Про затвердження Правил безпеки праці під час виконання авіаційно-хімічних робіт

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
від 6 червня 2008 року N 129

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 липня 2008 р. за N 697/15388

Відповідно до статті 28 Закону України "Про охорону праці" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила безпеки праці під час виконання авіаційно-хімічних робіт (далі - Правила), що додаються.

2. З набранням чинності наказу вважати такими, що не застосовуються на території України, "Правила по технике безопасности и производственной санитарии при авиационно-химических работах", затверджені наказом Міністерства цивільної авіації СРСР від 15.02.83 N 6/И.

3. Завідувачу сектору організації державного нагляду за промисловою безпекою та охороною праці у машинобудуванні, на транспорті та у зв'язку Буряку П. І. в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Прохорову В. В. унести цей наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

5. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В. Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держгірпромнагляду Долматова О. І.

 

Голова Держгірпромнагляду 

С. О. Сторчак 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва 

 
 
К. Ващенко  

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
від 6 червня 2008 р. N 129

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 липня 2008 р. за N 697/15388 ПРАВИЛА
БЕЗПЕКИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ АВІАЦІЙНО-ХІМІЧНИХ РОБІТ

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці Правила поширюються на суб'єктів господарювання, діяльність яких пов'язана із забезпеченням організації та виконанням авіаційно-хімічних робіт у сільському та лісовому господарстві (далі - АХР).

1.2. Правила встановлюють вимоги безпеки під час проведення АХР із застосування пестицидів і агрохімікатів, виконуваних на території України.

1.3. Застосування пестицидів і агрохімікатів авіаційним методом здійснюється відповідно до Законів України "Про пестициди і агрохімікати", "Про пожежну безпеку", "Про охорону атмосферного повітря", "Про охорону навколишнього природного середовища", вимог пункту 6.2 ДСП 8.8.1.2.001-98 "Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві", затверджених постановою головного державного санітарного лікаря України від 03.08.98 N 1, ДСП 382-96 "Державні санітарні правила авіаційного застосування пестицидів і агрохімікатів у народному господарстві України", затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 18.12.96 N 382 (далі - ДСП 382-96).

1.4. На підприємствах затверджуються інструкції з охорони праці за видом діяльності або професією відповідно до вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.01.98 N 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.04.98 за N 226/2666 (НПАОП 0.00-4.15-98).

II. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ЗЛІТНО-ПОСАДКОВИХ МАЙДАНЧИКІВ ДЛЯ ВИКОНАННЯ АХР

2.1. Злітно-посадкові майданчики для виконання АХР повинні відповідати вимогам, викладеним в Правилах допуску до експлуатації злітно-посадкових майданчиків для польотів легких повітряних суден, затверджених наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 01.12.2004 N 205, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24.12.2004 за N 1644/10243, інших нормативно-правових актах і нормативно-технічних документах з експлуатації злітно-посадкових майданчиків (далі - ЗПМ).

2.2. Пожежна безпека повітряних суден (далі - ПС), будинків і споруд, розміщених на території ЗПМ, забезпечується відповідно до чинних нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки в Україні.

2.3 Територія ЗПМ повинна постійно утримуватися в чистоті та очищуватися від сухого травостою та інших горючих речовин і матеріалів.

2.4. У місцях заправлення ПС пальним та завантаження їх хімічними речовинами, які можуть електризуватися (масляні хімікати тощо), повинні бути заземлювальні пристрої згідно з чинними експлуатаційними вимогами до ПС.

2.5. Територія ЗПМ, а також будівлі, споруди, приміщення повинні бути обладнані відповідними знаками безпеки відповідно до ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ "Цвета сигнальные и знаки безопасности" (далі - ГОСТ 12.4.026-76).

2.6. Завантажувальний майданчик для готування робочих розчинів та їх завантаження у літак повинен розташовуватися на відстані не менше ніж 25 метрів від бічної межі льотної смуги, а для вертольотів - осторонь від напрямку зльоту і посадки не ближче ніж 30 м від льотної смуги. Під час роботи на ЗПМ одного ПС завантажувальний майданчик розташовується за бічною смугою безпеки, прилягаючи до неї.

2.7. Завантажувальний майданчик повинен мати асфальтовану або бетоновану поверхню та ухил у бетонований резервуар для збору стічних вод.

2.8. На тимчасових ЗПМ ґрунтовий завантажувальний майданчик після закінчення періоду проведення АХР повинен знешкоджуватися та перекопуватися (переорюватися).

2.9. Завантажувальний майданчик повинен бути оснащений засобами механізації (насосами, мішалками, герметичними ємностями, шлангами, помпами) для готування, розведення і змішування розчинів пестицидів і рідких агрохімікатів.

2.10. Розміщення обладнання на завантажувальному майданчику повинно запобігати обдуванню літаком, що рулює, місця розташування хімікатів і працівників, а також унеможливлювати розпилення і знос пестицидів у бік будівель. 

2.11. Завантажувальний майданчик повинен бути укомплектований первинними засобами пожежогасіння згідно з чинними нормами.

2.12. Для паління виділяється спеціальне місце не ближче ніж 100 метрів від завантажувального майданчика, де повинна бути вивішена табличка з написом "Місце для паління".

2.13. Дегазаційний майданчик для очищення і дегазації ПС та їх авіахімапаратури від пестицидів і агрохімікатів повинен бути забетонований і віддалений на відстані не менше ніж 50 метрів від завантажувального майданчика з підвітряного боку.

2.14. Дегазаційний майданчик повинен мати спеціальне обладнання для очищення стічних вод.

2.15. Комплект обладнання дегазаційного майданчика повинен в обов'язковому порядку передбачати первинні засоби пожежогасіння та медичні аптечки.

2.16. Тимчасові сховища для пально-мастильних матеріалів (далі - ПММ) повинні розташовуватися поза зоною повітряних підходів з підвітряного боку і не ближче ніж 50 метрів від межі робочої площі льотної смуги, стоянки ПС, будівель, споруд і мати пожежне обладнання.

Виділені для тимчасових сховищ місця окопуються, очищаються від сухої трави, соломи та ін.; бочки з ПММ зберігаються опломбованими. Не дозволяється палити на відстані менше ніж 25 метрів від ПС і складу ПММ.

2.17. Складські приміщення для зберігання пестицидів і агрохімікатів повинні відповідати вимогам Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 19.10.2004 N 126, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за N 1410/10009 (НАПБ А.01.001-2004).

2.18. Місця розташування складів пестицидів і агрохімікатів, а також приміщень для тимчасового їх зберігання мають бути погоджені з територіальною державною санітарно-епідеміологічною службою і органом державного пожежного нагляду. 

2.19. На ЗПМ для виконання АХР повинні бути розташовані та обладнані санітарно-побутові приміщення для харчування, відпочинку, зберігання спецодягу та засобів індивідуального захисту, а також душові установки, умивальники, туалет.

2.20. Санітарно-побутові приміщення повинні відповідати вимогам СНиП 2.09.04-87 "Административные и бытовые здания", затверджених постановою Держбуду СРСР від 30.12.87 N 313.

III. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТА ОБЛАДНАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

1. Вимоги до повітряних суден, використовуваних для АХР

1.1. Повітряні судна повинні мати сертифікат льотної придатності відповідно до вимог Правил видачі сертифікатів льотної придатності цивільних повітряних суден України, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 07.09.99 N 435, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22.09.99 за N 638/3931.

1.2. Повітряні судна, що використовуються для виконання АХР, повинні відповідати вимогам ГОСТ 20762-75 "Кабины воздушных судов, используемых в сельском и лесном хозяйствах. Нормы и требования".

1.3. Системи кондиціонування та фільтрації повітря, що подається в кабіну ПС під час його заправлення і в польоті, повинні забезпечувати допустиму концентрацію шкідливих речовин, установлену ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны".

1.4. Роботи з надзвичайно небезпечними і високонебезпечними пестицидами, а також ультрамалооб'ємне обприскування повинні виконуватися ПС, обладнаними системою примусової вентиляції.

Унесення рідких пестицидів з використанням літака Ан-2, не обладнаного системою примусової вентиляції, дозволяється лише за умови використання герметизованого ламінантного бака для пестицидів.

1.5. Для очищення взуття екіпажу від пестицидів вхід у кабіну ПС повинен бути обладнаний килимком з пористого матеріалу, просоченого 10-відсотковим розчином мийно-дегазуючого засобу (ДІАС-2). Щодня килимок слід промивати в 5 - 10-відсотковому розчині ДІАС-2 у спеціальній ємності.

1.6. Шумові характеристики в кабіні ПС повинні відповідати ГОСТ 20296-81 "Самолеты и вертолеты гражданской авиации. Допустимые уровни шума в салонах и кабинах экипажа и методы измерения шума".

1.7. Авіахімапаратура, розташована поза кабіною ПС, повинна бути обладнана надійними відсікними пристроями. Робота з несправними відсікними пристроями не дозволяється.

1.8. Повітряні судна та авіахімапаратуру після кожного використання на АХР необхідно очищувати від залишків пестицидів і агрохімікатів і знешкоджувати відповідно до вимог розділу 7 ДСП 382-96 та нормативних документів з очищення, мийки і дегазації ПС та їх авіахімапаратури.

2. Вимоги до механічних навантажувачів

2.1. Навантажувач повинен бути надійним у роботі. Рушійні та обертові частини навантажувача (карданні, ланцюгові, зубцюваті, ремінні передачі тощо) повинні бути огороджені захисними кожухами, що забезпечують безпечну роботу працівників.

2.2. У конструкції навантажувача повинна бути передбачена надійна фіксація робочих органів у піднятому над ПС положенні.

2.3. Навантажувач повинен бути обладнаний надійними гальмами і мати обмежувальні колодки під колеса.

Важелі керування навантажувача повинні мати пристрої надійної фіксації для запобігання довільному їх переміщенню. 

2.4. Двигун внутрішнього згорання навантажувача повинен бути обладнаний іскрогасником; глушник повинен бути захищений залізним кожухом або листовим азбестом. 

2.5. Фарбування деталей навантажувача повинно відповідати встановленим вимогам безпеки.

2.6. Усі металеві неструмопровідні частини навантажувача, які можуть опинитися під дією електричного струму, повинні мати заземлювальні пристрої.

Клеми перехідних колодок, магнітних пускачів повинні бути захищені запобіжними пристроями (коробками, ковпачками).

Електричні дроти повинні мати непошкоджену ізоляцію, надійне кріплення і не провисати.

IV. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО НАЗЕМНОГО ДОПОМІЖНОГО ОБЛАДНАННЯ

4.1. Наземне допоміжне обладнання, призначене для поповнення запасів пестицидів та агрохімікатів і заправлення ПС для виконання АХР, повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ "Оборудование производственное. Общие требования безопасности".

4.2. Наземне допоміжне обладнання повинно забезпечувати безпечне зберігання та оперативне навантаження препаратів.

4.3. Завантажувальне обладнання повинно забезпечувати оперативну підготовку партій хімікатів, що відповідають розміру використовуваного на ПС резервуара, і бути оснащеним необхідними шлангами, перехідниками, витратомірами і фільтрами.

4.4. Для забезпечення безпечного проведення робіт щодо завантаження рідких речовин слід використовувати закриті системи.

Закрита система - це система, що забезпечує витягання хімікату з контейнера, промивання порожньої ємності (за винятком, коли хімікат застосовується в нерозведеному стані) і перенесення хімікату і розчину, отриманого в результаті промивання, на повітряне судно без контактування обслуговувального персоналу з хімікатом або розчином.

4.5. Сполучні шланги, труби (муфти), якими циркулюють рідкі пестициди, повинні бути щільно з'єднані з контейнерами, у яких пестициди були доставлені, для запобігання контактуванню працівників з концентратом пестициду, робочим або промивальним розчином.

4.6. Усі шланги, труби, резервуари і з'єднання, використовувані в закритій системі для завантаження рідких пестицидів, повинні бути розраховані на застосовуваний пестицид і можливий тиск або вакуум.

4.7. Вимірювальні прилади слід оберігати від пошкодження. Зовнішні вимірювальні прилади повинні бути обладнані запобіжниками для того, щоб у разі поломки або витоку можна було відключити труби, що ведуть до вимірювального приладу.

4.8. У закритій системі повинна точно вимірюватися кількість використовуваного пестициду. Вимірювальні пристрої повинні бути ретельно відкалібровані до найдрібнішої одиниці, використовуваної для зважування або виміру цієї речовини.

4.9. Під час перекачування концентрату пестициду насосом під тиском, вищим атмосферного, тиск не повинен перевищувати 172 кПа (1,72 кгс/см2).