Реєстр ДНАОП станом на 01.10.2004


ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР МІЖГАЛУЗЕВИХ І ГАЛУЗЕВИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ (РЕЄСТР ДНАОП)

Станом на 01.10.2004

Позначення нормативного акта

Назва нормативного акта

затвердження

Дата/ документ/ №

Організація

1

2

3

4

МІЖГАЛУЗЕВІ НОРМАТИВНІ АКТИ

ДНАОП 0.00-1.01-74

Правила будови і безпечної експлуатації пасажирських підвісних канатних доріг (ППКД)

28.05.74

Держгіртехнагляд СРСР

ДНАОП 0.00-1.02-99

Правила будови і безпечної експлуатації ліфтівЗміни:

03.11.99 Наказ №20825.06.01 Наказ №275

Держгіртехнагляд УкраїниМінпраці України

ДНАОП 0.00-1.03-02

Замість

ДНАОП 0.00-1.03-93

Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

Дата введення в дію:

20.08.02 Наказ №409

01.10.2002

Мінпраці України

ДНАОП 0.00-1.04-87

Правила будови і безпечної експлуатації вантажних підвісних канатних доріг (ВПКД)

22.12.87

Держгіртехнагляд СРСР

ДНАОП 0.00-1.05-54

Правила будови, утримання та огляду нахилених рейко-канатних підйомників (фунікулерів)

07.12.54

Держгіртехнагляд СРСР

ДНАОП 0.00-1.06-77

Правила будови і безпечної експлуатації ескалаторів

27.12.77

Держгіртехнагляд СРСР

ДНАОП 0.00-1.07-94

Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

Зміни щодо реєстрації об’єктів:

18.10.94 Наказ №104

22.03.2002

Наказ №161

Держнагляд-охоронпраці України

Мінпраці України

 

Зміни: 1

11.07.97 Наказ №183

Держнагляд-охоронпраці України

 

2

22.03.02 Наказ №161

Держнагляд-охоронпраці України

ДНАОП 0.00-1.08-94

Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів

26.05.94 Наказ №51

Держнагляд-охоронпраці України

 

Зміни: 1

11.07.97 Наказ №182

Держнагляд-охоронпраці України 

 

Зміни щодо реєстрації об’єктів:

22.03.2002

Наказ №161

Мінпраці України

НПАОП 00.0-1.1.09-04

Замість ДНАОП 0.00-4.13-94

Правила державної реєстрації та обліку великовантажних автомобілів та інших технологічних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування

Затверджено:

Зареєстровано:

01.07.2004 №163

15.07.2004 №888/9487

Держнагляд-охоронпраці України

Мінюст України

ДНАОП 0.00-1.10-67

Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів і повітряних резервуарів паровозів промислових підприємств

31.12.67

Держнагляд-охоронпраці України

ДНАОП 0.00-1.11-98

Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води Зареєстровано Зміни Зареєстровано

08.09.98 Наказ №177 07.10.98 №636/ 3076 06.03.02 Наказ №131 27.03.02 №306/ 6594

Держгіртехнагляд СРСР Мін'юст України Мінпраці України Мін'юст України

ДНАОП 0.00-1.12-84

Правила вибухонебезпеки при використанні мазуту та природного газу в котельних установках

08.02.84

Міненерго СРСР

ДНАОП 0.00-1.13-71

Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів і газопроводів

07.12.71

Держгіртехнагляд СРСР

ДНАОП 0.00-1.14-70

Правила будови і безпечної експлуатації поршневих компресорів, що працюють на вибухонебезпечних і токсичних газах

28.12.70

Держгіртехнагляд СРСР

ДНАОП 0.00-1.15-71

Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів для горючих, токсичних і зріджених газів (ПУГ-69)

05.03.71

Держгіртехнагляд СРСР

ДНАОП 0.00-1.16-96

Правила атестації зварників Зареєстровано:

9.04.96 Наказ №61 31.05.96 №262/ 1287

Держнагляд-охоронпраці УкраїниМін'юст України

ДНАОП 0.00-1.17-92

Єдині правила безпеки при вибухових роботах Зміни: 1 2

5.03.92 1.03.94 Наказ №28 1.01.97 Наказ №171

Держгіртехнагляд України Держнагляд-охоронпраці України Держнагляд-охоронпраці України

ДНАОП 0.00-1.18-98

Правила будови, монтажу, ремонту і безпечної експлуатації вибухозахищених вентиляторів

11.09.98 Наказ N8183

Держнагляд-охоронлраці України

ДНАОП 0.00-1.19-97

Правила безпеки при перевезенні вибухових матеріалів автомобільним транспортом Зміни

21.02.97 Наказ №36 22.04.99 Наказ №71

Держнагляд-охоронлраці України Держнагляд-охоронпраці України

ДНАОП 0.00-1.20-98

Правила безпеки систем газопостачання України Зареєстровано

01.10.98 Наказ №254 15.05.98 №318/ 2758

Держнагляд-охоронпраці УкраїниМін'юст України

ДНАОП 0.00-1.21-98

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів Зареєстровано

09.01.98 Наказ №4 10.02.98 №93/ 2533

Держнагляд-охоронпраці УкраїниМін'юст України

ДНАОП 0.00-1.22-72

Правила техніки безпеки при експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж

15.08.72

Головдерж-енергонагляд Міненерго СРСР

ДНАОП 0.00-1.24-93

Правила безпеки при виробництві, зберіганні, транспортуванні та застосуванні хлору Зміни:

29.10.93 Наказ №105 08.02.95 Наказ №14

Держнагляд-охоронпраці України Держнагляд-охоронпраці України

ДНАОП 0.00-1.25-73

Правила безпечного транспортування радіоактивних речовин ПБТРВ-73

27.12.73

МВССРСР Мінохорони здоров'я СРСР

ДНАОП 0.00-1.26-96

Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0.07 МПА (0,7кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 1150С Зареєстровано: Зміни: Зареєстровано:

23.07.96 Наказ №125 05.11.98 №655/ 1680 25.07.97 Наказ №206 8.08.97 №355/ 2159

Держнагляд-охоронпраці України Мін'юст України Держнагпяд-охоронпраці України Мін'юст України

ДНАОП 0.00-1.27-97

Правила атестації фахівців неруйнівного контролю Зареєстровано

06.05.97 Наказ №118 02.09.9 №374/ 2178

Держнаглядохорон-праці УкраїниМін'юст України

ДНАОП 0.00-1.28-97

Правила охорони праці на автомобільному транспорті

13.01.9 Наказ №5

Держнагляд-охоронпраці України

ДНАОП 0.00-1.29-97

Правила захисту від статичної електрики

22.04.9 Наказ №103

Держнагляд-охоронпраці України

ДНАОП 0.00-1.30-88

Правила безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря

12.04.8

Держгіртехнагляд СРСР

ДНАОП 0.00-1.31-99

Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин

10.02.99 Наказ №21

Держнагляд-охоронпраці України

ДНАОП 0.00-1.32-01

Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

21.06.0 Наказ №272

Мінпраці України

ДНАОП 0.00-1.33-01

Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж Зареєстровано

15.11.01 Наказ №485 03.12.01 №1002/ 6193

Мінпраці України Мін'юст України

ДНАОП 0.00-1.34-01

Правила безпеки праці під час закладання на зберігання та первинної обробки плодоовочевої продукції

31.05.02 Наказ №256

Мінпраці України

ДНАОП 0.00-1.34-02

Правила безпеки праці під час закладання на зберігання та первинної обробки плодоовочевої продукції

Дата введення в дію:

31.05.02

Наказ №256

01.09.02

Мінпраці України

ДНАОП 0.00-1.35-03

Замість

НАОП 1.1.21-1.03-81

Правила безпеки під час будівництва та реконструкції магістральних трубопроводів

Дата введення в дію

05.09.2003

№173

01.11.2003

Держнаглядохорон-праці України

НПАОП 00.0-1.36-03

Правила будови і безпечної експлуатації підйомників.

Зареєстровано:

08.12.2003 №232

30.12.2003

№1262/8583

Держнаглядохорон-праці України

Мінюст України

НПАОП 00.0-1.37-04

Правила проведення технічного огляду транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування.

Затверджено:

10.09.2004 Наказ №200

Держнаглядохорон-праці України

ДНАОП 0.00-3.01-98

Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам сільського та водного господарства Зареєстровано:

10.06.98 Наказ №117 4.07.98 №449/ 2889

Держнагляд-охоронпраці України Мін'юст України

ДНАОП 0.00-3.02-98

Тилові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам елеваторної, борошномельно-круп'яної комбікормової промисловості Зареєстровано:

0.06.98 Наказ №118 4.07.98 №450/ 2890

Держнаглядохорон-праці України Мін'юст України

ДНАОП 0.00-3.03-98

Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам м'ясної і молочної промисловості Зареєстровано: ЗміниЗареєстровано

0.06.98 Наказ №116 4.07.98 №451/ 2891 3.07.02 Наказ №30530.07.02 №616/ 6904

Держнагляд-охоронпраці України Мін'юст України Мінпраці УкраїниМін'юст України

ДНАОП 0.00-3.04-98

Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам зв'язку Зареєстровано Зміни Зареєстровано

Дата введення в дію

08.07.98 Наказ №139 30.07.98 N8490/ 2930 03.07.02 Наказ №305 30.07.02 №616/ 6904

10.08.2002

Держнагляд-охоронпраці України Мін’юст України Мінпраці України Мін’юст України

ДНАОП 0.00-3.05-98

Тимчасові типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту для деяких професій робітників підприємств нафтової, газової, нафтопереробної і нафтохімічної промисловості Зареєстровано:

25.09.98 Наказ №193 20.10.98 №674/ 3114

Держнагляд-охоронпраці України Мін'юст України

ДНАОП 0.00-3.06-98

Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам автомобільного транспорту Зареєстровано:

20.10.98 Наказ №207 04.01.99 №1/3294

Держнагляд-охоронпраці України Мін'юст України

ДНАОП 0.00-3.07-01

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам дорожнього господарства Зареєстровано:

28.12.01 Наказ №362 27.03.01 №277/ 5468

Мінпраці України Мін'юст України

ДНАОП 0.00-3.07-02

Нормативи порогових мас небезпечних речовин для ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки

Дата введення в дію:

11.07.02 Постанова №956

01.10.02

Кабінет Міністрів України

ДНАОП 0.00-4.01-98

Положення про Державний комітет України з нагляду за охороною праці

04.05.93 Постанова №328

Кабінет Міністрів України

ДНАОП 0.00-4.02-92

Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів державного замовлення

5.08.92 Постанова №449

Кабінет Міністрів України

 

Зміни: 1

06.12.9 Постанова №990

Кабінет Міністрів України

 

2

23.05.94 Постанова №332

Кабінет Міністрів України

 

3

07.04.95 Постанова №253

Кабінет Міністрів України

 

4

17.03.98 Постанова №326

Кабінет Міністрів України

ДНАОП 0.00-4.03-01

Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

21.08.01 Постанова № 1094

Кабінет Міністрів України

НПАОП 00.0-6.02-04

Замість ДНАОП 0.00-4.03-01

Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

Дата введення в дію

25.08.04 Постанова №1112

01.10.2004

Кабінет Міністрів України

ДНАОП 0.00-4.04-93

Положення про порядок накладення штрафів на підприємства, установи і організації за порушення нормативних актів про охорону праці

17.09.93 Постанова № 754

Кабінет Міністрів України

 

Зміни: 1

09.03.1999 Постанова № 335

Кабінет Міністрів України

 

2

01.09.00 Постанова №1382

Кабінет Міністрів України

ДНАОП 0.00-4.05-93

Положення про видачу Державним комітетом з нагляду за охороною праці власникові підприємства, установи, організації або уповноваженому ним органу дозволу на початок роботи підприємства, установи, організації

06.10.93 Постанова №831

Кабінет Міністрів України

ДНАОП 0.00-4.05-03

Замість

ДНАОП 0.00-4.05-93

Порядок видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами

15.10.2003

Постанова №1631

Кабінет Міністрів України

ДНАОП 0.00-4.06-93

Положення про Національну раду з питань безпечної життєдіяльності населення

5.09.93 Постанова №733

Кабінет Міністрів України

 

Зміни: 1

2.08.94 Постанова №554

Кабінет Міністрів України

 

2

20.07.96 Постанова №820

Кабінет Міністрів України

 

3

28.10.97 Постанова №1186

Кабінет Міністрів України

 

4

18.05.98 Постанова №664

Кабінет Міністрів України

 

5

10.05.99 Постанова №782

Кабінет Міністрів України

 

6

30.03.00 Постанова №593

Кабінет Міністрів України

 

7

12.04.02 Постанова №531

Кабінет Міністрів України

ДНАОП 0.00-4.08-94

Про порядок опрацювання, прийняття, перегляду та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці

02.03.94 Постанова №135

Кабінет Міністрів України

ДНАОП 0.00-4.09-93

Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства

03.08.93 Наказ №72

Держнагляд-охоронпраці України

 

Зареєстровано:

30.09.93 №141

Мін'юст України

 

Зміни:

03.02.94 Наказ №8

Держнагляд-охоронпраці України

 

Зареєстровано:

24.02.94 №31/240

Мін'юст України

ДНАОП 0.00-4.10-93

Типове положення про професійні воєнізовані аварійно-рятувальні формування

29.12.93 Наказ №138

Держнагляд-охоронпраці України

 

Зареєстровано:

05.04.94 №67/276

Мін'юст України

ДНАОП 0.00-4.11-93

Типове положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці

28.12.93 Наказ №135

Держнагляд-охоронпраці України

 

Зареєстровано:

30.12.94 №18/227

Мін'юст України

ДНАОП 0.00-4.12-99

Типове положення про навчання з питань охорони праці

7.02.99 Наказ №27

Держнагляд-охоронпраці України

 

Зареєстровано:

21.04.99 №248/3541

Мін'юст України

ДНАОП 0.00-4.13-94

Положення про порядок побудови, викладу та оформлення державних нормативних актів про охорону праці

01.03.94 Наказ №16

Держнаглядохорон-праці України

НПАОП 00.0-6.01-04

Замість ДНАОП 0.00-4.13-94

Порядок побудови викладу та оформлення нормативно-правових актів з охорони праці.

12.07.2004 №171

Держнаглядохорон-праці України

ДНАОП 0.00-4.14-94

Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці Зареєстровано

16.03.94 Наказ №19 12.05.94 №94/303

Держнаглядохорон-праці України Мін'юст України

ДНАОП 0.00-4.15-98

Положення про розробку інструкцій з охорони праці Зареєстровано

29.01.98 Наказ №9 07.04.98 №226/ 2666

Держнаглядохорон-праці України Мін'юст України

ДНАОП 0.00-4.19-94

Типове положення про базову (головну) організацію міністерства, відомства, об'єднання підприємств з питань нормотворчої діяльності в сфері охорони праці

08.07.94 Наказ №66

Держнаглядохорон-праці України

ДНАОП 0.00-4.20-94

Положення про порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці Зміни:

23.06.94 Постанова №431 18.01.99 Постанова №57

Кабінет Міністрів України Кабінет Міністрів України

ДНАОП 0.00-4.21-93

Типове положення про службу охорони праціЗареєстровано:ЗміниЗареєстровано:

03.08.93 Наказ №73 30.09.93 №1407.05.98Наказ №820.08.96 №461/ 1486

Держнаглядохорон-праці України

Мін'юст України

Держнаглядохорон-праці України

Мін'юст України

ДНАОП 0.00-4.22-98

Типове положення про експертно-технічий центр Держнаглядохоронпраці УкраїниЗареєстровано: Змiни:Зареєстровано:

2.11.98 Наказ №213 08.02.99 №77/ 33707.07.99 Наказ №125 30.09.99 №661/ 3954

Держнагляд-охоронпраці України Мін'юст України Держнагпяд-охоронпраці України Мін'юст України

ДНАОП 0.00-4.23-99

Положення про науково-технічну раду Комітету з нагляду за охороною праці України

10.02.99 Наказ №22

Держнагляд-охоронпраці України

ДНАОП 0.00-4.24-94

Положення про навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праціЗареєстровано

30.12.94 Наказ №130 20.01.95 №14/550

Держнагляд-охоронпраці України

Мін'юст України

НПАОП 0.00-4.24-03

Замість

ДНАОП 0.00-4.24-94

Положення про порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професіям, пов’язаним з роботами зі шкідливими та важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки.

Зареєстровано:

15.12.2003 №244

30.12.2003 №1257/8578

Держнагляд-охоронпраці України

Мін'юст України

ДНАОП 0.00-4.25-98

Типове положення про територіальне управління Комітету з нагляду за охороною праці УкраїниЗареєстровано

02.07.98 Наказ №135 10.08.98 №504/ 2944

Держнагляд-охоронпраці України Мін'юст України

ДНАОП 0.00-4.26-96

Попоження про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту Зареєстровано

29.10.96 Наказ №170 18.11.96 №667/ 1692

Держнагляд-охоронпраці України Мін'юст України

ДНАОП 0.00-4.27-97

Положення про Керуючу раду Органу з сертифікації персоналу у галузі неруйнівного контролю

15.08.97 Наказ №224

Держнагляд-охоронпраці України

ДНАОП 0.00-4.28-97

Положення про Орган з сертифікації персоналу в галузі неруйнівного контролю

15.08.97 Наказ №224

Держнагляд-охоронпраці України

ДНАОП 0.00-4.29-97

Типове положення про кабінет охорони праці Зареєстровано:

18.07.97 №191 08.10.97 №458/ 2262

Держнагляд-охоронпраці України Мін'юст України

ДНАОП 0.00-4.30-98

Положення про позаштатного державного інспектора з нагляду за охороною праці Зареєстровано:

9.06.98 Наказ №127 08.07.98 №429/ 2869

Держнагляд-охоронпраці України Мін'юст України

ДНАОП 0.00-4.33-99

Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій Зареєстровано:

7.06.99 Наказ №112 30.06.99 №424/ 3717

Держнагляд-охоронпраці України Мін'юст України

ДНАОП 0.00-4.34-98

Положення про порядок видачі дозволів Комітетом з нагляду за охороною праці України

04.06.99 №103

Держнагляд-охоронпраці України

 

Зареєстровано

08.10.99 №690/ 3983

Мін'юст України

ДНАОП 0.00-5.01-92

Інструкція про порядок видачі дозволу на право монтажу або (і) налагодження об'єктів котлонагляду та підіймальних споруд

14.01.92

Держгіртехнагляд України

ДНАОП 0.00-5.02-95

Інструкція про порядок видачі дозволів на виготовлення, ремонт та реконструкцію підйомних споруд і здійснення нагляду за виконанням цих робіт Зареєстровано

12.12.95 Наказ №189 27.12.95 №482/ 1018

Держнагляд-охоронпраці України Мін'юст України

ДНАОП 0.00-5.03-95

Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) стрілових самохідних (автомобільних, гусеничних, залізничних, пневмоколісних) кранів Зареєстровано

25.09.95 Наказ №135 10.10.95 №371/ 907

Держнагляд-охоронпраці України Мін'юст України

ДНАОП 0.00-5.04-95

Типова інструкція з безпечного ведення робіт для стропальників (зачіплювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани Зареєстровано:

25.09.95 Наказ №135 10.10.95 №372/ 908

Держнагляд-охоронпраці України Мін'юст України

ДНАОП 0.00-5.05-95

Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) баштових кранів Зареєстровано:

14.11.95 Наказ №175 27.11.95 №425/ 961

Держнагляд-охоронпраці України Мін'юст України

ДНАОП 0.00-5.06-94

Типова інструкція для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами Зареєстровано:

20.10.94 Наказ №107 3.03.95 №60/596

Держнагляд-охоронпраці України Мін'юст України

ДНАОП 0.00-5.07-94

Типова інструкція для осіб, відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів в справному стані Зареєстровано:

20.10.94 Наказ №107 3.03.95 №59/595

Держнагляд-охоронпраці України Мін'юст України

ДНАОП 0.00-5.08-96

Інструкція про порядок видачі дозволу на виготовлення, ремонт і реконструкцію об'єктів котлонагляду і здійснення нагляду за виконанням цих робіт Зареєстровано:Зміни Зареєстровано

06.03.96 Наказ №40 0.03.96 №128/ 1153 17.10.96 Наказ №164 05.11.96 №650/ 1675

Держнагляд-охоронпраці України Мін'юст України Держнагляд-охоронпраці України Мін'юст України

ДНАОП 0.00-5.09-86

Типова інструкція для оператора, ліфтера по обслуговуванню ліфтів

29.08.86

Держгіртехнагляд СРСР

ДНАОП 0.00-5.10-96

Типова інструкція для операторів (машиністів) парових та водогрійних котлів Зареєстровано

30.04.96 Наказ №74 05.06.96 №267/ 1292

Держнагляд-охоронпраці України Мін'юст України

ДНАОП 0.00-5.11-85

Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт

20.02.85

Держгіртехнагляд СРСР

ДНАОП 0.00-5.12-01

Інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухоложежонебезпечних та вибухонебезпечних об'єктах Зареєстровано

06.06.01 Наказ №255 23.06.01 №541/ 5732

Мінпраці України Мін'юст України

ДНАОП 0.00-5.13-94

Інструкція про порядок зупинки експлуатації об'єктів при наявності порушень нормативних актів про охорону праці Зареєстровано:

30.12.94 Наказ №133 05.01.95 №3/539

Держнагляд-охоронпраці України Мін'юст України

ДНАОП 0.00-5.14-93

Інструкція про порядок технічного розслідування і обліку випадків втрат вибухових матеріалів на підприємствах, в організаціях та об'єктах, розташованих на території України

14.09.93 Наказ №85

Держнагляд-охоронпраці України

ДНАОП 0.00-5.18-96

Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) кранів мостового типу (мостових, козлових, напівкозлових) Зареєстровано:

20.03.96 Наказ №45 26.03.96 №143/ 1168

Держнагляд-охоронпраці України Мін'юст України

ДНАОП 0.00-5.19-96

Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) портальних кранів Зареєстровано:

9.01.96 Наказ №13 2.02.96№63/ 1088

Держнагляд-охоронпраці України Мін'юст України

ДНАОП 0.00-5.20-94

Типова інструкція для інженерно-технічних працівників, які здійснюють нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів Зареєстровано:

0.10.94 Наказ №107 3.03.95 МВ58/594

Держнагляд-охоронпраці України Мін'юст України

ДНАОП 0.00-5.21-96

Інструкція про порядок видачі дозволу на роботу атестаційної комісії з атестації зварників Зареєстровано

12.12.96 Наказ №216 30.12.96 №763/ 1788

Держнагляд-охоронпраці України Мін'юст України

ДНАОП 0.00-5.22-99

Інструкція про умови і правила провадження підприємницької діяльності (ліцензійні умови) з виготовлення і реалізації вибухових речовин та контроль за їх дотриманням Зареєстровано

01.09.99 Наказ №74/15 15.09.99 №621/ 3914

Держнагляд-охоронпраці України, Ліцензійна палата Мін'юст України

ДНАОП 0.00-5.23-01

Інструкція з безпечного виконання зварювальних робіт в електромагнітному виробництві Зареєстровано

05.06.01 Наказ №254 20.07.01 №615/ 5806

Мінпраці України Мін'юст України

ДНАОП 0.00-5.24-01

Інструкція з охорони праці під час виконання робіт інструментами і пристроями Зареєстровано:

05.06.01 Наказ №254 20.07.01 №615/ 5806

Мінпраці України Мін'юст України

ДНАОП 0.00-5.25-01

Інструкція з охорони праці під час виконання робіт пороховими інструментами Зареєстровано:

05.06.01 Наказ №254 20.07.01 №615/ 5806

Мінпраці України Мін'юст України

ДНАОП 0.00-5.26-01

Інструкція з охорони праці під час виконання електромонтажних робіт на висоті Зареєстровано:

05.06.01 Наказ №254 20.07.01 №615/ 5806

Мінпраці України Мін'юст України

ДНАОП 0.00-5.27-01

Інструкція з охорони праці під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт в електромонтажному виробництві Зареєстровано:

05.06.01 Наказ №254 0.07.01 №615/ 5806

Мінпраці України Мін'юст України

ДНАОП 0.00-5.28-03

Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті з використанням спеціальних страхувальних засобів. Зареєстровано:

Дата введення в дію:

09.10.2003

№190

24.10.2003 №970/8291

01.01.2004

Мін’юст України

НПАОП 0.00-5.29-04

Інструкція щодо застосування порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами.

21.01.2004 №13

Держнаглядохорон-праці України

ДНАОП 0.00-6.03-94

Методика проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праціЗареєстровано:

30.09.94 Наказ №9520.02.95 №44/580

Держнагляд-охоронпраці України Мін'юст України

ДНАОП 0.00-6.04-96

Методичні вказівки про організацію роботи технічного експерта Держнаглядохоронпраці з питань оцінки безпеки технічних засобів виробництва і технологічних процесів в агропромисловому комплексі та при випробуванні (перевірці) техніки і технологій

13.08.96 Наказ №133

Держнагляд-охоронпраці України

ДНАОП 0.00-6.05-97

Методика оцінки технічного стану та безпеки обладнання і трубопроводів, що працюють в середовищі хлору

08.10.97 Наказ №258

Держнагляд-охоронпраці України

ДНАОП 0.00-6.06-02

Порядок контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва вибухових речовин і матеріалів (за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України) Зареєстровано

Дата введення в дію:

11.11.02 Наказ №118/573 26.11.02 №921/ 7209

6.12.2002

Мінпраці України, Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва Мін’юст України

ДНАОП 0.00-8.01-93

Перелік посад посадових осіб, які зобов'язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці Зареєстровано:

11.10.93 Наказ №94 20.10.94 №154

Держнагляд-охоронпраці України Мін'юст України

ДНАОП 0.00-8.02-93

Перелік робіт з підвищеною небезпекою Зареєстровано:

30.11.93 Наказ №123 23.12.93 №196

Держнагляд-охоронпраці України Мін'юст України

ДНАОП 0.00-8.03-93

Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві Зареєстровано:

21.12.93 Наказ №132 07.02.94 №20/229

Держнагляд-охоронпраці України Мін'юст України

ДНАОП 0.00-8.05-94

Єдина державна система показників обліку умов та безпеки праці

31.03.94 Наказ №27

Держнагляд-охоронпраці України

ДНАОП 0.00-8.06-94

Орієнтовні нормативи трудомісткості та вартості робіт щодо опрацювання державних нормативних актів про охорону праці

3.10.94 Наказ №103

Держнагляд-охоронпраці України

ДНАОП 0.00-8.09-95

Порядок організації державного нагляду за охороною праці в системі Держнаглядохоронпраці Зареєстровано:

1.05.95 Наказ №82 1.07.95 №21/747

Держнагляд-охоронпраці України Мін'юст України

 

Зміни Зареєстровано

06.04.98 Наказ N854 22.06.98 №389/ 2829

Мінпраці України Мін'юст України

ДНАОП 0.00-8.10-97

Порядок визнання центрів навчання органом із сертифікації персоналу в галузі неруйнівного контролю Зареєстровано

15.08.9 Наказ №223 29.10.97 №517/ 2321

Держнагляд-охоронпраці України Мін'юст України

ДНАОП 0.00-8.11-97

Порядок проведення та оформлення результатів нагляду (інспекційного контролю) за діяльністю сертифікованого персоналу Зареєстровано

15.08.97 Наказ №221 29.10.97 №515/ 2319

Держнагляд-охоронпраці України Мін'юст України

ДНАОП 0.00-8.12-97

Порядок ведення і публікації реєстру сертифікованого персоналу в галузі неруйнівного контролю Зареєстровано

15.08.97 Наказ №222 29.10.97 №516/ 2320

Держнагляд-охоронпраці України Мін'юст України

ДНАОП 0.00-8.13-97

Порядок залучення екзаменаторів і експертів до робіт з сертифікації персоналу у галузі неруйнівного контролю

15.08.97 Наказ №224

Держнагляд-охоронпраці України

ДНАОП 0.00-8.14-97

Порядок сертифікації персоналу з неруйнівного контролю Зареєстровано:

15.08.97 Наказ №220 29.10.97 №514/ 2318

Держнагляд-охоронпраці України Мін'юст України

ДНАОП 0.00-8.15-97

Порядок проведення експертизи газотранспортного обладнання Зареєстровано:

16.09.97 Наказ №243 08.01.98 №7/2447

Держнагляд-охоронпраці України Мін'юст України

ДНАОП 0.00-8.16-98

Порядок проведення експертного обстеження ліфтів Зареєстровано:

0.11.98 Наказ №215 0.11.98 №740/ 3180

Держнагляд-охоронпраці України Мін'юст України

ДНАОП 0.00-8.17-99

Перелік платних послуг, які можуть надаватися Комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними управліннями

Постанова №524

Кабінет Міністрів України

НПАОП 0.00-8.18-04

Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Постанова №687

26.05.2004

Кабінет Міністрів України

ДНАОП 0.00-8.19-98

Порядок проведення опосвідчення електроустановок споживачів

30.12.99 Наказ №258

Держнагляд-охоронпраці України

ДНАОП 0.00-8.20-98

Порядок проведення експертизи електроустановок споживачів Зареєстровано

30.12.99 Наказ №257 04.02.00 №68/ 4289

Держнагляд-охоронпраці України Мін'юст України

ДНАОП 0.00-8.21-02

Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки

Дата введення в дію:

11.07.02 №956

01.10.02

Кабінет Міністрів України

ДНАОП 0.00-8.22-02

Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки

Дата введення в дію:

11.07.02 №956

01.10.02

Кабінет Міністрів України

Нормативні акти Міністерства внутрішніх справ з питань пожежної безпеки

ДНАОП 0.01-1.01-95

Правила пожежної безпеки в Україні Зареєстровано:

14.06.95 14.07.95 №219/ 755

МВС України Мін'юст України

ДНАОП 0.01-1.40-69

Правила пожежної безпеки на об'єктах ВТУ МВС УРСР

17.04.69

УВТУ МВС СРСР

ДНАОП 0.01-1.44-88

Правила пожежної безпеки для спортивних споруд

1988

ГУПО МВС СРСР

Нормативні акти Міністерства охорони здоров'я з питань гігієни праці

ДНАОП 0.03-1.01-69

Санітарні правила для підприємств порошкової металургії №781-69

1969

Мінохорони здоров'я СРСР

ДНАОП 0.03-1.02-72

Санітарні правила організації процесу паяння дрібних виробів сплавами, які містять свинець №952-72

1972

Мінохорони здоров'я СРСР

ДНАОП 0.03-1.03-72

Санітарні правила по устрою, обладнанню та утриманню підприємств, що виготовляють люмінофори та люмінесцентні лампи №984-72

1972

Мінохорони здоров'я СРСР

ДНАОП 0.03-1.04-72

Санітарні норми при фарбувальних роботах з застосуванням ручних розпилювачів №991-72

1972

Мінохорони здоров'я СРСР

ДНАОП 0.03-1.05-72

Санітарні правила при роботі з берилієм та його сполуками №993-72

1972

Мінохорони здоров'я СРСР

ДНАОП 0.03-1.06-73

Санітарні правила при зварюванні, наплавці та різанні металів №1009-73

1973

Мінохорони здоров'я СРСР

ДНАОП 0.03-1.07-73

Санітарні правила організації технологічних процесів та гігієнічні вимоги до виробничого обладнання №1042-73

1973

Мінохорони здоров'я СРСР

ДНАОП 0.03-1.08-73

Санітарні правила зберігання, транспортування та застосування мінеральних добрив у сільському господарстві №1049-73

1973

Мінохорони здоров'я СРСР

ДНАОП 0.03-1.09-73

Тимчасові санітарні правила устрою, обладнання та утримання підприємств, що виробляють синтоміцин та левоміцитин №1055-73

1973

Мінохорони здоров'я СРСР

ДНАОЛ 0.03-1.10-73

Санітарні норми вібрації на морських, річкових та озерних суднах №1103-73

1973

Мінохорони здоров'я СРСР

ДНАОП 0.03-1.11-73

Санітарні правила організації робіт щодо напилення твердого пінополіуретану №1122-73

1973

Мінохорони здоров'я СРСР

ДНАОП 0.03-1.12-98

Санітарні правила зберігання, транспортування та застосування пестицидів (отрутохімікатів) у сільському господарстві №1123-73

1973

Мінохорони здоров'я СРСР

ДНАОП 0.03-1.13-73

Санітарні правила при транспортуванні та роботі з пеками №1131-73

1973

Мінохорони здоров'я СРСР

ДНАОП 0.03-1.14-74

Правила та норми промислової санітарії при будуванні та експлуатації заводів з виробництва шин №1148-74

1974

Мінохорони здоров'я СРСР

ДНАОП 0.03-1.15-74

Санітарні правила устрою та обладнання кабін машиністів кранів №1204-74 Зміни

1974 №1520-76

Мінохорони здоров'я СРСР

ДНАОП 0.03-1.16-76

Санітарні правила для підприємств з виробництва зварювальних (матеріалів електродів, порошкового дроту та флюсів) №1451-76

1976

Мінохорони здоров'я СРСР

ДНАОП 0.03-1.17-78

Санітарні правила устрою та утримання підприємств шкіряної промисловості №1889-78

1978

Мінохорони здоров'я СРСР

ДНАОП 0.03-1.18-79

Санітарні правила для виробництва полімерів та сополімерів стиролу №1967-79

1979

Мінохорони здоров'я СРСР

ДНАОП 0.03-1.19-79

Санітарні правила устрою, обладнання, експлуатації цехів лиття за пінополістироловими моделями №1981-79

1979

Мінохорони здоров'я СРСР

ДНАОП 0.03-1.20-79

Санітарні правила для виробництва основних пігментів, які містять свинець №1983-79

1979

Мінохорони здоров'я СРСР

ДНАОП 0.03-1.21-79

Санітарні правила проектування, обладнання, експлуатації та утримання підприємств, що виробляють ртуть №2116-79

1979

Мінохорони здоров'я СРСР

ДНАОП 0.03-1.22-80

Санітарні правила для виробництв з виплавки і прокату сталей, що містять свинець №2162-80

1980

Мінохорони здоров'я СРСР

ДНАОП 0.03-1.23-82

Санітарні правила для підприємств чорної металургії №2527-82

1982

Мінохорони здоров'я СРСР

ДНАОП 0.03-1.24-82

Санітарні правила для підприємств кольорової металургії №2528-82

1982

Мінохорони здоров'я СРСР

ДНАОП 0.03-1.25-82

Санітарні правила для морських суден № 2641-82

1982

Мінохорони здоров'я СРСР

ДНАОП 0.03-1.26-83

Санітарні норми шуму при роботі у водолазному спорядженні, що вентилюється, його шкідливий вплив на водолазів №2671а-83

1983

Мінохорони здоров'я СРСР

ДНАОП 0.03-1.27-83

Єдині санітарні правила для підприємств (виробничих об'єднань), цехів та дільниць, призначених для використання праці інвалідів та пенсіонерів за віком №2672-83

1983

Мінохорони здоров'я СРСР

ДНАОП 0.03-1. 28-84

Санітарні правила з гігієни праці на підприємствах білково-вітамінних концентратів №2984-84

1984

Мінохорони здоров'я СРСР

ДНАОП 0.03-1.29-85

Санітарні правила для підприємств з добування та збагачення рудних, нерудних розсипних корисних копалин №3905-85

1985

Мінохорони здоров'я СРСР

ДНАОП 0.03-1.30-85

Санітарні правила при роботі з мастильно-охолоджуючими рідинами та технологічними мастилами №3935-85

1985

Мінохорони здоров'я СРСР

ДНАОП 0.03-1.31-85

Санітарні правила для підприємств вугільної промисловості №4043-85

1985

Мінохорони здоров'я СРСР

ДНАОП 0.03-1.32-85

Санітарні правила устрою та експлуатації обладнання для обробки плазмою №4053-85

1985

Мінохорони здоров'я СРСР

ДНАОП 0.03-1.33-85

Санітарні правила для річкових суден №4058-85

1985

Мінохорони здоров'я СРСР

ДНАОП 0.03-1.34-85

Тимчасові правила та гігієнічні вимоги до умов праці на розміщених у надрах промислових об'єктах народного господарства, які не пов'язані здобуванням корисних копалин №4063-85

1985

Мінохорони здоров'я СРСР

ДНАОП 0.03-1.36-86

Загальні санітарні правила при роботі з метанолом №4132-86

1986

Мінохорони здоров'я СРСР

ДНАОП 0.03-1.37-86

Санітарні правила для виробництва фосфору та його неорганічних сполук №4155-86

1986

Мінохорони здоров'я СРСР

ДНАОП 0.03-1.38-86

Санітарні правила для нафтової промисловості №4156-86

1986

Мінохорони здоров'я СРСР

ДНАОП 0.03-1.39-86

Санітарні правила для процесів обробки металів різанням №4224-86

1986

Мінохорони здоров'я СРСР

ДНАОП 0.03-1.40-86

Санітарні правила з гігієни праці водіїв автомобілів №4233-86

1986

Мінохорони здоров'я СРСР

ДНАОП 0.03-1.41-87

Санітарні правила обладнання тракторів та сільськогосподарських машин №4282-87

1987

Мінохорони здоров'я СРСР

ДНАОП 0.03-1.42-88

Санітарні правила проектування, обпадання та експлуатації виробничих берегових та суднових приміщень, призначених для робіт щодо виготовлення та застосування технічного паперу марки 3x1 (електрохімічна) №4606-88

1988

Мінохорони здоров'я СРСР

ДНАОП 0.03-1.43-88

Санітарні правила при роботі з ртуттю, її сполуками та приладами з ртутним заповненням №4607-88

1988

Мінохорони здоров'я СРСР

ДНАОП 0.03-1.44-88

Сангтарні правила при виробництві синтетичних полімерних матеріалів та підприємств для їх переробки №4783-88

1988

Мінохорони здоров'я СРСР

ДНАОП 0.03-1.45-89

Санітарні правила з гігієни праці для взуттєвих підприємств №5047-89

1989

Мінохорони здоров'я СРСР

ДНАОП 0.03-1.46-89

Санітарні правила для авіаційно-технічних баз експлуатаційних підприємств цивільної авіації №5059-89

1989

Мінохорони здоров'я СРСР

ДНАОП 0.03-1.47-89

Санітарні правила при виробництві та використанні епоксидних смол і матеріалів на їх основі №5159-89

1989

Мінохорони здоров'я СРСР

ДНАОП 0.03-1.48-89

Санітарні правила для механічних цехів (обробка металів різанням) №5160-89

1989

Мінохорони здоров'я СРСР

ДНАОП 0.03-1.49-90

Санітарні правила для виробництва напівпровідникових приладів та інтегральних мікросхем №5181-90

1990

Мінохорони здоров'я СРСР

ДНАОП 0.03-1.50-90

Санітарні правила для швейних підприємств №5182-90

1990

Мінохорони здоров'я СРСР

ДНАОП 0.03-1.51-90

Санітарні правила для мебльового виробництва №5183-90

1990

Мінохорони здоров'я СРСР

ДНАОП 0.03-1.52-90

Санітарні правила при виробництві синтетичних миючих засобів №5199-90

1990

Мінохорони здоров'я СРСР

ДНАОП 0.03-1.53-90

Санітарні правила для каталізаторних підприємств нафтопереробної та нафтохімічної промисловості №5206-90

1990

Мінохорони здоров'я СРСР

ДНАОП 0.03-1.54-91

Санітарні правила при роботі з азбестом №5809-91

1991

Мінохорони здоров'я СРСР

ДНАОП 0.03-1.55-71

Санітарні правила будови і експлуатації радіоізотопних нейтралізаторів статичної електрики з емалевими джерелами -і випромінювання №879-71

1971

Мінохорони здоров'я СРСР

ДНАОП 0.03-1.56-73

Правила безпеки при транспортуванні радіоактивних речовин ПТВ ТРВ-73

1973

Мінохорони здоров'я СРСР

ДНАОП 0.03-1.57-73

Санітарні правила проектування та експлуатації ядерних реакторів дослідного призначення №1128-73

1973

Мінохорони здоров'я СРСР

ДНАОП 0.03-1.58-73

Санітарні правила роботи з закритими радіоізотопними джерелами іонізуючих випромінювань при радіометричних дослідженнях розрізів бурових свердловин №1136-73

1973

Мінохорони здоров'я СРСР

ДНАОП 0.03-1.59-73

Санітарні правила будови і експлуатації радіаційних контурів ядерних реакторів №1137-73

1973

Мінохорони здоров'я СРСР

ДНАОП 0.03-1.60-73

Санітарні правила будови і експлуатації потужних ізотопних бета-установок №1138-73

1973

Мінохорони здоров'я СРСР

ДНАОП 0.03-1.61-74

Санітарні правила проектування і експлуатації потужних ізотопних гама-установок №1170-74

1974

Мінохорони здоров'я СРСР

ДНАОП 0.03-1.62-74

Санітарні правила з радіоізотопної дефекоскопії №1171-74

1974

Мінохорони здоров'я СРСР

ДНАОП 0.03-1 .63-78

Санітарні правила будови і експлуатації радіоізотопних приладів №1946-78

1978

Мінохорони здоров'я СРСР

ДНАОП 0.03-1.64-78

Санітарні правила розташування і експлуат