ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ДЛЯ СПИРТОВОГО ТА ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНОГО ВИРОБНИЦТВА

Затверджено

наказом Державного комітету

України по нагляду за охороною праці

від __22.04.97___ N 100_____

Д Н А О П 1.8.10. - 1.11 - 97

П Е Р Е Д М О В А

Правила безпеки для спиртового та лікеро-горілчаного виробництва розроблено Українським науково-дослідним інститутом пивобезалкогольної, кондитерської та харчоконцентратної промисловості (УкрНДІхарчопром), ТОВ "НТЦхарчопром"

Внесені на розгляд і затвердження Держхарчопромом України

Редакційна комісія:

(голова комісії) - А.П. Сазонов

( член комісії ) - В.І. Левченко

те ж - Г.А. Прочаковський

- " - - М.А. Саган

- " - - А.О. Кучашвілі

- " - - Л.О. Вінниченко

Правила опрацьовані замість:

- Правил техніки безпеки та виробничої санітарії у спиртовій і лікеро-горілчаній промисловості, затверджені Мінхарчопромом СРСР від 16.05.78;

- ОСТ 18-441-85. Виробництво спирту та лікеро-горілчаних виробів. Вимоги безпеки. Затверджений Мінхарчопромом СРСР від 29.04.85;

- ОСТ 18-440-85. Виробництво сухих кормових та пресованих хлібопекарських дріжджів. Вимоги безпеки. Затверджений Мінхарчопромом СРСР від 29.04.85;

- ОСТ 12-460-85. Устаткування для спиртової та лікеро-горілчаної промисловості. Вимоги безпеки. Затверджений Мінхарчопромом СРСР від 24.12.85.

Зміст

Частина 1.................................................. 9

1. Галузь застосування..................................... 9

2. Нормативні посилання ................................... 9

3. Загальні положення ..................................... 15

3.1.Загальні вимоги .................................... 15

3.2.Обов'язки, права та відповідальність за порушення  Правил ............ 18

3.3. Порядок розслідування аварій та нещасних випадків 19

3.4. Організація навчання та вимоги до персоналу ....... 20

4. Вимоги пожежної безпеки ................................ 21

4.1. Загальні вимоги ................................... 21

4.2. Протипожежне водопостачання, пожежна техніка і  засоби зв'язку ......................................... 22

4.3. Вимоги пожежної безпеки до технологічного устаткування ............................................. 25

4.4. Евакуація людей із приміщень і будівель ........... 25

5. Територія підприємства ................................. 29

5.1. Благоустрій території підприємства ................ 29

5.2. Автомобільні проїзди та залізничні колії .......... 31

6. Будівлі і споруди ...................................... 34

6.1. Виробничі будівлі ................................. 34

6.2. Складські будівлі.................................. 39

6.2.1. Загальні вимоги ............................ 39

6.2.2. Вимоги до зберігання та транспортування  кислот, лугів та інших хімікатів .................. 41

6.2.3. Склади балонів з горючими газами ........... 44

6.3. Адміністративні та побутові будівлі та приміщення .................................................... 46

6.3.1. Загальні вимоги ............................ 46

6.3.2. Санітарно-побутові приміщення .............. 47

6.3.3. Приміщення охорони здоров'я ................ 48

6.3.4. Приміщення підприємств громадського харчування, торгівлі, служби побуту .................. 49

6.4. Вимоги до улаштування освітлення .................. 49

6.4.1. Загальні вимоги ............................ 49

6.4.2. Аварійне та евакуаційне освітлення ......... 50

6.4.3. Освітлювальна арматура ..................... 51

6.5. Вимоги безпеки до обладнання сигналізації та  зв'язку ........................................... 52

6.6. Опалення, вентиляція і кондиціювання повітря....... 53

6.6.1. Загальні положення ......................... 53

6.6.2. Опалення ................................... 53

6.6.3. Вентиляція та кондиціювання повітря......... 54

6.7. Вимоги до улаштування та експлуатації систем водопостачання та каналізації .......................... 61

6.7.1. Загальні вимоги ............................ 61

6.7.2. Вимоги до систем водопостачання ............ 61

6.7.3. Вимоги до систем каналізації ............... 62

6.7.4. Вимоги безпеки при експлуатації споруд  водопостачання та каналізації ..................... 63

6.8. Шум та вібрація ................................... 64

7. Вимоги безпеки до технологічних процесів і виробництв ..................................................... 66

7.1. Загальні вимоги ................................... 66

7.2. Вимоги безпеки до окремих видів робіт ............. 68

7.2.1. Загальні вимоги безпеки .................... 68

7.2.2. Роботи усередині ємкості ................... 69

7.3. Специфічні вимоги до виконання робіт у силосах та бункерах ........................................ 73

7.4. Миття та дезинфекція ємкостей ..................... 74

7.5. Нанесення захисних покрить на внутрішні поверхні технологічних посудин ............................ 74

7.6. Вогневі роботи .................................... 77

7.7. Вимоги безпеки при виконанні робіт в лабораторіях ................................................... 77

7.8. Зливання, наливання та транспортування ЛЗР по трубопроводах .......................................... 80

8. Вимоги безпеки до виробничого устаткування ............. 82

8.1. Загальні вимоги ................................... 82

8.2. Вимоги до головних елементів конструкцій .......... 83

8.3. Вимоги до механізмів керування .................... 86

8.4. Вимоги до огороджувальних та запобіжних пристроїв ................................................... 88

8.5. Вимоги до живильників ............................. 89

8.6. Вимоги до розміщення устаткування ................. 89

8.7. Вимоги до технологічних трубопроводів і арматури ................................................ 90

8.8. Вимоги до улаштування площадок, містків та сходів ............................................... 92

8.9. Монтаж та ремонт технологічного устаткування ...... 94

8.10.Контрольно-вимірювальні прилади, автоматика, прилади безпеки та запобіжні пристрої ......... 94

8.11.Вимоги безпеки при хімічному очищенні устаткування ............................................. 96

9. Вимоги до посудин, які працюють під тиском не більше  0.07 МПа (0.7 кгс/кв.см) ......... 97

9.1. Загальні положення ................................ 97

9.2. Реєстрація та дозвіл на пуск посудини в експлуатацію ............................................ 98

9.3. Технічний огляд посудин ........................... 98

10.Електробезпека ......................................... 102

10.1. Загальні вимоги ................................... 102

10.2. Технічна документація ............................. 103

10.3. Обслуговування устаткування ....................... 105

10.4. Захисні заходи електробезпеки від ураження електричним струмом .................................. 106

10.5. Захист будівель та споруд від блискавки ........... 111

10.6. Робота з переносним електроінструментом ........... 111

10.7. Засоби захисту, які використовуються при роботі з електроустаткування .......................... 112

10.8. Вимоги безпеки до акумуляторних установок ......... 114

11. Вантажно-розвантажувальні роботи ....................... 115

11.1. Загальні вимоги ................................... 115

11.2. Внутрішньозаводські вантажно-розвантажувальні роботи ............................................ 115

11.3. Вантажно-розвантажувальні роботи на транспорті..... 116

11.4. Вантаження та розвантаження сировини, твердого та рідкого палива, допоміжних матеріалів,

готової продукції, сипких та штучних вантажів...... 116

11.5. Робота з небезпечними вантажами ................... 117

11.6. Вантажопідйомне та транспортне устаткування, машини та механізми................................ 118

11.7. Авто- та електронавантажувачі...................... 118

11.8. Візки транспортні ................................. 119

11.9. Конвеєри .......................................... 119

11.10.Стрічкові конвеєри ................................ 119

11.11.Роликові конвеєри (рольганги)...................... 120

11.12.Гвинтові конвеєри ................................. 120

11.13.Скребкові конвеєри ................................ 121

11.14.Ковшові елеватори ................................. 121

11.15.Гравітаційні транспортери (гвинтові та похилі спуски) ........................................... 122

11.16.Валкові мішкопідйомники ........................... 122

11.17.Вантажопідйомні машини, керування якими здійснюється з підлоги (талі, тельфери) .......... 122

11.18.Штабелеукладачі ................................... 123

11.19.Порядок та терміни технічного огляду .............. 123

11.20.Пневматичний транспорт............................. 124

12. Засоби індивідуального захисту ......................... 125

12.1. Загальні вимоги ................................... 125

12.2. Вимоги до засобів індивідуального захисту ......... 126

Частина 2 (галузева)........................................ 130

1. Виробництво спирту...................................... 130

1.1. Приймання та зберігання картоплі.................... 130

1.2. Миття картоплі...................................... 132

1.3. Зерносховища........................................ 133

1.4. Приймання і зберігання меляси....................... 135

1.5. Підроблення сировини................................ 136

1.6. Теплове оброблення сировини та оцукрення............ 137

1.7. Відділення солодовирощування та культивування мікроорганізмів-продуцентів ферментів у глибинний спосіб.......................................... 138

1.8. Бродильне та дріжджове відділення................... 139

1.9. Відділення перегонки та ректифікації............... 139

1.10. Бардосховища, пункти роздавання барди та бардонакопичувачі........................................ 141

1.11. Приймання, зберігання і відпускання спирту......... 141

2. Виробництво з утилізації відходів........................ 144

2.1. Цех упарювання барди................................ 144

2.2. Виробництво кормових дріжджів на барді............. 145

2.3. Виділення хлібопекарних дріжджів з бражки та  кормових дріжджів з барди........................... 146

3. Виробництво хлібопекарних дріжджів....................... 147

3.1. Приймання і зберігання меляси, кукурудзяного екстракту, кислот та інших рідких матеріалів..... 147

3.2. Підготування живильних, мийних та дезинфікуючих  розчинів............................................ 147

3.3. Дріжджовирощувальне відділення...................... 148

3.4. Сепараторне відділення.............................. 149

3.5. Фільтраційне відділення............................. 150

3.5.1. Вакуум-фільтри.................................. 150

3.5.2. Фільтрпреси..................................... 151

3.6. Сушильне відділення................................. 152

3.7. Формувально-пакувальне відділення................... 152

3.8. Складування і зберігання дріжджів................... 152

4. Виробництво білково-вітамінного кормового продукту....... 153

4.1. Приймання, зберігання та підготування сировини...... 153

4.2. Вирощування дріжджів................................ 153

4.3. Одержання товарного продукту........................ 153

5. Лікеро-горілчане виробництво............................. 153

5.1. Очисний цех......................................... 153

5.2. Посудний цех та експедиція.......................... 154

5.3. Мийно-розливальний цех.............................. 155

5.4. Миття устаткування.................................. 156

5.5. Морсове відділення.................................. 157

5.6. Відділення отримання ароматних спиртів.............. 157

5.7. Приготування цукрового сиропу та колеру............. 158

5.8. Водопідготовка...................................... 158

5.9. Сховища для напівфабрикатів (соків, морсів)  та готової продукції............................... 158

5.10. Денатураційне відділення........................... 159

6. Виробництво оцту......................................... 160

6.1. Приготування живильних середовищ.................... 160

6.2. Відділення окислювання.............................. 160

6.3. Приймання, оброблення і зберігання оцту............. 160

7. Виробництво глутамінової кислоти........................ 161

7.1. Станція розведення зеленого витоку (устаткування для одержання глутамінової кислоти)....... 161

7.2. Охолоджування у теплообміннику...................... 161

7.3. Буферні збірники розведеного витоку................. 161

7.4. Установка для фільтрування розведеного витоку, що складається з двох патронних фільтрів ПФ-20.... 161

7.5. Станція демінералізації (йонітні реактори).......... 162

7.6. Збірники рідкого елюату............................. 162

7.7. Підігрівачі рідкого елюату.......................... 162

7.8. Охолодження гідролізату у теплообміннику............ 163

7.9. Буферний збірник гідролізату........................ 163

7.10. Станція кристалізації неочищеною глутаміновою кислотою...................................... 163

7.11. Фільтрація суспензії I кристалізації (вакуум-фільтри).................................... 163

7.12. Розчинення та знебарвлення сирої глутамінової кислоти....................................... 164

7.13. Фільтрація суспензії чистої глутаминової кислоти............................................. 164

7.14. Сушіння чистої глутамінової кислоти................. 164

8. Виробництво двоокису вуглецю рідкого та твердого (сухого льоду)........................................... 164

Додаток 1. Норми мікрокліматичних параметрів повітря робочої зони підприємств спиртової і лікеро-горілчаної галузі ................................ 168

Додаток 2. Нормативи щодо забезпечення санітарно-побутовими приміщеннями та обладнанням підприємств  лікеро-горілчаної галузі........................ 182

Додаток 3. Норми освітленості (при штучному освітленні) робочих місць виробничих приміщень

спиртової і лікеро-горілчаної галузі............ 201

Додаток 4. Перелік приміщень і зовнішніх установок спиртових і лікеро-горілчаних заводів за категоріями і класами вибухопожежної і пожежної  небезпеки ...................................... 214

Додаток 5. Перелік будівель і приміщень, які підлягають  обладнанню автоматичними засобами пожежогасіння і автоматичною пожежною сигналізацією..... 226

Додаток 6. Перелік робіт з підвищеною небезпекою........... 228

Додаток 7. Перелік посад посадових осіб, які зобов'язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці........................... 234

Додаток 8. Колірна гама, допустима кількість кольору та допустимий колірний контраст у залежності від категорії робіт, характеристики освітлення і санітарно-гігієнічних умов у виробничих  приміщеннях................................. 236

Додаток 9. Технічний журнал з експлуатації будівель та  споруд.......................................... 238

Додаток 10. Порядок сумісного зберігання речовин та матеріалів...................................... 239

Додаток 11. Фізико-хімічні та токсикологічні характеристики шкідливих та небезпечних речовин...... 249

Додаток 12. Класифікація приміщень щодо небезпеки ураження електричним струмом........................ 258

Додаток 13. Перелік робіт з підвищеною небезпекою для цеху,  дільниці........................................ 259

Додаток 14. Наряд-допуск на виконання робіт з підвищеною  небезпекою...................................... 260

Додаток 15. Перелік робіт, що виконуються на підприємстві за наряд-допусками........................... 262

Додаток 16. Журнал реєстрації наряд-допусків на проведення робіт на підприємствах.................... 263