Код Назва
ДСанПіН 5.5.2.008-01 Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу
ДСаНПіН 5.5.2.008-01 ДСанПіН 5.5.2.008-01 Влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу. Державні санітарні правила і норми
ДСанПіН 5.5.5.23-99 Державні санітарні правила і норми “Улаштування, утримання і організація режиму діяльності дитячих оздоровчих закладів”
ДСанПіН 5.5.5.23-99 Улаштування, утримання і організація режиму діяльності дитячих оздоровчих закладів
ДСаНПіН 5.5.5.23-99 ДСанПіН 5.5.5.23-99 Улаштування, утримання і організація режиму діяльності дитячих оздоровчих закладів. Державні санітарні правила і норми
ДСаНПіН 5.5.6.-084-07 ДСанПіН 5.5.6.-084-07 Гігієнічні вимоги до друкованої продукції для дітей
ДСанПіН 5.5.6.009-98 Державні санітарні правила і норми “Влаштування і обладнання комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп’ютерах"
ДСаНПіН 5.5.6.009-98 ДСанПіН 5.5.6.009-98 Влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах. Державні санітарні правила та норми
ДСаНПіН 5.5.6.084-02 ДСанПіН 5.5.6.084-02 Гігієнічні вимоги до друкованої продукції для дітей. Державні санітарні правила і норми
ДСаНПіН 7.7.2-015-99 ДСанПіН 7.7.2-015-99 Експлуатація рухомого складу залізничного транспорту для пасажирських перевезень
ДСаНПіН 7.7.2.3.4-118-2005 ДСанПіН 7.7.2.3.4-118-2005 Транспортування продовольчої продукції залізничним, повітряним та водним транспортом. Державні санітарні норми та правила
ДСаНПіН 7.7.3-014-99 ДСанПіН 7.7.3-014-99 Аеровокзали цивільної авіації
ДСанПіН 7.7.4.-046-99 Державні санітарні правила та норми для морських та річкових портів
ДСаНПіН 7.7.5.013-99 ДСанПіН 7.7.5.013-99 Застосування лакофарбових та допоміжних матеріалів на транспорті
ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку
ДСН Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань
ДСН 198 Державні санітарні правила і норми при виконанні робіт в невимкнених електроустановках напругою до 750 кВ включно
ДСН 239-96 Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань
ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку
ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку
ДСН 3.3.6.037-99 Санитарные нормы производственного шума, ультразвука и инфразвука
ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації
ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації
ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації
ДСН 3.3.6.039-99 Государственные санитарные нормы производственной общей и локальной вибрации
ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень
ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень
ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень
ДСН 3.3.6.042-99 Санитарные нормы микроклимата производственных помещений
ДСП Державні санітарні правила і норми для підприємств і суден, що виробляють продукцію з риби та інших водних живих ресурсів
ДСП Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів
ДСП Державні санітарні правила розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів
ДСП Державні санітарні правила для підприємств порошкової металургії
ДСП 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів
ДСП 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів
ДСП 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів
ДСП 200-97 Державні санітарні правила для ковальсько-пресових цехів
ДСП 203-87 Державні санітарні правила і норми суднобудівних і судноремонтних об'єктів
ДСП 203-97 Державні санітарні правила і норми суднобудівних і судноремонтних об’єктів
ДСП 3.3.1.038-99 Державні санітарні правила для підприємств чорної металургії
ДСП 3.3.1.038-99 Підприємства чорної металургії державні санітарні правила
ДСП 3.3.1.038-99 Підприємства чорної металургії державні санітарні правила
ДСП 3.3.1.095-2002 Державні санітарні правила та норми "Підприємства вугільної промисловості"
ДСП 3.3.1.095-2002 Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення
ДСП 3.3.1.095-2002 Державні санітарні правила та норми "Підприємства вугільної промисловості"
ДСП 3.3.2.040-99 Санітарні правила по обладнанню та експлуатації засобів малої механізації для сільськогосподарського виробництва державні санітарні правила
ДСП 3.3.2.041-99 Державні санітарні правила по обладнанню влаштуванню тракторів сільськогосподарських машин
ДСП 3.3.2.041-99 Санітарні правила по обладнанню та влаштуванню тракторів і сільськогосподарських машин
ДСП 4.4.4.090-2002 Державні санітарні правила для підприємств, які виробляють рослинні олії
ДСП 8.8.1.2.001-98 Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві
ДСП 9.9.5.-080-02 Правила влаштування і безпеки роботи в лабораторіях (відділах, відділеннях) мікробіологічного профілю
ДСПiН 2 2 2 022-99 Державнi санiтарнi правила та норми для перукарень рiзних типiв
ДСПіН Державні санітарні правила і норми „Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання”
ДСПіН 2.2.2.022-99 Державні санітарні правила та норми для перукарень різних типів
Изменения опечатки и исправления Правила по охране труда при производстве работ под сжатым воздухом (кессонные работы). опечатки и исправления
Изменения Разъяснение Котельные установки. Разъяснение (БСТ 10-88)
Инструкция Инструкция по санитарному содержанию помещений и оборудования производственных предприятий
МГСН 2.01-99 Энергосбережение в зданиях
МГСН 2.01-99 Нормативы по теплозащите и тепловодоэлектроснабжению
МГСН 2.02-97 Допустимые уровни ионизирующего излучения и радона на участках застройки
МГСН 2.03-97 Допустимые параметры электромагнитных излучений в помещениях жилых и общественных зданий и на селитебных территориях
МГСН 2.04-97 Пособие к мгсн 2.04-97 проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий
МГСН 2.04-97 Допустимые уровни шума, вибрации и требования к звукоизоляции в жилых и общественных зданиях
МГСН 2.06-99 Естественное, искусственное и совмещенное освещение
МГСН 2.07-97 Московские городские строительные нормы основания, фундаменты и подземные сооружения
МГСН 3.01-96 Дополнение n 2
МГСН 3.01-96 Дополнение 4
МГСН 3.01-96 Нормы и правила проектирования коттеджной застройки
МГСН 3.01-96 Дополнение 1
МГСН 3.01-96 Система нормативных документов в строительстве московские городские строительные нормы жилые здания
МГСН 4.01-94 Система нормативных документов в строительстве московские городские строительные нормы хосписы
МГСН 4.01-94 Московские городские строительные нормы хосписы
МГСН 4.03-94 Московские городские строительные нормы дома-интернаты для инвалидов и престарелых
МГСН 4.03-94 Дома-интернаты для инвалидов и престарелых
МГСН 4.06-96 Дополнение n 1 к мгсн 4.06-96 "общеобразовательные учреждения"
МГСН 4.06-96 Система нормативных документов в строительстве московские городские строительные нормы
МГСН 4.08-97 Массовые типы физкультурно-оздоровительных учреждений
МГСН 4.08-97 Массовые типы физкультурно-оздоровительных учреждений
МГСН 4.09-97 Здания органов социальной защиты населения
МГСН 4.10-97 Здания банковских учреждений
МГСН 4.11-97 Московские городские строительные нормы здания, сооружения и комплексы похоронного назначения
МГСН 4.12-97 Система нормативных документов в строительстве московские городские строительные нормы лечебно-профилактические учреждения
МГСН 4.14-98 Предприятия общественного питания
МГСН 4.15-98 Образовательные учреждения для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей
МГСН 4.15-98 Образовательные учреждения для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей
МГСН 4.18-99 Предприятия бытового обслуживания населения
МосСанПиН 2.1.2.039-98 Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию парикмахерских г. Москвы. Санитарные правила и нормы
МосСанПиН 2.1.2.039-98 Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию парикмахерских г. москвы. санитарные правила и нормы
МСанПиН 001-96 Санитарные нормы допустимых уровней физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях
МУ 2.1.4.682-97 Методические указания по внедрению и применению санитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.559-96 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
МУ 2.1.5.720-98 Обоснование гигиенических нормативов химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Методические указания
МУ 2.1.674-97 Методические указания. Санитарно-гигиеническая оценка стройматериалов с добавлением промотходов
Настанова з розроблення та складання енергетичного паспорта будинків при новому будівництві та реконструкції астанова з розроблення та складання енергетичного паспорта будинків при новому будівництві та реконструкції . ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007
НРБУ - 97 Норми радіаційної безпеки україни
ОСП-72/87 Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений ОСП-72/87
Письмо Письмо Госстроя Украины от 24.10.2003 № 7/7-991 "О проведении государственной экспертизы по вопросам санитарного и эпидемического благополучия населения проектов строительства как составной части комплексной государственной экспертизы"
Положение Положение о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения
РД (ВСН 37-86) Д (ВСН 37-86). Правила приемки в эксплуатацию отдельных пусковых комплексов и законченных строительством электростанций, объектов электрических и тепловых сетей
Рекомендації Рекомендації із розроблення схем санітарної очистки населених пунктів
РСН 14-76 Инструкция по назначению расчетных показателей грунтов земляного полотна автомобильных дорог в условиях БССР
РСН 31-83 Нормы производства инженерно-геологических изысканий для строительства на вечномерзлых грунтах
РСН 31-83 Нормы производства инженерно-геологических изысканий для строительства на вечномерзлых грунтах
РСН 31-83 Нормы производства инженерно-геологических изысканий для строительства на вечномерзлых грунтах
РСН 33-70 Инструкция по испытанию грунтов статическим зондированием
РСН 341-86 / Госстрой УССР Планировка и застройка районов индивидуального жилищного строительства в населенных пунктах Украинской ССР.
РСН 341-86 СН 341-86. Планировка и застройка районов индивидуального жилищного строительства в населенных пунктах Украинской ССР
РСН 343-86 СН 343-86. Технология разрушения строительных конструкций при реконструкции промышленных предприятий
РСН 346-87 Технология производства работ по устройству основания пола из гипсокартонных листов
РСН 357-91 СН 357-91. Технология устройства фундаментов из железобетонных свай, погружаемых вдавливанием
РСН 39-71 Инструкция по разработке проектов планировки и застройки сельских населенных пунктов рсфср
РСН 39-71 Инструкция по разработке проектов планировки и застройки сельских населенных пунктов
РСН 40-81 Инструкция по применению органосиликатных композиций для противокоррозионной защиты металлических и других строительных конструкций, технологического оборудования и декоративной отделки строительных материалов, фасадов зданий
РСН 46-79 Инструкция по применению каротажных методов при инженерных изысканиях для строительства
РСН 46-79 Инструкция по применению каротажных методов при инженерных изысканиях для строительства
РСН 46-79 Инструкция по применению каротажных методов при инженерных изысканиях для строительства.
РСН 50-87 Проектирование жилых и общественных зданий на просадочных грунтах в г. Волгодонске
РСН 51-84 СН 51-84. Инженерные изыскания для строительства. Производство лабораторных исследований физико-механических свойств грунтов
РСН 51-84 Инженерные изыскания для строительства. производство лабораторных исследований физико-механических свойств грунтов
РСН 51-84 Инженерные изыскания для строительства. Производство лабораторных исследований физико-механических свойств грунтов
РСН 52-85 Инженерные изыскания для строительства. Система республиканских нормативных документов
РСН 52-85 Инженерные изыскания для строительства. система республиканских нормативных документов
РСН 52-91 Испытание наружных ограждающих конструкций зданий на водо- и воздухопроницаемость
РСН 53-85 Инженерные изыскания для строительства. Порядок разработки и утверждения республиканских нормативных документов
РСН 53-85 Инженерные изыскания для строительства. порядок разработки и утверждения республиканских нормативных документов
РСН 55-85 Инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геологические изыскания на просадочных грунтах
РСН 58-86 Рекомендации по проектированию наружных стен панельных жилых зданий для северной строительно-климатической зоны.
РСН 58-86 Рекомендации по проектированию наружных стен панельных жилых зданий для северной строительно-климатической зоны
РСН 60-86 СН 60-86. Инженерные изыскания для строительства. Сейсмическое микрорайонирование. Нормы производства работ.
РСН 60-86 Инженерные изыскания для строительства. сейсмическое микрорайонирование. нормы производства работ.
РСН 60-86 Инженерные изыскания для строительства. Сейсмическое микрорайонирование. Нормы производства работ
РСН 62-86 Методические указания по определению состава объектов автосервиса и их размещения на автомобильных дорогах общегосударственного и республиканского значения в РСФСР
РСН 62-86 Методические указания по определению состава объектов автосервиса и их размещения на автомобильных дорогах общегосударственного и республиканского значения в рсфср
РСН 64-87 СН 64-87. Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству геофизических работ. Электроразведка
РСН 64-87 Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству геофизических работ. Электроразведка
РСН 64-87 Технические требования к производству геофизических работ. электроразведка.
РСН 65-87 СН 65-87. Инженерные изыскания для строительства. Сейсмическое микрорайонирование. Технические требования к производству работ.
РСН 65-87 Инженерные изыскания для строительства. Сейсмическое микрорайонирование. Технические требования к производству работ
РСН 65-87 Инженерные изыскания для строительства. сейсмическое микрорайонирование. технические требования к производству работ.
РСН 66-87 СН 66-87. Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству геофизических работ. Сейсморазведка
РСН 66-87 Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству геофизических работ. Сейсморазведка
РСН 66-87 Инженерные изыскания для строительства. технические требования к производству геофизических работ. сейсморазведка
РСН 67-87 Инженерные изыскания для строительства. Составление прогноза изменений температурного режима вечномерзлых грунтов численными методами
РСН 68-87 Проектирование объектов промышленного и гражданского назначения Западно-Сибирского нефтегазового комплекса
РСН 68-87 Проектирование объектов промышленного и гражданского назначения западно-сибирского нефтегазового комплекса
РСН 69-88 . Инструкция по привязке типовых проектов простейших зданий и сооружений для строительства в сельской местности РСФСР
РСН 69-88 Инструкция по привязке типовых проектов простейших зданий и сооружений для строительства в сельской местности рсфср
РСН 70-88 Порядок разработки и согласования проектной документации для индивидуального строительства в РСФСР
РСН 70-88 Порядок разработки и согласования проектной документации для индивидуального строительства в рсфср
РСН 71-88 СН 71-88. Инженерные изыскания для строительства. Нормы расхода материалов
РСН 71-88 Инженерные изыскания для строительства нормы расхода материалов
РСН 71-88 Инженерные изыскания для строительства. Нормы расхода материалов
РСН 72-88 СН 72-88. Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству съемок подземных (надземных) коммуникаций
РСН 72-88 Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству съемок подземных (надземных) коммуникаций
РСН 72-88 Инженерные изыскания для строительства. технические требования к производству съемок подземных (надземных) коммуникаций.
РСН 73-88 СН 73-88. Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству геодезических работ по перенесению в натуру и привязке точек наблюдения при инженерно-гидрометеорологических изысканиях
РСН 73-88 Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству геодезических работ по перенесению в натуру и привязке точек наблюдения при инженерно-геологических и инженерно-гидрометеорологических изысканиях
РСН 73-88 Инженерные изыскания для строительства. технические требования к производству геодезических работ по перенесению в натуру и привязке точек наблюдения при инженерно-гидрометеорологических изысканиях
РСН 74-88 Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству буровых и горнопроходческих работ
РСН 74-88 Инженерные изыскания для строительства технические требования к производству буровых и горнопроходческих работ
РСН 75 - 90 Инженерные изыскания для строительства технические требования к производству геофизических работ каротажные методы
РСН 75-90 СН 75-90. Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству геофизических работ. Каротажные методы
РСН 75-90 Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству геофизических работ. Каротажные методы
РСН 76-90 СН 76-90. Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству гидрометеорологических работ
РСН 76-90 Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству гидрометеорологических работ
РСН 76-90 Инженерные изыскания для строительства технические требования к производству гидрометеорологических работ
РСН 90-85 Госстрой ЛитССР Инструкция по устройству монолитных полов животноводческих зданий из опилко-латексцементного бетона
РСН-40-81 Инструкция по применению органосиликатных композиций для противокоррозионной защиты металлических и других строительных конструкций, технологического оборудования и для декоративной отделки строительных материалов и фасадов зданий
РСН-40-81 Инструкция по применению органосиликатных композиций для противокоррозионной защиты металлических и других строительных конструкций, технологического оборудования и для декоративной отделки строительных материалов и фасадов зданий
РСН-88 Проектирование и строительство автомобильных дорог в нечерноземной зоне рсфср
РСН-88 Региональные нормы. проектирование и строительство автомобильных дорог в нечерноземной зоне рсфср
СанПиН Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості
СанПиН (СП) 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья
СанПиН 1.1.12-30-2006 Гигиенические требования к изделиям медицинского назначения, медицинской техники и материалам, применяемым для их изготовления
СанПиН 1.2.1077-01 Гигиенические требования к хранению, применению и транспортировке пестицидов и агрохимикатов
СанПиН 1.2.1253-03 Гигиенические требования к изданиям книжным для взрослых
СанПиН 1.2.1330-03 Гигиенические требования к производству пестицидов и агрохимикатов
СанПиН 1.2.2353-08 Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности
СанПиН 1.2.676-97 Гигиенические требования к производству, качеству и безопасности средств гигиены полости рта
СанПиН 1.2.681-97 Гигиенические требования к производству и безопасности парфюмерно-косметической продукции
СанПиН 1.2.976-00 Гигиенические требования к газетам для взрослых
СанПиН 1102-73 Санитарные нормы и правила по ограничению вибрации и шума на рабочих местах тракторов, сельскохозяйственных мелиоративных, строительно-дорожных машин и грузового автотранспорта
СанПиН 1964-79 Гигиенические требования к машинам и механизмам, применяемым при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых
СанПиН 2.1.1.012-99 Санитарные правила и нормы по проектированию строительства объектов хранения легкового индивидуального автотранспорта в г.Санкт-Петербурге
СанПиН 2.1.1279-03 Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного значения
СанПиН 2.1.2.1002-00 Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям
СанПиН 2.1.2.1188-03 Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды, контроль качества
СанПиН 2.1.2.1199-03 Парикмахерские. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию
СанПиН 2.1.2.1331-03 Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды аквапарков
СанПиН 2.1.2.2196-07 Парикмахерские. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию
СанПиН 2.1.2.2261-07 Проектирование, строительство и эксплуатация жилых зданий, предприятий коммунально-бытового обслуживания, учреждений образования, культуры, отдыха, спорта. Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям
СанПиН 2.1.2.568-96 Проектирование, строительство и эксплуатация жилых зданий, предприятий коммунально-бытового обслуживания, учреждений образования, культуры, отдыха, спорта гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды плавательных бассейнов
СанПиН 2.1.2.568-96 Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды плавательных бассейнов
СанПиН 2.1.2.568-96 Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды плавательных бассейнов
СанПиН 2.1.2.729-99 Проектирование, строительство и эксплуатация жилых зданий, предприятий коммунально-бытового обслуживания, учреждений образования, культуры, отдыха, спорта
СанПиН 2.1.2.729-99 Проектирование, строительство и эксплуатация жилых зданий, предприятий коммунально-бытового обслуживания, учреждений образования, культуры, отдыха, спорта
СанПиН 2.1.2.729-99 Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности
СанПиН 2.1.3.002-98 Санитарные правила и нормы для аптечных учреждений
СанПиН 2.1.3.1375-03 Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров
СанПиН 2.1.3.1375-03 Дополнение 2
СанПиН 2.1.3.2195-07 Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7