П О С Т А Н О В А

від 5 серпня 1992 р. N 449

НПАОП 00.0-4.02-92

Про порядок прийняття в експлуатацію

закінчених будівництвом об'єктів

державного замовлення

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 990 ( 990-93-п ) від 06.12.93

N 332 ( 332-94-п ) від 23.05.94

N 253 ( 253-95-п ) від 07.04.95

N 326 ( 326-98-п ) від 17.03.98 )

Відповідно до Закону України "Про інвестиційну діяльність"

( 1560-12 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів державного замовлення, що додається.

Особливості прийняття в експлуатацію окремих закінчених будівництвом об'єктів державного замовлення із специфічними умовами виробництва (експлуатації) визначаються відповідними міністерствами та іншими центральними органами державної виконавчої влади на підставі зазначеного Положення за погодженням з Державним комітетом у справах містобудування і архітектури.

( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 253 ( 253-95-п ) від 07.04.95 )

2. Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, не включених до державного замовлення, визначається Урядом Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями за погодженням з Державним комітетом у справах містобудування і архітектури. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 253 ( 253-95-п ) від 07.04.95 )

3. Державному комітету у справах містобудування і архітектури, Міністерству статистики здійснювати вибірковий контроль за додержанням установленого порядку прийняття об'єктів державного замовлення в експлуатацію. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 253 ( 253-95-п ) від 07.04.95 )

4. Державному комітету у справах містобудування і архітектури, Міністерству юстиції у двомісячний строк підготувати та подати до Кабінету Міністрів України пропозиції про внесення змін до рішень Уряду, що випливають з цієї постанови. ( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 253 ( 253-95-п )

від 07.04.95 )

Прем'єр-міністр України В. ФОКІН

Міністр

Кабінету Міністрів України В. ПЄХОТА

Інд. 24

Затверджено

постановою Кабінету Міністрів України

від 5 серпня 1992 р. N 449

НПАОП 00.0-4.02-92

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок прийняття в експлуатацію закінчених

будівництвом об'єктів державного замовлення

1. Закінчені будівництвом (реконструкцією, реставрацією) та підготовлені до експлуатації згідно із затвердженим проектом об'єкти державного замовлення пред'являються замовником (забудовником) та підрядчиком для прийняття їх в експлуатацію державним приймальним комісіям.

2. До пред'явлення об'єктів державним приймальним комісіям замовники (забудовники) призначають робочі комісії, які повинні перевірити:

відповідність об'єктів і змонтованого устаткування проектам на них щодо дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних, радіаційних, екологічних, міцнісних та архітектурних вимог;

відповідність виконання будівельно-монтажних робіт вимогам будівельних норм і правил;

результати комплексного випробування устаткування, підготовленість об'єктів до нормальної експлуатації, включаючи виконання заходів щодо забезпечення безпечних умов праці, виробничої санітарії, захисту