НПАОП 0.00-1.36-03


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

Н А К А З

08.12.2003 N 232

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 грудня 2003 р.
за N 1262/8583


Про затвердження Правил будови і безпечної
експлуатації підйомників

Введено: «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )


{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету України з промислової безпеки,
охорони праці та гірничого нагляду
N 230 від 01.10.2007 }


Відповідно до Закону України "Про охорону праці" ,
та на підставі протокольного рішення редакційної комісії,
створеної наказом Держнаглядохоронпраці України від 12.05.2003
N 77, Н А К А З У Ю :

{ Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого
нагляду N 230 від 01.10.2007)

1. Затвердити Правила будови і безпечної експлуатації
підйомників, що додаються.

2. Наказ увести в дію з 1 лютого 2004 року.

3. Начальнику загального відділу Лавкову С.П. у тижневий
термін довести цей наказ до відома територіальних управлінь та
експертно-технічних центрів Держнаглядохоронпраці України.

4. Начальнику управління організації державного нагляду в
металургії, енергетиці, будівництві та котлонагляду
Дерновому Л.К., начальникам територіальних управлінь
Держнаглядохоронпраці України:

- ужити заходів щодо вивчення вимог цих Правил державними
інспекторами, іншими посадовими особами Держнаглядохоронпраці
України, експертами експертно-технічних центрів, працівниками
підприємств, установ, організацій;

- забезпечити систематичний нагляд за дотриманням вимог цих
Правил.

5. Заступнику начальника управління політики охорони праці
Нефедченку Л.А. включити Правила до Державного реєстру
нормативно-правових актів з питань охорони праці.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
голови Комітету Плетньова В.А.

Голова Комітету С.Сторчак


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держнаглядохоронпраці
08.12.2003 N 232

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 грудня 2003 р.
за N 1262/8583


ПРАВИЛА
будови і безпечної експлуатації підйомників

{ У тексті Правил слово "пункт" у всіх відмінках замінено словом
"підпункт" у відповідних відмінках; після слова "реконструкція"
у всіх відмінках доповнено словом "модернізація" у відповідних
відмінках; слова "Держнаглядохоронпраці України" замінено
словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої
влади з промислової безпеки та охорони праці" у відповідних
відмінках; слово "роботодавець" у всіх відмінках замінено
словами "суб'єкт господарювання" у відповідних відмінках; слово
і цифри "ДНАОП 0.00-1.21-98" замінено словом "ПБЕЕС"; слово і
цифри "ДНАОП 1.1.10-1.01-97" замінено словом "ПБЕЕ" згідно з
Наказом Державного комітету України з промислової безпеки,
охорони праці та гірничого нагляду N 230 від
01.10.2007 }

1. Галузь застосування

1.1. Ці Правила встановлюють вимоги до будови, виготовлення,
установлення, налагодження, ремонту, реконструкції, модернізації
та експлуатації підйомників, призначених для переміщення
працівників з інструментами та матеріалами в робочу позицію і
проведення там робіт з робочої платформи.

1.2. Дані Правила поширюються на такі типи підйомників:

самохідні (автомобільні, на спецшасі, пневмоколісні,
гусеничні, залізничні тощо);

причіпні.

1.3. Дані Правила не поширюються на:

пожежні підйомники;

засоби підмощування;

підйомники військового та спеціального призначення, що
перебувають в експлуатації у Збройних Силах України.

2. Терміни та визначення

2.1. У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються в
такому значенні:

2.1.1. Підйомник - вантажопідіймальна машина циклічної дії,
що призначена для переміщення працівників з інструментами та
матеріалами в робочу позицію і проведення там робіт з робочої
платформи.

2.1.2. Робочий майданчик - обмежена площа, на якій підйомник
виконує вантажопідіймальні операції чи пересувається відповідно до
свого призначення.

2.1.3. Установлення - розташування підйомника на робочому
майданчику відповідно до проекту виконання робіт.

2.1.4. Підйомник самохідний - підйомник, обладнаний
механізмом для пересування робочим майданчиком і дорогами.

2.1.4.1. Підйомник автомобільний - підйомник, змонтований на
автомобільному шасі.

2.1.4.2. Підйомник на спецшасі - підйомник, змонтований на
спеціальному шасі автомобільного типу.

2.1.4.3. Підйомник пневмоколісний - підйомник, змонтований на
пневмоколісному шасі.

2.1.4.4. Підйомник гусеничний - підйомник, змонтований на
гусеничному шасі.

2.1.4.5. Підйомник залізничний - підйомник, змонтований на
шасі, що пересувається залізничною колією.

2.1.5. Підйомник причіпний - підйомник, не обладнаний
механізмом для пересування по дорогах і який переміщується
транспортним засобом (буксиром).

2.1.6. Підйомник телескопічний - підйомник, обладнаний
стрілою з висувними секціями.

2.1.7. Підйомник пожежний - підйомник, обладнаний пожежним і
пожежно-рятувальним обладнанням.

2.1.8. Засоби підмощування - пристрої, призначені для
організації робочих місць під час виконання будівельно-монтажних
робіт на висоті або глибині більше 1,3 м від рівня грунту або
перекриття.

2.1.9. Робоча платформа - обгороджена по периметру площадка,
призначена для розміщення працівників з інструментом і матеріалами
та переміщення їх у робочу позицію для проведення робіт.

2.1.10. Виносні опори - пристрої, призначені для збільшення
опорного контуру підйомника під час роботи.

2.1.11. Вимикач пружних підвісок - пристрій, призначений для
вимкнення роботи пружних підвісок ходової частини шляхом жорсткого
спирання рами підйомника на балку моста.

2.1.12. Стабілізатор пружних підвісок - пристрій, призначений
для зрівнювання деформацій пружних підвісок ходової частини
підйомника під час руху на повороті.

2.1.13. Пристрій безпеки - пристрій, призначений для
забезпечення безпеки і безаварійної роботи підйомника.

2.1.13.1. Обмежник граничного вантажу - прилад, призначений
для контролю навантаження на робочу платформу підйомника, подачі
попереджувального сигналу в разі наближення навантаження до
граничнодопустимого значення і автоматичного вимкнення механізмів
підйомника у разі збільшення навантаження понад допустиме.

2.1.13.2. Система орієнтації підлоги робочої платформи в
горизонтальному положенні - пристрій, призначений для забезпечення
орієнтації підлоги робочої платформи в горизонтальному положенні
під час зміни положень секцій стріли підйомника.

2.1.13.3. Обмежник робочої зони - пристрій, призначений для
запобігання переміщенню робочої платформи за межі робочої зони.

2.1.13.4. Система блокування підіймання та повороту секцій
стріли - пристрій, призначений для вимкнення механізмів підіймання
та повертання секцій стріли, якщо підйомник не встановлений на
опори.

2.1.13.5. Система блокування підіймання опор - пристрій,
призначений для вимкнення механізму підіймання опор, якщо стріла
перебуває не в транспортній позиції.

2.1.13.6. Система аварійного опускання робочої платформи -
пристрій, призначений для аварійного опускання робочої платформи в
позицію доступу в разі відмови приводу механізмів.

2.1.13.7. Фіксатор виносних опор - пристрій, що запобігає
мимовільному висуненню (повороту) виносних опор під час руху
підйомника.

2.1.13.8. Покажчик кута нахилу (креномір) - прилад, що
показує кут нахилу опорної рами підйомника.

2.1.13.9. Система аварійної зупинки двигуна - пристрій,
призначений для аварійної зупинки двигуна з пультів керування.

2.1.14. Привід - пристрій, що складається з двигуна,
передавальних механізмів і системи керування для надання руху
машинам і механізмам. Привід може бути електричний, гідравлічний,
пневматичний, механічний, ручний тощо.

2.1.15. Механізм підіймання - обладнання для підіймання та
опускання стріли з робочою платформою (зміни кута нахилу секцій
стріли).

2.1.16. Механізм висування - обладнання для зміни довжини
телескопічної стріли.

2.1.17. Механізм повертання - обладнання для обертання
поворотної частини підйомника в горизонтальній площині.

2.1.18. Опорно-поворотний пристрій - обладнання підйомника,
призначене для передавання навантажень (вантажного моменту,
вертикальних і горизонтальних сил) від поворотної частини на
неповоротну та для обертання поворотної частини.

2.1.19. Платформа поворотна - конструкція для розміщення
механізмів і стріли підйомника.

2.1.20. Стріла - обладнання для переміщення робочої платформи
в межах робочої зони. Стріла може бути фіксованої довжини,
шарнірно-зчленованою, телескопічною, ножичного типу, комбінованою
тощо.

2.1.21. Рама опорна - основа підйомника, жорстко з'єднана з
шасі.

2.1.22. Ввідний пристрій - пристрій або сукупність пристроїв
(рубильник, автоматичний вимикач тощо), що здійснюють подачу
напруги на підйомник від зовнішньої мережі.

2.1.23. Вантажопідіймальність - допустима маса вантажу
(включаючи працівників, інструменти і матеріали), на підіймання
якої розрахований підйомник.

2.1.24. Висота підіймання - H - найбільша відстань по
вертикалі від робочого майданчика, на якому стоїть підйомник, до
підлоги робочої платформи, що перебуває у верхній робочій позиції
(H ) плюс 1,5 м: H = H + 1,5.
1 1
2.1.25. Виліт - L - найбільша відстань по горизонталі від
вертикальної осі обертання поворотної платформи підйомника до
зовнішньої огорожі робочої платформи.

2.1.26. Опорний контур - контур, утворюваний горизонтальними
проекціями прямих ліній, що з'єднують вертикальні осі опорних
елементів підйомника (коліс, гусениць або виносних опор).

2.1.27. Вітрове навантаження - навантаження, створене тиском
вітру і спрямоване горизонтально.

2.1.28. Стійкість - здатність підйомника протидіяти
перекидним моментам від діючих сил.

2.1.29. Коефіцієнт вантажної стійкості - відношення
утримувального моменту, створюваного силою ваги всіх частин
підйомника з урахуванням нахилу його встановлення, до перекидного
моменту, створюваного силами інерції, вітровим навантаженням
робочого стану, а також силою ваги вантажу на робочій платформі
відносно ребра перекидання.

2.1.30. Ребро перекидання - одна із сторін опорного контуру,
у напрямку якої діє перекидний момент.

2.1.31. Статичне випробування - випробування статичним
навантаженням за нормами, що встановлені даними Правилами.

2.1.32. Динамічне випробування - випробування динамічним
навантаженням за нормами, що встановлені даними Правилами.

2.1.33. Робочий цикл - сукупність дій: вхід на робочу
платформу в позиції доступу; підіймання в робочу позицію;
проведення робіт; опускання в позицію доступу; вихід з робочої
платформи.

2.1.34. Позиція доступу - положення робочої платформи, що
забезпечує вхід і вихід з неї працівників.

2.1.35. Транспортна позиція - установлене виробником
положення робочої платформи, у якому підйомник доставляється до
місця використання.

2.1.36. Робоча позиція - положення робочої платформи, у якому
з неї проводяться роботи.

2.1.37. Робоча зона підйомника - простір, у якому призначена
працювати робоча платформа в межах визначених навантажень за
нормальних умов експлуатації.

2.1.38. Реконструкція, модернізація - зміни конструкції,
виконані після введення підйомника в експлуатацію, що викликають
підвищення або перерозподіл навантажень на складові частини
підйомника, змінюють його стійкість і несучу спроможність
складових частин, а також вимагають коректування паспорта
підйомника (наприклад, зміна типу приводу (ручний або механічний
на електричний або гідравлічний тощо), довжини стріли,
вантажопідіймальності, швидкості механізмів, вильоту, висоти
підіймання тощо). { Підпункт 2.1.38 пункту 2.1 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з
промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду N 230
від 01.10.2007 }

2.1.39. Ремонт - відновлення пошкоджених, спрацьованих або
таких, що стали непридатними з будь-якої причини, складових частин
підйомників (металевих конструкцій, механізмів, гідроприводу,
електроприводу, приладів і пристроїв безпеки тощо) з доведенням їх
до працездатного і справного стану, у тому числі проведене
відповідно до системи планово-попереджувальних ремонтів.
{ Підпункт 2.1.39 пункту 2.1 в редакції Наказу Державного комітету
України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
N 230 від 01.10.2007 }

2.1.40. Обстеження експертне - комплекс робіт з технічного
діагностування підйомника з метою визначення його технічного
стану, установлення можливості, доцільності, умов і терміну
подальшої безпечної експлуатації.

2.1.41. Спеціалізована організація - суб'єкт господарювання,
який має дозвіл на початок (продовження) виконання роботи
підвищеної небезпеки (налагодження, ремонт, реконструкція,
модернізація, експлуатація, огляд, випробування підйомників).
{ Підпункт 2.1.41 пункту 2.1 в редакції Наказу Державного комітету
України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
N 230 від 01.10.2007 }

2.1.42. Модернізація - унесення змін у конструкцію
підйомника, що підвищують його безпечність, технічний рівень або
поліпшують економічні характеристики шляхом заміни окремих
складових частин на більш сучасні, у тому числі заміна системи
керування, за збереження основних технічних характеристик
підйомника, які не спричиняють підвищення, перерозподілу
інтенсивності навантажень чи зменшення вантажної стійкості.
{ Пункт 2.1 доповнено підпунктом 2.1.42 згідно з Наказом
Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду N 230 від 01.10.2007 }