прогумовані Рукавички універсальні кислотолугостійкі Респіратор газозахисний

ЗМи З ЗМи Ми ЯжК20 ЯжК20 ЯжК20

12 12 12 1 До зносу Черговий Черговий 2 До зносу

93

9322

Виробник пульпоекстракторів

Костюм (халат) бавовняний Берет бавовняний Напівчеревики шкіряні з гладким верхом Рукавички комбіновані спилкові Окуляри захисні закриті Респіратор пилозахисний

ЗМиПн З ЗМиПн Ми

12 12 12 2 До зносу До зносу

94

9322

Дозувальник ртуті

Комбінезон з компактної світлої лавсано-бавовняної тканини (глухого крою, без кишень) Берет з компактної лавсано-бавовняної тканини Білизна натільна Напівчеревики шкіряні з гладким верхом Рукавички з компактної бавовняної тканини Рукавички універсальні кислотолугостійкі Шкарпетки лавсано- бавовняні Рушник вафельний Окуляри захисні герметичні Респіратор газозахисний з протиртутними патронами

ЗМиЯа ЗЯа З ЗМиЯт Ми Яж ЗМи ЗМи

9 6 6 12 1 1 3 6 До зносу До зносу

95

7311.1

Електромеханік з ремонту та обслуговування електронної медичної апаратури

Костюм бавовняний Берет бавовняний Напівчеревики шкіряні Рукавички комбіновані спилкові Окуляри захисні відкриті При роботах з монтажу, ремонту, регулювання та випробування ртутних приладів: Комбінезон з компактної світлої лавсано-бавовняної тканини (глухого крою, без кишень) Берет з компактної лавсано-бавовняної тканини Білизна натільна Напівчеревики шкіряні з гладким верхом Рукавички з компактної бавовняної тканини Рукавички універсальні кислотолугостійкі Рушник вафельний Окуляри захисні герметичні Респіратор газозахисний з протиртутними патронами

ЗМи З ЗМи Ми ЗМиЯа ЗЯа З ЗМиЯт Ми Яж ЗМи

12 12 12 2 До зносу 9 6 6 12 1 1 6 До зносу До зносу

96

7311.1

Електромеханік з ремонту та обслуговування медичних оптичних приладів

Костюм бавовняний Берет бавовняний Напівчеревики шкіряні з гладким верхом Рукавички бавовняні При шліфуванні, поліруванні та доводці поверхонь деталей оптичних приладів додатково: Фартух прогумований з нагрудником Рукавички універсальні кислотолугостійкі або неопренові Окуляри захисні закриті Респіратор пилозахисний

ЗМи З ЗМи Ми МиВп МиВн

12 12 12 1 Черговий 1 До зносу До зносу

97

7311.1

Електромеханік з ремонту та обслуговування медичного рентгенівського устаткування

Костюм лавсано- бавовняний Берет лавсано- бавовняний Білизна натільна Напівчеревики шкіряні з гладким верхом Рукавички комбіновані спилкові При регулюванні і комплексному випробуванні рентгенівського устаткування додатково: Фартух із просвинцьованої гуми з нагрудником Чоботи із просвинцьованої гуми Рукавички захисні із просвинцьованої гуми Рушник вафельний Окуляри захисні з просвинцьованими скельцями

ЗМи З З ЗМи Ми ЗРи МиРз Ри ЗМи

9 6 6 12 2 Черговий Чергові Чергові 6 Чергові

98

7311.1

Електромеханік з ремонту та обслуговування медичного устаткування

Костюм (халат) бавовняний Берет бавовняний Напівчеревики шкіряні Окуляри захисні відкриті

ЗМи З ЗМи

12 12 12 До зносу

99

7311.1

Електромеханік з ремонту та обслуговування наркозно-дихальної апаратури

Костюм (халат) бавовняний Берет бавовняний Напівчеревики шкіряні з гладким верхом При очищенні, промиванні та змащуванні випарювачів наркотичних речовин додатково: Фартух прогумований з нагрудником Рукавички універсальні кислотолугостійкі Окуляри захисні герметичні Респіратор пилогазозахисний

ЗМи З ЗМи ЗБм Бм

12 12 12 Черговий Чергові До зносу До зносу

100

7311.2

Заточувальник медичного інструменту

Костюм бавовняний з пилонепроникної тканини Берет бавовняний з пилонепроникної тканини Фартух поліетиленовий з нагрудником Напівчеревики шкіряні з гладким верхом Рукавички комбіновані спилкові Навушники або вкладиші протишумові Окуляри захисні закриті Респіратор пилозахисний

ЗМиПн ЗПн ВпМи ЗМиПн Ми

12 12 6 12 1 До зносу До зносу До зносу

101

7311.1

Контролер медичного устаткування та виробів

Костюм (халат) бавовняний Берет бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Напівчеревики шкіряні Рукавички комбіновані спилкові Окуляри захисні відкриті Респіратор газозахисний

ЗМи З ВнЯж ЗМи Ми

12 12 Черговий 12 4 До зносу До зносу

102

7311.1

Механік протезно- ортопедичних виробів

Костюм бавовняний Берет бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Черевики шкіряні із захисним носком Рукавички комбіновані спилкові Окуляри захисні відкриті Респіратор пилозахисний

ЗМи З ЗМиВн ЗМиМун50 Ми

12 12 Черговий 12 1 До зносу До зносу

103

7311.1

Оптик медичний

Костюм (халат) бавовняний Берет бавовняний Тапочки шкіряні Рукавички бавовняні з точковим полівінілхлоридним покриттям Окуляри захисні закриті

ЗМи З ЗМи Ми

12 12 12 4 До зносу

104

7311.2

Полірувальник хірургічних інструментів та апаратів

Костюм (халат) бавовняний з пилонепроникної тканини Берет бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Тапочки шкіряні Рукавички бавовняні Окуляри захисні закриті Респіратор пилозахисний

ЗМиПн З ЗМиВу ЗМи Ми

12 12 6 12 3 До зносу До зносу

105

9321

Складальник ін'єкційних голок

Халат бавовняний Берет бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Тапочки шкіряні Рукавички бавовняні з точковим полівінілхлоридним покриттям Окуляри захисні відкриті

ЗМи З ЗМиВу ЗМи МиВу

12 12 6 12 4 До зносу

106

7311.2

Складальник окулярів

Халат бавовняний Берет бавовняний Тапочки шкіряні Рукавички бавовняні Окуляри захисні відкриті

ЗМи З ЗМи Ми

12 12 12 2 До зносу

107

7311.2

Складальник суцільнометалевих растрів

Костюм (халат) бавовняний Берет бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Напівчеревики шкіряні Рукавички бавовняні з точковим полівінілхлоридним покриттям Рукавички універсальні кислото-лугостійкі Окуляри захисні відкриті Респіратор газозахисний

ЗМи З ЯжВн ЗМи МиВу ЯжВн

12 12 6 12 1 Чергові До зносу До зносу

108

7311.2

Складальник хірургічних інструментів і апаратів

Костюм (халат) бавовняний Берет бавовняний Напівчеревики шкіряні Рукавички комбіновані спилкові Окуляри захисні відкриті

ЗМи З ЗМи Ми

12 12 12 2 До зносу

109

9321

Складальник шприців

Костюм (халат) бавовняний Берет бавовняний Напівчеревики шкіряні Рукавички комбіновані спилкові Окуляри захисні відкриті

ЗМи З ЗМи Ми

12 12 12 2 До зносу

110

9322

Склеювач-фарбувальник окулярних оправ із пластмас

Костюм бавовняний Берет бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Напівчеревики шкіряні з гладким верхом Рукавички бавовняні Рукавички універсальні кислото-лугостійкі або неопренові Окуляри захисні закриті Респіратор газозахисний

ЗМи З ЗО ЗМиО Ми Оа

12 12 12 12 1 1 До зносу До зносу

111

9322

Ущільнювач припою

Халат бавовняний Берет бавовняний Тапочки шкіряні Рукавички бавовняні з точковим полівінілхлоридним покриттям

ЗМи З ЗМи МиВу

12 12 12 2

Виробництво термометрів та ареометрів, приладів з використанням оптичних деталей

112

8139.2

Автоклавник (виробництво скла та скловиробів)

Костюм бавовняний Берет бавовняний Фартух брезентовий з нагрудником з вогнезахисним просоченням Напівчеревики шкіряні Рукавиці бавовняні з брезентовим надолонником Окуляри захисні відкриті Респіратор пилогазозахисний

ЗМи З ТиТв ЗМи МиТиТв

12 12 3 12 1 До зносу До зносу

113

8152.1

Апаратник перегонки

При приготуванні дистильованої води: Костюм (халат) бавовняний Берет бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Черевики шкіряні з гладким верхом Рукавиці комбіновані Рукавички гумові технічні Окуляри захисні відкриті

ЗМи З Вн ЗМиВ Ми Вн

12 12 12 12 1 2 До зносу

114

9322

Вакуумник термосних колб

Костюм бавовняний Берет бавовняний Фартух брезентовий з нагрудником Напівчеревики шкіряні Рукавички комбіновані спилкові Окуляри захисні відкриті Рукавички діелектричні

ЗМи З Ти ЗМи Ми Эн

12 12 Черговий 12 2 До зносу Чергові

115

7322.2

Випробувач скловиробів

Костюм бавовняний Берет бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Напівчеревики шкіряні з гладким верхом Рукавички комбіновані спилкові Окуляри захисні закриті Рукавички діелектричні

ЗМи З ЗВн ЗМи Ми Эн

12 12 6 12 1 До зносу Чергові

116

7322.2

Виробник світлофільтрів та поляроїдів

Костюм (халат) бавовняний Берет бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Напівчеревики шкіряні з гладким верхом Рукавички бавовняні з точковим полівінілхлоридним покриттям Рукавички універсальні кислотолугостійкі Окуляри захисні відкриті Респіратор газозахисний

ЗМи З ЯжО ЗМи МиВу ЯжОа

12 12 6 12 2 2 До зносу До зносу

117

8131.2

Виробник скляної плівки

Костюм (халат) бавовняний Берет бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Напівчеревики шкіряні з гладким верхом Рукавички бавовняні Рукавички універсальні кислотолугостійкі Окуляри захисні герметичні Респіратор газозахисний

ЗМи З ЯжВн ЗМи Ми ЯжВн

12 12 Черговий 12 1 Чергові До зносу До зносу

118

8284.2

Виробник шкал та сіток фотоспособом

Костюм (халат) бавовняний Берет бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Напівчеревики шкіряні з гладким верхом Рукавички бавовняні Рукавички універсальні кислотолугостійкі Окуляри захисні закриті Респіратор газозахисний

ЗМи З К50Щ20 ЗМиК20 Ми К50Щ20

12 12 Черговий 12 1 2 До зносу До зносу

119

9322

Відмітчик ареометрів

Костюм (халат) бавовняний Берет бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Напівчеревики шкіряні з гладким верхом Рукавички бавовняні з точковим полівінілхлоридним покриттям Рукавички універсальні кислотолугостійкі Окуляри захисні закриті Респіратор газозахисний

ЗМи З ОВн ЗМи МиВу Оа

12 12 Черговий 12 2 Чергові До зносу До зносу

120

7311.2

Відмітчик термометрів

Костюм (халат) бавовняний Берет бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Напівчеревики шкіряні з гладким верхом Рукавички бавовняні з точковим полівінілхлоридним покриттям Рукавички універсальні кислотолугостійкі Окуляри захисні закриті Респіратор газозахисний

З�