ДНАОП 0.00-5.19-96. Типовая инструкция по безопасному ведению работ для крановщиков (машинистов) портальных кранов


Про затвердження Змін до типових інструкцій деяких професій

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого наглядувід 1 жовтня 2007 року N 232

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2007 р. за N 1207/14474

З метою приведення нормативно-правових актів з охорони праці у відповідність до вимог законодавства та відповідно до Положення про Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2006 N 1640, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

Зміни до Типової інструкції для інженерно-технічних працівників, які здійснюють нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 20.10.94 N 107, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 13.03.95 за N 58/594, що додаються.

Зміни до Типової інструкції для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 20.10.94 N 107, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 13.03.95 за N 60/596, що додаються.

Зміни до Типової інструкції для осіб, відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів в справному стані, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 20.10.94 N 107, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 13.03.95 за N 59/595, що додаються.

Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) стрілових самохідних (автомобільних, гусеничних, залізничних, пневмоколісних) кранів, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 25.09.95 N 135, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10.10.95 за N 371/907, що додаються.

Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для стропальників (зачіплювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 25.09.95 N 135, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10.10.95 за N 372/908, що додаються.

Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) баштових кранів, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 14.11.95 N 175, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 27.11.95 за N 425/961, що додаються.

Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) портальних кранів, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.01.96 N 13, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 12.02.96 за N 63/1088, що додаються.

Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) кранів мостового типу (мостових, козлових, напівкозлових), затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 20.03.96 N 45, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 26.03.96 за N 143/1168, що додаються.

Зміни до Типової інструкції для операторів (машиністів) парових та водогрійних котлів, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 30.04.96 N 74, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 05.06.96 за N 267/1292, що додаються.

2. Начальнику управління організації державного нагляду в металургії, машинобудуванні, енергетиці, будівництві та котлонагляду Іванченку В. І. відповідно до визначеного порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Прохорову В. В. ужити заходів щодо включення зазначеного наказу до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

4. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В. Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Дєньгіна А. П.

 Т. в. о. Голови Держгірпромнагляду Г. Суслов 

ЗАТВЕРДЖЕНОнаказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого наглядувід 1 жовтня 2007 р. N 232

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2007 р. за N 1208/14475 

Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) портальних кранів, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.01.96 N 13, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 12.02.96 за N 63/1088

1. Пункт 1.1 Типової інструкції викласти в такій редакції: "1.1. Ця Інструкція розроблена на основі Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, затверджених наказом Держгірпромнагляду від 18.06.2007 N 132, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 09.07.2007 за N 784/14051 (далі - Правила)".

2. У пункті 1.2 Типової інструкції і далі за текстом слово "власник" замінити словами "суб'єкт господарювання" у відповідних відмінках.

3. У пункті 1.4 Типової інструкції і далі за текстом слово "робітники" замінити словом "працівники" у відповідних відмінках.

4. У пункті 1.5 Типової інструкції і далі за текстом слова "особою, відповідальною за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами" замінити словами "працівником, відповідальним за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами" у відповідних відмінках.

5. У пункті 1.8 Типової інструкції і далі за текстом слова "Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів" замінити словами та цифрами "Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів", затвердженими наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.98 N 4, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 10.02.98 за N 93/2533".

6. Пункт 1.9 Типової інструкції викласти в такій редакції: "1.9. Перед допуском до роботи кранівників та їх помічників проводиться перевірка знань Правил, інструкцій для стропальників, інструкцій заводів-виробників з експлуатації вантажопідіймальних кранів, інших нормативно-правових актів з охорони праці та нормативних документів у порядку, встановленому Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 N 15 "Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511".

7. Пункти 1.10 та 1.11 Типової інструкції вилучити. У зв'язку з цим пункти 1.12 - 1.13 Типової інструкції вважати пунктами 1.10 - 1.11 відповідно.

8. У пункті 2.9 Типової інструкції і далі за текстом слова "особі, відповідальній за утримання вантажопідіймальних кранів в справному стані" замінити словами "працівнику, відповідальному за утримання вантажопідіймальних кранів у справному стані" у відповідних відмінках.

9. У підпункті 3.1.6 Типової інструкції цифри "15" змінити цифрами "14".

10. Пункт 6.1 Типової інструкції викласти в такій редакції: "6.1. Кранівник портального крана несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України".

 Заступник начальника управління організації державного нагляду у металургії, машинобудуванні, енергетиці, будівництві та котлонагляду В. М. Бабійчук 

 

УТВЕРЖДЕНО

 

приказом Государственного

 

комитета Украины по

 

надзору за охраной труда

 

от 29 января 1996 г. № 13

помощник и стажер не имеют права отлучаться из кабины крана, даже, на короткое время, не предупредив об этом друга друга. Если крановщик работает без помощника и стажера, то , уходя с крана, он должен обесточить его, запереть дверь кабины и укрепить кран противоугонными захватами. Входить на кран или сходить с него во время работы не разрешается.

3.5. При внезапном прекращении питания или остановке крана по другим причинам, крановщик должен поставить штурвалы или рукоятки контроллеров в нулевое положение и выключить рубильник в кабине.

Если груз в этом случае остался в поднятом положении, крановщик обязан с помощью стропальщиков или других рабочих вызвать лицо, ответственное за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами, и в его присутствии опустить груз путем ручного растормаживания. При этом до прихода лица, ответственного за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами, крановщик должен принять меры к недопущению прохода людей под поднятым грузом.

3.6. Крановщик должен остановить кран по сигналу “СТОП”, кем бы этот сигнал не подавался.

3.7. Подход крана к линейкам концевых выключателей должен осуществляться только на пониженной скорости. Использование концевых выключателей в качестве рабочих органов отключения электродвигателей не разрешается.

3.8. При необходимости перемещения грузов над перекрытиями, под которыми размещены производственные или служебные помещения, где находятся люди, крановщик может приступать к работе только после получения письменного распоряжения руководства порта, ознакомления с мероприятиями по безопасной транспортировке грузов и под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами.

3.9. Крановщик обязан производить подъем, перемещение и опускание груза только по сигналам стропальщика или сигнальщика. Если возникает необходимость поручить подачу сигналов другим лицам (мастеру, бригадиру и другим), то крановщик должен быть об этом заранее проинформирован. Если сигнал подается неправильно, вопреки инструкции, то крановщик не должен по такому сигналу производить работу. За повреждения, причиненные при работе крана вследствие неправильно поданного сигнала, несет ответственность лицо, подавшее неправильный сигнал, и крановщик, если он видел поднимаемый груз.

3.10. Перед подъемом груза из колодца, трюма и опусканием его в них крановщик должен предварительно убедиться при опускании порожнего (ненагруженного) крюка в том, что при его низшем положении на барабане лебедки остается не менее 1,5 витка каната, не считая витков, находящихся под зажимным устройством.

3.11. Если во время работы крана произойдет авария или несчастный случай, крановщик обязан немедленно остановить кран и доложить об этом лицу, ответственному за содержание грузоподъемного крана в исправном состоянии, и лицу, ответственному за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами.

3.12. При возникновении на кране пожара крановщик должен немедленно выключить рубильник, подающий напряжение на кран, и приступить к тушению пожара, вызвав одновременно через одного из членов бригады, обслуживающей кран, пожарную охрану.

3.13. Крановщику запрещается оставлять на площадках и механизмах крана инструмент, детали, посторонние предметы и другое.

4. Обязанности крановщика после окончания работы

4.1. При уходе с крана на обеденный перерыв или в других необходимых случаях крановщик обязан:

4.1.1. Установить кран в безопасное положение так, чтобы его элементы не могли быть повреждены при маневрах судов, вагонов или соседних кранов.

4.1.2. Установить все рукоятки контроллеров в нулевое положение, выключить главный автомат и запереть дверь кабины управления, выключить главный рубильник крана на колонке подключения.

4.2. После окончания работы крановщик обязан:

4.2.1. Поставить кран так, чтобы он не мешал работе соседних кранов, крюковую подвеску установить в верхнее положение, а стрелу, по возможности,- на минимальный вылет. Если кран оснащен грейфером, магнитом или спредером опустить их на землю в безопасное место. В случае осмотра канатов крюковая подвеска опускается на уровень тележки портала и крепится стропом.

4.2.2. Поставить все рукоятки контроллеров в нулевое положение.

4.2.3. Зажать нормально открытые тормоза, забить храповики, установить фиксирующие устройства и блокировки.

4.2.4. Выключить главный автомат, рубильник, освещение.

4.2.5. Произвести уборку крана, протереть и смазать механизмы.

4.2.6. Произвести запись в вахтенном журнале о техническом состоянии и сдаче крана и расписаться.

4.2.7. Поставить кран на захваты (при отсутствии сменщика).

4.2.8. Закрыть на замок кабину крана.

4.2.9. Оставить кран только после сдачи его сменщику, а в его отсутствие при выполнении пунктов 4.2.1 — 4.2.8 сдать вахтенный журнал и ключ лицу, ответственному за его хранение и выдачу.

5. Обслуживание крана.

5.1. При техническом обслуживании и ремонте крановщик портального крана обязан:

5.1.1. До проведения каких-либо профилактических или ремонтных работ убедиться в том, что кран отключен от питания электроколонки (выключен главный автомат и рубильник) и вывешена табличка “НЕ ВКЛЮЧАТЬ. РАБОТАЮТ ЛЮДИ”.

5.1.2. Получить на месте инструктаж по технике безопасности и указания лица, ответственного за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии, об объеме и особенностях работ по техническому обслуживанию или ремонту крана.

5.1.3. Работы по техническому обслуживанию в объеме, предусмотренном Правилами технической эксплуатации подъемно-транспортного оборудования морских портов, и работы по ремонту производить по указанию лица, ответственного за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии.

5.1.4. В процессе проведения профилактического обслуживания и ремонта точно выполнять указания инструкции завода-изготовителя по разборке, сборке и регулировке узлов и механизмов крана.

5.1.5. Не включать и не опробовать механизмы крана, ремонт которых не окончен.

5.1.6. По окончании всех работ по техническому обслуживанию и ремонту, убедиться в том, что в узлах и механизмах не осталось никаких посторонних предметов, все ограждения установлены на свои постоянные места.

5.1.7. Произвести поочередно контрольный пуск всех механизмов и проверить их работу на холостом ходу лишь с разрешения лица, ответственного за содержание грузоподъемного крана в исправном состоянии.

5.1.8. Убедившись в исправности и надежности работы отремонтированных механизмов крана, произвести запись в вахтенном журнале о выполненном объеме технического обслуживания и готовности крана в дальнейшей эксплуатации.