МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Головного

державного санітарного

лікаря України

01.12.1999 № 40

САНІТАРНІ ПРАВИЛА

по обладнанню та експлуатації засобів малої механізації для сільськогосподарського виробництва

Державні санітарні правила

ДСП 3.3.2.040-99

(Видання офіційне)

1. Галузь застосування

Санітарні правила є обов'язковими для усіх підприємств, об'єднань, організацій, зайнятих проектуванням, виготовленням та ремонтом засобів малої механізації незалежно від їх відомчого підпорядкування і форми власності.

ДЕРЖАВНІ САНІТАРНІ ПРАВИЛА

По обладнанню та експлуатації засобів малої механізації для сільськогосподарського виробництва

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дані санітарні правила регламентують основні вимоги безпеки до конструювання засобів малої механізації (малогабаритних тракторів, двовісних та одновісних мотоблоків), машин та знаряддя до них (далі машин) для сільськогосподарського виробництва та умов праці при їх експлуатації.

1.2. Санітарні правила поширюються на всі види засобів малої механізації, які проектуються, виготовляються, а також виходять із ремонту.

1.3. Органи державного санітарного нагляду керуються санітарними правилами при здійсненні попереджувального та поточного санітарного нагляду.

1.4. Галузеві нормативні документи повинні бути приведені у відповідність до вимог цих Санітарних правил протягом 6 місяців після їх введення в дію.

1.5. Строк вступу в дію санітарних правил установлюється з моменту їх затвердження.

2. ВИМОГИ ДО РОБОЧОГО МІСЦЯ ТА ОРГАНІВ КЕРУВАННЯ

2.1. Для безпеки та зручного входу та виходу з робочого місця, якщо останнє розташоване на висоті 550 мм від опорної поверхні, трактори повинні бути забезпечені опорами (підніжками), а також поручнями (перилами, ручками). При опорі ноги оператора на підніжок останній не повинен переміщуватися відносно поручня більш як на 10 мм. Підніжки та поручні повинні знаходитися в межах габаритів машини.

2.2. Розміри засобів доступу на робоче місце повинні відповідати значенням, наведеним у таблиці 1.

Таблиця 1

Регламентовані значення засобів доступу оператора на робоче місце

ПОКАЗНИКИ

Регламентованізначення

Відстань по висоті від площини опорної поверхніпідніжки або першої сходинки до поверхніземлі, мм

400

Ширина опорної поверхні підніжки (сходинки), мм

200

Глибина опорної поверхні підніжки (сходинки), мм

200

Відстань по висоті між підніжками (сходинками),а також між останньою сходинкою і порогомпрорізу кабіни, мм

200

Довжина частини поручня, що обхоплюєтьсярукою, мм

250

Діаметр поручня, мм

20

Відстань між конструкціями та поручнем, мм

80

Відстань між елементами робочого місця, якізабезпечують вільний простір для проходуоператора до сидіння (при середньому зарегулюванням положенні), мм

350

Висота перил від опорної поверхні, мм

1000

2.3. Підніжки (східці) повинні бути металеві з рифами, висотою від 1 до 2,5 мм або виготовлені відповідно до ГОСТ 8568-77.

2.4. Двовісні та одновісні трактори з транспортним візком повинні бути обладнані підресореним стаціонарним або відкидним сидінням (по можливості зі спинкою) та опорами підніжки. Ергономічні вимоги до робочого місця та органів керування за ГОСТ 12.2.032-78 та ГОСТ 12.2.033-78.

2.5. Усі нерегульовані розмірні параметри сидіння та інші елементи робочого крісла, які встановлюються на малогабаритних тракторах та машинах, повинні відповідати значенням, наведеним у таблиці 2.

Таблиця 2

Регламентовані значення лінійних елементів сидіння та його розмірів

Елементи сидіння

Регламентовані значення

Висота місця посадки над підлогою присередньому за регулюванням положеннісидіння, мм

430

Ширина подушки сидіння, мм

400-500

Глибина (довжина) подушки сидіння, мм

380-400

Кут нахилу передньої частини подушкисидіння вниз по відношенню догоризонталі, (град.)

0-5

Висота спинки, мм

400

Ширина спинки, мм

400

Висота підлокітників над поверхнеюсидіння, мм

230

Довжина підлокітників, мм

250

Ширина підлокітників, мм

80

26. Покриття сидінь, спинки га підлокітників повинно відповідати вимогам ТОСТ 12.1.017-84.

2.7. Зона робочого (вільного) простору між конструкцією механізму та ногами оператора, який переміщується за машиною, повинна бути не менше 300 мм за глибиною, 800 мм за висотою та 600 мм за шириною.

2.8. Максимальна робоча швидкість машини, що керується оператором, який йде поруч, не повинна перевищувати 4 км / год.

2.9. В межах зон оптимальної досяжності розмішуються найбільш важливі органи керування та такі, якими користуються постійно.

В зоні легкої досяжності розміщуються органи точного керування, а також такі, якими користуються часто (1-3 рази за хвилину).

В межах зон досяжності допускається розміщувати органи, якими користуються рідко (5 - 10 разів за зміну) та періодично (не більше 5 - 10 разів за зміну).

2.10. У випадку, коли оператор іде поряд з мобільною машиною, для керування ногою допускається одночасне застосування не більше однієї педалі. Педаль розміщується в зоні зорового спостереження на межі зони досягнення ніг оператора при його рівномірному русі за (поряд з) машиною. Переміщення педалі не повинно перевищувати 80 мм, а її опорна поверхня повинна виключати зісковзування ніг і мати ширину не менше 200 мм.

2.11. На кожній рукоятці утримання машини допускається розміщення не більше двох органів керування.

2.12. Основні органи керування повинні бути уніфіковані за розміщенням, формою та призначенням і відповідати вимогам ГОСТ 21753-76 та ГОСТ 12.2.003-74. Рукоятки утримання та керування машиною оператором, що йде поряд, повинні мати регулювання по висоті над опорною поверхнею в залежності від зросту оператора.

2.13. Вимоги до органів керування за формою, розмірами, безпекою та зручністю для роботи - відповідно ГОСТ 12.2.019-86.

2.14. Рульове колесо, важелі керування та педалі не повинні заважати входу оператора на робоче місце та виходу, а також вільному переміщенню ніг при керуванні.

2.15. Люфт рульового колеса повинен бути не більше 25 (град).

2.16. Відстань між краями площадок педалей, що розміщуються поруч і не блокуються, повинна бути в межах (50 - 100) мм, а тих, що блокуються - (5 - 20) мм.

2.17. Способи приведення у дію органів керування повинні відповідати додатку 2 ГОСТ 12.2.120-88.

2.18. Рукоятки повніші виготовлятися із матеріалів з низькою теплопровідністю.

2.19. Відстань між рукоятками суміжних органів керування повинна бути не менш 50 мм, а при неможливості візуального контролю - 15 мм.

2.20. На пульті керування повинні бути розміщені схеми та надписи, які показують послідовність операцій з органами керування.

2.21. Аварійні органи керування повинні розміщуватися в зонах досяжності моторного поля, при цьому необхідно передбачити спеціальні засоби запобігання її самовільному або випадковому виключенню відповідно ГОСТ 12.2.003-74.

2.22. Робочі місця повинні бути захищені від забруднення викидами грунту і технологічних матеріалів.

2.23. Машина повинна мати футляр для аптечки першої допомоги та термос для питної води місткістю З л.

2.24. Мінітрактори, робота яких передбачається в полі, на вимогу замовника, повинні обладнуватись тентом для захисту від сонця та опадів.

2.25. Зусилля, які докладаються до органів керування малогабаритних тракторів, повинні відповідати значенням, наведеним у таблиці 3.

Таблиця З

Назваорганукерування

Спосіб діїОператора

Напрямокпереміщення

Зусилля для органівпереміщеннякерування

Ножнекерування,H, небільше як

Ручнекерування,H, небільше як

Важіль подачіпалива

Приведення вдіюпереважноправою рукою

Переміщеннявперед тавгору і (чи)вперед і в бікплощини,паралельноїпоздовжнійосі, длязбільшеннякількостіобертівколінчастоговалу

-

ЗО

Педаль подачіпалива

Приведення вдію стопоюабо носкомстопиправої ноги

Переміщеннянатискуваннямуперед і (чи)вниз длязбільшеннякількостіобертівколінчастоговалу

60

-

Рульове колесо(руль)

Приведенняв дію обомаруками

Обертаннярульовогоколеса

-

50

Педалі гальм

Приведенняв діюправоюногою

Переміщеннянатисканнямвперед і (чи)вниз під часгальмування

200

-

Клавіша гальм

Приводитьсяв діюпальцямиправої руки

Притискання доупору під часгальмування

-

10

Педаль гальмаз автоматичнимфіксатором

Приводитьсяв діюправоюногою

Переміщеннянатисканнямвперед і (чи)вниз під часгальмування

160

-

Важільстоянковогогальма

Приведенняв діюправою аболівою рукою

Переміщеннядією натяганняпід часгальмування

-

160

Педаль муфтизчеплення

Приведення вдію лівоюрукою

Переміщеннянатисканнямвперед-вниздлявідключеннямуфти

120

-

Клавіш муфтизчеплення

Приведення вдію лівоюрукою

Переміщеннянатисканням доупору

-

10

2.26. Зусилля на рукоятках при перекочуванні машини з виключений двигуном.

2.27. Величина разових зусиль при технологічному і технічному обслуговуванні і ремонтних роботах не повинна перевищувати 200 H.

3. ДОПУСТИМІ РІВНІ ШУМУ ТА ВІБРАЦІЇ

3.1. Рівні звуку на робочих місцях не повинні перевищувати значень, наведених у таблиці 4.

Таблиця 4

Допустимі рівні шуму на робочих місцях

Рівні звукового тиску (дБ) в октавнихсмугах з середньогеометричнимичастотами, Гц

Рівні звуку (дБА) таеквівалентні рівнізвуку (дБАекв)

31,5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

80

107

95

87

82

78

75

73

71

69

3.2. Рівні загальної вібрації на сидіннях, а також рівні локальної вібрації на органах керування не повинні перевищувати значень, наведеннях у таблицях 5, 6.

Таблиця 5

Загальна вібрація на сидінні або робочий площадці

Середньо-геометричнічастотиоктавнихсмуг, Гц

Нормативні значення віброприскорення

м / кв. с

дБ

в 1/3 окт.

В 1/1 окт.

в 1/3 окт.

в 1/1 окт.

Xз,Yз

Xз,Yз

Xз,Yз

Xз,Yз

0,8

0,71

0,224

67

57

1.0

0,63

0,224

1,10

0,39

66

57

71

62

1,25

0,56

0,224

65

57

1.6

0,50

0,224

64

57

2,0

0,45

0,224

0,8

0,4

63

57

68

62

2,5

0,40

0,280

62

59

3,15

0,355

0,355

61

61

4,0

0,315

0,450

0,56

0,8

60

63

63

68

5,0

0,315

0,56

60

65

6,3

0,315

0,710

60

67

8,0

0,315

0,900

0,56

1,62

60

69

65

74

10,0

0,40

1,12

62

71

12,5

0,50

1,40

64

73

16,0

0,63

1,80

1,13

3,21

66

75

71

80

20,0

0,80

2,24

68

77

25,0

1,0

2,80

70

79

31,5

1,25

3,55

2,25

6,3

72

81

77

86

40,0

1,60

4,50

74

83

50,0

2,00

5.60

76

85

63,0

2,50

7,10

4,5

12,5

78

87

83

92