ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

НПАОП 92.5-1.03-97

ПРАВИЛА

охорони праці для культурно-освітніх закладів,

що розташовані в сільській місцевості

Київ

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ УКРАЇНИ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці

від 04.06.97 № 160

НПАОП 92.5-1.03-97

Правила охорони праці для культурно-освітніх закладів,

що розташовані в сільській місцевості

Київ

Передмова

1. РОЗРОБЛЕНО

Українським центром культурних досліджень Міністерства культури і містецтв України.

2. ВНЕСЕНО

Укравлінням по нагляду в будівництві, житлово-комунальному та побутовому господарстві й невиробничій сфері Держнаглядохоронпраці України.

3. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

РОЗДІЛ 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

РОЗДІЛ 3. ТЕРМІНИ Й ВИЗНАЧЕННЯ

РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ Й ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

4.1. Загальні вимоги

4.2. Обов'язки й відповідальність адміністративного персоналу та працівників служби охорони праці

4.3. Вимоги до виробничого персоналу

4.4. Територія, будинки

РОЗДІЛ 5. КОМПЛЕКС ДЛЯ ГЛЯДАЧІВ (ВІДВІДУВАЧІВ)

5.1. Зали для глядачів

5.2. Загальні вимоги до приміщень для глядачів (відвідувачів)

5.3. Входи, вестибюлі, гардеробні

5.4. Санітарні вузли

5.5. Душові

5.6. Кімнати для паління цигарок

РОЗДІЛ 6. ПРИМІЩЕННЯ КУЛЬТУРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ЗАНЯТЬ ГУРТКІВ (ХОРЕОГРАФІЧНОГО, МУЗИЧНОГО, ОБРАЗОТВОРЧОГО, СПОРТИВНОГО Й ІНШИХ)

6.1. Приміщення для занять гуртків

6.2. Приміщення (репетиційні зали) для занять хореографією (балетом)

6.3. Приміщення (кімнати, зали) для занять хоровим співом і музикою

6.4. Класи образотворчого мистецтва, кабінет передового досвіду, кабінет культури й побуту

РОЗДІЛ 7. СЦЕНІЧНИЙ КОМПЛЕКС

7.1. Сцена, естрада, арена

7.2. Планшет

7.3. Колосниковий настил

7.4. Трюм

7.5. Галереї, перехідні містки

7.6. Приміщення оркестрової ями

7.7. Ар’єрсцена, авансцена, кишені

РОЗДІЛ 8. ВЕРХНЄ ОБЛАДНАННЯ СЦЕНИ, ЕСТРАДИ

8.1. Загальні вимоги до сценічних підйомників

8.2. Декораційні підйомники

8.3. Індивідуальні підйомники

8.4. Антрактна завіса

РОЗДІЛ 9. НИЖНЄ ОБЛАДНАННЯ СЦЕНИ, ЕСТРАДИ

9.1. Загальні вимоги до сценічних пристроїв планшета

9.2. Круг, круг з кільцем

9.3. Телескопічні підйомники

РОЗДІЛ 10. ЕКСПЛУАТАЦІЯ МЕХАНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ

10.1. Загальні вимоги

10.2. Вимоги безпеки при експлуатації механічного обладнання

10.3. Вимоги до сталевих канатів

10.4. Вимоги до конопляних канатів

10.5. Вимоги до закріпляючих карабінів і кілець

РОЗДІЛ 11. ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ СЦЕНИ, ЕСТРАДИ БУДИНКІВ КУЛЬТУРИ Й КЛУБІВ

11.1. Виносні освітлювальні галереї

11.2. Освітлювальні ложі

11.3. Апаратна управління освітленням

11.4. Приміщення машинних залів і станцій управління електроприводами. Вимоги до будови й експлуатації електричного обладнання

11.5. Приміщення кіноапаратного комплексу

РОЗДІЛ 12. ОСВІТЛЕННЯ. ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ

12.1. Загальні вимоги

12.2. Аварійне освітлення

12.3. Робоче освітлення

12.4. Постановочне освітлення

РОЗДІЛ 13. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

13.1. Загальні вимоги

13.2. Схеми електроживлення й ТП

13.3. Будова й захист електричних мереж

РОЗДІЛ 14. ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА

14.1. Загальні вимоги

14.2. Заземлення й занулення

14.3. Блискавкозахист

РОЗДІЛ 15. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ УСТАНОВОК

15.1. Загальні вимоги

15.2. Акумуляторні установки

РОЗДІЛ 16. ЕЛЕКТРОАКУСТИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ, ТЕЛЕБАЧЕННЯ Й РАДІО, ЗВ'ЯЗОК, СИГНАЛІЗАЦІЯ, ЕКРАНИ

16.1. Електроакустичне обладнання, телебачення, радіо

16.2. Зв'язок і сигналізація

16.3. Екрани й приекранний простір

РОЗДІЛ 17. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЕЛЕКТРОАКУСТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ, КІНОУСТАНОВОК, ЗВ'ЯЗКУ, СИГНАЛІЗАЦІЇ

РОЗДІЛ 18. ПОСТАНОВОЧНІ ПРИСТРОЇ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

18.1. Загальні вимоги

18.2. Постановочні станки

18.3. Драбини

18.4. Круги накладні

18.5. Фурки

18.6. Транспортери

РОЗДІЛ 19. ДЕКОРАЦІЇ, БУТАФОРІЯ, РЕКВІЗИТ

19.1. Об’ємні й м'які декорації

19.2. Меблі, реквізит, бутафорія

РОЗДІЛ 20. ВИМОГИ ГІГІЄНИ Й БЕЗПЕКИ ДО ВИКОНАВЦІВ

20.1. Грим

20.2. Парики

20.3. Костюми

20.4. Батальні сцени

РОЗДІЛ 21. ТВАРИНИ НА СЦЕНІ

РОЗДІЛ 22. ОКРЕМІ ВИДИ РОБІТ

22.1. Ремонтні роботи

22.2. Художньо-декораційні роботи

22.3. Антисептування й вогнезахисна обробка деревини

22.4. Зварювальні роботи. Загальні вимоги

22.5. Газове зварювання

22.6. Електрозварювання

22.7. Роботи з ручними електрифікованими інструментами різних класів

22.8. Робота з паяльною лампою

РОЗДІЛ 23. САНІТАРНО-ТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ

23.1. Вентиляція й кондиціювання повітря

23.2. Водопостачання, каналізація, пиловиловлювання

23.3. Котельна

РОЗДІЛ 24. ЕКСПЛУАТАЦІЯ САНІТАРНО-ТЕХНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ

П Р А В И Л А

охорони праці для культурно-освітніх закладів, що розташовані

в сільській місцевості

РОЗДІЛ 1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Ці Правила поширюються на всі районні й сільські будинки культури, клуби та бібліотеки, що діють, будуються й реконструюються незалежно від підпорядкованості й форм власності.

Правила встановлюють вимоги до організації роботи з охорони праці, вимоги до виконання окремих видів робіт, до будови, утримання й ремонту будинків, споруд, приміщень і території; вимоги до будови, утримання й ремонту санітарно-технічного, механічного, електричного, електроакустичного обладнання, зв’язку та кіноустановок; до оформлення спектаклів і концертів.

Усі інструкції з охорони праці для працюючих в будинках культури, клубах, бібліотеках повинні відповідати вимогам цих Правил.

РОЗДІЛ 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У даних Правилах використовуються такі чинні в Україні нормативні документи про охорону праці:

Таблиця 1

Позначення нормативного документу

Назва нормативного акта

Дата затвердження й організація

1

2

3

Закон України

Про охорону праці.

14.10.1992 

Постанова Верховної ради України

ДНАОП

0.00-4.21-93

Типове положення про службу охорони праці

Наказ № 73 від 03.08.93

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано

30.09.93 № 140

Мінюст України

ДНАОП

0.00-1.03-93

Правила будови й безпечної експлуатації вантажопідйомних кранів.

16.12.93

Наказ № 128

Держнаглядохоронпраці України

ДНАОП

0.00-1.07-94

Правила будови й безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

18.10.94

Наказ № 104

Держнаглядохоронпраці України

ДНАОП

0.00-1.11.90

Правила будови й безпечної експлуатації трубопроводів пари й гарячої води

09.01.90

Держгіртехнагляд СРСР

ДНАОП

0.00-1.20-90

Правила безпеки в газовому господарстві

26.12.90

Постанова № 3

Держпроматомнагляд СРСР

ДНАОП

0.00.-1.16-96

Правила атестації зварювальників

19.04.96 № 61

Держнаглядохоронпраці України

ДНАОП

0.00.-1.08-94

Правила будови й безпечної експлуатації парових і водонагрівних котлів

26.05.94

Держнаглядохоронпраці України

Введено в дію

Наказ № 51 

15.08.95

ДНАОП

0.00.-4.02-92

Положення про прийняття в експлуатацію виробничих об`єктів

05.08.92 №449

Постанова КМ України

ДНАОП

0.00.-1.21-84

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів

30.03.95 Головдерженергонагляд Мінерго України

Правила техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів

21.12.84 Головдерженергонагляд Міненерго СРСР

ДНАОП

0.00.-1.02-92

Правила будови й безпечної експлуатації ліфтів

17.06.92 Держгіртехнагляд України

ДНАОП

0.00.-1.13-71

Правила будови й безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітроповодів і газопроводів

07.12.71

Держгіртехнагляд СРСР

ДНАОП

0.00.-1.22-72

Правила технічної експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж

30.03.95 Головдерженергонагляд Міненерго України

Правила техніки безпеки при експлуатації тепловикористовуючих установок і мереж

15.06.72 Головдерженергонагляд СРСР

ДНАОП

0.00.-1.17-92

Єдині правила безпеки при вибухових роботах

25.03.92 Держгіртехнагляд СРСР

ДНАОП

0.03.-1.07-73

Санітарні правила організації технологічних процесів і гігієнічні вимоги до виробничого обладнання № 1042-73

1973

Мінохорони здоров`я СРСР

НАОП

1.4.10-1.04-86

Правила техніки безпеки й виробничої санітарії при електрозварювальних роботах

22.05.86

Мінхіммаш СРСР

НАОП

1.4.10-1.02-83

Правила з техніки безпеки й виробничої санітарії при холодній обробці металів

05.07.83

Мінхіммаш СРСР

НАОП

1.4.10-1.02-85

Правила з техніки безпеки й виробничої санітарії при виробництві ацетилену, кисню та газополум`яній обробці металів

08.07.85

Мінхіммаш СРСР

НАОП

1.4.10-1.06-85

Правила охорони праці для деревообробних цехів (ділянок)

05.05.85

Мінхіммаш СРСР

НАОП

1.4.10-1.07-85

Правила охорони праці в ковальсько-пресовому виробництві

19.06.85

Мінхіммаш СРСР

НАОП

1.4.10-1.13-74

Правила й норми техніки безпеки, пожежної безпеки й виробничої санітарії для фарбувальних цехів

05.08.74

Мінхіммаш СРСР

НАОП

1.6.10-1.01-77

Правила техніки безпеки й виробничої санітарії в промисловості будівельних матеріалів (частина 1, частина 2)

19.12.77

Мінпромбуд матеріалів СРСР

ГОСТ

12.2.007.0-75

ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.006-75

ССБТ. Эксплуатация водопроводных и канализационных сооружений и сетей. Общие требования безопасности

СНиП 2.08.02-89

Общественные здания и сооружения

СНиП

2.04.05-86

Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха

СНиП

11-4-79

Естественное и искусственное освещение

Справочное пособие к СНИп

Проектирование театров

САНПиН

4690-88

Содержание территории населенных мест

РД

34.21.122-87

Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений

РОЗДІЛ 3. ТЕРМІНИ Й ВИЗНАЧЕННЯ

Таблиця 2

№№ п/п

Терміни

Визначення

1

2

3

3.1.

Сцена

Спеціально обладнаний ігровий майданчик, призначений для показу спектаклів, концертів, вистав та обмежений сценічною коробкою, над котрим є спеціальний об`єм будинку.

До складу сцени входять: основна ігрова частина (планшет сцени), авансцена, ар`єрсцена, кишені, трюм і надколосниковий простір. Сцена від залу для глядачів відокремлюється стіною з портальним прорізом, котрий обладнується антрактною завісою. У залах місткістю 800 місць і більше портальний проріз сцени повинен обладнуватися протипожежною завісою.

3.2.

Авансцена

Частина сцени, що знаходиться за сценічною коробкою на площі залу для глядачів.

3.3.

Ар`єрсцена

Задня частина сцени, що знаходиться за планшетом сцени.

3.4.

Кишені

Приміщення для зберігання й монтування декорацій поточного спектаклю, що з`єднуються прорізами в стінах з основною ігровою частиною сцени.

3.5.

Планшет сцени

Спеціальна підлога ігрового майданчика основної частини сцени.

3.6.

Колосниковий настил

Перекриття над ігровим майданчиком сцени і ар`єрсценою, що виготовлене у виді спеціальних решіток з деревини.

3.7.

Надколосниковий простір

Простір, що знаходиться над колосниковим настилом.

3.8.

Трюм

Приміщення для низньої механізації сцени театрів, будинків культури, клубів і естради концертних організацій, що знаходяться під планшетом сцени. Трюми можуть бути одноярусними й багатоярусними.

3.9.

Естрада

Ігровий майданчик, що обмежений сценічною коробкою, без спеціального об`єму будинку над ним. При цьому інші приміщення сцени можуть бути. Естрада може знаходитися в одному об`ємі із залом для глядачів і не відокремлюватися від нього стіною з портальним прирізом.

3.10.

Арена

Ігровий майданчик, що знаходиться в загальному об`ємі залу для глядачів, де допускається розміщення глядачів з усіх боків.

3.11.

Сценічні підйоми

Механізми, що призначеня для підйому й спуску декорацій, софітів, завіс та іншого сценічного обладнання.

3.12.

Постановочне освітлення

Освітлення, що призначене для світлого оформлення театральних постановок, концертів, естрадних та інших вистав.