ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 31.12.2008 № 308

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 лютого 2009 року за № 103/16119

Включено до Державного реєстру нормативно-правових актів з охорони праці 6 лютого 2009 року за № 448

НПАОП 0.00-1.22-08

ПРАВИЛА БУДОВИ І БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ НАВАНТАЖУВАЧІВ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів (далі - Правила) встановлюють вимоги до будови, виготовлення, реконструкції, модернізації, ремонту та експлуатації навантажувачів.
 2. Дія цих Правил поширюється на:

а) вилкові навантажувачі з противагою (автонавантажувачі та електро- навантажувачі);

б) навантажувачі з висувними вантажопідіймачем або вилами;

в) навантажувачі з вилами, розташованими між виносними опорами (лонжеронами);

г) навантажувачі з платформою;

ґ) навантажувачі з робочим місцем водія, що піднімається;

д) навантажувачі з бічним узяттям вантажу (однобічні, двобічні, фронтально-бічні тощо);

е)штабелеукладачі:

самохідні (з робочим місцем водія або керовані з підлоги); з ручним пересуванням (з електричним або гідравлічним приводом

підіймання, з підійманням ручною лебідкою); комбіновані.

Типи навантажувачів, на які розповсюджуються ці Правила, наведені в додатку 1.

 1. Вимоги цих Правил у частині вимог до будови поширюються на навантажувачі та штабелеукладачі (далі - навантажувачі), що виготовлені після набрання чинності цих Правил, а в частині вимог до експлуатації, ремонту, реконструкції, модернізації і до виготовлення складових частин навантажувачів для цих цілей - також і на ті, що перебувають в експлуатації.
 2. Ці Правила не поширюється на візки вантажні з підіймальним пристроєм; фронтальні, напівповоротні, перекидні одноковшові, вилкові та грейферні навантажувачі, оснащені важільною системою; на снігонавантажувачі; на ба- гатоковшові навантажувачі та навантажувачі з лапами, що нагортають, а також на вилкові фронтальні стрілові навантажувачі (з телескопічною стрілою).
 3. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
 4. У цих Правилах використано терміни, установлені чинними нормативно-правовими актами, стандартами, санітарними нормами і правилами (далі - НД). Нижче подано терміни, додатково використані в цих Правилах, та визначення позначених ними понять.
 5. Вантажопідіймальність номінальна - найбільша маса вантажу, зазначена виробником, що може транспортувати та піднімати навантажувач (штабелеукладач) на висоту, яка дорівнює:

3300 мм або найбільша висота, якщо висота підіймання менше 3300 мм (вилкові навантажувачі з противагою; навантажувачі з місцем водія, що піднімається; навантажувачі з бічним узяттям вантажу);

3300 мм при відстані D (400 мм, 500 мм або 600 мм) між центром ваги ва- нтажу і передньою поверхнею спинки вил, з вертикальним вантажопідіймачем і горизонтальними вилами (навантажувачі /штабелеукладачі/ з висувними ванта- жопідіймачем або вилами і навантажувачі /штабелеукладачі/ з вилами, розташованими між виносними опорами /лонжеронами/);

2500 мм при відстані між вилами або ширині платформи до 690 мм включно або 3300 мм при відстані між вилами або ширині платформи більше 690 мм при відстані D (400 мм, 500 мм або 600 мм) між центром ваги вантажу і передньою поверхнею спинки вил або упором платформи (штабелеукладачі і навантажувачі з платформою).

 1. Вантажопідіймач - вантажопідіймальний механізм навантажувача, що складається із закріпленої нерухомо чи з можливістю нахилу вперед-назад на визначений кут вертикальної рами, у якій вертикально пересувається вантажна каретка або одна з декількох рухомих напрямних з кареткою.
 2. Вантажопідіймач нетелескопічний (простий) - вантажопідіймач, що складається тільки з однієї пари напрямних.
 3. Вантажопідіймач телескопічний - вантажопідіймач, що складається із закріпленої нерухомо пари вертикальних напрямних і однієї (чи декількох) рухомих напрямних.
 4. Верхня поверхня ікла - поверхня ікла, на якій розташовується вантаж.
 5. Висота вільного підіймання - відстань від опорної поверхні коліс до верхньої поверхні ікла, піднятого на висоту, за якої починається збільшення габаритної висоти вертикально встановленого вантажопідіймача.
 6. Висота підіймання - найбільша відстань від верхньої поверхні ікла піднятих вил, установлених в горизонтальне положення, до опорної поверхні коліс.
 7. Висота підіймання номінальна - установлена виробником висота підіймання, на яку дозволяється піднімати номінальний вантаж.
 8. Висота підіймання максимальна - найбільша висота, на яку дозволяється підіймання вантажу.
 9. Візок вантажний з підіймальним пристроєм - візок, оснащений пристроєм з вилами або платформою для підіймання вантажу на висоту, достатню тільки для забезпечення його переміщення.
 10. Водій навантажувача - працівник, відповідальний за рух навантажувача (штабелеукладача).

Водій під час керування може сидіти, напівсидіти або стояти в навантажувачі (штабелеукладачі), стояти на платформі водія, яка може складатися, повертатися чи підніматися разом з вилами, чи може керувати з підлоги, супроводжуючи штабелеукладач пішки.

 1. Динамічне навантаження - навантаження, створюване п’ятикратним виконанням таких операцій (з вантажем, що перевищує на 10 % номінальну вантажопідіймальність і має відстань центра ваги D /рисунок 1/):

підіймання на повну висоту і опускання на майданчик з 2-3 зупинками з нахиленим назад вантажопідіймачем;

нахилення вантажопідіймача повністю вперед і назад з вилами, піднятими на висоту від 900 мм до 1000 мм.

 1. Діаграма вантажопідіймальності - діаграма залежності вантажопідіймальності навантажувача від відстані центра ваги вантажу до передньої поверхні спинки вил або від висоти підіймання вантажу.
 2. Довгомірний вантаж - вантаж, що має довжину більше 2 м.
 3. Додаткова платформа - вантажна платформа, доступна з платформи водія (кабіни або місця водія) і призначена для встановлення на вантажо- підіймачі (закріплена на каретці та (або) на вилах тощо) комплектувальника або навантажувача з місцем водія, що піднімається.
 4. Експлуатація - стадія життєвого циклу навантажувача, на якій реалізують, підтримують та відновлюють якість навантажувача.

Експлуатація охоплює етапи введення а експлуатацію, використання за призначенням, зберігання в процесі експлуатації, технічне обслуговування, ремонт, припинення експлуатації, списання (передавання, утилізацію, знищення).

 1. Змінний вантажозахоплювальний пристрій - пристрій (наприклад, подовжувач, штировий захоплювач, безблокова стріла, зіштовхувач, каретка по- перечного переміщення, кантувач, бічний захоплювач, що зміщується, захоплю- вач-кантувач, ківш тощо), яким може оснащуватися навантажувач у доповнення до вил (платформи) або замість них, для забезпечення переміщення різних вантажів (рулонів, мішків, бочок, навалочних вантажів тощо).
 2. Ікло - горизонтальна частина вил, що несе вантаж.
 3. Каретка - рухома складова частина вантажопідіймача, надіта на закріплену нерухомо вертикальну раму (в разі нетелескопічного вантажопідіймача) чи на останню (внутрішню) рухому напрямну (в разі телескопічного вантажопідіймача), яка несе вила чи змінні вантажозахоплювальні пристрої.
 4. Коефіцієнт гальмування Сь - відношення, виражене у відсотках:

а)уповільнення а, м/с2, необхідного для повного гальмування навантажувача, до прискорення вільного падіння g, м/с2

Сь = — * 100;(1)

g

б)сили гальмування Fb, Н, що розвивається навантажувачем, до сили тяжіння маси m цього навантажувача

Сь= — -100,(2)

mg

де т, кг - маса навантажувача з номінальним вантажем.

 1. Комплектувальник - навантажувач, оснащений платформою водія, яка може підніматися разом з вилами, що дозволяє водію завантажувати (розвантажувати) вантаж зі стелажа у завантажувальний пристрій або додаткову платформу.
 2. Кут вільного повороту кермового колеса - кут повороту кермового колеса при працюючому двигуні без зрушування керованих коліс.
 3. Модернізація - унесення змін у конструкцію навантажувача, що підвищують його безпечність, технічний рівень або поліпшують економічні характеристики шляхом заміни окремих складових частин на більш сучасні за збереження основних технічних характеристик навантажувача, які не спричиняють підвищення, перерозподілу навантажень чи зменшення власної або вантажної стійкості.
 4. Навантажувач - машина циклічної дії, що належить до безрейково- го долішного транспорту (технологічних транспортних засобів), обладнана підіймальним механізмом (вантажопідіймачем) і вилами (платформою) або одним із змінних вантажозахоплювальних пристроїв для забезпечення підіймання, транспортування, навантаження та розвантаження, штабелювання та укладання вантажів.
 5. Навантажувач вилковий з противагою - навантажувач, оснащений вилами або одним із змінних вантажозахоплювальних пристроїв, у якого вантаж, розташований консольно щодо передніх коліс, урівноважується масою навантажувача.
 6. Навантажувач із бічним узяттям вантажу (однобічний) - навантажувач, вантажопідіймач або каретка якого можуть бути висунуті та переміщені назад між осями (переднім і заднім мостами) шасі перпендикулярно до подовжньої осі шасі, що дозволяє підхоплювати і піднімати вантаж без тари в урівноваженому положенні щодо одного боку машини і штабелювати чи розбирати штабель поруч з навантажувачем.
 7. Навантажувач із бічним узяттям вантажу (двобічний) - навантажувач, здатний штабелювати і витягувати вантаж по обидва боки у напрямку руху навантажувача.
 8. Навантажувач із бічним узяттям вантажу (фронтально-бічний) - навантажувач, здатний штабелювати і витягувати вантаж спереду і по обидва боки у напрямку руху навантажувача.
 9. Навантажувач з вилами, розташованими між виносними опорами (лонжеронами), - навантажувач, вила якого розташовані між рознесеними по ширині виносними опорами (лонжеронами), а центр ваги вантажу завжди перебуває всередині опорного контуру.
 10. Навантажувач з висувними вантажопідіймачем або вилами - навантажувач, оснащений виносними опорами (лонжеронами), у якого вантаж може бути додатково переміщений шляхом пересування вантажопідіймача чи вантажної плити з вилами.
 11. Навантажувач з робочим місцем водія, що піднімається, - навантажувач, оснащений платформою водія, яка може підніматися разом з вантажем під час штабелювання.
 12. Навантажувач з платформою - навантажувач, оснащений вантажною платформою, розташованою над рамною конструкцією (виносними опорами).
 13. Небезпечна зона навантажувача - простір, у якому працівники піддаються ризику щодо свого здоров’я або безпеки внаслідок переміщення вантажу навантажувачем або внаслідок падіння вантажу під час його переміщення та штабелювання навантажувачем з урахуванням горизонтальної проекції на землю траєкторії переміщення найбільшого зовнішнього габариту вантажу та відстані можливого відлітання вантажу.
 14. Негабаритний вантаж - вантаж, що перевищує встановлений габарит.
 15. Передня поверхня спинки вил - поверхня спинки, в яку впирається вантаж і від якої вимірюється відстань D до його центра ваги.
 16. Платформа водія - складова частина навантажувача, на якій розташовується водій для керування навантажувачем.
 17. Подоланий підйом - прямолінійна ділянка майданчика з удосконаленим покриттям, що має ухил не менше зазначеного в НД і подолана навантажувачем (навантажувачі з двигуном внутрішнього згоряння /далі - ДВЗ/ - на нижчій передачі коробки передач або гідромеханічної передачі на довжині ухилу, зазначеній в настанові з експлуатації, а електронавантажувачі - у режимі роботи тягового електродвигуна S2 з тривалістю, зазначеною в настанові з експлуатації).
 18. Реконструкція - зміна основних технічних характеристик навантажувача (вантажопідіймальності, швидкості механізмів, висоти підіймання), конструкції змінних вантажозахоплювальних пристроїв, типу приводу, а також інші зміни, що спричиняють підвищення, перерозподіл навантажень, а також зменшення вантажної або власної стійкості.
 19. Ремонт - відновлення та (або) заміна на нові пошкоджених, спрацьованих або таких, що стали непридатними з будь-якої причини, складових ча- стин і деталей навантажувачів (металевих конструкцій, механізмів, гідроприво- ду, електроприводу, пристроїв безпеки тощо) з доведенням їх до справного і працездатного стану, у тому числі проведене відповідно до системи планово- попереджувальних ремонтів.
 20. Робоча зона навантажувача - майданчик, необхідний для маневрування навантажувача під час під’їзду до місця навантаження або розвантаження та від’їзу назад.
 21. Робоча платформа - конструкція, призначена для встановлення на вантажопідіймачі (закріплена на каретці та (або) на вилах) навантажувача з метою влаштування робочого місця, з якого можна безпечно працювати.
 22. Спредер - вантажозахоплювальний орган, призначений для автоматичного стропування зверху великотоннажних контейнерів з кутовими фітингами під час їх перевантаження.
 23. Статичне навантаження - навантаження, створюване витримуванням протягом 10 хв вантажу, що перевищує на 25 % номінальну вантажопідіймальність і має відстань центра ваги D до передньої поверхні спинки вил, установленого на вила, підняті на висоту від 200 мм до 300 мм з нахиленим назад вантажопідіймачем (за наявності такого механізму).
 24. Технічне обслуговування - комплекс операцій чи операція щодо підтримки справності або працездатності навантажувача під час використання за призначенням, зберігання та транспортування.
 25. Штабелеукладач - вилковий навантажувач малих габаритів і високої маневреності, призначений для обслуговування стелажів і роботи переважно з вантажами, укладеними на піддонах, на майданчиках (у приміщеннях) обмежених розмірів, вила якого розташовані над рамною конструкцією (виносними опорами).
 26. Штабелеукладач комбінований - штабелеукладач, що складається з комбінації складових частин, властивих різним типам навантажувачів, наприклад штабелеукладачі з вилами, розташованими між виносними опорами (лонжеронами), штабелеукладачі з розсувними виносними опорами (лонжеронами), штабелеукладачі з висувним вантажопідіймачем, штабелеукладачі з платформою тощо.
 27. Штабелеукладач самохідний - штабелеукладач, обладнаний механізмом для пересування.
 28. Штабелеукладач з ручним пересуванням - штабелеукладач, пересування і маневрування якого здійснюється працівником шляхом штовхання чи буксирування безпосередньо за вертикально або горизонтально розташовані рукоятки чи дишло.
 29. Терміни “експертне обстеження (технічне діагностування)”, “технічний огляд” і “уповноважена організація” застосовуються у значеннях, визначених Порядком проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 №687 (далі - НПАОП 0.00-6.18-04).
 30. НЕБЕЗПЕКА, ПОВ’ЯЗАНА З ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ НАВАНТАЖУВАЧІВ
 31. Основні види небезпечних чинників, що можуть виникнути під час експлуатації та в разі порушення умов експлуатації навантажувачів:
 32. Механічні види небезпеки, пов’язані з підіймальними операціями навантажувачами і спричинені: