10.2 Блоки застосовують у самонесучих, несучих зовнішніх і внутрішніх стінах та інших елементах будівель. 

При влаштуванні зовнішніх стін з облицюванням цеглою необхідно дотримуватись рекомендацій [1] та додатка В. 

Для мурування блоків необхідно використовувати клеючі розчини з сухих цементних будiвельних сумішей (ДСТУ-П Б В.2.7-126), цементні розчини підвищеної рухливості, марки не менше ніж М 25, густиною (1000-1500) кг/м3 [3]. 

10.3 Мурування блоків масою більше (товщина 400, 450, ) виконується з використанням засобів малої механізації за дотримання вимог безпеки та охорони праці [2], СНиП ІІІ-4. 

10.4 При експлуатації будинків із стінами з ніздрюватобетонних блоків не допускається постійне місцеве зволоження стін. 

11  ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 

11.1 Підприємство-виробник гарантує відповідність якості блоків вимогам цього стандарту за умови дотримання споживачем правил транспортування, зберігання, використання, що передбачено цим стандартом. 

11.2 Гарантійний термін зберігання блоків – два роки з моменту їх виготовлення. 

Після закінчення гарантійного терміну зберігання, перед використанням блоки повинні бути перевірені на відповідність показників середньої густини, міцності на стиск, морозостійкості та геометричних параметрів вимогам цього стандарту. 

При відповідності показників блоків вимогам цього стандарту вони можуть бути використані за призначенням. 

11.3 Гарантійний термін експлуатації блоків становить 20 років із дня влаштування стін. 

Додаток А(довідковий)

СХЕМА БЛОКА З ПРОФІЛЕМ "ПАЗ-ГРЕБІНЬ"

Розміри, мм

h

h1

h2

300

100

101

350

125

126

400

150

151

450

175

176

500

200

201

l, h, b – довжина, товщина, висота блока. 

Рисунок А.1 – Схема блока з профілем "паз-гребінь" 

ДОДАТОК Б(обов'язковий)

ТЕХНІЧНІ ПОКАЗНИКИ НІЗДРЮВАТИХ БЕТОНІВ (ДСТУ Б В 2.7-45)

Таблиця Б.1 – Марка бетону за середньою густиною, теплопровідність, коефіцієнт           паропроникності 

Марка бетону за середньою густиною

Теплопровідність бетону у сухому стані, Вт/(моС), не більше

Коефіцієнт паропроникності,мг/(мгодПа), не менше

Бетон, що виготовлено з використанням

піску

золи

піску

золи

D 500

0,12

0,10

0,20

0,18

D 600

0,14

0,13

0,17

0,16

D 700

0,18

0,15

0,15

0,14

D 800

0,21

0,18

0,14

0,12

D 900

0,24

0,20

0,12

0,11

Б.2 Усадка бетонів при висиханні не повинна перевищувати, мм/м: 

0,5 – для автоклавних бетонів, виготовлених із використанням піску; 

0,7 – те саме, виготовлених на інших кремнеземистих компонентах; 

3,0 – для неавтоклавних бетонів. 

Б.3 Відпускна вологість бетонів за масою не повинна перевищувати, %: 

25 – виготовлених із використанням піску; 

35 – виготовлених із використанням зол та інших вторинних продуктів промисловості 

Додаток В(довідковий)

СХЕМА МУРУВАННЯ БЛОКІВ ІЗ ОБЛИЦЮВАНЯМ ЦЕГЛОЮ

Додаток Г(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

1.    Рекомендації з улаштування зовнішніх стін із теплоізоляційно-опоряджувальними фасадними системами в житлових і громадських будинках. Шифр РК 333-01Ю Мінбуд України, НДІБВ, Київ, 2006, 144 с. 

2.    Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці, Законодавство України про охорону праці (у трьох томах), т.1 – Київ, 1995, 558 с. 

3.    Рекомендации по применению стеновых мелких блоков из ячеистых бетонов, ЦНИИСК им. Кучеренко, М., 1987, 98 с. 

Код УКНД 91.100.30 

Ключові слова: блоки дрібні, бетон ніздрюватий, типи та розміри, середня густина, клас бетону, маркування, пакування, застосування