ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ

ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держнаглядохоронпраці України

від 19.06.98 р. № 127

ЗАРЕЄСТРОВАНО

в Міністерстві юстиції України

8.07.98 р. № 429/2869

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОЗАШТАТНОГО ДЕРЖАВНОГО ІНСПЕКТОРА

ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОЗАШТАТНОГО ДЕРЖАВНОГО ІНСПЕКТОРА

ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

Затверджено наказом

Комітету по нагляду за

охороною праці України

від 19 червня 1998 р. № 127

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

8 липня 1998 р. за № 429/2869

1. Відповідно до Положення про Комітет по нагляду за охороною праці України, затвердженого Указом Президента України від 9 березня 1998 р. № 182/98, для здійснення своїх функцій Держнаглядохоронпраці може залучати на громадських засадах позаштатних державних інспекторів по нагляду за охороною праці (далі - позаштатний інспектор).

2. Організацію діяльності та керівництво позаштатними інспекторами здійснює Комітет та територіальне управління Держнаглядохоронпраці.

Безпосередньо роботою позаштатного інспектора керує державний інспектор охорони праці, який здійснює нагляд на даному підприємстві за виконанням вимог законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці.

3. Позаштатним інспектором може бути фахівець, який має вищу освіту, стаж роботи у відповідній галузі економіки не менше 3 років та бажання здійснювати нагляд за станом охорону праці на громадських засадах.

4. Позаштатний інспектор призначається наказом начальника територіального управління Держнаглядохоронпраці на термін не більш як 3 роки на підставі його заяви та письмової рекомендації керівника підприємства, установи, організації (далі - підприємство) для працюючих осіб, а також рекомендації начальника державної інспекції охорони праці (далі - інспекції) або відділу територіального управління. Якщо позаштатний інспектор здійснює нагляд по всій території України, він призначається наказом Комітету.

За клопотанням начальника інспекції або начальника відділу територіального управління термін дії повноважень позаштатного інспектора може бути подовжений наказом по територіальному управлінню на такий же термін.

5. Комітет чи територіальне управління Держнаглядохоронпраці видає позаштатному інспектору посвідчення встановленого зразка із зазначенням терміну його дії (додатки 1, 2) та особистий штамп (додаток 3), що підтверджують його повноваження, які вилучаються після позбавлення права позаштатного інспектора виконувати цю роботу.

6. Перед допуском до самостійної роботи позаштатний інспектор за розпорядженням начальника інспекції повинен пройти навчання та стажування під керівництвом штатного державного інспектора охорони праці за програмою, що затверджена Комітетом, протягом не менше місяця, після чого одержати інструктаж від начальника інспекції щодо організації своєї роботи й недопущення зловживань своїм становищем.

7. Позаштатний інспектор під час здійснення контрольно-профілактичної роботи керується законодавчими та іншими нормативними актами про охорону праці, наказами і рішеннями Держнаглядохоронпраці, територіального управління, Порядком організації державного нагляду в системі Держнаглядохоронпраці України (затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 31.05.95 р. № 82 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції

Друга сторінка

Комітет по нагляду за охороною праці України

ПОСВІДЧЕННЯ №

_________________________

(прізвище, ім'я по батькові)

є позаштатним державним інспектором

по нагляду за охороною праці

територіального управління

Держнаглядохоронпраці

по ____________________________ області

Начальник територіального

управління по____________

області

М.П.

(підпис)

Видано:

Має право за попереднім повідомленням безперешкодно у будь-який час проводити планові й позапланові перевірки об'єктів і підприємств усіх форм власності з питань охорони праці, охорони надр, одержувати від них потрібні документи і відомості. У разі виявлення порушень вимог законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці — має право давати керівнику приписи щодо їх усунення.

Додаток З

до Положення про позаштатного державного інспектора по нагляду за охороною праці

ЗРАЗОК ОСОБИСТОГО ШТАМПА

позаштатного державного інспектора по нагляду за охороною праці

Комітету по нагляду за охороною праці України

Комітет по нагляду за охороною праці України

Позаштатний державний інспектор

по нагляду за охороною праці

(підпис)

ЗРАЗОК ОСОБИСТОГО ШТАМПА

позаштатного державного інспектора по нагляду за охороною праці

територіального управління Держнаглядохоронпраці

Територіальне управління

Держнаглядохоронпраці

по _____________________ області

Позаштатний державний інспектор

по нагляду за охороною праці

(підпис)