Додаток 1до Правил з безпечної експлуатації систем вентиляції у хімічних виробництвах  НПАОП 0.00-1.27-09 

ПАСПОРТСИСТЕМИ ВЕНТИЛЯЦІЇ

_________________________________________________________________(найменування організації, що проводила первинні випробування, наладку, регулювання)

 

Цех

Корпус

Виробництво

_________________Місто

СХЕМА СИСТЕМИ ВЕНТИЛЯЦІЇ

А. Загальні відомості

1. Проект вентустановки виконав ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Монтаж виконав ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Дата приймання установки в експлуатацію ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Архівний номер і номер креслень ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Призначення вентустановки _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Обслуговуване приміщення, категорія і клас _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Режим роботи вентустановки __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Місцезнаходження вентилятора __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Додаткові відомості і особливості _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Б. Основні технічні характеристики устаткування системи

Nз/п 

Найменування 

За проектом 

Фактично  

20__ р. 

20__ р. 

20__ р. 

  

1. Вентилятор 

  

  

  

  

Тип 

  

  

  

  

Номер 

  

  

  

  

Виконання 

  

  

  

  

Продуктивність, м3/год 

  

  

  

  

Повний тиск, Па 

  

  

  

  

Число обертів, об/хв 

  

  

  

  

Діаметр шківа, мм 

  

  

  

  

Примітка. 

___________________________________________________________________________ 

Nз/п 

Найменування 

За проектом 

Фактично  

20__ р. 

20__ р. 

20__ р. 

  

2. Електродвигун 

  

  

  

  

Тип або серія 

  

  

  

  

Потужність, кВт 

  

  

  

  

Число обертів, об/хв 

  

  

  

  

Діаметр шківа, мм 

  

  

  

  

Вид передачі 

  

  

  

  

Примітка. 

_________________________________________________________________________ 

Nз/п 

Найменування 

За проектом 

Фактично  

20__ р. 

20__ р. 

20__ р. 

  

3. Калорифер 

  

  

  

  

Тип 

  

  

  

  

Номер і розміри 

  

  

  

  

Число і угрупування 

  

  

  

  

Поверхня нагріву, м2 

  

  

  

  

Теплоносій °C 

  

  

  

  

Температура повітря °C 

  

  

  

  

  

до калорифера 

  

  

  

  

  

після калорифера 

  

  

  

  

Тепловіддача за даними випробування, Вт 

  

  

  

  

Опір за повітрям, Па 

  

  

  

  

Примітка. 

_______________________________________________________________________________________________ 

Nз/п 

Найменування 

За проектом 

Фактично 

20__ р. 

20__ р. 

20__ р. 

  

4. Очисні пристрої 

  

  

  

  

Тип 

  

  

  

  

Марка  

  

  

  

  

Опір за повітрям, Па 

  

  

  

  

Примітка. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nз/п 

Найменування 

За проектом 

Фактично  

20__ р. 

20__ р. 

20__ р. 

  

5. Зволожувач повітря 

  

  

  

  

  

Насос 

  

  

  

  

Тип 

  

  

  

  

Подача, м3/год 

  

  

  

  

Тиск, кПа 

  

  

  

  

Число обертів, об/хв 

  

  

  

  

  

Електродвигун 

  

  

  

  

Тип 

  

  

  

  

Потужність, кВт 

  

  

  

  

Число оборотів, об/хв 

  

  

  

  

Примітка. 

_______________________________________________________ 

В. Витрата повітря за приміщеннями

Nмірного перетину 

Розмір мірного перетину 

Найменування приміщень 

Витрата повітря, м3/год 

Нев'язка, % 

фактично 

за проектом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Висновок про роботу вентустановки і найменування організації, що проводила випробування:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Випробування проводив 

_________________________(П. І. Б., підпис) 

Перевірив 

_________________________(П. І. Б., підпис) 

Г. Відмітка про виконання капремонтів (ремонтна карта)

N з/п 

Дата 

Короткий зміст виконаних робіт з капітального ремонту 

Підпис відповідального виконавця 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ґ. Відмітка про перевірку глибини корозійного зносу проточної частини та робочого колеса вибухозахищеного вентилятора

Nз/п 

Дата 

Матеріал 

Вихідна товщина проточної частини, мм 

Глибина корозії проточної частини, мм 

Вихідна товщина робочого колеса, мм 

Глибина корозії робочого колеса, мм 

Підпис механіка цеху 

обичайка 

бічні стінки 

обичайка 

бічні стінки 

обичайка 

бічні стінки 

обичайка 

бічні стінки