Продовження таблиці 1

Назва показника

Умовне позначення

Властивість, яку показник характеризує

17 Електропаливний коефіцієнт, кВт-год/масу УП в т

А«п

Економічність

18 Коефіцієнт електрифікації за корисною енергією, %


»

19 Коефіцієнт електрифікації за первинною енергією, %

Ке

»

20 Теплоелектричний коефіцієнт, Дж/кВт • год; Гкал/кВт • год

а;

»

21 Коефіцієнт попиту потужності, %

к„

»

22 Енергоозброєність праці, Дж/людину; Дж/людино • год

»

23 Електроозброєність праці за потужністю, кВт/людину; кВт/людино • год


«

24 Електроозброєність праці за енергією, кВт • год/людину; кВт • год/людино ■ год

»

25 Витрати енергоресурсів на виготовлення та експлуатацію (у натуральному, умовному або вартісному вираженні)*

в

»

26 Номінальна теплопродуктивність МВт • Гкал/год


»

27 Номінальна паропродуктивність, т/год

QnN

»

28 Втрати енергії (у натуральному, умовному або вартісному вираженні)

»

29 Коефіцієнт утилізації ВЕР, %

Kf


ЗО Коефіцієнт виробітку за рахунок ВЕР, %

Авер

»

31 Коефіцієнт використання виробітку за рахунок ВЕР, %

^еик

»

32 Найвища теплота згоряння, масова, Дж/кг, об'ємна, Дж/м3, молярна, Дж/моль

0.

»

33 Найнижча теплота згоряння, масова, Дж/кг, об'ємна, Дж/м3, молярна, Дж/моль

Ое

»

Закінчення таблиці 1

Назва показника

Умовне позначення

Властивість, яку показник характеризує

34 Втрати неробочого ходу та короткого замикання (кВт) (для трансформатора)


Економічність

35 Ефективність теплообміну

»

36 Номінальна споживана потужність виробу, Вт

Pn

»

37 Номінальна напруга, В

UN

»

38 Номінальний струм, А

>n

*>

39 Частота, Гц

f

»

40 Коефіцієнт потужності

COScp

»

41 Тиск повітря для горіння (палива) перед пальниками, Па

p

»

* Показник застосовується як додатковий

 1. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ У НОРМАТИВНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ

  1. Показники енергоефективності вносяться у стандарти на продукцію всіх категорій, які визначені ДСТУ 1.0.

  2. Значення показників енергоефективності вносяться у відповідну НД згідно з таблицею 2 на всіх стадіях життєвого циклу продукції.

  3. Значення показників енергоефективності записують:

 • у стандарти ЗТУ — у пункт «Конструктивні вимоги» і (або) у пункт «Вимоги економного використання сировини, матеріалів, палива, енергії і ресурсів праці» підрозділу «Характеристи­ки (властивості)» розділу «Загальні технічні вимоги» (за ДСТУ 1.5);

 • у стандарти ЗТВ — у пункт «Вимоги технологічності» або у підпункт «Вимоги функціональ­ної сумісності» пункту «Вимоги призначення» або у пункт «Вимоги економного використання сировини, матеріалів, палива, енергії і ресурсів праці» (під час експлуатації та утилізації) (за ДСТУ 1.5);

 • у стандарти СПЯП — у групу «Показники економного використання сировини, матеріалів, палива, енергії і ресурсів праці», у підгрупу «Економічність енергоспоживання» та (або) у групу «Показники технологічності»;

 • у ТУУ — у розділ «Технічні вимоги» (відповідно до ДСТУ 1.3, КНД 50—009);

 • У КРД;

 • у ТЗ на ДКР — у розділ «Технічні вимоги до виробу»;

 • у конструкторську документацію для всіх галузей промисловості на всіх стадіях виконан­ня робіт відповідно до ГОСТ 2.102:

на стадії розроблення технічної пропозиції — у ПЗ;

на стадії розроблення ескізного проекту —у ПЗ, ПМ;

на стадії розроблення технічного проекту —у ПЗ, ТУ, ПМ;

на стадії розроблення робочої документації — у ТУ, ПМ, І, ремонтні та експлуатаційні доку­менти.

Примітка. На всіх стадіях показники енергоефективності вносяться:

 • у ПЗ — в розділ «Технічна характеристика» та (або) «Очікувані техніко-економічні показники» (відповідно до ГОСТ 2.114)

 • у ТУ — в розділ «Технічні вимоги» (відповідно до ГОСТ 2.114);

 • у документи ЄСТД — у МК, ОК, КТТП, ТІ, КТП, КТО (відповідно до ГОСТ 3.1201);

Примітка. Параметри енергоспоживання визначаються у процесі випробувань дослідної партії за допомогою приладів.

 • у ремонтну документацію (відповідно до ГОСТ 2.602):

 1. в «Загальне керівництво з ремонту» — в розділ «Організація ремонту»;

 2. в «Керівництво з середнього ремонту»;

 3. в «Керівництво з капітального ремонту»;

 4. в «Загальні технічні умови на капітальний і середній ремонт» — у розділ «Загальні технічні вимоги»;

 5. в «Технічні умови на капітальний і (або) середній ремонт» — у розділ «Загальні технічні вимоги»;

 • в експлуатаційну документацію — у ТО, ІЕ, ІО, ІМ, ФО, ПС, ЕТ, ІН (відповідно до ГОСТ 2.601);

 • у ПП;

 • у ФСЗ — в форми 11 МТП.

 1. У таблиці 2 наведено рекомендації щодо внесення показників енергоефективності у ЗТВ, ЗТУ, у стандарти СПЯП, у ТУУ, у КРД, у ТЗ на ДКР, у КД та ТД, у ремонтну та експлуатаційну документацію, у ПП, у ФСЗ.

У Додатку А наведено приклади внесення показників енергоефективності в деякі види НД.Назва показника

Стандарти

ТУУ

КРД

ТЗ на ДКР

кд

тд

Рем.

ДОК.

Експ.

ДОК.

пп

ФСЗ

ЗГУ

зтв

спяп

1 Коефіцієнт корисної дії

+

+

+

+

-

+

+

+

+ -

+ -

-

+ -

2 Коефіцієнт корисного використання енергії

+

+ -

+ -

+

-

+ -

+ -

+ -

-

-

-

-

3 Питома витрата енергетичного ресурсу

+

+

+

+

+ -

+

+

+

+ -

+ -

+ -

+ -

4 Питома витрата палива

+

+

+

+

+ -

+

+

+

+ -

+ -

+ -

+ -

5 Питома витрата електроенергії

+

+

+

+

+ -

+

+

+

+ -

+ -

+ -

+ -

6 Питома витрата теплоенергії

+

+

+

+

+ -

+

+

+

+ -

+ -

+ -

+ -

7 Енергомісткість продукції

+

+

+

+

+ -

+

+

+

+ -

+ -

+ -

+ -

8 Електромісткість продукції

+

+

+

+

+ -

+

+

+

+ -

+ -

+ -

+ -

9 Тепломісткість продукції

+

+

+

+

+ -

+

+

+

+ -

+ -

+ -

+ -

10 Питома енергомісткість

+

+

+

+

4- -

+

+

+

+ -

+ -

+ -

+ -

11 Енергомісткість основних виробничих фондів

-

-

-

+ -

+ -

+ -

+ -

-

-

-

+ -

-

12 Електромісткість основних виробничих фондів

-

-

-

+ -

+ -

+ -

+ -

-

-

-

+ -

-

13 Коефіцієнт корисного використання палива

+ -

+ -

+ -

+

-

+ -

+ -

+ -

-

-

-

14 Коефіцієнт перетворення енергетичного ресурсу

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

-

-

+

-

15 Коефіцієнт використання обладнання (коефіцієнт завантаження за потужністю)

+ -

+ -

+ -

+

+ -

+

+ -

+ -

-

+ -

-

16 Коефіцієнт енерговикористання обладнання

+ -

+ -

+ -

+

ч—

+

+ -

+ -

-

-

+ -

-

17 Електропаливний коефіцієнт

-

-

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

-

-

-

+ -

Таблиця 2 — Рекомендації щодо внесення показників у нормативну документацію


ДСТУ 3755-98


Назва показника

Стандарти

ЗТУ

зтв

спяп

18 Коефіцієнт електрифікації за корисною енергією

-

-

-

19 Коефіцієнт електрифікації за первинною енергією

-

-

-

20 Теплоелектричний коефіцієнт

+ -

+ -

+ -

21 Коефіцієнт попиту потужності

-

-

-

22 Енергоозброєність праці

-

-

-

23 Електроозброєність праці за потужністю

-

-

-

24 Електроозброєність праці за енергією

-

-

-

25 Витрати енергоресурсів на виготовлення та екс­плуатацію

-

-

-

26 Номінальна теплопродуктивність

+ -

+ -

+ -

27 Номінальна паропродуктивність

+ -

+ -

+ -

28 Втрати енергії

+ -

+ -

+ -

29 Коефіцієнт утилізації ВЕР

+ -

+ -

+ -

ЗО Коефіцієнт виробітку за рахунок ВЕР

+ -

+ -

+ -

31 Коефіцієнт використання виробітку за рахунок ВЕР

+ -

+ -

+ -

32 Найвища теплота згоряння

+

+

+

33 Найнижча теплота згоряння

+

+

+

34 Втрати неробочого ходу та короткого замикання (для трансформатора)

+ -

+ -

+ -