Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам авіаційної та оборонної промисловості

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
від 22 грудня 2008 року N 288

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 січня 2009 р. за N 26/16042

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам авіаційної та оборонної промисловості.

2. З набранням чинності наказом уважати такими, що не застосовуються на території України, "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим предприятий и организаций авиационной и оборонной промышленности", затверджені постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань і Президії ВЦРПС від 24.06.80 N 180/П-7.

3. Начальнику управління організації державного нагляду в металургії, енергетиці, будівництві та котлонагляду Іванченку В. І. в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Прохорову В. В. уключити цей наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з охорони праці.

5. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В. Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на в. о. першого заступника Голови Держгірпромнагляду Дєньгіна А. П.

 

Голова Держгірпромнагляду 

С. О. Сторчак 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Міністра праці та
соціальної політики України 

 
В. Онищук  

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
від 22 грудня 2008 р. N 288

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 січня 2009 р. за N 26/16042 НОРМИ
БЕЗПЛАТНОЇ ВИДАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ, СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКАМ АВІАЦІЙНОЇ ТА ОБОРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам авіаційної та оборонної промисловості (далі - Норми) розроблено відповідно до Закону України "Про охорону праці".

2. Норми поширюються на підприємства, установи, організації авіаційної та оборонної промисловості незалежно від форм власності та підпорядкування.

3. Норми розроблено для професій працівників, зайнятих в авіаційній та оборонній промисловості, відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2005, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 N 375.

4. Норми визначають види і строки носіння (використання) спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ), необхідних для виконання виробничого процесу працівниками підприємств авіаційної та оборонної промисловості. Класифікація захисних властивостей ЗІЗ залежно від небезпечних та шкідливих виробничих факторів застосована відповідно до вимог ГОСТ 12.4.011-89 "ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация". Позначення захисних властивостей ЗІЗ здійснюється відповідно до вимог ГОСТ 12.4.103-83 "ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация".

5. Крім цих Норм, працівники організацій та підприємств авіаційної та оборонної промисловості, які виконують роботи, що належать до інших видів економічної діяльності, забезпечуються ЗІЗ згідно з Нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам машинобудування та металообробної промисловості, затвердженими наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 21.02.2006 N 89, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 10.03.2006 за N 250/12124 (НПАОП 29.0-3.02-06), та "Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим сквозных профессий всех отраслей народного хозяйства и отдельных производств", затвердженими постановою Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 12.02.81 N 47/П-2 (НПАОП 0.00-3.03-81).

6. Забезпечення працівників підприємств і організацій необхідними для трудового процесу ЗІЗ, а також порядок їх утримання та зберігання здійснюється відповідно до Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Держгірпромнагляду України від 24.03.2008 N 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.05.2008 за N 446/15137 (НПАОП 0.00-4.01-08). У цих Нормах допускається застосування спеціального одягу, виготовленого з інших типів тканин, сертифікованого в установленому порядку.

7. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників ЗІЗ здійснюють органи державного нагляду за охороною праці та служби охорони праці підприємств.

8. Громадський контроль за повним та своєчасним забезпеченням працівників ЗІЗ на підприємствах здійснюють професійні спілки, їх об'єднання в особі своїх виборних органів і представників, а в разі відсутності професійної спілки на підприємстві - уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці.

II. НОРМИ БЕЗПЛАТНОЇ ВИДАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ, СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗІЗ

N
з/п 

Код згідно з ДК 003:2005 

Професійна назва роботи 

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту 

Позначення захисних властивостей ЗІЗ 

Строк носіння (місяці) 

1. Виробництво, ремонт і випробування авіаційних двигунів, літальних апаратів та їх обладнання

1.1. Робітники, технічні службовці 

7232.1 

Авіаційний механік з планера та двигунів 

Комбінезон бавовняний 

ЗМи 

12 

Білизна натільна 

З 

3115 

Авіаційний технік з планера та двигунів 

Берет бавовняний 

З 

24 

Чоботи кирзові 

ЗМиСм 

24 

Шкарпетки бавовняні 

Ми 

Рукавички шкіряні на байці 

МиМп 

24 

Рукавички з нітрильним покриттям 

НмМи 

Плащ з капюшоном 

Вн 

Черговий 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

ТнвМи 

36 

Штани бавовняні на утепленій прокладці 

ТнвМи 

36 

Шапка 

Тнв 

36 

Чоботи юхтові 

Тн20Ми 

36 

Шкарпетки з вовни 

ТнМи 

Рукавички шкіряні утеплені 

ТхпМи 

24 

7242.1 

Випробувач агрегатів, приладів та чутливих елементів 

Під час виконання робіт з механічних, електричних, кліматичних та комплексних термо-, баро-, вібровипробувань авіаційних приладів та систем: 

  

  

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

Вн 

Черговий 

Черевики юхтові 

ЗМиМун50 

12 

Рукавички бавовняні 

МиВу 

Рукавиці брезентові 

МвМп 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эв 

Чергові 

На зовнішніх роботах додатково: 

  

  

Плащ з капюшоном 

Вн 

Черговий 

Узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

ТнвМи 

36 

Штани бавовняні на утепленій прокладці 

ТнвМи 

36 

Шапка 

Тнв 

36 

Чоботи юхтові 

Тн20СмМи 

48 

Рукавички шкіряні 

ТхпМи 

24 

7232.1 

Випробувач-механік двигунів 

Костюм бавовняний 

ЗМиТи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Чоботи кирзові 

ЗМиМун50Сж 

12 

Шкарпетки бавовняні 

Ми 

Рукавички спилкові 

МиМп 

Плащ з капюшоном 

Вн 

Черговий 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Під час випробування двигунів, що працюють на етильованому бензині, додатково: 

  

  

Білизна натільна 

З 

Фартух прогумований з нагрудником 

НмМи 

Черговий 

Рукавички з нітрильним покриттям 

НмМи 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Штани бавовняні на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Шапка 

Тнв 

24 

Чоботи шкіряні 

Тн20МиСм 

48 

Шкарпетки з вовни 

МиТн 

Рукавички шкіряні 

ТхпМи 

24 

7241.2 

Виробник тензорезисторів 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики юхтові 

ЗМиСм 

12 

Рукавички бавовняні 

Ми 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Під час виконання робіт з травлення, знежирення, зачистки, промивки, просочування лаками та клеями, відпалювання і контактного зварювання додатково: 

  

  

Фартух прогумований з нагрудником 

ОК50 

Черговий 

Рукавички 

ОаК50Ми 

Окуляри захисні зі світлофільтрами 

  

Чергові 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эв 

Чергові 

8284.2 

Герметизаторник 

Комбінезон бавовняний 

ЗМи 

12 

Білизна натільна 

З 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики юхтові 

ЗМиЭс 

12 

Рукавички бавовняні 

Ми 

Шкарпетки бавовняні 

З 

Рукавички 

МиЯжОа 

Окуляри захисні герметичні 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

7232.1 

Дефективник авіаційної техніки 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМиМун25 

12 

Рукавички бавовняні 

Ми 

Наколінники брезентові 

МиМп 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Під час застосування електроструму, магнітного та люмінесцентного дефектоскопів, лазерної техніки додатково: 

  

  

Фартух прогумований з нагрудником 

Эм 

Черговий 

Окуляри захисні закриті від дії шкідливих випромінювань 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

Боти діелектричні 

Эн 

Чергові 

На зовнішніх роботах додатково: 

  

  

Плащ з капюшоном 

Вн 

Черговий 

Узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Штани бавовняні на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Шапка 

Тнв 

24 

Чоботи юхтові 

Тн20См 

48 

Рукавички шкіряні 

ТхпМи 

24 

7242.1 

Дефектоскопіст з газового та рідинного контролю 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

Вн 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМиМун25 

12 

Рукавички 

МиЯжОа 

Окуляри захисні закриті від дії шкідливих випромінювань 

  

До зносу 

7241.2 

Електромеханік з випробувань та ремонту електроустаткування 

Комбінезон бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМиМун50 

12 

Рукавички спилкові 

МиМп 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

Калоші діелектричні 

Эн 

Чергові 

Під час паяння деталей додатково: 

  

  

Фартух прогумований з нагрудником 

Яж 

Черговий 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тн 

36 

7232.2 

Зміцнювальник деталей 

Комбінезон бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМиМун25 

12 

Рукавички спилкові 

МиМп 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Під час виконання робіт з динамічного наклепу шариками, віброшліфування (полірування) на вібростендах із заливанням і зливанням гасу додатково: 

  

  

Фартух прогумований з нагрудником 

ВнНм 

Черговий 

Рукавички 

НмМи 

Рукавиці брезентові 

МвМи 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

10 

7232.2 

Ізолювальник (літальні апарати) 

Комбінезон бавовняний 

ЗМиПс 

12 

Білизна натільна 

З 

Берет бавовняний 

ЗПс 

Черевики шкіряні 

ЗМи 

12 

Шкарпетки бавовняні 

ЗПоМи 

Рукавички спилкові 

МиМпПс 

Рукавиці 

МиТв 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Під час покриття полімерними матеріалами (пінополіуретаном, поліетиленом, фторопластом), наклеювання асбо-, склотканин, нанесення бакелітових лаків тощо додатково: 

  

  

Фартух прогумований з нагрудником 

ЯжОМи 

12 

Рукавички 

ЯжОаМи 

Наколінники брезентові 

МиМп 

Респіратор газопилозахисний 

  

До зносу 

11 

7232.2 

Клеїльник силової арматури та м'яких баків 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні 

ЗНмВ 

12 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Під час застосування фенолкаучукових клеїв, герметиків, гумування холодним і гарячим способом додатково: 

  

  

Білизна натільна 

З 

Фартух прогумований з нагрудником 

ЯжНм 

12 

Рукавички 

МиЯжНм 

Рукавиці брезентові 

МиТв 

Респіратор газопилозахисний 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Штани бавовняні на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Шапка 

Тнв 

36 

Рукавички шкіряні 

ТхпМи 

24 

12 

7232.2 

Комплектувальник авіаційної техніки 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМиМун100 

12 

Рукавички спилкові 

МиМп 

Під час виконання робіт з чищення, промивання та консервації деталей та вузлів додатково: 

  

  

Фартух прогумований з нагрудником 

ЗНмВн 

12 

Рукавички з неопреновим покриттям 

МиНмВн 

Чоботи гумові формові 

НмВ 

Чергові 

Шкарпетки напіввовняні 

Ми 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

13 

7232.1 

Контролер складально-
монтажних та ремонтних робіт 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМиМун100 

12 

Рукавички бавовняні 

МиНм 

Під час проведення статичних і динамічних випробувань вузлів та агрегатів із застосуванням приладів і лазерної техніки, електропневмовипробувань авіадвигунів додатково: 

  

  

Фартух прогумований з нагрудником 

ЭмМи 

12 

Рукавички спилкові 

МиМп 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Каска захисна з підшоломником 

  

До зносу 

Окуляри захисні закриті від дії шкідливих випромінювань 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

Калоші діелектричні 

Эн 

Чергові 

На зовнішніх роботах додатково: 

  

  

Плащ з капюшоном 

Вн 

Черговий 

Узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

14 

8163.2 

Машиніст висотно-компресорної установки 

Комбінезон бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМиСм 

12 

Рукавички бавовняні 

Ми 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Під час ремонту центробіжних компресорів-ексгаустерів, холодильних і сушильних установок додатково: 

  

  

Фартух прогумований з нагрудником 

НмВн 

12 

Рукавички спилкові 

МиМп 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

15 

7222.1 

Модельник аерогідродинамічних моделей з металу 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМиМун50 

12 

Рукавички спилкові 

МиМп 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Під час виконання робіт з електроприхвачування, зварювання, усунення дефектів зварювання додатково: 

  

  

Фартух брезентовий з нагрудником 

ТрТв 

Рукавички зварника шкіряні з крагами 

ТрТв 

Щиток захисний зварника 

  

Черговий 

Під час герметизації стиків епоксидними смолами і випробування їх на герметичність, випробування моделей в аерогідродинамічних трубах додатково: 

  

  

Фартух прогумований з нагрудником 

ЯжВн 

Черговий 

Рукавички 

ЯжВнМи 

Каска захисна з підшоломником 

  

До зносу 

16 

7331.1 

Модельник аерогідродинамічних моделей з неметалу 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні з гладким верхом 

ЗМиМун50 

12 

Рукавички спилкові 

МиМп 

Під час обробки деталей з пінопласту, органічного скла, целулоїду, вініпласту на верстатах (розпилювання, точіння, стругання, свердління, полірування тощо) додатково: 

  

  

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Під час склеювання і зварювання моделей з вініпласту, органічного скла клеями на основі дихлоретану із застосуванням повітрозварювального пістолету, пресового обладнання додатково: 

  

  

Фартух прогумований з нагрудником 

ЯжОМи 

12 

Рукавички 

ЯжОаМи 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 


17 

7241.1 

Монтажник електроустаткування літальних апаратів 

Комбінезон бавовняний 

ЗМи 

12 


Берет бавовняний 

З 

12 


Черевики шкіряні 

ЗМиМун50 

12 


Рукавиці 

МиМп 


Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 


Під час паяння та ізоляції електроджгутів з перевіркою опору ізоляції додатково: 

  

  


Фартух прогумований з нагрудником 

Яж 

Черговий 


Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 


Калоші діелектричні 

Эн 

Чергові 


На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  


Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тнв 

36 


Штани бавовняні на утепленій прокладці 

Тнв 

36 


Шапка 

Тнв 

36 


Чоботи шкіряні 

Тн20СмМи 

36 


Рукавички шкіряні 

ТхпМи 

24 


18 

7242.1 

Монтажник радіо- та спеціального устаткування літальних апаратів 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 


Берет бавовняний 

З 

12 


Черевики шкіряні 

ЗМиМун25 

12 


Рукавички спилкові 

Ми 


Під час різання, очищення, відпалювання і лудіння проводів додатково: 

  

  


Фартух брезентовий з нагрудником 

ТиТв 

Черговий 


Рукавиці брезентові 

ТиТвМи 


Під час обмотування електроджгутів ізоляційними матеріалами, промивання і просочування деталей і приладів додатково: 

  

  


Фартух прогумований з нагрудником 

ЯжО 

Черговий 


Рукавички 

ЯжОаМи 


Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 


На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  


Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тнв 

36 


Штани бавовняні на утепленій прокладці 

Тнв 

36 


Шапка 

Тнв 

36 


Чоботи шкіряні 

Тн20Ми 

36 


Рукавички шкіряні 

ТхпМи 

24 


19 

7242.2 

Монтажник тензорезисторів 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 


Берет бавовняний 

З 

12 


Черевики шкіряні 

ЗМиСм 

12 


Рукавички спилкові 

МиМп 


Під час підготовки поверхонь конструкцій (зачистка, промивання, знежирювання, паяння, нанесення лакового підшару вологостійкого покриття) додатково: 

  

  


Фартух прогумований з нагрудником 

ЯжОВн 

12 


Рукавички 

ЯжОаВн 


Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 


Респіратор газозахисний 

  

До зносу 


20 

8211.2 

Оператор клепальних автоматів 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 


Берет бавовняний 

З 

12 


Черевики шкіряні 

ЗМи 

12 


Навушники протишумові 

  

До зносу 


Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 


21 

8211.2 

Оператор лазерної голографічної установки 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 


Берет бавовняний 

З 

12 


Фартух прогумований з нагрудником 

Эм 

Черговий 


Черевики шкіряні 

ЗМи 

12 


Рукавички спилкові 

Ми 


Навушники протишумові 

  

До зносу 


Окуляри захисні протилазерні 

  

До зносу 


Рукавички діелектричні 

Эв 

Чергові 


Калоші діелектричні 

Эв 

Чергові 


22 

8211.2 

Оператор трубообтискних верстатів 

Комбінезон бавовняний 

ЗМиТи 

12 


Берет бавовняний 

ЗТи 

12 


Фартух брезентовий з нагрудником 

ТиТв 

Черговий 


Черевики шкіряні 

ЗМиМун50 

12 


Рукавиці брезентові 

ТиТв 


Навушники протишумові 

  

До зносу 


Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 


Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 


23 

8211.2 

Оператор установок виготовлення стільникових пакетів 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 


Берет бавовняний 

З 

12 


Напівчеревики шкіряні 

ЗМиСм 

12 


Під час знежирення фольги, нанесення клейових смуг, пробивання дренажних отворів, розрізання фольги та заливання в установку клею додатково: 

  

  


Фартух прогумований з нагрудником 

ВнЯж 

Черговий 


Рукавички 

МиЯжВн 


Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 


Респіратор газозахисний 

  

До зносу 


24 

7211.2 

Піскозліплювальник 

Комбінезон бавовняний 

ЗМиПн 

12 


Берет бавовняний 

ЗПн 

12 


Черевики шкіряні з гладким верхом 

ЗМиСм 

12 


Окуляри захисні герметичні 

  

До зносу 


Під час виконання робіт з приготування клею на основі епоксидної смоли, суміші фенолформальдегідної смоли з гасом додатково: 

  

  


Фартух прогумований з нагрудником 

ЯжНм 

Черговий 


Рукавички 

ЯжНмМи 


Нарукавники прогумовані 

ЯжНмМи 


Респіратор газопилозахисний 

  

До зносу 


25 

8211.2 

Полірувальник лопаток 

Комбінезон бавовняний 

ЗМиПн 

12 


Берет бавовняний 

ЗПн 

12 


Фартух прогумований з нагрудником 

МиПм 

Черговий 


Черевики шкіряні 

ЗМиСм 

12 


Рукавиці брезентові 

МвМи 


Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 


Респіратор пилозахисний 

  

До зносу 


26 

3132 

Радист-радіолокаторник 

Комбінезон бавовняний 

ЗМи 

12 


Берет бавовняний 

З 

12 


Черевики шкіряні 

ЗМиМун50 

12 


Під час виконання паяльних робіт додатково: 

  

  


Фартух клейончатий з нагрудником 

ЯжНм 


Рукавички спилкові 

МиМп 


Нарукавники бавовняні 

Ми 


Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 


Респіратор газозахисний 

  

До зносу 


Під час усунення дефектів в умовах випробувальних станцій (аеродромів) додатково: 

  

  


Плащ з капюшоном 

Вн 

Черговий 


Навушники протишумові 

  

До зносу 


Узимку додатково: 

  

  


Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тнв 

36 


Штани бавовняні на утепленій прокладці 

Тнв 

36 


Шапка 

Тнв 

24 


Напівчоботи шкіряні 

Тн20МиСм 

36 


Рукавички шкіряні 

МиТхп 

24 


27 

7243.1 

Радіомеханік з ремонту радіоелектронного устаткування 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 


Берет бавовняний 

З 

12 


Напівчеревики шкіряні 

ЗМи 

12 


Рукавички бавовняні 

Ми 


Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 


Під час паяння радіодеталей, мікромодульних схем додатково: 

  

  


Фартух клейончатий з нагрудником 

ЯжНм 


Рукавички спилкові 

ЯжМи 


Нарукавники бавовняні 

ЗМи 


Респіратор газозахисний 

  

До зносу 


Під час виконання робіт у зонах електромагнітних випромінювань додатково: 

  

  


Халат 

Эм 

24 


Окуляри спеціальні захисні 

  

До зносу 


Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 


На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  


Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тнв 

36 


Штани бавовняні на утепленій прокладці 

Тнв 

36 


Шапка 

Тнв 

24 


Напівчоботи шкіряні 

Тн20 

36 


Рукавички шкіряні 

МиТхп 

24 


28 

7232.2 

Регулювальник-
настроювач тренажерів 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 


Берет бавовняний 

З 

12 


Черевики шкіряні 

ЗМиМун50 

12 


Рукавички спилкові 

Ми 


Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 


Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 


Під час виконання робіт в умовах випробувальних станцій (аеродромів) додатково: 

  

  


Плащ з капюшоном 

Вн 

Черговий 


Навушники протишумові 

  

До зносу 


Узимку додатково: 

  

  


Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тнв 

36 


Штани бавовняні на утепленій прокладці 

Тнв 

36 


Шапка 

Тнв 

24 


Напівчоботи шкіряні 

Тн20 

48 


Рукавички шкіряні 

МиТхп 

24 


29 

7214.1 

Розмітник плазовий 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 


Берет бавовняний 

З 

12 


Черевики шкіряні 

ЗМи 

12 


Рукавички спилкові 

МиМп 


Наколінники повстяні 

Ми 


Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 


30 

8284.2 

Складальник виробів із склопластиків 

Комбінезон бавовняний 

ЗМиПс 

12 


Берет бавовняний 

ЗПс 

12 


8284.2 

Слюсар-складальник виробів з органічного скла 

Черевики шкіряні 

ЗМиМун50 

12 


Рукавички спилкові 

МиМп 


Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 


8232.2 

Оброблювач виробів із пластмас 

Респіратор газопилозахисний 

  

До зносу 


Під час гарячого штампування, формування, відпалювання і нормалізації деталей із органічного скла додатково: 

  

  


Фартух брезентовий з нагрудником 

ТиТв 

Черговий 


Рукавиці брезентові 

ТиТв 


Під час склеювання, напилювання, герметизації, полірування, випробування на герметичність додатково: 

  

  


Фартух прогумований з нагрудником 

ЯжО 

Черговий 


Рукавички 

ЯжОа 


31 

8284.2 

Складальник-клеїльник конструкцій 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 


Берет бавовняний 

З 

12 


Фартух брезентовий з нагрудником 

ТиТв 

Черговий 


Черевики шкіряні 

ЗМиМун50 


Рукавиці брезентові 

ТиТв 


Під час нанесення спеціальних клеїв на поверхні деталей, конструкцій пензлями (щітками), методами пневморозпилення, занурення та в електростатичному полі додатково: 

  

  


Фартух прогумований з нагрудником 

ЯжОМи 


Рукавички 

ЯжОаМи 


Нарукавники прогумовані 

ЯжОаМи 


Окуляри захисні герметичні 

  

До зносу 


Респіратор газозахисний 

  

До зносу 


32 

8284.2 

Складальник-клепальник 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 


Берет бавовняний 

З 

12 


Черевики шкіряні 

ЗМиМун100 

12 


Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 


Під час знежирювання, накладання ущільнювачів тощо додатково: 

  

  


Фартух прогумований з нагрудником 

НмО 

Черговий 


Рукавички 

МиОа 


Під час застосування пневмоінструменту, фіксаторів, обтискувачів для клепання додатково: 

  

  


Рукавиці брезентові 

МиМв 

0,5 


Навушники протишумові 

  

До зносу 


Щиток захисний для обличчя 

  

До зносу 


На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  


Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

ТнвМи 

36 


Штани бавовняні на утепленій прокладці 

ТнвМи 

36 


Шапка 

Тнв 

24 


Рукавички шкіряні 

МиТхп 

24 


33 

7232.1 

Слюсар з аерогідродинамічних випробувань 

Комбінезон бавовняний 

ЗМи 

12 


Берет бавовняний 

З 

12 


Черевики шкіряні 

ЗМиМун100 

12 


Рукавички спилкові 

МиМп 


Під час випробування моделей агрегатів літальних апаратів на стендах, в аеродинамічних трубах, у гідроканалі додатково: 

  

  


Фартух прогумований з нагрудником 

ВнНл 

Черговий 


Навушники протишумові 

  

До зносу 


Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 


На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  


Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тнв 

36 


Штани бавовняні на утепленій прокладці 

Тнв 

36 


Шолом шкіряний 

Тнв 

36 


Шкарпетки з вовни 

ТнМи 


Чоботи шкіряні 

Тн20Ми 

36 


Рукавички шкіряні 

МиТхп 

24 


34 

7136.2 

Слюсар з виготовлення й ремонту трубопроводів 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 


Берет бавовняний 

З 

12