НПАОП 60.3-1.01-10

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ

НАКАЗ

27.01.2010                  м. Київ                           № 11

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 квітня 2010 року за № 292/17587

Про затвердження Правил безпечної експлуатації магістральних газопроводів

Відповідно до Закону України «Про охорону праці»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила безпечної експлуатації магістральних газопроводів (далі — Правила), що додаються.

2. Скасувати наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 02.03.2004 № 69 «Про затвердження Правил безпечної експлуатації магістральних газопроводів».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Начальнику управління організації державного нагляду за промисловою безпекою на виробництвах і об’єктах підвищеної небезпеки Морозову В. М. протягом п’яти днів забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Калиновській І. Г. унести зміни до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці та розмістити цей наказ на веб-сторінці Держгірпромнагляду.

6. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В. Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника голови Держгірпромнагляду Дєньгіна А. П.

Голова Держгірпромнагляду                                                С. О. Сторчак

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра охорони здоров’я України — головний державний санітарний лікар України                                                 О. М. БІЛОВОЛ

Заступник Голови Центральної Ради профспілки працівників нафтогазпрому України                                           А. А. ГОРДІЄНКО

Президент Спілки орендарів і підприємців України                         Віктор ХМІЛЬОВСЬКИЙ

Заступник Голови Федерації професійних спілок України                            С. Я. УКРАЇНЕЦЬ

В. о. президента Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України                                                                   В. БИКОВЕЦЬ

В. о. президента Всеукраїнської асоціації роботодавців                                     В. БИКОВЕЦЬ

Генеральний директор Федерації роботодавців України                                        В. НАДРАГА

Перший заступник керівника Спільного представницького органу всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань                                                                                         Г. ОСОВИЙ

Директор виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України С. БОГДАНОВ

Президент Національної академії наук України                                                     Б. Є. ПАТОН

Голова Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики                                    Л. В. ЛОСЮК

Голова Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва                                                 О. КУЖЕЛЬ

Голова Державного комітету ядерного регулювання України              О. А. МИКОЛАЙЧУК

Міністр регіонального розвитку та будівництва України                                  В. С. КУЙБІДА

Заступник Міністра з питань надзвичайних ситуаційта у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи                                                           В. третьяков

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 27.01.2010 № 11

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 квітня 2010 року за № 292/17587

ПРАВИЛА безпечної експлуатації магістральних газопроводів

I. Сфера застосування

1.1. Дія цих Правил поширюється на суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з експлуатацією, ремонтом та реконструкцією об’єктів магістральних газопроводів або які здійснюють науково-дослідні, проектно-конструкторські, будівельно-монтажні, пусконалагоджувальні та діагностичні роботи на цих об’єктах.

1.2. Газопроводи з робочим тиском до 1,2 МПа (12 кгс/см2), призначені для газопостачання будинків лінійних обхідників (ремонтерів), операторів газорозподільних станцій, а також газопроводи в межах проммайданчиків компресорних станцій, підземних сховищ газу та газорозподільних станцій, що призначені для постачання газу на власні потреби (опалювальне, водогрійне обладнання, газові плити тощо), експлуатуються згідно з вимогами Правил безпеки систем газопостачання України, затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 01.10.97 № 254, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15.05.98 за № 318/2758 (далі — НПАОП 0.00-1.20-98), та Державних будівельних норм «Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання» (далі — ДБН В.2.5-20-2001).

II. Визначення термінів

У цих Правилах застосовуються такі визначення:

Бандажі ППС

композитні бандажі призначені для посилення несучої здатності лінійної частини магістральних газопроводів.

Газопровід

споруда зі щільно з’єднаних між собою труб, призначена для переміщування газу.

Газопровід-відвід

газопровід, призначений транспортувати частину газу від магістрального газопроводу до газорозподільної станції.

Газопровід-перемичка

газопровід, що з’єднує між собою окремі газопроводи.

Газорозподільна станція

об’єкт газотранспортної системи, призначений редукувати, одоризувати та подавати газ визначеного тиску споживачам у межах установлених об’ємів, обліковувати кількість спожитого газу та захищати споживачів від недопустимого відхилення тиску від норми.

Газотранспортне підприємство

суб’єкт господарювання, який виконує функції з обслуговування та ремонту об’єктів магістральних газопроводів з метою забезпечення транспортування природного газу у визначених обсягах.

Захисне покриття

штучно створений шар (сукупність шарів) на поверхні металу, призначений для захисту його від корозії.

Лінійна частина газопроводу

частина магістрального газопроводу (без компресорних станцій), якою транспортують газ.

Лупінг

нитка газопроводу, яку прокладено на певних ділянках паралельно основній нитці, щоб збільшити продуктивність газопроводу.

Надземний перехід газопроводу

перехід газопроводу, споруджений над природною чи штучною перешкодою.

Нижня концентраційна границя вибуховості (спалахування)

мінімальна концентрація горючих і (або) вибухонебезпечних речовин у повітрі, при якій може виникнути спалахування або вибух цієї суміші від джерела запалювання, в %.

Підводний перехід газопроводу

перехід газопроводу через водні перешкоди, споруджений нижче рівня води.

Підземний перехід газопроводу

перехід, що споруджений під природними або штучними перешкодами.

Технічні засоби обстеження

внутрішньотрубні дефектоскопи, прилади і засоби зовнішньої діагностики.

 

III. Позначення та скорочення

АПО

апарат повітряного охолодження

ВТД

внутрішньотрубне діагностування

ВУПЗГ

виробниче управління підземного зберігання газу

ГВП

газовимірювальний пункт

ГВС

газовимірювальна станція

ГДВ

граничнодопустимі викиди

ГДК

граничнодопустима концентрація

ГДС

граничнодопустимі скиди

ГЗП

газозбірний пункт

ГКС

газокомпресорна служба

ГМК

Газомотокомпресор

ГПА

газоперекачувальний агрегат

ГРС

газорозподільна станція

ДУ

діаметр умовний

ДКС

дотискувальна компресорна станція

ЕХЗ

електрохімічний захист

ЗІЗ

засоби індивідуального захисту

ЗІЗОД

засоби індивідуального захисту органів дихання

ЗКЗ

засоби колективного захисту

ЗРУ

закрите розподільне устаткування

ІТП

інженерно-технічний працівник

КВПіА

контрольно-вимірювальні прилади і автоматика

КС

компресорна станція

КЦ

компресорний цех

ЛВУМГ

лінійно-виробниче управління магістральних газопроводів

ЛЗР

легкозаймиста рідина

ЛЕП

лінія електропередачі

ЛЕС

лінійно-експлуатаційна служба

ЛЧМГ

лінійна частина магістрального газопроводу

МГ

магістральний газопровід

МНС

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

НКГВ (НКГС)

нижня концентраційна границя вибуховості (спалахування)

ОПН

об’єкт підвищеної небезпеки

ПВВГ

пункт вимірювання витрати газу

ПЛАС

план локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій

ППР

планово-попереджувальний ремонт

ППС

поліпромсинтез

ПСГ

підземне сховище газу

ПУЕ

правила улаштування електроустановок

ПНО

потенційно небезпечний об’єкт

ПТЕЕС

правила технічної експлуатації електроустановок споживачів

ПТЕСВК

правила технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України

Рроб

робочий тиск

УДЗ

установка дренажного захисту

УКЗ

установка катодного захисту

УКПГ

установка комплексної підготовки газу

УМГ

управління магістральних газопроводів

УОГ

установка очищення газу

УПГ

установка підготовки газу.

 

IV. Загальні положення

1. Загальні організаційні вимоги

1.1. До складу МГ входять:

а) газопроводи із відводами та лупінгами від місця видобутку чи підземного зберігання газу (вихід з УПГ на газовому промислі чи ПСГ) до місця його розподілення зі зниженням тиску до 1,2 МПа (вихід із ГРС) з перекривною арматурою, переходами через природні і штучні перешкоди (автомобільні дороги, залізниці, канали тощо), вузлами запускання та приймання очисних засобів, вузлами збирання і зберігання газового конденсату, засобами введення в газопровід метанолу;

б) головні та проміжні КС;

в) ПСГ;

г) ГРС;

ґ) УПГ;

д) установки ЕХЗ від корозії;

е) лінії і споруди систем технологічного зв’язку і телемеханіки;