ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ

ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держнаглядохоронпраці України

29.12.93 № 138

ЗАРЕЄСТРОВАНО

В Міністерстві юстиції України

5.04.94 № 67/276

ДНАОП 0.00- 4.10- 93

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОФЕСІЙНІ ВОЄНІЗОВАНІ

АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНІ ФОРМУВАННЯ

ПРО ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОФЕСІЙНІ ВОЄНІЗОВАНІ

АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНІ ФОРМУВАННЯ

Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 29 грудня 1993 р. № 138

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 квітня 1994 р. за № 67/276

На виконання Закону України «Про охорону праці» і постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1993 р. № 64 «Про заходи щодо виконання Закону України «Про охорону праці»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типове положення про професійні воєнізовані аварійно-рятувальні формування, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам державної виконавчої влади, місцевим державним адміністраціям та Радам народних депутатів вирішити в І півріччі 1994 р. питання про необхідність створення на підприємствах галузі або в регіоні професійних воєнізованих аварійно-рятувальних формувань, їх структуру та підпорядкованість. Розробити та затвердити Положення про галузеве або регіональне професійне воєнізоване аварійно-рятувальне формування відповідно до Типового положення про професійні воєнізовані аварійно-рятувальні формування.

3. Покласти на Технічне управління Комітету методичне керівництво організацією нагляду за діяльністю професійних воєнізованих аварійно-рятувальних формувань. Оперативний нагляд за готовністю і профілактичною роботою цих формувань покласти на галузеві управління Комітету та територіальні управління.

Голова Державного комітету України по нагляду за охороною праці

12. Галузеві і регіональні ПВАРФ очолює начальник, який призначається відповідним міністерством, центральним або місцевим органом державної виконавчої влади.

13. ПВАРФ забезпечують постійну цілодобову готовність своїх підрозділів до негайного виїзду на підприємства, що обслуговуються, для рятування людей та ліквідації аварій.

Голова Державного комітету України по нагляду

за охороною праці