МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

КОМІТЕТ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ УКРАЇНИ

===============================================================

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

ДНАОП 0.00-1.02-99

ПРАВИЛА

БУДОВИ І БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЛІФТІВ

 Зміни додані в кінці документа

Київ - 1999

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНО Робочою групою Технічного комітету ТК 104 "Ліфти"

2 ВНЕСЕНО Управлінням по нагляду в металургійній

промисловості, енергетиці, будівництві та котлонагляду

Держнаглядохоронпраці України

3 ВВЕДЕНО Замість ДНАОП 0.00-1.02-92, затв.17.06.92р.

4 РОЗРОБНИКИ : Литовченко О.І. (керівник розробки), Шахмаров Д.Ш.,

Шаповал В.А., Артемчук І.Т., Величко В.С.,

Гончаренко І.А., Квашис Є.О., Теуш Ф.В., Ущенко К.П.,

Соколов А.Ф., Кас"янов В.Д., Федоровський М.Г.

Редакційна комісія: Іванченко В.І., Андреєв С.А., Пошкурлат П.І.,

Толмачов В.В., Мельничук Л.О., Копачевський В.М.,

Пономаренко М.П., Іванов А.О.

Передрукування заборонено

© Держнаглядохоронпраці

З М І С Т

С.

1.

Галузь поширення ................................................................

1

2.

Нормативні посилання ........................................................

1

3.

Визначення ...........................................................................

2

4.

Загальні вимоги ....................................................................

3

5.

Вантажопідйомність, транспортування вантажів і пасажирів

5

6.

Будівельна частина і розміщення обладнання електричних ліфтів ....................................................................................

7

6.1. Загальні вимоги .............................................................

7

6.2. Шахта .............................................................................

7

6.3. Машинне і блочне приміщення ....................................

14

7.

Механічне обладнання електричних ліфтів .......................

18

7.1. Д.вері шахти ...................................................................

18

7.2. Люк тротуарного ліфта .................................................

23

7.3. Напрямні ........................................................................

23

7.4. Лебідка і блоки ..............................................................

24

7.5. Кабіна ............................................................................

27

7.6. Противага ......................................................................

31

7.7. Уловлювачі ....................................................................

31

7.8. Обмежувач швидкості ...................................................

33

7.9. Буфери і упори ...............................................................

34

7.10. Канати і ланцюги .........................................................

35

8.

Електрична частина ліфтів ...................................................

37

8.1. Загальні вимоги ..............................................................

37

8.2. Електропривод ...............................................................

39

8.3. Системи керування .............................................

40

8.4. Вимикачі .........................................................................

46

8.5. Електропроводка ............................................................

51

8.6. Освітлення ......................................................................

51

9.

Гідравлічні ліфти ...................................................................

52

9.1. Будівельна частина і розміщення обладнання ліфтів ...

52

9.2. Механічне обладнання ..................................................

53

9.3. Гідропривод ....................................................................

54

9.4. Електрична частина ........................................................

56

10.

Видача дозволів на виготовлення, монтаж, технічне обслуговування, ремонт, модернізацію і реконструкцію ліфтів ....

58

10.1. Загальні положення ......................................................

58

10.2. Видача дозволу на виготовлення і реконструкцію

ліфтів ..............................................................................

58

10.3. Видача дозволу на монтаж ліфтів ................................

58

10.4. Видача дозволу на технічне обслуговування, ремонт та

модернізацію ................................................................

59

11.

Випробування ліфтів на стадії виробництва .......................

60

12.

Реєстрація, перереєстрація, приймання і введення ліфтів в експлуатацію .........................................................................

61

12.1. Реєстрація та перереєстрація ліфтів .............................

61

12.2. Порядок приймання і введення в експлуатацію ліфтів

61

13.

Технічний огляд ліфтів ........................................................

64

13.1. Загальні вимоги ...........................................................

64

13.2. Повний технічний огляд ..............................................

64

13.3. Періодичний технічний огляд .....................................

67

13.4. Частковий технічний огляд .........................................

68

14.

Експлуатація ліфтів ...............................................................

68

15.

Диспетчеризація ліфтів ........................................................

73

16.

Електричні багатокабінні пасажирські підйомники безпе-

рервної дії ..............................................................................

73

16.1. Загальні вимоги ............................................................

73

16.2. Будівельна частина і розміщення обладнання ............

74

16.3. Напрямні .......................................................................

78

16.4. Кабіна ............................................................................

78

16.5. Лебідка, зірочки, ланцюги ............................................

80

16.6. Електрична частина ......................................................

80

16.7. Видача дозволу на виготовлення, монтаж, експлуата-

цію і ремонт .................................................................

83

16.8. Реєстрація, перереєстрація, приймання і дозвіл на вве-

дення в експлуатацію ...................................................

83

16.9. Технічний огляд ...........................................................

84

16.10. Експлуатація ...............................................................

85

17.

Будівельні підйомники .........................................................

85

18.

Порядок розслідування аварій і нещасних випадків ..........

88

19.

Відповідальність за порушення Правил ..............................

88

20.

Заключні положення .............................................................

89

Додаток 1. Паспорт ліфта .....................................................

90

Додаток 2. Норми бракування сталевих канатів ..................

102

Додаток 3. Акт готовності будівельної частини ліфта ........

106

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держнаглядохоронпраці

03.11.99 № 20

ПРАВИЛА БУДОВИ І БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЛІФТІВ

1. Галузь застосування

1.1. Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів (далі - Правила) поширюються на: електричні та гідравлічні ліфти (далі - ліфт) вантажопідйомністю 40 кг та більше; електричні багатокабінні пасажирські підйомники безперервної дії; будівельні підйомники.

1.2. Правила не поширюються на ліфти, які установлені: в шахтах гірничої промисловості, на суднах та інших плавучих спорудах, на літаках та інших апаратах, які літають.

1.3. Правила установлюють норми та вимоги до проектування, конструкції, виготовлення, монтажу, ремонту, технічного обслуговування, експлуатації, модернізації, реконструкції та заміни ліфтів і підйомників, які спрямовані на забезпечення їх безпечної експлуатації.

2. Нормативні посилання

У цих Правилах є посилання на такі нормативні документи:

- ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення;

- ДСТУ 3552-97 Ліфти пасажирські та вантажні. Терміни та визначення;

- ДСТУ 3278-95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення;

- ДНАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників;

- ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів;

- ДНАОП 0.00-4.03-98 Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, установах і організаціях;

- ДНАОП 0.00-5.02-95 Інструкція про порядок видачі дозволів на виготовлення, ремонт та реконструкцію підйомних споруд і здійснення нагляду за виконанням цих робіт, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці від 12.12.95 №189, зареєстрований в Мінюсті за №482/1012 27.12.95;

- ДНАОП 0.00-8.16-98 Порядок проведення експертного обстеження ліфтів;

- ГОСТ 15.001-88 СРППП. Продукция производственно-технического назначения;

- ГОСТ 22011-95 Лифты пассажирские и грузовые. Технические условия;

- ГОСТ 22845-85 Лифты электрические пассажирские и грузовые. Правила организации, производства и приемки монтажных работ;

- ГСТУ 36.1-001-97 Ліфти пасажирські та вантажні. Монтаж;

- ГСТУ 36.1-002-97 Ліфти пасажирські та вантажні. Модернізація ліфтів на місці експлуатації;

- ГСТУ 36.1-003-98 Ліфти пасажирські та вантажні. З’єднання зварювальні. Загальні технічні вимоги;

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 6-е издание, М.1985;

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, 4-е издание, М.1986.

3. Визначення термінів

3.1. Визначення основних термінів, які застосовані у цих Правилах, наведені в ДСТУ 2860, ДСТУ 3278 та ДСТУ 3552.

3.2.Визначення термінів, які не увійшли до зазначених вище документів:

- власник ліфта - підприємство (організація, особа), на балансі якого перебуває ліфт;

- гідропривод - привод, до складу якого входять насос, двигун насоса та клапани керування;

- гідросистема - сукупність гідропристроїв, які входять до складу ліфта і взаємодіють з його гідроприводом;

- підйомник багатокабінний пасажирський електричний - стаціонарна багатокабінна вантажопідіймальна машина безперервної дії з електроприводом, що призначена для підіймання і спускання людей, вхід і вихід яких із кабіни здійснюється під час її руху;

- ліфт панорамний - ліфт, який має кабіну з прозорою огорожою , призначений для огляду пасажирами з кабіни навколишнього простору;

- підйомник будівельний - транспортний засіб перервної дії, який установлюється на час будівництва будь-якої споруди і призначений для підіймання і спускання будівельних матеріалів (вантажний підйомник) або будівельних матеріалів і людей (вантажопасажирський підйомник) у кабіні, яка переміщується по вертикальних напрямних, з одного рівня на другий.

- реконструкція - комплекс будівельних робіт, пов’язаних зі зміною буді-вельної частини ліфта, паспортних характеристик (вантажопідйомність, швидкість, висота підіймання), зміною кінематичної схеми ліфта;

- спеціалізована організація (підприємство) - організація, яка отримала в