МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА САНIТАРНО-ЕПIДЕМIОЛОГIЧНА СЛУЖБА

ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ САНIТАРНИЙ ЛIКАР УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

31.05.2002 N 21

Про затвердження Державних санітарних правил

для підприємств, які виробляють рослинні олії

Введено: «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )

Я, Головний державний санітарний лікар України Бобильова

Ольга Олександрівна, розглянувши рішення профільної комісії

"Гігієна харчування" Головного санепідуправління МОЗ України по

розробці нормативних документів від 19.03.2002 р. протокол N 19

щодо можливості затвердження Державних санітарних правил для

підприємств, які виробляють рослинні олії, рецензії Центральної

санітарно-епідеміологічної станції МОЗ України, Харківської

обласної СЕС, головного інженера ЗАТ "Приколотнянський МЕЗ",

начальника технічного відділу ЗАТ "Соняшник" та керуючись статтею

40 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного

благополуччя населення"


П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Затвердити Державні санітарні правила для підприємств, які

виробляють рослинні олії.

2. Головним державним санітарним лікарям Автономної

Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, водного,

залізничного, повітряного транспорту, Міністерства оборони,

Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України прийняти

вказаний документ до керівництва та здійснення державного

санітарно-епідеміологічного нагляду.

3. Вважати такими, що втратили чинність "Санитарные правила

для предприятий по производству растительных масел" N 946-А-71.

Головний державний санітарний

лікар України О.О.Бобильова


ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Головного

державного санітарного

лікаря України

31.05.2002 N 21

ДЕРЖАВНI САНIТАРНI ПРАВИЛА

4. Гігієна харчування

4.4. Підприємства харчової та переробної промисловості

Державні санітарні правила для підприємств,

які виробляють рослинні олії

ДСП 4.4.4.090-2002

Видання офіційне

1. Галузь застосування

Державні санітарні правила для підприємств, які виробляють

рослинні олії розповсюджуються на всі діючі підприємства

олійно-жирової промисловості незалежно від форм власності та

підпорядкування, а також для підприємств та цехів малої

потужності.

ПЕРЕДМОВА

1. "Державні санітарні правила для підприємств, які

виробляють рослинні олії" розроблені Українським науково-дослідним

інститутом олій та жирів Директор к.т.н. Петік П.Ф., Гірман В.В.,

Яретік Н.А., Кобзар В.В., Гончарова Л.М. (м.Харків), Асоціацією

"Укроліяпром" Генеральний директор Зінченко Л.I., Капшук С.П.,

Бевзюк Т.С., Лисенко Г.I. (м.Київ).

В розробці брали участь

Григоренко А.А., Семерунь I.В., - Головне санепідуправління

МОЗ України (м.Київ)

Максимчук М.М., Сінгаєвська В.С., - Центральна санепідстанція

(м.Київ)

Бутильська Н.А., Бистрова Л.Є.,

Гуліч М.П.. Ятченко О.О. - АМН України IГМЕ ім. О.М. Марзеєва

(м.Київ)

2. "Державні санітарні правила для підприємств які виробляють

рослинні олії" підготовленні з урахуванням нових наукових

досліджень.

3. Введено на заміну "Санитарных правил для предприятий по

производству растительных масел" N 946-А-71.


Зміст

1. Загальні положення

2. Нормативні посилання

3. Санітарні вимоги до території

4. Санітарні вимоги до водопостачання та каналізації

5. Санітарні вимоги до освітлення

6. Санітарні вимоги до вентиляції та опалення

7. Санітарні вимоги до виробничих приміщень

8. Санітарні вимоги до підсобних та побутових приміщень

9. Санітарні вимоги до сировини та матеріалів

10. Санітарні вимоги до готової продукції

олійноекстракційного виробництва

11. Санітарні вимоги до технологічного обладнання

12. Санітарні вимоги до технологічних процесів

13. Правила виробничої та особистої гігієни для працюючих і

харчовими продуктами

14. Санітарні вимоги до лабораторії

15. Обов'язки адміністрації підприємства

16. Принципіальна технологічна схема виробництва олії з

насіння методом пресування та екстракції


Ці санітарні правила для підприємств, які виробляють рослинні

олії розповсюджуються на всі діючі підприємства олійно-жирової

промисловості, незалежно від форм власності та підпорядкування, а

також на підприємства та цехи малої потужності до 120 т/за добу

переробки олійних культур.

Ці санітарні правила не можуть повністю або частково бути

відтворені, тиражовані і розповсюджені без дозволу Головного

державного санітарного лікаря України, Генерального директора

асоціації "Укроліяпром".

Означення при замовленні: "Державні санітарні правила для

підприємств, які виробляють рослинні олії".

1. Загальні положення

Ці санітарні правила для підприємств, які виробляють рослинні

олії розповсюджуються на всі діючі підприємства олійно-жирової

промисловості, незалежно від форм власності та підпорядкування, а

також на підприємства та цехи малої потужності до 120 т за добу

переробки олійних культур.

Контроль за виконанням даних санітарних правил здійснюється

адміністрацією підприємств, відповідними службами внутрішнього

контролю виробництва, а також в порядку державного санепіднагляду.

Вимоги цих правил по санітарному утриманню підприємства

виконуються постійно та у повному обсязі.

Вимоги цих правил, зв'язані з будівництвом нових підприємств,

та реконструкцією діючих цехів та дільниць, при зміні технології,

механізації основних виробничих процесів і т.п. повинні бути

виконані у терміни по узгодженню з територіальними

санепідемстанціями.

Вимоги цих правил по благоустрою території, будівництву або

реконструкції очисних споруд діючих підприємств виконуються у

терміни по узгодженню з територіальними санепідемстанціями у

встановленому порядку.

При будівництві нових, розширенні, реконструкції та

технічному переобладнанні підприємств, будівель та споруд потрібно

розробити ОВОС (Оценка воздействий на окружающую среду) згідно з

ДБН А.2.2-1-95.

2. Нормативні посилання

Основи законодавства України про охорону здоров'я.

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного

благополуччя населення" .

Закон України "Про якість та безпеку харчових продуктів і

продовольчої сировини" .

1. "Руководство по технологии получения и переработки

растительных масел и жиров" т. 1, кн.1, 2 А.Г.Сергеев, Ленинград

1974 г.

2. Правила устройства электроустановок, Москва

"ЭНЕРГОАТОМИЗДАТ", 1986 г.

3. Справочник по технике безопасности, противопожарной

технике и производственной санитарии. Том 1, Ленинград 1969 г.

4. "Збірник важливих офіційних матеріалів з санітарних і

протиепідемічних питань". Видання офіційне у шести томах. Київ

1995 р. - 1996 р.

5. Промышленные взрывы. Оценка и предупреждение.

М.В.Бесчасков, Москва "Химия" 1991 г.

6. "Правила устройства техники безопасности, производственной

санитарии и личной гигиены при работе в лабораториях (отделениях,

отделах) санитарно-эпидемиологических учреждений системы

Министерства здравоохранения СССР".

7. "Положение о системе технического обслуживания и ремонта

технологического оборудования предприятий масло-жировой

промышленности", Москва 1988 г. в 3-х частях.

8. "Медичні показання для безкоштовного видавання молока або

інших рівноцінних харчових продуктів робочим та службовцям, які

безпосередньо зайняті на роботах з шкідливими умовами праці".

9. "Iнструкція щодо безпечного зберігання, транспортування,

та використання шкідливих речовин, які застосовуються в

олійно-жировій промисловості. "Наказ Міністерства агропромислового

комплексу України N 98 від 30.12.99 р.

10. "Правила безопасности в производствах растительных масел

методом прессования и экстракции", затверджені Державним Комітетом

України по нагляду за охороною праці /протокол N 11 від

25.11.92 р./

11. "Норми мікрокліматичних параметрів повітря робочої зони

підприємств олійно-жирового виробництва" узгодженим Міністерством

охорони здоров'я України 23.09.93 р. за N 5.05.07-737.

12. "Правила безопасности по устройству и эксплуатации

трансмиссий".

13. "Типові норми безплатної видачі спеціального одягу,

спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту

працівникам елеваторної, борошномельно-круп'яної і комбікормової

промисловості".

14. Информация по обеспечению безопасности при производстве,

применении, хранении, транспортировании, утилизации.

15. "Инструкция по приемке предприятия после капитального

ремонта по состоянию техники безопасности" утв. 09.07.79

Минпищепром СССР.

16. "Положение о порядке обеспечения работников специальной

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной

защиты".

17. "Правила приймання виробничої стічної води" Наказ МЖКХ

України N 157 від 20.05.85 р.

18. "Нормативні документи з питань обстежень, паспортизації,

безпечної та надійної експлуатації виробничих будівель і споруд".

Київ 1997 р.

19. "Державні санітарні правила планування та забудови

населених пунктів". Затверджені наказом МОЗ України від 19 червня

1996 р. N 173 .

20. Норми 6.05.07-737 освітленості робочих місць і приміщень,

узгоджені Міністерством охорони здоров'я України 23 09.93 р.

21. ГОСТ 332 Ткани хлопчатобумажные и смешанные суровые

фильтровальные. Технические условия.

22. ГОСТ 2761 Источники централизованного

хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические

требования и правила выбора.

23. ГОСТ 2874 Вода питьевая. Гигиенические требования и

контроль за качеством.

24. ГОСТ 2761 Источники централизованного

хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические

требования и правила выбора.

25. ГОСТ 5100 Сода кальцинированная. Общие требования и

классификация.

26. ГОСТ 10852 Семена масличные. Правила приемки и методы

отбора проб.

27. ГОСТ 10854 Семена масличные. Методы определения сорной,

масличной особо учитываемой примеси.

28. ГОСТ 10856 Семена масличные. Методы определения

влажности.

29. ГОСТ 10858 Семена масличных культур. Промышленное сырье.

30. ГОСТ 26597 Подсолнечник. Методы определения кислотного

числа с применением pH-метрии.

31. ГОСТ 26927 Сырье и продукты пищевые. Методы определения

ртути.

32. ГОСТ 26928 Сырье и продукты пищевые. Методы определения

железа.

33. ГОСТ 26930 Сырье и продукты пищевые. Методы определения

мышьяка.

34. ГОСТ 26934 Сырье и продукты пищевые. Методы определения

цинка.

35. ГОСТ 27988 Семена масличные. Методы определения цвета и

запаха.

36. ГОСТ 30333 Паспорт безопасности вещества (материала).

Основные положення.

37. ГОСТ 12.1.007 ССБТ Вредные вещества. Классификация и

общие требования безопасности.

38. ГОСТ 12.0.003 ССБТ Опасные и вредные производственные

факторы. Классификация.

39. ГОСТ 12.04.011 ССБТ Средства защиты работающих. Общие

требования и классификация.

40. ГОСТ 12.1.003 ССБТ Шум. Общие требования безопасности.

41. ГОСТ 12.1.005 ССБТ Общие санитарно-гигиенические

требования к воздуху рабочей зоны.

42. ГОСТ 12.1.007 Вредные вещества. Классификация и общие

требования безопасности.

43. ГОСТ 12.1.012 ССБТ Вибрационная безопасность. Общие

требования.

44. ГОСТ 12.1.018 ССБТ Пожаровзрывобезопасность статического

электричества. Общие требования.

45. ГОСТ 12.1.019 ССБТ Электробезопасность. Общие требования

и номенклатура видов защиты.

46. ГОСТ 12.1.029 ССБТ Средства и методы защиты от шума.

Классификация.

47. ГОСТ 12.1.0.30 ССБТ Электробезопасность защитное

заземление, зануление.

48. ГОСТ 12.1.041 ССБТ Пожаровзрывобезопасность горючих

пылей. Общие требования.

49. ГОСТ 12.1.045 Электростатические поля. Допустимые уровни

на рабочих местах и требования к проведению контроля.

50. ГОСТ 12.2.003 ССБТ "Оборудование производственное. Общие

требования безопасности".

51. ГОСТ 12.2.013.0 ССБТ Машины ручные электрические. Общие

требования безопасности и методы испытания.

52. ГОСТ 12.2.020 Электрооборудование взрывозащищенное.

Классификация. Маркировка.

53. ГОСТ 12.2.032 ССБТ Рабочее место при выполнении работ

сидя. Общие эргономические требования.

54. ГОСТ 12.2.033 ССБТ Рабочее место при выполнении работ

стоя. Общие эргономические требования.

55. ГОСТ 12.2.049 "Оборудование производственное. Общие

эргономические требования".

56. ГОСТ 12.2.061 ССБТ Оборудование производственное. Общие

требования безопасности к рабочим местам.

57. ГОСТ 12.2.062 "Оборудование производственное. Ограждения

защитные".

58. ГОСТ 12.2.064 ССБТ Органы управления производственным

оборудованием. Общие требования безопасности.

59. ГОСТ 12.2.085 Сосуды работающие под давлением клапаны

предохранительные. Требования безопасности.

60. ГОСТ 12.3.002 ССБТ Процессы производственные. Общие

требования безопасности.

61. ГОСТ 12.3.005 ССБТ Работы окрасочные. Общие требования

безопасности.

62. ГОСТ 12.3.006 ССБТ Эксплуатация водопроводных и

канализационных сооружений и сетей. Общие требования безопасности.

63. ГОСТ 12.3.20 ССБТ Процессы перемещения грузов на

предприятии. Общие требования безопасности.

64. ГОСТ 12.4.011 Спецодяг, спецвзуття та інші засоби

індивідуального захисту.

65. ГОСТ 12.4.026 ССБТ Цвета сигнальные и знаки безопасности.

66. ГОСТ 12.4.124 ССБТ Средства защитные от статического

электричества. Общие технические требования.

67. ГОСТ 17.1.3.06 "Охрана природы. Гидросфера. Общие