КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 11 липня 2002 р. N 956

Київ

Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ №313 від 11.03.2004 )

Відповідно до Закону України "Про об'єкти підвищеної небезпеки" Кабінет Міністрів України

п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити такі, що додаються:

нормативи порогових мас небезпечних речовин для ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки;

Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки;

Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки.

2. Міністерству праці та соціальної політики разом з Міністерством з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерством екології та природних ресурсів, Міністерством охорони здоров'я, Міністерством внутрішніх справ та Державним комітетом з будівництва та архітектури у тримісячний термін з дня прийняття цієї постанови розробити і затвердити Методику визначення ризиків та їх прийнятних рівнів для декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки.

3. Покласти на Державний департамент з нагляду за охороною праці координацію роботи центральних органів виконавчої влади, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки.

4. Ця постанова набирає чинності з 1 жовтня 2002 року.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 11 липня 2002 р. N 956

НОРМАТИВИ

порогових мас небезпечних речовин для ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки

1. Для ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки до

небезпечних речовин за їх властивостями відносяться такі категорії

речовин:

1) горючі (займисті) гази - гази, які утворюють у повітрі при

нормальному тиску суміші, що сприяють поширенню полум'я в

детонаційному чи дефлаграційному режимі або можуть горіти в

повітрі в дифузійному режимі при витіканні струменем (факельне

горіння), у тому числі:

горючі (займисті) стиснуті гази - гази, які знаходяться в

апаратах, резервуарах або трубопроводах під тиском, що перевищує

0,1 МПа, і не можуть перебувати в рідкій фазі;

горючі (займисті) зріджені гази під тиском - гази, які

знаходяться в апаратах, резервуарах або трубопроводах у рідкій

фазі під тиском, що перевищує 0,1 МПа, та при температурі, що

дорівнює або перевищує температуру навколишнього середовища;

горючі (займисті) кріогенне зріджені гази - гази, які

знаходяться в апаратах, резервуарах або трубопроводах у рідкій

фазі під тиском, що дорівнює 0,1 МПа, та при температурі нижчій

від температури навколишнього середовища;

2) горючі рідини - рідини з температурою спалаху, що дорівнює

або менша 61 град. С у закритому тиглі або температурою спалаху,

що дорівнює або менша 66 град. С у відкритому тиглі

(легкозаймисті рідини згідно з ГОСТ 12.1.044-89);

3) горючі рідини, перегріті під тиском, - горючі рідини

згідно з ГОСТ 12.1.044-89, які знаходяться в апаратах, резервуарах

або трубопроводах під тиском при температурі, що перевищує

температуру кипіння при атмосферному тиску в 1,25 і більше разів.

Якщо рідина являє собою суміш горючих рідин, за температуру

кипіння при атмосферному тиску береться температура википання

половини маси рідини. Якщо даних про таку температуру немає, за

температуру кипіння береться температура на початку кипіння суміші

(фракції).

За розрахункову береться максимальна температура за

регламентом, робочими інструкціями або іншою технічною

документацією. Якщо передбачено блокування за температурою, за

розрахункову береться температура блокування;

4) вибухові речовини - рідкі або тверді речовини чи суміші

речовин, які під впливом зовнішніх факторів здатні швидко

змінювати свій хімічний склад, а цей процес саморозповсюджуватися

з виділенням великої кількості тепла 1 газоподібних продуктів

(клас 1 згідно з ГОСТ 19433-88), у тому числі:

речовини або суміші речовин, які, згораючи в режимі

детонації, утворюють ударну хвилю в повітрі;

речовини або суміші речовин, екзотермічні реакції з якими у

режимі детонації, дефлаграції або теплового вибуху в оболонці

(апараті, резервуарі, трубопроводі або в спеціальному виробі)

призводять до руйнування цієї оболонки з утворенням ударної хвилі

в повітрі та розкиданням уламків.

Вибухові речовини поділяють на ініціюючі (первинні),

бризантні (вторинні) та піротехнічні.

Ініціюючі (первинні) вибухові речовини здатні під незначним

впливом зовнішніх факторів (промінь вогню, тертя, слабкий удар

тощо) до швидкого хімічного перетворення, що саморозповсюджується,

з виділенням тепла і газоподібних продуктів.

2,3,7,8

- ТХДФ

-

0,1

2,3,4,7,8

- ПХДФ

-

0,5

1,2,3,7,8

- ПХДФ

-

0,05

1,2,3,4,7,8

- ГксХДФ

-

0,1

1,2,3,7,8,9

- ГксХДФ

-

0,1

1,2,3,6,7,8

- ГксХДФ

-

0,1

2,3,4,6,7,8

- ГксХДФ

-

0,1

1,2,3,4,6,7,8

- ГксХДФ

-

0,01

1,2,3,4,7,8,9

- ГксХДФ

-

0,01

ОХДФ

-

0,001

Додаток 2

НОРМАТИВИ

порогових мас небезпечних речовин за категоріями

Категорія небезпечних речовин

Порогова маса, тонн

1 клас

2 клас

Горючі (займисті) гази

200

50

Горючі рідини

50 000

5000

Горючі рідини, перегріті під тиском

200

50

Інціюючі (первинні) вибухові речовини

50

10

Бризантні (вторинні) та піротехнічні вибухові

речовини

200

50

Речовини-окисники

200

50

Високотоксичні речовини

20

5

Токсичні речовини

200

50

Речовини, які становлять небезпеку для

довкілля (високотоксичні для водних

організмів)

500

200

Речовини, які становлять небезпеку для

довкілля (токсичні для водних організмів)

та/або можуть здійснювати довгостроковий

негативний вплив на водне середовище

2000

500

Речовини, які вступають у бурхливу реакцію з

водою

500

100

Речовини, які вступають у бурхливу реакцію з

водою з виділенням горючих та/або

вибухонебезпечних чи токсичних газів

200

50