ДНАОП 0.00-5.22-99. Інструкція про умови і правила провадження підприємницької діяльності (ліцензійні умови) з виготовлення і реалізації вибухових речовин та контроль за їх дотриманням


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Ліцензійної палати України

Комітету по нагляду за охороною

праці України

01.09.99 № 74/157

І Н С Т Р У К Ц І Я

про умови і правила провадження підприємницької

діяльності (ліцензійні умови) з виготовлення і реалізації

вибухових речовин та контроль за їх дотриманням

1. Загальні положення

1.1. Інструкція про умови і правила провадження підприємницької діяльності (ліцензійні умови) з виготовлення і реалізації вибухових речовин та контроль за їх дотриманням (далі – Інструкція) розроблена відповідно до Закону України "Про підприємництво" та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03.07.98 № 1020 "Про порядок ліцензування підприємницької діяльності".

1.2. Дія Інструкції поширюється на суб’єктів підприємницької діяльності всіх форм власності, які виготовляють і реалізують вибухові речовини, що використовуються в суспільному виробництві.

2. Вимоги, необхідні для здійснення діяльності

2.1. При здійсненні діяльності згідно з отриманою ліцензією суб'єкт підприємницької діяльності повинен дотримуватись вимог чинного законодавства України.

2.2. Підприємницька діяльність, пов’язана з виготовленням і реалізацією вибухових речовин, здійснюється відповідно до вимог ДНАОП 0.00-1.17-92 Єдині правила безпеки при підривних роботах, затвердженого Держгіртехнаглядом України, розділу 6 ДНАОП 0.00-1.17-92 Вимоги безпеки до зарядного, доставочного та змішувального устаткування, НАОП 1.2.90-1.08-88 Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних пунктів виготовлення гранульованих і водовмісних вибухових речовин та пунктів підготовки вибухових речовин заводського виробництва на підприємствах, які виконують підривні роботи, затвердженого Держгіртехнаглядом СРСР.

3. Права та обов’язки суб’єктів підприємницької діяльності

3.1. Суб’єкти підприємницької діяльності мають право:

здійснювати діяльність з виготовлення і реалізації вибухових речовин на підставі ліцензії, виданої Комітетом по нагляду за охороною праці України, в разі дотримання ними умов і правил провадження конкретного виду діяльності в межах території України;

одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, роз’яснення тощо від Ліцензійної палати та Комітету по нагляду за охороною праці України з питань ліцензування;

оскаржувати рішення Комітету по нагляду за охороною праці України в установленому законодавством порядку щодо зупинення дії ліцензії, анулювання ліцензії чи відмови в її видачі.

3.2.Суб’єкти підприємницької діяльності зобов’язані:

зазначати достовірні відомості в заяві на отримання ліцензії та в документах, що додаються до неї;