Про затвердження Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок


Наказ Міністерства охорони здоров'я України

від 29 грудня 1993 року № 256 


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

30 березня 1994 р. за № 51/260


На виконання Закону України "Про охорону праці" та постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1993 р. № 64 "Про заходи щодо виконання Закону України "Про охорону праці" НАКАЗУЮ:


1. Затвердити Перелік важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, що додається.


2. Встановити, що розділ I Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, набуває чинності через 10 днів після державної реєстрації цього наказу у Міністерстві юстиції України, а розділ II - за окремими наказами МОЗ України у міру створення в країні необхідних для його введення економічних та технічних умов.


3. Вважати таким, що не застосовується, Список виробництв, професій і робіт з важкими та шкідливими умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затверджений постановою колишнього Держкомітету СРСР по праці і соціальних питаннях та Президією ВЦРПС від 25 липня 1978 р. № 240/П10-3.


 


В. о. Міністра 


В. Г. Передерій 


ПОГОДЖЕНО: 


  


Голова Держнаглядохоронпраці 


А. Ф. Дзюба 


Міністр праці України 


М. Г. Каскевич 


Заступник Голови

Федерації профспілок України 


 

О. В. Єфіменко 


ПЕРЕЛІК
ВАЖКИХ РОБІТ ТА РОБІТ ІЗ ШКІДЛИВИМИ І НЕБЕЗПЕЧНИМИ УМОВАМИ ПРАЦІ, НА ЯКИХ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАЦІ ЖІНОК

РОЗДІЛ І

1. Металообробка

Ливарні роботи

Вагранник

Вибивальник виливків

Завальник шихти у вагранки і печі, зайнятий завантаженням шихти вручну

Заварник виливків рідким чавуном

Заливальник металу

Обрубник, зайнятий на роботах з пневмоінструментом

Плавильник металу і сплавів

Робітники, зайняті підвіскою гарячого лиття на конвейєрі та обслуговуванням і ремонтом обладнання у тунелях ливарних цехів.

Зварювальні роботи

Газозварник, який працює в закритих ємкостях (цистернах, котлах тощо), а також на верхолазних роботах

Електрозварник ручного зварювання, який працює в закритих ємкостях (цистернах, котлах тощо), а також на верхолазних роботах

Котельні, холодноштампувальні, волочильні і давильні роботи

Давильник, зайнятий ручними роботами

Котельник

Чеканник, зайнятий на роботах з ручним пневматичним інструментом

Ковальсько-пресові і термічні роботи

Бандажник, зайнятий на гарячих роботах

Пружинник, зайнятий на гарячих роботах при навиванні пружин з дроту діаметром понад 10 мм

Ресорник по обробці гарячого металу

Розкатник, зайнятий розкачуванням кілець в гарячому стані

Металопокриття і фарбування

Герметизаторник, зайнятий герметизацією всередині кесон-баків

Освинцювальник, постійно зайнятий освинцюванням гарячим способом (не гальванічним)

Слюсарні і слюсарно-складальні роботи

Свердлильник-пневматик, який виконує роботу пневмоінструментом

Слюсар-ремонтник, зайнятий:

а) безпосередньо в цехах: млиновому, намазувальному, формувальному, ливарному, трубконабивному, глітомішальному і складальному у виробництві свинцевих акумуляторів;

б) на гарячому ремонті селенових та шоопировних апаратів (обладнання);

в) наладкою обладнання в цехах і відділеннях приготування і застосування кремнійорганічних лаків і лаків, що містять 40 і більше процентів толуолу, ксилолу;

г) наладкою та ремонтом кокелів у гарячому стані;

д) наладкою устаткування в цехах та відділах: гарячепрокатних, травильних, емалювальних, ізолювальних із застосуванням кремнійорганічних лаків, освинцювання в кабельному виробництві;

є) обслуговуванням ватержакетних печей у виробництві кольорових металів і сплавів;

ж) ремонтом обладнання в закритих складах палива і нафтогосподарств на теплових електростанціях, а також ремонтом обладнання в тунелях і теплофікаційних камерах в теплових мережах;

з) ремонтом технологічного обладнання на моторовипробувальних станціях, що працює на етильованому бензині і розташоване в боксах.

Роботи зі свинцем

Робітники, зайняті на виплавці, відливці, прокатці, протяжці і штамповці свинцевих виробів, а також освинцюванні кабелів та паянні свинцевих акумуляторів

2. Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи

Арматурник, зайнятий на ручній установці каркасів, ручних згинальних верстатах та ножицях

Асфальтобетонник, асфальтобетонник-варильник, зайняті на роботі вручну

Вогнетривник, зайнятий на гарячому ремонті печей і топок котла

Гідромоніторник

Землекоп-прохідник

Каменяр, зайнятий кладкою модульної повнотілої цегли

Кесонник-апаратник

Кесонник-прохідник

Кесонник-слюсар

Кесонник-електромонтажник

Машиніст автогрейдера

Машиніст автогудронатора, машиніст автоямобура

Машиніст бетононасосної установки, машиніст бітумоплавильної пересувної установки

Машиніст бульдозера

Машиніст грейдер-елеватора

Машиніст екскаватора одноковшового, машиніст екскаватора роторного (канавокопачів і траншейних)

Машиніст електрозварювального пересувного агрегату з двигуном внутрішнього згорання

Машиніст електростанції пересувної, який працює на електростанції з двигуном внутрішнього згорання потужністю 150 к.с. і більше

Машиніст змішувача асфальтобетону пересувного

Машиніст укладальника асфальтобетону

Монтажник зв'язку-антенник, зайнятий роботою на висоті

Монтажник по монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій, зайнятий роботою на висоті і верхолазних роботах

Монтажник санітарно-технічного обладнання та систем, зайнятий на ремонті каналізаційної системи

Паяльщик по свинцю (свинцевопаяльщик)

Покрівельник по сталевих покрівлях

Робітники, зайняті на корчуванні пнів

Робітники, зайняті кріпленням конструкцій та деталей із застосуванням будівельно-монтажного пістолета

Робітники, зайняті на плитоломних роботах, розбиранні будівель і споруд

Робітники, зайняті пробивкою отворів (борозн, ніш тощо) в бетонних, залізобетонних та кам'яних (цегляних) конструкціях вручну та із застосуванням пневмоінструменту

Тесляр, зайнятий на всіх видах теслярських робіт

Трубоклад промислових залізобетонних труб

Трубоклад промислових цегляних труб

3. Гірничі роботи

Відкриті гірничі роботи і поверхня діючих та тих, що будуються, шахт і рудників, збагачення, агломерація, брикетування

Загальні професії гірничих і гірничокапітальних робіт

Бурильник шпурів

Гірничний робітник по запобіганню та гасінню пожеж

Доставщик кріпильних матеріалів у шахту

Електрослюсар (слюсар) черговий та по ремонту обладнання, зайнятий обслуговуванням та ремонтом обладнання, механізмів, водяних та повітряних магістралей на гірничих розробках

Коваль-бурозаправник

Кріпильник

Машиніст бурової установки

Машиніст екскаватора

Машиніст навантажувальної машини

Машиніст установки по бурінню стволів шахт повним січенням

Перекидач, зайнятий ручною підкаткою та відкаткою вагонеток

Підривник

Прохідник

Стволовий, зайнятий подачею вагонеток у кліті вручну

Чистильник, зайнятий чищенням бункерів

Загальні професії збагачення, агломерації, брикетування

Випалювач, зайнятий веденням процесу випалу сировини та матеріалів у виробництві ртуті

Дробильник, зайнятий на дробленні гарячого пеку у виробництві глинозему

Робітники, зайняті в цехах збагачення свинцю

Робітники та майстри, зайняті на збагаченні ніобієвих (лопаритових) руд

Робітники та майстри збагачувальних та дробильно-сортувальних фабрик, рудників, шахт та металургійних підприємств, зайняті на роботах по дробленню, здрібнюванню, помелу та шихтовці руд чорних, кольорових та рідкісних металів, плавикового шпату і вугілля, що містять у пилу 10 і більше процентів кристалічного (вільного) двоокису кремнію, при виконанні робіт вручну

Будівництво метрополітенів, тунелів і підземних споруд спеціального призначення

Монтажник гірничого устаткування

Прохідник на роботах на поверхні

Добування руд

Долотозаправник

Драгер

Матрос драги

Машиніст драги

Машиніст реактивної установки

Добування і переробка торфу

Канавник

Корчувальник

Машиніст машин по добуванню та переробці грудкового торфу

Машиніст машин по підготовці торф`яних родовищ до експлуатації

Торфоробітник, зайнятий на рубанні дерев, на вистиланні торф`яної цегли

Машиніст торфодобувного екскаватора

4. Геологорозвідувальні і топографогеодезичні роботи

Електрослюсар (слюсар) черговий і по ремонту обладнання, зайнятий в польових умовах

Монтажник геодезичних знаків

Підривник на геофізичних роботах

5. Буріння свердловин

Бурильник експлуатаційного і розвідувального буріння свердловин на нафту та газ

Вишкомонтажник, вишкомонтажник-зварник, вишкомонтажник-електромонтер

Готувальник глиняного розчину, зайнятий готуванням розчину вручну

Електромонтер по обслуговуванню бурових

Машиніст бурової установки

Машиніст по цементажу свердловин, моторист цементувального агрегату, моторист цементопіскозмішувального агрегату

Опресувальник труб

Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ (перший), помічник бурильника експлуатаційного і розвідувального буріння свердловин на нафту і газ (другий)

Слюсар по обслуговуванню бурових, безпосередньо зайнятий на бурових

Слюсар-ремонтник, зайнятий ремонтом бурового обладнання

Установник бурильних замків

6. Видобуток нафти і газу

Бурильник плавучого бурильного агрегату в морі, бурильник капітального ремонту свердловин

Електромонтери по ремонту та обслуговуванню електрообладнання, зайняті ремонтом та обслуговуванням технологічного обладнання

Машиніст пересувного компресора

Машиніст підйомника, машиніст промивального агрегату, машиніст парової пересувної депарафінізаційної установки

Оператор по гідравлічному розливу пластів, оператор по підземному ремонту свердловин

Оператор по підготовці свердловин до капітального та підземного ремонтів

Оператор по хімічній обробці свердловин

Помічник бурильника плавучого бурильного агрегату в морі, помічник бурильника капітального ремонту свердловин

Робітники, керівники та спеціалісти, постійно зайняті підземним видобутком нафти

Слюсар по монтажу та ремонту основ морських бурових і естакад

Слюсар-ремонтник, зайнятий монтажем та обслуговуванням технологічного обладнання і ремонтом нафтопромислового обладнання

7. Чорна металургія

Загальні професії чорної металургії

Ківшовий, зайнятий на роботах з розплавленим металом

Нагрівальник металу, зайнятий на роботі в методичних, камерних печах та колодязях прокатного і трубного виробництва

Оброблювач поверхневих дефектів металу, зайнятий на роботах пневматичним інструментом

Доменне виробництво

Верховий доменної печі

Водопровідник доменної печі

Горновий доменної печі

Машиніст вагона-ваги

Скіповий

Сталеплавильне виробництво

Машиніст завальної машини

Міксеровий

Набивальник блоків

Підручний сталевара мартенівської печі, підручний сталевара електропечі, підручний сталевара печі прямого відновлення заліза, підручний сталевара конвертора, підручний сталевара установки електрошлакового переплаву

Плавильник розкислювачів

Розливальник сталі

Сталевар конвертера, сталевар мартенівської печі, сталевар печі прямого відновлення заліза, сталевар установки електрошлакового переплаву, сталевар електропечі

Прокатне виробництво

Вальцювальник стану гарячої прокатки

Варильник пеку

Листобійник

Підручний вальцювальника стану гарячої прокатки

Пресувальник-прошивник рейкових скріплень

Слюсар-провідник, зайнятий в сортопрокатному виробництві

Трубне виробництво

Вальцювальник калібрувального стану, вальцювальник стану гарячого прокату труб, вальцювальник стану пічної зварки труб, вальцювальник стану холодного прокату труб, вальцювальник трубоформувального стану

Волочильник труб, зайнятий на немеханізованих станах

Калібрувальник труб на пресі

Коваль на молотах і пресах, зайнятий заспецовкою труб

Підручний вальцювальника стану гарячого прокату труб, підручний вальцювальника стану холодного прокату труб

Феросплавне виробництво

Горновий феросплавних печей

Плавильник, зайнятий виплавкою п'ятиокису ванадію, плавильник феросплавів

Робітники, зайняті виплавкою кременистих сплавів у відкритих дугових печах

Робітники, зайняті одержанням металічного хрому і сплавів, які містять у собі хром алюмінотермічним способом

Коксохімічне виробництво

Барильєтник

Дробильник, зайнятий дробленням і упаковкою нафталіну

Люковий

Придверний

Робітники, безпосередньо зайняті у виробництві бензолу, його гідроочистці і ректифікації

Скруберник-насосник, зайнятий обслуговуванням фенольної установки в цеху уловлювання продуктів коксування

Слюсар-ремонтник, зайнятий обслуговуванням коксових батарей

8. Кольорова металургія

Загальні професії кольорової металургії

Заливальник анодів, зайнятий на заливці подових секцій анодів у виробництві алюмінію, силуміну та кремнію

Монтажник на ремонті ванн, зайнятий на пробурюванні заглиблень під катодний стержень у виробництві алюмінію, силуміну та кремнію