2.3. Роботодавець повинен забезпечити виконання Правил пожежної безпеки для об'єктів зберігання, транспортування та реалізації нафтопродуктів, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 24 грудня 2008 року N 658, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 16 березня 2009 року за N 235/16251 (НАПБ В.01.058-2008/112).

2.4. Роботодавець зобов'язаний забезпечити розроблення інструкцій з охорони праці відповідно до вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 29 січня 1998 року N 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 квітня 1998 року за N 226/2666 (НПАОП 0.00-4.21-04).

2.5. Роботодавець зобов'язаний забезпечити умови праці відповідно до чинного законодавства.

2.6. Роботодавець зобов'язаний затвердити та забезпечити обсяг та номенклатуру матеріального резерву об'єктового рівня на МНГО із цілодобовим перебуванням на них людей відповідно до Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2001 року N 308.

2.7. Роботодавець повинен забезпечити оснащення виробничих приміщень первинними засобами пожежогасіння відповідно до Типових норм належності вогнегасників, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 02 квітня 2004 року N 151, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 квітня 2004 року за N 554/9153 (НАПБ Б.03.001-2004).

2.8. Експлуатацію вогнегасників необхідно здійснювати відповідно до вимог Правил експлуатації вогнегасників, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 02 квітня 2004 року N 152, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 квітня 2004 року за N 555/9154 (НАПБ Б.01.008-2004).

2.9. Роботодавець повинен організувати контроль параметрів повітря робочої зони на вміст шкідливих речовин відповідно до Вимог до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу хімічних речовин, затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 22 березня 2012 року N 627, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 квітня 2012 року за N 521/20834.

2.10. Роботодавець повинен одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки відповідно до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року N 1107 (далі - Порядок видачі дозволів).

2.11. При виконанні робіт з підвищеною небезпекою роботодавець повинен одержати дозвіл відповідно до Порядку видачі дозволів.

2.12. Роботодавець повинен забезпечити проведення технічного огляду та експертного обстеження устатковання відповідно до Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року N 687.

2.13. Роботодавець повинен організувати чергування аварійно-рятувальних суден (АРС) у районах розташування морських гідротехнічних споруд з видобутку.

Під час проведення бурових робіт із МСП, СПБУ, НПБУ, БС, на АРЧ або в аварійно-рятувальній готовності повинно постійно перебувати АРС.

2.14. Роботодавець забезпечує організацію та порядок навчання, проведення інструктажів, перевірки знань з питань пожежної безпеки та допуск працівників МНГО до самостійної роботи відповідно до Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29 вересня 2003 року N 368, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 грудня 2003 року за N 1148/8469 (далі - НАПБ Б.02.005-2003).

2.15. Роботодавець забезпечує організацію та порядок спеціального навчання відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26 січня 2005 року N 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за N 231/10511 (далі - НПАОП 0.00-4.12-05).

2.16. Роботодавець повинен забезпечити проведення навантажувально-розвантажувальних робіт відповідно до вимог Інструкції з безпеки навантажувальних робіт при розвідці та розробці нафтових і газових родовищ на континентальному шельфі СРСР, затвердженої наказом Мінгазпрому СРСР від 31 грудня 1986 року.

2.17. Роботодавець забезпечує дотримання на МНГО сигналізування видів тривог та сигналів відповідних тривог згідно з умовами Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року (СОЛАС - 74).

Розклад за тривогами повинен бути вивішений в місцях, доступних для огляду.

2.18. Роботодавець організовує проходження періодичного медичного огляду працівників МНГО відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 травня 2007 року N 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за N 846/14113.

2.19. Роботодавець забезпечує проведення розслідувань та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві відповідно до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року N 1232.

2.20. Навчання та позачергові перевірки знань Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів електротехнічного та електротехнологічного обладнання працівників МНГО повинні проводитись відповідно до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Мінпаливенерго України від 25 липня 2006 року N 258, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за N 1143/13017.

2.21. Під час роботи з метанолом роботодавець забезпечує дотримання ДСТУ 3057-95 (ГОСТ 2222-95) "Метанол технічний. Технічні умови" та Інструкції щодо заходів безпеки під час роботи з метанолом на підприємствах і в організаціях Міннафтохімпрому СРСР, затвердженої Міннафтохімпромом СРСР від 22 грудня 1986 року.

2.22. Перевезення працівників з берега на МНГО і з МНГО на берег вертольотами здійснюється згідно з вимогами Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (ІКАО) 1944 року.

2.23. Роботодавець забезпечує перевезення працівників з берега на об'єкти МНГО відповідно до Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року (СОЛАС-74).

2.24. Забороняється підхід суден до МНГО із несправними швартовими засобами і посадковими майданчиками.

2.25. Пересадка працівників із судна на МНГО та з МНГО на судно повинна здійснюватися тільки за допомогою призначених для цього засобів з урахуванням Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті, затверджених наказом Держгірпромнагляду від 27 березня 2007 року N 62, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 червня 2007 року за N 573/13840 (НПАОП 0.00-1.15-07).

2.26. Пересадка працівників з судна на МНГО у випадку хвилювання моря більше 3-х балів здійснюється тільки у разі виробничої необхідності, з метою надання невідкладної медичної допомоги і в разі рятувальних операцій.

2.27. Проведення навантажувально-розвантажувальних робіт одночасно з посадкою і висадкою працівників забороняється.

2.28. Забороняється швартування судна під час виконання водолазних робіт або в районі їх встановлення на МНГО, МСП, ПБУ.

2.29. Під час висадки і посадки працівників з МНГО на судно забортний трап повинен бути щільно притиснутий до борту судна, а верхній кінець трапа надійно закріплений.

Східці для переміщення працівників повинні бути надійно закріплені на борту судна і встановлені під кутом до 45°. Забороняється ставити східці під кутом більше 45° відносно горизонталі.

2.30. Якщо судно стоїть так, що посадковий майданчик МНГО перебуває вище від палуби судна на 0,5 м або нижче від неї більше ніж на 0,2 м, то з майданчика або судна повинні бути прокладені східці з поперечними планками, що закріплені на посадковому майданчику МНГО.

2.31. На судні і МНГО у місці висадки працівників біля трапів або східців, установлених у робоче положення, повинні бути наявні рятувальні круги з буйками з освітленням, а також бухти з лінями подвійної довжини, заміряної від місця розміщення круга до мінімального рівня моря, але не менше 27,5 м (вибирається більша довжина).

2.32. Біля трапа або східців для пересадки працівників на судні і посадковому майданчику повинні чергувати спостерігачі-страхувальники, екіпіровані рятувальними жилетами.

2.33. МНГО (крім випадку безлюдної експлуатації) повинні укомплектовуватись спеціальними колисками для пересадки працівників.

2.34. Спеціальні колиски для підйому працівників повинні відповідати вимогам НПАОП 0.00-1.15-07.

2.35. Працівники, які сідають в колиску, повинні бути екіпіровані рятувальними жилетами.

2.36. Направляти колиску на місце посадки слід за допомогою лінів, прикріплених до неї.

2.37. Забороняється одночасна пересадка працівників та піднімання вантажів у колисці для підйому людей (крім особистих речей).

III. Вимоги безпеки до устаткування

1. Загальні вимоги

1.1. Обладнання, інструмент і КВП повинні відповідати ССБТ. "Оборудование производственное. Общие требования безопасности" (ГОСТ 12.2.009-91) та ССБТ. "Оборудование буровое. Требования безопасности" (ГОСТ 12.2.041-79).

1.2. Роботодавець повинен забезпечити на МНГО залежно від кількості робітників і за узгодженням із санітарно-епідеміологічною службою та відповідно до вимог Державних санітарних правил для морських суден України, затверджених постановою Міністерства охорони здоров'я України від 20 січня 2000 року N 57, функціонування медичного або фельдшерського пункту із обслуговувальним персоналом.

1.3. Опалювальні прилади і вентиляційне устаткування повинно відповідати категорії пожежовибухонебезпеки приміщень або робочої зони відповідно до вимог СНіП 2.04.05-91 "Опалення, вентиляція і кондиціювання", затверджених наказом Держбуду України від 20 січня 2000 року N 290 (далі - СНіП 2.04.05-91).

1.4. У виробничих приміщеннях МНГО, де можливе розливання нафтопродуктів, хімреагентів тощо, настил повинен бути огороджений комінгсами заввишки 200 мм з установленими шпігатами, що з'єднані із системою збору відкритого небезпечного дренажу.

1.5. Освітлення робочих місць МНГО повинно відповідати вимогам ДБН В.2.5-28-2006 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення", затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства від 15 травня 2006 року N 168.

1.6. Роботодавець повинен здійснювати контроль рівня шуму на робочих місцях відповідно до ГОСТ 12.1.050-86 "ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах" та ДСТУ 2867-94 "Шум. Методи оцінювання виробничого шумового навантаження. Загальні вимоги".

1.7. Рівень вібрації на робочих місцях не повинен перевищувати норм, установлених Державними санітарними нормами виробничої загальної та локальної вібрації, затвердженими постановою Головного Державного санітарного лікаря України від 01 січня 1999 року N 39, та ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 "ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования".

1.8. Роботодавець повинен забезпечити виконання зварювальних робіт і робіт з відкритим вогнем на МГНО відповідно до Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об'єктах, затвердженої наказом Мінпраці України від 05 червня 2001 року N 255, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23 червня 2001 року за N 541/5732 (НПАОП 0.00-5.12-01), та ГОСТ 12.3.003-86 "ССБТ Работы электросварочные. Требования безопасности".

1.9. У приміщеннях МНГО за наявності центрального опалення повинна бути забезпечена можливість регулювання температури повітря.

Регулювальну і запірну апаратуру необхідно встановлювати у зручних для обслуговування місцях.

1.10. У випадку загоряння у приміщеннях МНГО не допускається одночасне включення автоматичного пожежогасіння та протидимової вентиляції.

1.11. Допускається спалення твердих побутових відходів на МНГО в спеціальних пічках, обладнаних інсинуаторами.

1.12. МНГО повинен мати спеціальне приміщення поблизу камбузного блока, обладнане спеціальними технічними засобами для приймання, обробки та зберігання харчових відходів з подальшою їх переробкою.

1.13. Забороняється куріння тютюнових виробів у приміщеннях МНГО, крім спеціально відведених для цього місць, відповідно до Закону України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення".

2. Двигуни внутрішнього згоряння

2.1. Під час обслуговування робочих двигунів внутрішнього згоряння і газотурбінних установок, не обладнаних шумозахисними кожухами, працівники повинні застосовувати засоби індивідуального захисту від шуму.

2.2. Пости управління ДВЗ і ГТУ повинні бути ізольовані від шуму та вібрації.

3. Котельні установки

3.1. Обладнання й експлуатацію котельних установок необхідно здійснювати відповідно до вимог Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, затверджених наказом Держгіртехнагляду СССР від 27 листопада 1987 року.

3.2. Роботодавець повинен забезпечити систему автоматизації теплогенераторів котельної установки відповідно до вимог Правил безпеки систем газопостачання України, затверджених наказом Держгірпромнагляду України від 01 жовтня 1997 року N 254, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15 травня 1998 року за N 318/2758 (далі - НПАОП 0.00-1.20-98).