МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. № 773

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8 листопада 2013 р. за № 1911/24443

Про затвердження Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам паросилового, енергетичного господарства, станцій і цехів з вироблення генераторного газу

Відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону праці» та Указу Президента України від 24 грудня 2012 року № 726 «Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам паросилового, енергетичного господарства, станцій і цехів з вироблення генераторного газу, що додаються.
 2. Вважати такими, що не застосовуються на території України «Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим паросилового и энергетического хозяйства (кроме производства электрической энергии)», затверджені постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань і Президії Всесоюзної Центральної Ради Професійних Спілок від 20 лютого 1980 року № 43/П-2, «Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим станций и цехов по выработке генераторного газа», затверджені постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань і Президії Всесоюзної Центральної Ради Професійних Спілок від 23 вересня 1980 року № 296/П-10.
 3. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохотва О.І.) у встановленому порядку:
 4. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
 5. внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.
 6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Е. Ставицький

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

 1. № 773

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8 листопада 2013 р. за № 1911/24443

НОРМИ безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам паросилового, енергетичного господарства, станцій і цехів з вироблення генераторного газу

І.Загальні положення

 1. Ці Норми поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності й організаційно-правової форми, які здійснюють діяльність у паросиловому, енергетичному господарстві, на станціях і в цехах з вироблення генераторного газу.
 2. Ці Норми розроблено для професій працівників паросилового, енергетичного господарства, станцій і цехів з вироблення генераторного газу, перелік яких відповідає Класифікатору професій ДК 003:2010, затвердженому наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 року № 327.
 3. Ці Норми встановлюють вимоги щодо видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ), їх видів і строків носіння, класифікація та позначення захисних властивостей яких відповідають вимогам ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація» та ГОСТ 12.4.103-83 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация».
 4. Забезпечення ЗІЗ працівників, а також порядок їх утримання та зберігання здійснюються відповідно до вимог Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008 року № 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за № 446/15137.
 5. Вимоги до рівня безпеки ЗІЗ, проведення процедури оцінки відповідності таким вимогам, встановлення правил маркування зазначених засобів та введення їх в обіг повинні відповідати вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року № 761.
 6. Строк носіння «до зносу» означає втрату ЗІЗ захисних, експлуатаційних та гігієнічних властивостей, при яких неможливе подальше застосування ЗІЗ.
 7. Кількість протипилових респіраторів на зміну визначається рівнем перевищення концентрації пилу в повітрі робочої зони: до 5 разів - 1 шт., понад 5 разів - 2 шт. на зміну.
 8. Для спеціального одягу застосовуються тканини, які мають висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи відповідно до сфери застосування.

Працівники, зайняті на роботах, де можливе враження електричною дугою, забезпечуються спеціальним одягом, стійким до впливу електричної дуги, з арамідних тканин.

 1. Працівники паросилового, енергетичного господарства, станцій і цехів з вироблення генераторного газу, які виконують роботи, не зазначені в розділі II цих Норм, забезпечуються ЗІЗ згідно з вимогами норм безоплатної видачі ЗІЗ працівникам відповідних видів економічної діяльності.
 2. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників ЗІЗ здійснюють органи державного нагляду за охороною праці та служби охорони праці суб’єктів господарювання.
 3. Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам паросилового, енергетичного господарства, станцій і цехів з вироблення генераторного газу

з/п

Код згідно з ДК 003: 2010

Професійна назва роботи

Найменування спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту

Позначення захисних властивостей ЗІЗ

Строк носіння (місяці)

1

2

3

4

5

6

1. Загальні професії підприємств паросилового, енергетичного господарства, станцій і цехів з вироблення генераторного газу

1

8162

Машиніст (кочегар) котельні

Обслуговування котлів, що працюють на рідкому та твердому мінеральному паливі з механічним завантаженням:

Костюм

ЗМиПн

12

Напівчеревики

ЗМиСм

12

Шкарпетки

ЗМи

3

Рукавиці

Ми

2

Каска захисна

До зносу

Окуляри захисні закриті

До зносу

Обслуговування котлів, що працюють на твердому мінеральному паливі з ручним завантаженням:

Комбінезон

ЗМиТиПн

12

Черевики

ЗМиТ иТпМу н15

12

Рукавиці

ТиТоМиМп

1

Каска захисна

До зносу

Щиток захисний від сліпучих променів з кріпленням на каску

До зносу

Під час виконання робіт з промивання конденсаторів і ям, вилучення гідравлічним способом або вручну з топок і бункерів золи та шлаку додатково:

Чоботи

ЗВМиСм

12

Фартух з нагрудником

ВнЗМиПм

Черговий

Рукавиці

ВуМиМпПм

2

Нарукавники

ВуМиПм

6

Респіратор протипиловий

До зносу

На зовнішніх роботах узимку (транспортування золи, шлаку) додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Підшоломник утеплений

ТнМи

36

Чоботи утеплені

Тн20МиСм

36

Куртка утеплена

Тн

36

2

9322

Підсобний робітник

Костюм

ЗМи

12

Напівчеревики

ЗМиСм

12

Рукавиці

Ми

1

Каска захисна

До зносу

Окуляри захисні відкриті

До зносу

Під час виконання робіт з обслуговування зовнішньої газової мережі додатково:

Плащ з капюшоном

ЗВнМи

Черговий

Напівчоботи

ВМиСм

24

Шкарпетки

ЗМи

3

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Підшоломник утеплений

ТнМи

36

Чоботи утеплені

Тн20МиСм

36

Рукавиці утеплені

ТнТхпМи

24

3

8152

Просочувальник електротехнічних виробів

Костюм

ЗМиВу

12

Берет

З

12

Черевики

ЗМиОСм

12

Білизна натільна бавовняна

ЗМи

6

Фартух з нагрудником

ОМиВу

Черговий

Рукавички

Ми

1

Рукавички

ОнМиВу

До зносу

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протигазовий

До зносу

Під час завантаження (вивантаження) просочених виробів для сушіння у вакуумні шафи, автоклави, термовакуумні установки додатково:

Фартух з нагрудником

ТиТп100Ми

Черговий

Рукавиці

ТиТп100Ми

1

Нарукавники

ТиТп100Ми

6

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

12

4

7241

Слюсар з контрольно- вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка)

Костюм

ЗМи

12

Берет

З

12

Напівчеревики

ЗМиСм

12

Рукавички

Ми

1

Каска захисна

До зносу

Окуляри захисні відкриті

До зносу

Рукавички діелектричні

Эн

Чергові

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Підшоломник утеплений

Тн

12

Рукавиці утеплені

ТнТхпМи

24

5

8333

Транспортувальник твердого палива(обслуговування механізмів)

Комбінезон

ЗМи

12

Черевики

ЗМиСмМун15

12

Рукавиці

МиМп

1

Каска захисна

До зносу

Окуляри захисні відкриті

До зносу

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36