З М І С Т

Галузь застосування

1

1. Виробництво віскозних ковпачків

2

2. Електролітне відділення жерстянобанкового виробництва

3

3. Виробництво вікелів (гумових ущільнювальних кілець до кришок скляних банок)

4

4. Виробництво м??ясних продуктів

6

5. Птахопереробка

47

6. Виробництво виробів з волосу, копит, кістки, пера, рогу, щетини

51

7. Маслоробне, сироварне та молочне виробництво

57

8. Холодильна промисловість

74

9. Загальні професії для галузей м??ясної і молочної промисловості

79

Затверджено

Наказ Комітету по нагляду

за охороною праці України

10.06.98р. № 116

ТИПОВІ НОРМИ БЕЗПЛАТНОЇ ВИДАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ,

СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО

ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКАМ М??ЯСНОЇ І МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Галузь застосування

Цей нормативний акт поширюється на всі підприємства м??ясної і молочної промисловості незалежно від форм власності і видів їх діяльності, працівники яких повинні обов’язково застосовувати під час трудового процесу спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту (далі - ЗІЗ).

Типові норми визначають для власника або уповноваженого ним органу обов’язковий до виконання мінімум безплатної видачі засобів індивідуального захисту працівникам підприємств м??ясної і молочної промисловості. Засоби захисту видаються працівникам згідно з установленими нормами і строками носіння.

Об’єктом нормативного регулювання є ті види виробництва, цехи, дільниці й види основної діяльності та робочі місця працівників підприємств м??ясної і молочної промисловості, професії й посади, що пов??язані зі шкідливими і небезпечними умовами праці, а також несприятливими температурними умовами або із забрудненням.

Типовими нормами охоплюються основні види діяльності підприємств м??ясної і молочної промисловості: виробництво м??ясних продуктів, птахопереробка, маслоробне, сироварне та молочне виробництво, холодильна промисловість.

Працівникам, що суміщають професії або постійно виконують сумісницькі роботи, та зайнятим другорядними і допоміжними видами діяльності потреба в засобах індивідуального захисту визначається нормами безплатної видачі, встановленими для відповідних видів діяльності.

Працівникам можуть видаватися засоби індивідуального захисту понад передбачені норми з врахуванням вимог технологічних процесів і нормативних актів про охорону праці, за погодженням із представниками профспілкових органів, за рішенням трудового колективу підприємства.

Вимоги даного нормативного акта є обов’язковими для визначення потреби і забезпечення працівників належними засобами індивідуального захисту.

№ п/п

Код згідно з класифі-катором професій

( ДК 003-95)

Професійна

назва роботи

Найменування спецодягу,

спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту

Позначення захисних властивостей

(тип, марка)

ЗІЗ*

* Наведено згідно з ГОСТ 12.4.011-89 п. 1.2.

Строк

носіння

(місяців)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

1. Виробництво віскозних ковпачків

1

8151.2

Апаратник коагуляції

Халат бавовняний

Фартух прогумований з нагрудником

Калоші гумові

Рукавички гумові

Окуляри захисні

З

Щ20, Вн

В

К20, Вн

Закриті

12

6

12

3

До зносу

2

8152.2

Апаратник сушіння

Халат бавовняний

Фартух прогумований з нагрудником

Калоші гумові

Рукавички гумові

Окуляри захисні

З

Щ20,Вн

В

К20, Вн

Закриті

12

6

12

3

До зносу

3

8229.2

Контролер

(виробництво хімічних продуктів)

Халат бавовняний

Фартух прогумований

Рукавички гумові

З

Щ20, Вн

К20, Вн

12

6

3

4

1222.2

Майстер

Халат бавовняний

Фартух прогумований

Рукавички гумові

З

Щ20, Вн

К20, Вн

12

6

3

5

9322

Підсобний робітник

Халат бавовняний

Фартух прогумований з нагрудником

Калоші гумові

Рукавички гумові

Окуляри захисні

З

Щ20, Вн

В

К20, Вн

Закриті

12

6

12

3

До зносу

6

7233.1

Слюсар-ремонтник

Костюм сукняний

Калоші гумові

З

В

12

12

Рукавички гумові

Рукавиці комбіновані

К20, Вн

Ми

Чергові

4

7

9322

Укладальник-пакувальник

Халат бавовняний

Фартух прогумований

Рукавички гумові

З

Щ20, Вн

К20, Вн

12

6

3

8

8229.2

Фарбувальник

(хімічне виробництво)

Халат бавовняний

Фартух прогумований з нагрудником

Калоші гумові

Рукавички гумові

Окуляри захисні

З

Щ20, Вн

В

К20, Вн

Закриті

12

6

12

3

До зносу

2. Електролітне відділення жерстянобанкового виробництва

9

8223.2

Електролізник із знімання олова з жерсті

При підносі пакетів скрапу (відходів жерсті) і на завантаженні пакетів в анодні кошики:

Комбінезон бавовняний

Чоботи кирзові

Рукавиці комбіновані

При процесі електролізу для зняття олова з відходів жерсті:

Комбінезон бавовняний з кислотозахисним просоченням

Черевики шкіряні

Рукавиці брезентові

Окуляри захисні

При управлінні електрогенератором, знятті губчастого олова з катодних листів, зміні і регенерації електроліту:

Костюм бавовняний з кислотозахисним просоченням

Фартух прогумований з нагрудником

Чоботи гумові

Рукавички гумові

Окуляри захисні

Ми, З

Сж

Мп, Ми

К20, З

К20, Щ20

Мп, Ми

Закриті

К20

К20, Щ20

В

К20, Щ20, Вн

Закриті

12

12

2

12

12

3

До зносу

12

6

9

6

До зносу

3. Виробництво вікелів (гумових ущільнювальних кілець до кришок скляних банок)

10

8152.2

Апаратник сушіння

При сушінні хімікалій:

Комбінезон бавовняний

Черевики шкіряні

Рукавиці комбіновані

Ми, З

Сж

Ми

12

12

3

11

4131

Вагар

При зважуванні хімікалій:

Комбінезон бавовняний

Черевики шкіряні

Рукавиці комбіновані

Респіратор

Ми, З

Сж

Ми

Газопилоз.

12

12

3

Черговий

12

8231.2

Вальцювальник гумових сумішей

Комбінезон бавовняний

Білизна натільна

Черевики шкіряні

Берет бавовняний

Ми, З

З

Сж

З

12

6

12

6

13

8231.2

Вулканізаторник

При роботі на пресах і автоклавах:

Фартух прогумований з нагрудником

Нарукавники бавовняні

Рукавиці комбіновані

При роботі на індивідуальних вулканізаторах:

Костюм бавовняний

Рукавиці комбіновані

К20, Вн

З

Ми

Ми, З

Ми

6

3

2

12

2

14

8229.2

Машиніст шприц-машини

Комбінезон бавовняний

Рукавиці комбіновані

Ми, З

Ми

12

3

15

8229.3

Приймальник сировини,

напівфабрикатів та готової продукції

При прийманні хімікалій:

Комбінезон бавовняний

Черевики шкіряні

Рукавиці комбіновані

Ми, З

Сж

Ми

12

12

3

16

8159.3

Просівальник

При просіванні хімікалій:

Комбінезон бавовняний

Черевики шкіряні

Рукавиці комбіновані

Респіратор

Ми, З

Сж

Ми

Газопилоз.

12

12

3

Черговий

17

9322

Підсобний робітник

При подачі хімсировини і транспортуванні кілець:

Комбінезон бавовняний

Рукавиці комбіновані

Респіратор

Ми, З

Ми

Газопилоз.

12

3

Черговий

18

8231.3

Різальник еластомірів та гуми

Халат бавовняний

З

12

19

8231.2

Складач навісок інгредієнтів

Комбінезон бавовняний

Черевики шкіряні

Рукавиці комбіновані

Ми, З

Сж

Ми

12

12

3

20

7233.1

Слюсар-ремонтник

Комбінезон бавовняний

Ми, З

12

21

8333.3

Транспортувальник (обслуговування механізмів)

При подачі хімсировини і транспортуванні кілець:

Комбінезон бавовняний

Рукавиці комбіновані

Ми, З

Ми

12

3

22

9322

Укладальник-пакувальник

Фартух брезентовий

Рукавиці брезентові

Ми, Мп

Мп, Ми

12

3

4.Виробництво м??ясних продуктів

4.1. Передзабійне утримування худоби

23

6121

Готувач кормів (тваринництво)

Костюм бавовняний

Фартух водонепроникний з суцільнокроєним нагрудником

Чоботи юхтові

Рукавиці комбіновані

Головний убір

При роботі на базі, додатково:

Плащ непромокальний

При зовнішніх роботах зимою, додатково:

Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою

Валянки

Калоші на валянки

Ми, З

Вн, З

Сж

Ми

З

Ву

Тн

Тн30

В

6

2

9

1

6

24

36

48

4

24

9322

Годувальник

Костюм бавовняний

Фартух водонепроникний з суцільнокроєним нагрудником

Чоботи юхтові

Рукавиці комбіновані

Головний убір

При роботі на базі, додатково:

Плащ непромокальний

При зовнішніх роботах зимою, додатково:

Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою

Валянки

Калоші на валянки

Ми, З

Вн, З

Сж

Ми

З

Ву

Тн

Тн30

В

6

2

9

1

6

24

36

48

4

25

7411.2

Приймальник худоби

Костюм бавовняний

Фартух водонепроникний з

суцільнокроєним нагрудником

Чоботи юхтові

Рукавиці комбіновані

Головний убір

При роботі на базі, додатково:

Плащ непромокальний

При зовнішніх роботах зимою, додатково:

Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою

Валянки

Калоші на валянки

Ми, З

Вн, З

Сж

Ми

З

Ву

Тн

Тн30

В

6

2

9

1

6

24

36

48

4

26

6129

Робітник з догляду за тваринами, зайнятий підганянням худоби до

місця забою

Костюм бавовняний

Фартух водонепроникний з суцільнокроєним нагрудником

Чоботи юхтові

Рукавиці комбіновані

Головний убір

При роботі на базі, додатково:

Плащ непромокальний

При зовнішніх роботах зимою, додатково:

Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою

Валянки

Калоші на валянки

Ми, З

Вн, З

Сж

Ми

З

Ву

Тн

Тн30

В

6

2

9

1

6

24

36

48

4

4.2. Забій і переробка худоби

27

8271.2

Апаратник заморожування ендокринно-ферментної сировини

Черевики шкіряні

Рукавиці комбіновані

Куртка і штани бавовняні або халат бавовняний

Головний убір

Сж, Сл

Тхп, Ми

Ми, З

З

6

1

2

2

28

8271.2

Апаратник оброблення крові

Фартух бавовняний з водовідштовхувальним просоченням з нагрудником

Чоботи гумові

Вн

Сж, В

6

6

29

9322

Білувальник сировини

Куртка і штани бавовняні або халат бавовняний

Головний убір

Чоботи гумові

Ми, З

З

См, В

2

2

6

30

7411.2

Забивач худоби

Куртка бавовняна (біла)

Штани бавовняні (білі)

Ковпак бавовняний (білий)

Фартух бавовняний з водовідштовхувальним просоченням з нагрудником

Чоботи гумові або

Черевики шкіряні

Рукавиці комбіновані

На операції оглушення, додатково:

Костюм або комбінезон бавовняний (темний)

Головний убір

Фартух бавовняний

Чоботи ПВХ або черевики шкіряні з калошами діелектричними

Рукавички діелектричні

На операції підчеплення, пересадки туш, додатково:

Костюм або комбінезон бавовняний (темний)

Фартух водонепроникний з суцільнокроєним нагрудником

Головний убір

Каска захисна

Черевики шкіряні або чоботи гумові

Рукавиці комбіновані

На операції забілювання шкір, додатково:

Фартух робочий металевий

Рукавичка кольчужна

На операціях знімання шкур, підкочування туш до шпарильного чану і завантаження їх у чан, піднімання туш після шпарення на підвісний шлях елеватором або лебідкою, підгону туш до обпалювальної печі, обпалювання туш свиней газовими горілками або паяльними лампами на безконвеєрних підвісних шляхах, при сухому і мокрому туалеті туш на безконвеєрних підвісних шляхах, робітникам, зайнятим вибиранням і транспортуванням тролей і переміщенням туш по підвісних шляхах вручну, додатково:

Каска захисна

На операції розпилювання туш, додатково:

Рукавиці антивібраційні

З

З

З

Вн

Сж, В

Сж

Мп, Ми

Вн

З

З

Эн або Эп

Эн, Эв

З

Вн

З

Склопласт.

З, В

Ми

Мп

Мп

Склопласт.

Мв

4

4

4

6

6

12

2

4

4

4

6

До зносу

4

2

4

24

6

1

До зносу

До зносу

24

До зносу

31

9322

Збирач ендокринно-фермент-ної сировини

Черевики шкіряні або чоботи гумові

Рукавички гумові

Сж або См

Вн

6

До зносу

32

7411.2

Збирач епітелію

Черевики шкіряні або чоботи гумові

Рукавички гумові

Сж або См

Вн

6

До зносу

33

7441.2

Міздрильник шкур

Чоботи гумові

См, В

6

34

7411.2

Оброблювач ветсанбраку

Фартух бавовняний з водовідштовхувальним просоченням з нагрудником

Чоботи гумові

Вн

Сж, В

6

6

35

9322

Оброблювач м??ясних туш

Чоботи гумові

См, В

6

36

9322

Розбирач субпродуктів

При звільненні шлунків від вмісту:

Чоботи гумові

При промиванні голів:

Фартух бавовняний з водовідштовхувальним просоченням з нагрудником

Чоботи гумові

См, В

Вн

См, В

6

6

6

4.3. Обслуговування заразнохворих тварин

37

8271.2

Апаратник стерилізації м??ясної сировини

Халат бавовняний

Фартух непромокальний

Чоботи гумові

Ковпак бавовняний

З

Вн

В

З

9

6

6

6

38

8271.2

Апаратник утилізації конфіскантів

Куртка і штани або халат бавовняні

Фартух водонепроникний з суцільнокроєним нагрудником

Чоботи гумові

Головний убір

Рукавички гумові

Нарукавники водонепроникні

З

Вн

В

З

Вн

Вн

2

2

6

2

1

2

39

9322

Годувальник

Куртка і штани або халат бавовняні

Фартух водонепроникний з суцільнокроєним нагрудником

Чоботи гумові

Головний убір

Рукавички гумові

Нарукавники водонепроникні

З

Вн

В

З

Вн

Вн

2

2

6

2

1

2

40

9142

Дезінфектор

Куртка і штани або халат бавовняні

Фартух водонепроникний з суцільнокроєним нагрудником

Чоботи гумові

Головний убір

Рукавички гумові

Нарукавники водонепроникні

Респіратор

З

Яж, Вн

В

З

Яж, Вн

Яж, Вн

Газопилоз.

2

2

6

2

1

2

Черговий

41

7411.2

Забивач худоби

При забиванні хворої худоби на санітарних бойнях:

Куртка і штани або халат бавовняні

Фартух водонепроникний з суцільнокроєним нагрудником

Чоботи гумові

Головний убір

Рукавички гумові

Нарукавники водонепроникні

З

Вн

В

З

Вн

Вн

2

2

6

2

1

2

42

2213.2

Зоотехнік

Куртка і штани або халат бавовняні

Фартух водонепроникний з суцільнокроєним нагрудником

Чоботи гумові

Головний убір

Рукавички гумові

Нарукавники водонепроникні

З

Вн

В

З

Вн

Вн

2

2

6

2

1

2

43

2223.2

Лікар ветеринарний

Фартух бавовняний з водовідштовхувальним просоченням з нагрудником або фартух прогумований

Чоботи гумові

Рукавички гумові

При огляді і тавруванні туш на безконвеєрних підвісних шляхах, додатково:

Каска захисна

При зовнішніх роботах зимою, додатково:

Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою

Валянки

Калоші на валянки

Вн

В

Вн

Склопласт.

Тн

Тн30

В

24

6

1

24

36

48

6

44

7411.2

Оброблювач ветсанбраку

Куртка і штани або халат бавовняні

Фартух водонепроникний з суцільнокроєним нагрудником

Чоботи гумові

Головний убір

Рукавички гумові

Нарукавники водонепроникні

З

Яж, Вн

В

З

Яж, Вн

Яж, Вн

2

2

6

2

1

2

45

9132

Прибиральник виробничих приміщень

Куртка і штани або халат бавовняні

Фартух водонепроникний з суцільнокроєним нагрудником

Чоботи гумові

Головний убір

Рукавички гумові

Нарукавники водонепроникні

З

Вн

В

З

Вн

Вн

2

2

6

2

1

2

46

9322

Підсобний робітник

Куртка і штани або халат бавовняні

Фартух водонепроникний з суцільнокроєним нагрудником

Чоботи гумові

Головний убір

Рукавички гумові

Нарукавники водонепроникні

З

Вн

В

З

Вн

Вн

2

2

6

2

1

2

47

6121

Санітар ветеринарний

Фартух бавовняний з водовідштовхувальним просоченням з нагрудником або фартух прогумований

Чоботи гумові

Рукавички гумові

При огляді і тавруванні туш на безконвеєрних підвісних шляхах, додатково:

Каска захисна

При зовнішніх роботах зимою, додатково:

Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою

Валянки

Калоші на валянки

Вн

В

Вн

Склопласт.

Тн

Тн30

В

24

6

1

24

36

48

6

48

7215.2

Транспортувальник (такелажні роботи)

Куртка і штани або халат бавовняні

Фартух водонепроникний з суцільнокроєним нагрудником

Чоботи гумові

Головний убір

Рукавички гумові

Нарукавники водонепроникні

З

Вн

В

З

Вн

Вн

2

2

6

2

1

2

49

9322

Укладальник-пакувальник

Куртка і штани або халат бавовняні

Фартух водонепроникний з суцільнокроєним нагрудником

Чоботи гумові

Головний убір

Рукавички гумові

Нарукавники водонепроникні

З

Вн

В

З

Вн

Вн

2

2

6

2

1

2

50

3227

Фельдшер ветеринарний

Фартух бавовняний з водовідштовхувальним просоченням з нагрудником або фартух прогумований

Чоботи гумові

Рукавички гумові

При огляді і тавруванні туш на безконвеєрних підвісних шляхах, додатково:

Каска захисна

При зовнішніх роботах зимою, додатково:

Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою

Валянки

Калоші на валянки

Вн

В

Вн

Склопласт.

Тн

Тн30

В

24

6

1

24

36

48

6

4.4. Обробка субпродуктів усіх видів худоби

51

8271.2

Апаратник термічного оброблення субпродуктів

Фартух бавовняний з водовідштовхувальним просоченням з нагрудником або фартух прогумований

Чоботи гумові

Рукавиці комбіновані

Вн

В

Ми

6

6

1

52

7411.2

Забивач худоби

При збиранні вушного волосу:

Чоботи гумові

В

6

53

7411.2

Обкачувальник м??яса

При обкачуванні голів:

Чоботи гумові

Фартух робочий металевий

Рукавичка кольчужна

В

Мп

Мп

6

До зносу

До зносу

54

9322

Розбирач субпродуктів

При промиванні субпродуктів, очищенні і обробці рубців, літошок, шерстних субпродуктів, обробці голів, ліверів:

Фартух бавовняний з водовідштовхувальним просоченням з нагрудником або фартух прогумований

Чоботи гумові

Нарукавники водонепроникні

При збиранні серцевих сумок і плівок:

Чоботи гумові

Вн

В

Вн

В

6

6

6

6

4.5. Виробництво харчових жирів

55

8271.1

Апаратник виробництва технічної продукції

При пресуванні шкварок:

Черевики шкіряні

Сж

9

56

8271.1

Апаратник виробництва харчових жирів

Черевики шкіряні

Рукавиці комбіновані

При промивці жиру-сирцю і кістки:

Халат бавовняний

Фартух бавовняний з водовідштовхувальним просоченням з нагрудником

Черевики шкіряні або чоботи гумові

Нарукавники водонепроникні

При сортуванні жиру-сирцю:

Черевики шкіряні

При роботі в холодильних камерах, додатково:

Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою

Валянки

Калоші на валянки

Сж

Ми

З

Вн

Сж або В

Вн

Сж

Тн

Тн30

В

9

1

12

6

6

2

9

12

12

6

57

7422.2

Бондар-закупорювач (виробництво харчової продукції)

Черевики шкіряні

Рукавиці комбіновані

Сж

Ми

9

1

58

8290.2

Зливальник-розливальник

Черевики шкіряні

При зливанні жиру, додатково:

Щиток або маска з прозорим екраном

Сж

НБТ-1

9

До зносу

59

9132

Мийник посуду

При митті серветок:

Халат бавовняний

Фартух бавовняний з водовідштовхувальним просоченням

Чоботи гумові

З

Вн

В

12

6

9

60

7411.2

Різальник м??ясопродуктів

При різанні жиру:

Черевики шкіряні

Сж

9

61

7331.2

Розпилювач кістки та рогу

Черевики шкіряні

См

9

4.6. Обробка кишок

62

7411.2

Виробник натуральної ковбасної оболонки

На всіх операціях:

Фартух бавовняний з водовідштовхувальним просоченням з нагрудником

Чоботи гумові

Нарукавники водонепроникні

При розбиранні, сортуванні, роздиранні отоки, звільненні кишок від вмісту, при промиванні кишок, додатково:

Комбінезон бавовняний з водовідштовхувальним просоченням

Ковпак бавовняний

При засолюванні кишок, додатково:

Рукавички гумові анатомічні

При сортуванні сухих міхурів і сичугів:

Рукавички трикотажні

При калібруванні та метруванні, додатково:

Окуляри захисні

Вн

В

Вн

З

З

Вн

Ми

Закриті

6

6

2

9

6

1

1

До зносу

4.7. Виробництво струн і технічних зшивок

63

7411.2

Виробник струн

Костюм бавовняний

Головний убір

Фартух водонепроникний з суцільнокроєним нагрудником

Нарукавники водонепроникні

Чоботи гумові або черевики шкіряні

Рукавички гумові

З

З

Вн

Вн

В, Сж, См

Вн

6

6

4

4

6

1

64

7411.2

Контролер струн та зшивок

Костюм бавовняний

Головний убір

Фартух водонепроникний з суцільнокроєним нагрудником

Нарукавники водонепроникні

Чоботи гумові або черевики шкіряні

Рукавички гумові

З

З

Вн

Вн

В, Сж, См

Вн

6

6

4

4

6

1

4.8. Шкуроконсервувальне виробництво

65

7411.2

Засолювач шкір

Куртка і штани або халат бавовняні

Головний убір

Фартух водонепроникний з суцільнокроєним нагрудником

Чоботи гумові

Нарукавники водонепроникні

Рукавички гумові

Рукавиці комбіновані

При готуванні засолювальної суміші і консервувальних розчинів з антисептиками:

Респіратор

Захисні окуляри

При зовнішніх роботах зимою, додатково:

Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою

Чоботи юхтові

З

З

Вн

В

Вн

Вн

Ми

Пилозах.

Закриті

Тн

Тн20

2

2

2

6

2

1

1

До зносу

Чергові

36

12

66

9322

Оброблювач волосу,

вовни та щетини

Куртка і штани або халат бавовняні

Головний убір

Фартух водонепроникний з суцільнокроєним нагрудником

Чоботи гумові

Нарукавники водонепроникні

Рукавички гумові

Рукавиці комбіновані

При зовнішніх роботах зимою, додатково:

Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою

Чоботи юхтові

З

З

Вн

В

Вн

Вн

Ми

Тн

Тн20

2

2

2

6

2

1

1

36

12

67

7441.2

Оброблювач шкур (м??ясоперероблення)

Куртка і штани або халат бавовняні

Головний убір

Фартух водонепроникний з суцільнокроєним нагрудником

Чоботи гумові

Нарукавники водонепроникні

Рукавички гумові

Рукавиці комбіновані

При зовнішніх роботах зимою, додатково:

Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою

Чоботи юхтові

З

З

Вн

В

Вн

Вн

Ми

Тн

Тн20

2

2

2

6

2

1

1

36

12

68

7441.1

Сортувальник шкур

Куртка і штани або халат бавовняні

Головний убір

Фартух водонепроникний з суцільнокроєним нагрудником

Чоботи гумові

Нарукавники водонепроникні

Рукавички гумові

Рукавиці комбіновані

При зовнішніх роботах зимою, додатково:

Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою

Чоботи юхтові

З

З

Вн

В

Вн

Вн

Ми

Тн

Тн20

2

2

2

6

2

1

1

36

12

69

7441.2

Тузлукувальник шкур

Куртка і штани або халат бавовняні

Головний убір

Фартух водонепроникний з суцільнокроєним нагрудником

Чоботи гумові

Нарукавники водонепроникні

Рукавички гумові

Рукавиці комбіновані

При готуванні засолювальної суміші і консервувальних розчинів з антисептиками:

Респіратор

При зовнішніх роботах зимою, додатково:

Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою

Чоботи юхтові

З

З

Вн

В

Вн

Вн

Ми

Пилозах.

Тн

Тн20

2

2

2

6

2

1

1

До зносу

36

12

4.9. Підготовка сировини і матеріалів для ковбасного, м??ясоконсервного виробництва,

для виробництва харчових жирів та напівфабрикатів

70

8271.2

Апаратник устави для відокремлення м??яса від кісток

Чоботи юхтові або черевики шкіряні

Жилет утеплений

При різанні заморожених блоків, додатково:

Рукавиці теплі

Сж, См

Тн

Тн

9

12

1

71

7411.2

Виробник м??ясних напівфабрикатів

Чоботи юхтові або черевики шкіряні

Жилет утеплений

Сж, См

Тн

9

12

72

7411.2

Виробник натуральної

ковбасної оболонки

Чоботи гумові

В

6

73

9322

Жилувальник м??яса та

субпродуктів

Фартух бавовняний з водовідштовхувальним просоченням з нагрудником

Черевики шкіряні

Фартух робочий металевий

Рукавичка кольчужна

Жилет утеплений

Вн

Сж, См

Мп

Мп

Тн

6

6

До зносу

До зносу

12

74

7411.2

Засолювач м??яса й м??ясопродуктів

Фартух бавовняний з водовідштовхуальним просоченням з нагрудником

Чоботи юхтові або черевики шкіряні

Жилет утеплений

Вн

Сж, См

Тн

6

9

12

75

7411.2

Обкачувальник м??яса

Фартух бавовняний

Черевики шкіряні

Фартух робочий металевий

Рукавичка кольчужна

На операціях розбирання туш, напівтуш, четвертин на частини (відруби), переміщення туш по підвісних шляхах уручну, додатково:

Каска захисна

З

Сж, См

Мп

Мп

Склопласт.

6

6

До зносу

До зносу

24

76

9322

Оброблювач м??ясних туш

Чоботи гумові

Черевики шкіряні

Жилет утеплений

Рукавички трикотажні

Каска захисна з підшоломником

В

См

Тн

Мп

КЗ “Труд”

6

6

12

1

24

77

7411.2

Різальник м??ясопродуктів

Чоботи гумові

Черевики шкіряні

Жилет утеплений

Рукавички трикотажні

Каска захисна з підшоломником

В

См

Тн

Мп

КЗ “Труд”

6

6

12

1

24

78

7331.2

Розпилювач кістки та рогу

Чоботи гумові

Черевики шкіряні

Жилет утеплений

Рукавички трикотажні

Каска захисна з підшоломником

В

См

Тн

Мп

КЗ “Труд”

6

6

12

1

24

79

7411.2

Розпилювач м??ясопродуктів

Чоботи гумові

Черевики шкіряні

Жилет утеплений

Рукавички трикотажні

Каска захисна з підшоломником

В

См

Тн

Мп

КЗ “Труд”

6

6

12

1

24

4.10. М??ясоконсервне виробництво

80

8271.3

Апаратник гомогенізації (виробництво м??ясних продуктів)

Черевики шкіряні

Рукавички трикотажні або рукавиці

комбіновані

Сж, См

Ми

6

1

81

8271.1

Апаратник стерилізації консервів (виробництво м??ясних продуктів)

Черевики шкіряні

Рукавички трикотажні або рукавиці комбіновані

Сж, См

Ми

6

1

82

9322

Готувач харчової сировини

Черевики шкіряні

Рукавички трикотажні або рукавиці комбіновані

Сж, См

Ми

6

1

83

8271.2

Контролер харчової продукції (виробництво м??ясних

продуктів)

Черевики шкіряні

Рукавички трикотажні або рукавиці комбіновані

Сж, См

Ми

6

1

84

8271.2

Машиніст закупорювальних машин (виробництво м??ясних консервів)

Черевики шкіряні

Рукавички трикотажні або рукавиці комбіновані

Сж, См

Ми

6

1

85

8275.2

Машиніст розливально-

наповнювальних автоматів

Черевики шкіряні

Рукавички трикотажні або рукавиці комбіновані

Сж, См

Ми

6

1

86

9322

Підсобний робітник

Черевики шкіряні

Рукавички трикотажні або рукавиці комбіновані

Сж, См

Ми

6

1

87

7411.2

Різальник м??ясопродуктів

Черевики шкіряні

Рукавички трикотажні або рукавиці комбіновані

Сж, См

Ми

6

1

88

7415.2

Сортувальник у виробництві харчової продукції (змішування продуктів харчування та напоїв)

Черевики шкіряні

Рукавички трикотажні або рукавиці комбіновані

Сж, См

Ми

6

1

89

7411.2

Сортувальник у виробництві харчової продукції (м??ясні та рибні продукти)

Черевики шкіряні

Рукавички трикотажні або рукавиці комбіновані

Сж, См

Ми

6

1

90

8152.3

Термостатник (електротехнічне виробництво)

Черевики шкіряні

Рукавички трикотажні або рукавиці комбіновані

Сж, См

Ми

6

1

91

9322

Укладальник продуктів

консервування

Черевики шкіряні

Рукавички трикотажні або рукавиці комбіновані

Сж, См

Ми

6

1

4.11. Ковбасне виробництво та виробництво напівфабрикатів

92

8271.2

Апаратник термічного оброблення ковбасних виробів

Черевики шкіряні

Рукавиці комбіновані

При переміщенні рам по коліях уручну, додатково:

Каска захисна

Козирок захисний

Сж, См, З

Ми

КЗ “Труд”

12

1

24

12

93

7415.2

Готувач сумішей

(змішування продуктів харчування та напоїв)

Черевики шкіряні

Жилет утеплений

Рукавиці комбіновані

З

Тн

Ми

6

12

1

94

7411.1

Готувач фаршу

Черевики шкіряні

Жилет утеплений

Сж, См, З

Тн

6

12

95

8271.2

Обжарювальник харчових

продуктів (виробництво м??ясних продуктів)

Черевики шкіряні

Рукавиці комбіновані

Сж, См, З

Ми

6

1

96

9322

Оброблювач ковбасних

виробів

Черевики шкіряні або чоботи гумові

Рукавички гумові анатомічні

См, З, В

Вн

6

1

97

9322

Оброблювач ковбасних

виробів

При пакуванні:

Черевики шкіряні

Жилет утеплений

Рукавиці комбіновані

При наданні товарного вигляду:

Черевики шкіряні

Козирок захисний

Жилет утеплений

З

Тн

Ми

З

З

Тн

6

12

1

6

12

12

98

8271.2

Оператор автомата для

виробництва варених ковбас

Черевики шкіряні

Рукавиці комбіновані

При переміщенні рам по коліях уручну, додатково:

Каска захисна

Козирок захисний

Сж, См, З

Ми

КЗ “Труд”

12

1

24

12

99

8271.2

Оператор автоматичної лінії виробництва сосисок

Черевики шкіряні

Сж, З

6

100

8271.2

Оператор коптильної устави

Черевики шкіряні

Рукавиці комбіновані

При переміщенні рам по коліях уручну, додатково:

Каска захисна

Козирок захисний

Сж, См, З

Ми

КЗ “Труд”

12

1

24

12

101

8271.2

Оператор лінії приготування фаршу

Черевики шкіряні

Жилет утеплений

Сж, См, З

Тн

6

12

102

9322

Підсобний робітник

Черевики шкіряні

Рукавиці комбіновані

При переміщенні рам по коліях уручну, додатково:

Каска захисна

Козирок захисний

Сж, См, З

Ми

КЗ “Труд”

12

1

24

12

103

8275.2

Плавильник харчового жиру

Черевики шкіряні

Сж, З

6

104

7411.2

Розфасовувач м??ясопродуктів

Черевики шкіряні

Жилет утеплений

Рукавиці комбіновані

З

Тн

Ми

6

12

1

105

7411.2

Фаршомісильник

Черевики шкіряні

Жилет утеплений

Сж, См, З

Тн

6

12

106

7411.2

Формувальник ковбасних

виробів

Черевики шкіряні

При в??язанні ковбас, додатково:

Напальчники

Сж, См, З

З

6

До зносу

4.12. Виробництво бульйонних кубиків

107

8271.2

Апаратник виробництва бульйонних кубиків

Черевики шкіряні або чоботи гумові

См, З, В

6

108

8271.2

Варник харчової сировини та продуктів (виробництво м??ясних продуктів)

Черевики шкіряні або чоботи гумові

См, З, В

6

109

9322

Укладальник-пакувальник

Черевики шкіряні або чоботи гумові

См, З, В

6

4.13. Виробництво пельменів і котлет

110

7412.2

Кулінар борошняних виробів

Черевики шкіряні

Респіратор

З

Пилозахис.

6

До зносу

111

8271.2

Оператор автомата для виробництва напівфабрикатів

Черевики шкіряні

Жилет утеплений

Рукавички трикотажні

При заморожуванні пельменів, додатково:

Куртка і штани бавовняні з утеплювальною прокладкою

Рукавиці утеплені

Валянки

Калоші на валянки

З

Тн

Ми

Тн

Тн

Тн30

В

6

12

1

24

1

12

6