МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ м. Київ

 1. №661

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 квітня 2012 року за № 633/20946

Про затвердження Правил безпеки при експлуатації каналів, трубопроводів, іншихгідротехнічних споруд у водогосподарських системах

Відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону праці», підпункту 41 пункту 4 Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 402,

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Правила безпеки при експлуатації каналів, трубопроводів, інших гідротехнічних споруд у водогосподарських системах, що додаються.
 2. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохотва О.І.):
 3. 1. У встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 4. 2. У встановленому порядку внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.
 5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування;

Міністр

 1. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Хохотву О.І.

В. Балога

Наказ МНС України

 1. №661

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 квітня 2012 року за№ 633/20946

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ при експлуатації каналів, трубопроводів, інших гідротехнічних споруд

у водогосподарських системах

І. Загальні положення

 1. Вимоги Правил безпеки при експлуатації каналів, трубопроводів, інших гідротехнічних споруд у водогосподарських системах (далі - Правила) поширюються на всі підприємства, установи, організації незалежно від підпорядкування та форм власності, а також на фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють експлуатацію водогосподарських систем і захисних споруд.
 2. Ці Правила встановлюють організаційні і технічні вимоги щодо забезпечення безпечних умов праці під час експлуатації та ремонту водогосподарських систем, які включають меліоративні системи з каналами, водоскидними і водопропускними спорудами, трубопроводи з

водорегулювальною апаратурою, колекторно-дренажною системою зі спорудами на ній, берегоукріплення, а також захисні споруди.

 1. На кожному підприємстві розробляються інструкції з охорони праці відповідно до вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.98 № 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.04.98 за № 226/2666 (НПАОП 0.00-4.15-98).
 2. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці працівників підприємств проводиться відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511 (далі - НПАОП 0.00-4.12-05), з питань пожежної безпеки - відповідно до вимог Переліку посад, при призначенні на які особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядку їх організації і Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 № 368, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за №№ 1147/8468, 1148/8469 (НАПБ Б.02.005-03), а з питань безпеки експлуатації електроустановок - відповідно до вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.98 № 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.02.98 за № 93/2533 (далі - НПАОП 40.1-1.21-98) відповідно.
 3. Попередні (під час прийняття на роботу) і періодичні (протягом

трудової діяльності) медичні огляди працівників проводяться у встановлені терміни відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за№ 846/14113.

 1. Особи, молодші 18 років, не допускаються до роботи на посадах, зазначених у Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31.03.94 № 46, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 28.07.94 за № 176/385.
 2. Під час виконання робіт з використанням праці неповнолітніх слід виконувати вимоги Граничних норм підйому і переміщення важких речей неповнолітніми, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.03.96 № 59, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16.04.96 за № 183/12085 (далі - ДНАОП 0.03-3.29-96).
 3. Жінки допускаються до робіт, не заборонених для них Переліком важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.12.93 № 256, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.03.94 за№ 51/260.
 4. Жінки не допускаються до робіт, характер яких пов’язаний з підніманням і переміщенням вантажів при чергуванні з іншою роботою, маса яких перевищує 10 кг, а постійно протягом робочої зміни - 7 кг відповідно до Граничних норм піднімання і переміщення важких речей жінками, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10.12.93№241,

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22.12.93 за № 194.

 1. Працівники, що здійснюють ремонтно-будівельні роботи на гідротехнічних і захисних спорудах, повинні бути забезпечені санітарно- побутовими приміщеннями (гардеробними, приміщеннями для сушіння одягу і взуття, душовими, приміщеннями для приймання їжі, відпочинку й обігріву, кімнатами гігієни жінок і туалетами) відповідно до вимог СНиП 2.09.04-87* „Административные и бытовые здания”.
 2. Усі працівники, які виконують роботи з експлуатації та ремонту водогосподарських систем і споруд, забезпечуються безкоштовно спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до вимог Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24.03.2008 № 53, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21.05.2008 за № 446/15137 (НПАОП 0.00-4.01-08) та згідно з Нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам водного господарства, затвердженими наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 12.10.2009 № 169, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 3.11.2009 за № 1017/17033 (далі - НПАОП 0.003.08-09).

Працівники загальних професій, які працюють на обслуговуванні водогосподарських систем і споруд, забезпечуються безкоштовно спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту згідно з Нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості, затвердженими наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 16.04.2009 № 62, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 12.05.2009 за№ 424/16440.

 1. На ділянці ремонтно-будівельних робіт усі працюючі повинні бути забезпечені питною водою, якість якої повинна відповідати санітарним вимогам відповідно до ДСанПіН 2.2.4.171-10 „Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною”.

Пункти розливу обробленої привізної питної води слід розташовувати на відстані, що не перевищує 75 м від робочих місць і не менше ніж 50 м від місць забруднення (сміттєзбірники, вбиральні, магістралі з інтенсивним рухом транспорту, автостоянки тощо).

 1. Керівники водогосподарських організацій зобов'язані забезпечити своєчасне оповіщення усіх своїх підрозділів і субпідрядних організацій, що працюють на підконтрольних об'єктах, про різкі зміни погоди (заметілі, ураганний вітер, грозу, снігопад тощо) для виведення працюючих і техніки з небезпечних ділянок роботи.

1.14. Проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, що сталися на підприємстві, здійснюються згідно з Порядком проведення розслідування та ведення обліку нещасних і аварій на виробництві випадків, професійних захворювань, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від ЗО листопада 2011 р. № 1232.

 1. 15. Під час виконання робіт, що не є специфічними для водного господарства, слід керуватися відповідними чинними нормативно-правовими актами з охорони праці.
 2. Вимоги безпеки під час експлуатації та ремонту гідротехнічних споруд
 3. Загальні вимоги
 4. Ремонт споруд на водогосподарських системах необхідно виконувати відповідно до затвердженого керівником організації проекту виконання робіт (далі - ПВР).
 5. Під час складання технічної документації на ремонтно-будівельні роботи повинен бути розроблений ПВР відповідно до вимог Правил производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве (далі - СНиП ІІІ-4-80 ).
 6. На працівників, які здійснюють експлуатацію та ремонт водогосподарських систем і захисних споруд, можуть впливати такі небезпечні та шкідливі фактори:

фізичні:машиниі механізми, що рухаються;

рухомі частини виробничого обладнання;

лазерне випромінювання;

підвищена або знижена вологість повітря;

підвищена або знижена температура повітря робочої зони,

обладнання, трубопроводів;

інфразвук та ультразвук

підвищений рівень шуму, вібрацій, інфразвукових коливань, ультразвуку:

підвищений рівень вібрації на робочих місцях; підвищена або знижена швидкість руху повітря; підвищене значення напруги в електричному колі, замикання якого може відбутися через тіло людини; підвищена напруженість електричного чи магнітного полів; відсутність або недостатність природного світла; недостатня освітленість робочої зони; психофізіологічні: фізичні перевантаження (статичні й динамічні);

нервово-психічні перевантаження (емоційні перевантаження).

sj«

 1. На основі примірного переліку робіт (додаток 5 до СНиП ІІІ-4-80 ) та Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 №15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 р. за № 232/10512, з урахуванням місцевих умов і специфіки експлуатації та ремонту водогосподарських систем і захисних споруд роботодавець розробляє і затверджує перелік робіт, на виконання яких необхідно видавати наряд-допуск.

Наряд-допуск на виконання робіт підвищеної небезпеки видається до початку робіт, де є або може виникнути виробнича небезпека, відповідальному виконавцю робіт.

Наряд-допуск видається на строк, необхідний для виконання заданого обсягу робіт, але не більш 15 календарних днів з початку роботи. У випадку зміни умов провадження робіт наряд-допуск анулюється і відновляти роботи дозволяється тільки після видачі нового наряду-допуску.

Посадова особа, що видала наряд-допуск на виконання робіт, зобов'язана здійснювати контроль за виконанням працівниками заходів із забезпечення безпеки праці.

 1. Усі особи, що перебувають на ділянці виконання ремонтно- будівельних робіт, зобов'язані носити захисні каски відповідно до „ССБТ. Каски строительные” ГОСТ 12.4.087-84. Працівники без захисних касок й інших необхідних засобів індивідуального захисту до виконання робіт не допускаються.
 2. Не дозволяється експлуатація устаткування, у тому числі редукторів, лебідок на гідротехнічних спорудах, механізмів, інструмента в несправному стані або при несправності пристроїв безпеки (блокувальні, фіксуючі та сигнальні пристрої і прилади), якщо вони передбачені технічною документацією підприємства-виробника, а також з перевищенням робочих параметрів понад паспортні.
 3. Технологічне обладнання гідротехнічних споруд, трубопроводів підлягає виведенню з експлуатації у разі виявлення дефектів, несумісних з подальшою безпечною експлуатацією обладнання.
 4. Ремонт обладнання гідротехнічних споруд, трубопроводів повинний проводитись тільки після відключення автоматики чи рубильника цього обладнання від електричної мережі, скидання тиску, напору води, зупинки рухомих частин і вжиття заходів щодо запобігання випадковому приведенню їх у рух під дією сили тяжіння чи інших факторів. На пусковому пристрої обов'язково вивішується заборонний плакат „НЕ ВМИКАТИ! ПРАЦЮЮТЬ ЛЮДИ”.
 5. Вимоги безпеки до улаштування будівельного майданчика і робочих

місць

 1. Організація будівельного майданчика, ділянок робіт і робочих місць повинна забезпечувати безпеку працівників працівників на всіх етапах виконання ремонтно-будівельних робіт під час догляду, обслуговування та ремонту гідротехнічних і захисних споруд й устаткування відповідно до вимог СНиП ІІІ-4-80*.
 2. Під час організації розташування ділянки робіт і робочих місць, проїздів будівельних машин і транспортних засобів, проходів для людей на етапі розробки ПВР необхідно визначити небезпечні для людей зони, в межах яких постійно діють або потенційно можуть діяти небезпечні виробничі фактори.
 3. На межах зон постійно діючих небезпечних виробничих факторів мають бути встановлені запобіжні захисні огородження, а зон потенційно діючих небезпечних виробничих факторів - сигнальні огородження або знаки безпеки.