ДНАОП 0.00-5.23-01. Інструкція з безпечного виконання зварювальних робіт в електромонтажному виробництві


МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 254 від 05.06.2001 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 липня 2001 р.

за N 615/5806

Про затвердження інструкцій

Відповідно до Положення про Міністерство праці та соціальної

політики України, затвердженого Указом Президента України від

30.08.2000 р. N 1035/2000 , та на підставі

протокольного рішення редакційної комісії, створеної наказом

Держнаглядохоронпраці від 13.12.2000 N 77, Н А К А З У Ю:

1. Затвердити:

- Інструкцію з безпечного виконання зварювальних робіт в електромонтажному виробництві;

- Інструкцію з охорони праці під час виконання робіт інструментами і пристроями;

- Інструкцію з охорони праці під час виконання робіт пороховими інструментами;

- Інструкцію з охорони праці під час виконання електромонтажних робіт на висоті;

- Інструкцію з охорони праці під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт в електромонтажному виробництві, (далі - Інструкції), що додаються.

2. Голові Державного департаменту з нагляду за охороною праці

(Сторчак С.О.):

- ужити заходів по вивченню вимог Інструкцій державними

інспекторами, іншими посадовими особами Держнаглядохоронпраці,

експертами Експертно-технічних центрів, працівниками підприємств,

установ, організацій;

- забезпечити систематичний контроль за дотриманням вимог цих

Інструкцій;

- включити Інструкції до Державного реєстр ДНАОП і в банк

даних автоматизованого інформаційного фонду нормативних актів про

охорону праці;

- забезпечити вчасне видання Інструкцій.

3. Скасувати наказ Мінпраці від 10.01.2001 N 2 "Про

затвердження інструкцій".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника

Міністра Солдатенка М.О.

Міністр І. Сахань

Затверджено

Наказ Мінпраці

05.06.2001 N 254

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 липня 2001 р.

за N 615/5806

Інструкція

з безпечного виконання зварювальних робіт

в електромонтажному виробництві

1. Загальні вимоги

1.1. Ця Інструкція поширюється на виконання зварювальних

робіт керівниками робіт та працівниками, які безпосередньо

займаються виготовленням та монтажем конструкції підтримувальних

та захисних улаштувань, електромонтажного устаткування,

шинопроводів з алюмінієвими шинами для силових і освітлювальних

електромереж; струмопроводів з алюмінію і шинних мостів мережі

електродугових печей і електролізних приладів з мідних важких шин,

що серійно виготовляються на заводах, з наступним складанням з них

блоків у майстернях та зварюванням їх на об'єктах.

1.2. Дія Інструкції поширюється на виконання робіт на

підприємствах і організаціях незалежно від форм власності та видів

діяльності.

1.3. Інструкцією передбачені вимоги щодо безпеки під час

виконання робіт зі зварювання конструкцій із низьковуглецевої

конструкційної сталі та зварювання шин і проводів з кольорових

металів та їх сплавів. Дія Інструкції не поширюється на

зварювальні роботи, які виконуються на об'єктах котлонагляду та

підйомних спорудах.

1.4. Під час виконання робіт застосовуються наступні види

електрозварювання:

ручне дугове електродами з покриттям;

напівавтоматичне аргонодугове;

контактне;

зварювальними обценьками або пістолетами;

напівавтоматичне дугове у середовищі вуглекислого газу.

1.5. До виконання електрозварювальних робіт та обслуговування

електрозварювальних апаратів допускаються працівники, що досягли

18-річного віку та пройшли:

медичний огляд відповідно до Положення про порядок проведення

медичного огляду працівників певних категорій, затвердженого

наказом Міністерства охорони здоров'я від 31.03.94 N 45

, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 21.06.94 за N

136/345, і визнані здатними виконувати електрозварювальні роботи;

спеціальне навчання з технології та правил безпеки

зварювальних робіт, перевірку знань з отриманням відповідного

кваліфікаційного посвідчення з відміткою про допуск до цього виду

робіт;

навчання та атестацію з електробезпеки (наявність

кваліфікаційної групи з електробезпеки не нижче 2-ої відповідно до

вимог ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації

електроустановок споживачів, затвердженого наказом

Держнаглядохоронпраці від 09.01.98 N 4 ,

зареєстрованого у Міністерстві юстиції 10.02.98 за N 93/2533);

навчання і щорічну перевірку знань з отриманням спеціального

посвідчення відповідно до вимог ДНАОП 0.01-1.01-95 Правила

пожежної безпеки в Україні, затвердженого наказом Міністерства

внутрішніх справ від 22.06.95 N 400, зареєстрованого

у Міністерстві юстиції 14.07.95 за N 219/755;

увідний інструктаж у службі охорони праці;

первинний інструктаж безпосередньо на робочому місці для

новоприйнятих чи переведених з одного робочого місця на інше.

1.6. Працівники повинні бути проінструктовані щодо шкідливого

впливу на зір та шкіру ультрафіолетових та інфрачервоних променів,

що утворюються під час електрозварювання. Електрична дуга має

засліплювальну яскравість і супроводжується утворенням

ультрафіолетового та інфрачервоного випромінювання.

Ультрафіолетові промені обпалюють шкіру обличчя і зовнішню

оболонку очей, викликають їх запалення, різь, сльозотечу.

Інфрачервоні промені викликають помутніння кришталика ока.

Під час зварювання в навколишнє середовище виділяються

фтористий водень і марганець. Ці речовини мають шкідливу дію на

нервову систему та легені людини.

1.7. Підготовка зварників повинна здійснюватись відповідно до

вимог ДНАОП 0.00-4.12-99 Типове положення про навчання з питань

охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від

17.02.99 N 27 та зареєстрованого Міністерством

юстиції 21.04.99 за N 248/3541.

1.8. Атестація зварників на право виконання зварювальних

робіт під час виготовлення, монтажу та ремонту підіймальних

споруд, котлів та посудин, що працюють під тиском, повинна

проводитись відповідно до вимог ДНАОП 0.00-1.16-96 Правила

атестації зварників, затверд женого наказом Держнаглядохоронпраці

від 19.04.96 N 61 та зареєстрованого у Міністерстві

юстиції 31.05.96 за N 262/1287.

1.9. Електрозварювальне устаткування повинно відповідати

вимогам технічних умов, ГОСТ 12.2.007.8-75, Правил безпечної

експлуатації електроустановок споживачів і Правил

устройства электроустановок.

1.10. Під час виконання електрозварювальних робіт у монтажній

зоні чи в цеху заводу (у майстернях) слід:

звертати увагу на сигнали, що подаються з вантажопідіймальних

кранів та транспорту, що рухається;

не стояти і не проходити під піднятим вантажем, між

верстатами, колонами, огорожами і стінами будівлі, близько

розташованими відносно вантажу, що переміщується;

переміщення здійснювати тільки встановленими проходами;

бути в захисній касці, що відповідає вимогам ГОСТ

12.4.128-83.

1.11. Не можна торкатися частин механізмів, що рухаються, а

також струмопроводів (навіть ізольованих), кабелів, шин, клем,

патронів освітлення тощо, не наступати на переносні

електропроводи, що лежать на підлозі, тому що у разі поганої

ізоляції може статися ураження електрострумом.

1.12. Деталі та заготовки слід тримати в стійкому положенні

на підкладках та стелажах; висота штабелів (стосів) не повинна

перевищувати півтори ширини чи півтора діаметра основи.

1.13. Не дозволяється зберігати вогненебезпечні матеріали

(бензин, гас, ацетон, спирт, уайт-спірит тощо) в місцях виконання

зварювальних робіт. Відстань від робочого місця зварника до місця

установки (складування) вогненебезпечних та вибухонебезпечних

матеріалів, ацетиленових, кисневих і інших балонів та

газогенераторів повинна бути не менше 10 м.

1.14. У приміщеннях цехів заводів, у майстернях робочі місця

повинні мати нагнітально-витяжну вентиляцію.

1.15. Куріння дозволяється у відведених для цього місцях,

облаштованих посудинами з водою та вогнегасниками.

1.16. Зварювальні роботи в пожежонебезпечних приміщеннях

можуть виконуватися за нарядом-допуском за умов додержання вимог

Правил пожежної безпеки в Україні. У кожному окремому

випадку потрібно погодження з місцевими органами Державного

пожежного нагляду.

1.17. У разі виникнення пожежі чи появи диму до прибуття

пожежної команди слід вжити таких запобіжних заходів щодо

ліквідації вогнища:

вимкнути джерело електропостачання;

розпочати ліквідацію вогнища з використанням штатних та

підручних засобів пожежогасіння.

1.18. Не дозволяється виконувати електрозварювальні роботи у

вологих приміщеннях. Для роботи під час дощу або снігопаду слід

споруджувати навіс.

1.19. Не дозволяється жінкам виконання зварювальних робіт у

замкненому просторі.

1.20. Огляд та очищення зварювальної установки та її пускової

апаратури повинні здійснюватись не рідше 1 разу на місяць.

1.21. Справність електрозварювальних установок слід

перевіряти через кожні 6 місяців, звертаючи особливу увагу на стан

ізоляції, результати перевірки записувати в журнал обліку,

перевірки та випробування електроінструменту. Опір ізоляції

обмоток трансформатора відносно корпусу та між обмотками повинен

бути не менше 0,5 МОм. Опір ізоляції струмопровідних частин

зварювального ланцюга має бути не менше 0,5 МОм.

1.22. Для запобігання загорянню електропроводів і

зварювального устаткування слід правильно вибирати переріз жил

кабеля за силою струму, ізоляцію кабеля за робочою напругою, а

вставки запобіжників і автоматів за гранично допустимим струмом.

1.23. Після введення в експлуатацію та після капітального

трансформатора, дроселя, осцилятора і конструкції зварювального

столу.

2.2.3. Підключення осцилятора до зварювального агрегату з

боку високої частоти і високої напруги здійснюється екранованим

проводом.

Напруга вторинного кола осцилятора дорівнює 2500 В, тому

необхідно слідкувати за справністю блокувального конденсатора.

Електрозварнику ремонтувати осцилятор не дозволяється.

2.3. Контактне зварювання проводів із застосуванням

зварювальних кліщів або пістолетів

2.3.1. До початку зварювання провідників методом контактного

розігріву слід перевірити надійність приєднання проводів від

зварювального трансформатора до пускового пристрою, заземлення до

корпусу трансформатора, наявність захисних пристроїв.

2.3.2. Контактні машини для зварювання з оплавленням повинні

бути забезпечені щитком, який захищає зварника від іскр і дозволяє

здійснювати нагляд за процесом зварювання. Вторинна обмотка

трансформаторів під час контактного зварювання зварювальними

кліщами чи пістолетами повинна бути заземлена.

2.4. Напівавтоматичне зварювання у середовищі вуглекислого

газу

2.4.1. Працівник до початку роботи повинен перевірити стан

зварювального обладнання, пристроїв та засобів індивідуального

захисту.

2.4.2. Для живлення дуги слід використовувати випрямлячі і

перетворювачі постійного струму з падаючою жорсткою зовнішньою

характеристикою.

2.4.3. У разі зварювання від випрямного агрегату у зварний

ланцюг слід послідовно включати додаткову індуктивність з метою

зниження швидкості нарощування струму короткого замикання, що

зменшує розбризкування розплавленого металу.

2.4.4. Під час розміщення постів слід не допускати витоку та

проникнення вуглекислого газу в суміжні та нижче розташовані

приміщення.

2.4.5. Електромережа та трубки для газу і охолоджувальної

води, що з'єднують переносні пульти керування зі зварювальними

пальниками, мають знаходитися в спільному гумовому шланзі.

2.4.6. Пальники не повинні мати відкритих струмовідних

частин. Держаки пальників покриваються діелектричним і

теплоізолюючим матеріалом.

2.4.7. Гнучкий металевий шланг для подачі зварювального

стрижня в пальник напівавтомата від котушки повинен мати ізоляцію.

2.4.8. У разі використання систем підігріву балонів слід для

запобігання вибуху балонів укомплектувати установки пристроями

захисту від перегріву та від перевищення тиску (термореле та

газовий запобіжний клапан).

2.5. Електрозварювання на точкових та роликових контактних

машинах

2.5.1. Зачищення електродів на контактних машинах до початку

електрозварювання дозволяється здійснювати тільки при відключених

від мережі машинах.

2.5.2. Працюючі на контактних машинах електрозварники повинні

використовувати засоби індивідуального захисту.

2.5.3. Штепселі, ножі та повзунки перемикача ступенів

зварювального струму повинні мати ручки з ізоляційного матеріалу.

2.5.4. Напруга, що підводиться до електродів чи затискачів

контактної машини, не повинна перевищувати 42 В.

2.5.5. Проходи між точковими і шовними машинами при

розміщенні робочих місць одне проти одного повинні бути завширшки

не менше 2 м, а між стиковими 3 м. При розміщенні згаданих машин

тильними боками одна до другої - не менше 1,5 м.

2.5.6. Вода для охолодження контактних машин повинна