МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ


ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА


Державні санітарні правила та норми, гігієнічні нормативи


9. Епідеміологія

9.5. Стан здоров'я населення у зв'язку з впливом мікробіологічного фактора


ПРАВИЛА ВЛАШТУВАННЯ І БЕЗПЕКИ РОБОТИ В ЛАБОРАТОРІЯХ (ВІДДІЛАХ, ВІДДІЛЕННЯХ) МІКРОБІОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ


ДЕРЖАВНІ САНІТАРНІ ПРА ВИЛА ДСП 9.9.5.-080-02


ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Головного державного

санітарного лікаря України

від 28 січня 2002р. № 1


ПРАВИЛА ВЛАШТУВАННЯ І БЕЗПЕКИ РОБОТИ В ЛАБОРАТОРІЯХ (ВІДДІЛАХ, ВІДДІЛЕННЯХ) МІКРОБІОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ


1. Галузь застосування

1.1.Вимоги правил обов'язкові для виконання усіма організаціями/ установами (лабораторіями) на території України, незалежно від відомчої належності та форм власності, що проводять роботу:

 • з БПА І-ІІ груп патогенності згідно вимог ДСП №9.9.5.035-99 "Безпека роботи з мікроорганізмами І-ІІ груп небезпеки";
 • з БПА ІП-ІУ груп патогенності:
  • діагностичні, експериментальні та виробничі роботи;
  • ПЛР діагностику;
  • діагностичні дослідження на холеру та ботулінічний токсин, що виконуються з метою профілактики цих інфекцій;
  • імунологічні (серологічні) дослідження з метою визначення в крові людини антигенів мікроорганізмів II групи патогенності (без накопичення збудника) та/або антитіл до них;
  • екпериментальні та виробничі роботи з вакцинними штамами збудників І-ІІ груп патогенності.
 • IV групи патогенності:
  • діагностичні та експериментальні дослідження;
  • імунологічні (серологічні) дослідження з БПА III групи патогенності без накопичення збудника;
  • дослідження з контролю якості продукції на наявність санітарно-показових мікроорганізмів;

1.2.Мета Правил - створення безпечних умов праці, забезпечення індивідуальної та загальної безпеки, запобігання винесенню інфекцій за межі лабораторій, попередження нещасних випадків та професійних захворювань.

1.3 .Правила не звільняють адміністрацію установ від впровадження необхідних додаткових заходів безпеки, у випадках, не передбачених правилами, у відповідності з правилами безпеки, діючими в інших галузях народного господарства, при впровадженні нових технологій, прийомів робіт, матеріалів, обладнання та ін.

2. Нормативні посилання

№ п/п

Позначення нормативного акту

Назва

Ким, коли затверджено, реєстрація в Мінюсті

1.

Закон України

Основи законодавства України про охорону здоров'я

Постанова Верховної Ради України 19.11.92

2.

Закон України

Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

Постанова Верховної Ради України 24.02.94

3.

Закон України

Про охорону праці

Закон УРСР №322-УШ від 10.12.71

4.

Закон України

Водний кодекс України

Постанова Верховної Ради України 06.06.95

5.

Постанова

Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні

Постанова Кабінету Міністрів України 22.06.99 №1109

6.

Постанова

Перелік і нормативи застосування засобів індивідуального захисту працівників закладів охорони здоров'я, що проводять діагностичні дослідження на ВІЛ-інфекцію, надають медичну допомогу ВІЛ-інфікованим і хворим на СНІД, а також контактують з кров'ю та іншими біологічними матеріалами від ВІЛ-інфікованих осіб

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.98. №2026.

7.

Постанова

Порядок та умови обов'язкового страхування медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов'язків, а також на випадок настання у зв'язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції.

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.10.98. №1642.

8.

Постанова

Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.01, №1094

9.

Постанова

Про затвердження Положення про контроль за відповідністю імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній практиці, вимогам державних та міжнародних стандартів

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.01.96 №73. Зміни: Постанова КМ від21.06.01. №678

10.

Наказ

Про режим роботи з патогенними мікроорганізмами

МОЗ України 14.12.92 і №183

11.

Наказ

Про затвердження положення про порядок спеціалізованої оцінки (експертизи) та обліку дезінфекційних засобів в Україні та Положення про обліковий перелік дезінфекційних засобів в Україні

МОЗ України від 24.04.99 №97, зареєстровано в Мінюсті 28.04.99, №266/3559

12.

Наказ

Про заходи по удосконаленню медико-санітарної допомоги підліткам

МОЗ СРСР 10.04.81 №387

13.

Наказ

Про удосконалення системи медичних оглядів працівників і водіїв індивідуальних транспортних засобів

МОЗ СРСР 29.09.89. №555

14.

ДСП №9.9.5.035-99

Безпека роботи з мікроорганізмами I-II груп небезпеки.

Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 01.07.99 №35

15.

ДСП №9.9.5-064-2000

Порядок видачі дозволів на роботу з мікроорганізмами І-ІУ груп патогенності та рекомбінантними молекулами ДНК

Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 27.12.2000 №64

16.

Положення

Положение о порядке учета, хранения, обращения, отпуска и пересилки культур бактерий, вирусов, риккетсий, грибов, простейших, микоплазм, бактерийньїх токсинов, ядов биологи-ческого происхождения.

Заместитель Министра здравоохранения, Главный государственный санитарньїй врач СССР 18.05.79.

17.

СанПіН

Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання

Наказ МОЗ України 23.12.96. №383. Зареєстровано Мінюстом 136/1940 15.04.97

18.

СанПиН 42-128-4690-88

Санитарные правила содержания территории населенных мест

Главный госсанврач СССР 05.08.88. №4690-88.

19.

СанПиН 5179-90

Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильних домов и других лечебньїх стационаров

Главный госсанврач СССР 29.06.90

20.

Санітарні правила

Санитарные правила по устройству, оборудованию експериментально-биологических клиник (виварисв)

МЗ СССР 06.04.73 №1045-73

21.

ДСН 3.3.6.039-99

Державні санітарні норми виробничої та локальної вібрації

Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 №39

22.

ДСН 3.3.6.037-99

Санітарні норми виробничого ультразвуку та інфразвуку

Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 №37

23.

ДСН 3.3.6.042-99

Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 №42

24.

СН 535-81

Инструкция по проектированию сани-тарно-зпидемиологических станций

Приказ Госгражданст-роя от 20.07.81 №216

25.

ДНАОП 0.00-1.07-94

Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском. Зміни:

Накази Держнагляд-охоронпраці 18.10.94 №104, Наказ Держна-глядохоронпраці 11.07.97 №183

26.

ДНАОП 0.03-3.28-93

Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками

Наказ МОЗ України 10.12.93 №241

27.

ДНАОП 0.03-4.02-94

Положення про медичній огляд працівників певних категорій

Наказ МОЗ України 31.03.94 №45 Зареєстровано Мінюстом 21.06.94 №136/345

28.

ДНАОП 0.00-1.21-98

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

Наказ Держнаглядохо-ронпращ 09.01.98 №4; Зареєстровано Мінюстом 10.02.98 №93/2533

29.

ДНАОП 0.00-4-15-98

Типове положення про навчання з питань охорони праці

Наказ Держнагляд-охоронпраці 17.02.99 №27; Зареєстровано Мінюстом 21.04.99 №248/3541

30.

ДНАОП 0.03-8.08-93

Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок

Наказ МОЗ України 31.03.94 №46, зареєстровано Мінюстом 21.06.94 №176/385

31.

ДНАОП 0.00-1.20-98

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

Наказ Держнаглядохо-ронпраці 01.10.97 №254

32.

ДНАОП 0.00-4.26-96

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.

Наказ Держнагляд-охоронпраці 29.10.96. №170. Зареєстровано Мінюстом 18.11.96№667/1692

33.

ГОСТ 12.1.008-76

ССБТ Биологическая безопасность. Общие требования

Постановление ГК стандартов Совета Министров СССР 10.03.76№578

34.

ГОСТ 12.1.004-76

ССБТ Пожарная безопасность. Общие требования

Постановление ГК стандартов Совета Министров СССР 12.02.76. №384

35.

ГОСТ 12.3.002-75

ССБТ Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки. Зміни

1980, 1991рр.

36.

ГОСТ2874-82

Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль качества.

Постановление ГК СССР по стандартам от 18.10.82 №3989

37.

ДБН 360-92

Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень. Зміни і доповнення/

Накази від 22.01.93 №8, від 17.12.93 №231

38.

СНиП 2.04.05-91

Отопление, вентиляция и кондицио-нирование. Доповнення №1

Мінінвестбуд 17.04.92 №44, Наказ Держком-містбудування України від 27.06.96 №117

39.

СНиП 2.04.01-85

Внутренний водопровод и канализация зданий Зміни і доповнення:

Постанова від 28.11.91 №20, Наказ Держком-містобудування України від 29.12.94 №106

40.

СНиП П-4-79

Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования.

Постановление Госком-строя СССР 27.06.79 №100

41.

ПУЕ

Правила устройства злектроустановок.

Міненерго СРСР. Видання IV, перероблене і доповнене

42.

Правила

Правила охорони праці при експлуатації електронно-обчислювальних машин

Наказ Держнаглядохо-ронпраці 10.02.99 №21 Зареєстровано Мінюстом 17.06.99.№382/3675

43.

ПТЕ

Правила технической зксллуатации злектроустановок потребителей.

Головдерженергонагляд СРСР 21.12.84.

44.

Інструкція

Інструкція про збір, знезараження, зберігання і здачу використаних медичних виробів одноразового застосування із пластичних мас.

МОЗ України 22.10.93 №223

45.

Методичні вказівки

Методические указания по организации хранения, учета и использования реактивов в лабораториях санзпид-станций.

МОЗ СРСР 10.03.73№2684-73

46.

Методичні вказівки

Методические указания по контролю работьі паровьіх и воздушньїх стерилизаторов

МЗ СССР 28.02.91. №15/6-5

47.

Методичні вказівки

Методические указания по планированию потребности, учету, хранению и расходованию бактерийньїх и вирусных препаратов в санзпидстанциях.

МОЗ СРСР 28.07.83 №2816-83

48.

Інструкція

Інструкція з організації роботи лабораторій діагностики ВІЛ:інфекції

МОЗ України 22.04.94.

49.

Керівництво

Практическое руководство по биологической безопасности в лабораторных условиях (второе издание)

ВОЗ, Женева, 1994

3. Визначення термінів

Аварія - позаштатна ситуація, при якій виникає реальна або потенційна можливість виділення патогенного агента в повітря виробничої зони, довкілля або зараження персоналу.