ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 21.02.2006 N 89

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 березня 2006 р. за N 250/12124

НПАОП 29.0-3.02-06

НОРМИ

безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів

індивідуального захисту працівникам машинобудування та металообробної

промисловості

1 Загальні положення

  1. Ці Норми розроблено відповідно до Кодексу законів про працю України та Закону України "Про охорону праці".
  2. Ці Норми є обов'язковими для всіх підприємств та організацій машинобудування та металообробки незалежно від форми власності, а також поширюються на підприємства інших видів економічної діяльності, де виконуються технологічні процеси або окремі роботи, віднесені до машинобудування та металообробки.
  3. Ці Норми розроблено для професій працівників, зайнятих у машинобудуванні та металообробці, відповідно до Класифікатора професій ДК 003-95, затвердженого наказом Держстандарту України від 27.07.95 N 257 (із змінами і доповненнями).
  4. Ці Норми визначають види і строки носіння (використання) спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ), необхідних для виконання виробничого процесу працівниками підприємств машинобудування та металообробки.
  5. Класифікація та позначення захисних властивостей ЗІЗ залежно від небезпечних та шкідливих виробничих факторів застосовані відповідно до вимог ГОСТ 12.4.011-89 "ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация" і ГОСТ 12.4.103-83 "ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация".
  6. Крім цих Норм працівники організацій та підприємств машинобудування і металообробки, які виконують роботи, що належать до інших видів економічної діяльності, повинні забезпечуватися ЗІЗ згідно з "Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим сквозных профессий и должностей всех отраслей народного хозяйства и отдельных производств", затвердженими постановою Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 12.02.81 N 47/П-2 (із змінами і доповненнями), а також іншими чинними нормами безплатної видачі ЗІЗ для працівників, зайнятих у відповідних галузях економіки.
  7. Порядок забезпечення необхідними для виконання виробничого процесу ЗІЗ працівників підприємств і організацій, а також порядок їх утримання та зберігання визначені Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом

Держнаглядохоронпраці України від 29.10.96 N 170, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.11.96 за N 667/1692 (далі - Положення). Відповідно до цього Положення власник або уповноважений ним орган зобов'язаний забезпечити працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими ЗІЗ, що відповідають вимогам чинних нормативних актів.

  1. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників ЗІЗ здійснюють органи державного нагляду за охороною праці та служби охорони праці підприємств та організацій.
  2. Громадський контроль за повним та своєчасним забезпеченням працівників ЗІЗ на підприємствах та в організаціях здійснюють професійні спілки, їх об'єднання в особі своїх виборних органів і представників, а в разі відсутності професійної спілки на підприємстві - уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці.

2 Норми

з/п

Код згідно з ДК 00395

Професійна назва роботи

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту

Позначен

ня

захисних властиво стей ЗІЗ

Строк

носіння

(місяців)

1

2

3

4

5

6

Чавуносталеливарне виробництво і лиття кольорових металів

1

8122.2

Вагранник (ливарні роботи)

Куртка сукняна з вогнезахисним просоченням

Штани сукняні з вогнезахисним просоченням

Капелюх повстяний Чоботи кирзові з металевим носком

Рукавиці брезентові з крагами з вогнезахисним просоченням або вачеги

Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні козиркові з світлофільтрами

Респіратор пилозахисний

ТиТр

ТиТрМи

Ти

ТрТпМун

200

МиТв

12

9

12

12

2 тижні

До зносу До зносу

До зносу

2

9322

Вибивальник

відливок

На ручному вибиванні опок та стрижнів:

Куртка бавовняна з пилонепроникної тканини

Штани брезентові Черевики шкіряні або чоботи кирзові з металевим носком

Рукавиці брезентові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні закриті Респіратор пилозахисний На механізованих решітках: Комбінезон бавовняний з пилонепроникної тканини

Черевики шкіряні з гладким верхом і металевим носком

Рукавиці брезентові Окуляри захисні закриті

На автоматизованому вибиванні: Напівкомбінезон бавовняний Рукавиці комбіновані

МиПн

ЗМи

МиМун2

00

ЗМи

ЗПн

МиМун2

00

ЗМи

ЗМи

ЗМи

12

12

12

2 тижні До зносу

До зносу До зносу

12

12

1

До зносу

12

3

3

8121.3

Вибірник-

Костюм бавовняний з

ЗМиПн

12

сортувальник

пилонепроникної тканини

вогнетривкого

Берет бавовняний

ЗПн

12

брухту

Черевики шкіряні з

МиМун5

12

металевим носком

0

Рукавиці комбіновані

ЗМи

1

Окуляри захисні закриті

До зносу

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка бавовняна на

Тн

36

утепленій прокладці

Штани бавовняні на

Тн

36

утепленій прокладці

4

9322

Виробник каркасів

Костюм лавсано-віскозний

ЗМи

12

(лавсано-бавовняний)

Фартух брезентовий з

Ми

6

нагрудником

Черевики шкіряні

ЗМиМун

12

з металевим носком

50

Рукавиці комбіновані

ЗМи

1

Каска захисна

До зносу

Окуляри захисні відкриті

До зносу

5

7122.2

Вогнетривник

Костюм сукняний Черевики шкіряні з металевим носком

Рукавиці брезентові з вогнезахисним просоченням

Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні відкриті

На дільницях гарячого ремонту додатково:

Валянки

Шолом сукняний Рукавиці сукняні Респіратор пилозахисний

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утепленій прокладці

Штани бавовняні на утепленій прокладці

ЗТиМи

ЗМиМун

50

ЗМиТи

ТпМун50

ЗТи

ЗТиМи

Тн

Тн

12

12

2 тижні

До зносу До зносу

18 12 2 тижні До зносу

36

36

6

8163.2

Газівник

Костюм бавовняний

З

12

Берет бавовняний

З

12

Черевики шкіряні з гладким

ЗМи

12

верхом

Рукавиці комбіновані

ЗМи

2

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор газозахисний

До зносу

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка бавовняна на

Тн

36

утепленій прокладці

7

7212.2

Газорізальник

На переробленні і заготівлі брухту та відходів металу:

Куртка брезентова з вогнезахисним просоченням

Штани брезентові з вогнезахисним просоченням

Берет сукняний з вогнезахисним просоченням

Черевики шкіряні з гладким верхом і металевим носком

Рукавиці брезентові з вогнезахисним просоченням

Окуляри захисні для газозварника На ремонті металургійних печей:

Костюм сукняний з вогнезахисним просоченням

На зовнішніх роботах: Плащ непромокальний з капюшоном

Узимку додатково: Куртка бавовняна на утепленій прокладці

Штани бавовняні на утепленій прокладці

Валянки або чоботи кирзові утеплені

ЗТр

ЗТрМи

ЗТр

ТрМун10

0

ЗМиТр

ТиТр

Вн

Тн

Тн

Тн20

12

9

12

12

1

До зносу

12

36

36

36

48

8

8139.2

Г отувач

Костюм бавовняний з

ЗМиПн

12

заправних,

пилонепроникної тканини

вогнетривких

Берет бавовняний

З

12

матеріалів та

Фартух прогумований з

К20Щ20

12

термічних

нагрудником

сумішей

8151.2

Г отувач обмазки

Черевики шкіряні з гладким

ЗМи

12

верхом

Рукавиці комбіновані

ЗМи

1

Рукавички універсальні

К50Щ20

3

кислото-лугостійкі

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор пилозахисний

До зносу