ДНАОП 0.00-4.05-93. Положення про видачу Державним комітетом з нагляду за охороною праці власникові підприємства, установи, організації або уповноваженому ним органу дозволу на початок роботи підприємства, установи, організації


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА

 

 

від 6 жовтня

1993 р. № 831

Київ

 

 

Про затвердження Положення про видачу

Державним комітетом по нагляду за охоро-

ною праці власникові підприємства, уста-

нови, організації або уповноваженому ним

органу дозволу на початок роботи підприєм-

ства, установи організації

 

 

На виконання Закону України “Про охорону праці” Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Положення про видачу Державним комітетом по нагляду за охороною праці власникові підприємства, установи, організації або уповноваженому ним органу дозволу на початок роботи підприємства, установи, організації , що додається.

 

2. Міністерствам і відомствам, Раді Міністрів Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям забезпечити виконання встановленого порядку одержання власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом дозволу на початок роботи підприємства, установи, організації.

 

 

 

Виконуючий обов”язки

Прем’єр-міністра України

 

Ю. ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ

Міністр

Кабінету Міністрів України

 

І. ДОЦЕНКО

 

 

11. У разі невиконання підприємством умов дії дозволу на початок роботи підприємства, орган, який його видав, має право скасувати цей дозвіл.

 

12. За початок роботи нового підприємства без дозволу Держнаглядохоронпраці власник несе відповідальність згідно з чинним законодавством.