ДНАОП 0.00-4.29-97. Типове положення про кабінет охорони праці


МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

КОМІТЕТ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ

ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

ПРО КАБІНЕТ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Київ 1998

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держнаглядохоронпраці

18.07.97 № 191

Зареєстровано

Міністерство юстиції України

18.10.97 № 458/2262

ДНАОП 0.00-4.29-97

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

ПРО КАБІНЕТ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Київ 1998