ПОГОДЖЕНО

Держнаглядохоронпраці України

лист від 26.07. 04

№ 07-01-05/4718

ЗАТВЕРДЖЕНО

ДК «Газ України»

НАК «Нафтогаз України»

Наказ від 30 07. 04 №180

ПОГОДЖЕНО

Національний науково-дослідний інститут охорони праці

листвід 19.07.04. №420

ПОГОДЖЕНО

НАК «Нафтогаз України» лист від 27.07. 04 №15/3-361

ПІ 1.1.23-270-2004

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ

Випробовувач балонів

ПІ 1.1.23-270-2004

ПРИМІРНАІНСТРУКЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ

для випробувача балонів

1. ЗАГАЛЬНІПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Ця примірна інструкція поширюється на осіб, які працюють за професією випробувач балонів (далі - випробувач) на підприємствах газопостачання та газифікації.

1.2. Робоче місце випробувача постійне - приміщення для випробувань балонів на герметичність.

1.3. До роботи випробувачем балонів допускаються особи віком не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд та не мають медичних протипоказань, мають відповідну кваліфікацію, підтверджену свідоцтвом (посвідченням кваліфікаційної комісії), необхідні навики в роботі, пройшли вступний та первинний інструктажі з охорони праці. Повторна перевірка знань проводиться постійно діючою комісією періодично 1 раз на рік. Повторні інструктажі проводяться раз на 3 місяці.

1.4. До самостійної роботи допускаються особи, які пройшли стажування протягом перших 2-15 робочих змін (в залежності від кваліфікації та досвіду роботи) під керівництвом досвідченого працівника. До самостійної роботи випробувач балонів допускається за наказом керівника підприємства.

1.5. Випробувач балонів повинен:

знати і виконувати вимоги цієї інструкції, виробничих інструкцій і інструкції з пожежної безпеки;

виконувати вимоги внутрішнього трудового розпорядку;

виконувати тільки ту роботу, що йому доручена;

володіти навиками надання першої долікарняної медичної допомоги постраждалим і знати місцезнаходження засобів для цього;

вміти користуватися засобами пожежегасіння;

знати план дій у разі виникнення аварійних ситуацій;

дотримуватись правил особистої гігієни;

не виконувати вказівки, які суперечать вимогам цієї інструкції.

1.5.Під час виконання роботи на випробувача можуть діяти такі небезпечні та шкідливі виробничі фактори:

загазованість;

механічні ушкодження у разі падіння балонів;

термічні фактори( обмороження зрідженими газами)

падіння під час переміщення;

пожежа;

вибух;

- ураження електрострумом.

1.6. Випробувач балонів забезпечується безкоштовно спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту згідно галузевих норм:

костюм бавовняний - на 12 місяців;

чоботи кирзові - на 12 місяців;

рукавиці комбіновані - на 2 місяці;

респіратор - до зносу;

окуляри захисні - до зносу;

Взимку додатково (для робіт зовні приміщення):

куртка на утепленій прокладці - на 36 місяців;

штани на утепленій прокладці - на 36 місяців;

Колективним договором по підприємству може бути передбачена видача спецодягу, спецвзуття та іншими 313 понад встановлені норми.

1.7. Під час виконання робіт випробувач балонів зобов'язаний виконувати вимоги санітарних норм та правил особистої гігієни:

1.7.1. Для запобігання простудним захворюванням слід стежити, щоб одяг і взуття не були мокрими, уникати протягів, не допускати переохолодження та перегрівання тіла.

1.7.2. Утримувати у чистоті і порядку робоче місце.

1.7.3. Перед кожним прийманням їжі мити руки з милом.

1.7.4. Після користування бензином, керосином, мастильними матеріалами та іншими небезпечними речовинами обов'язково мити руки з милом.

1.7.5. Правильно і дбайливо користуватись санітарно-побутовими приміщеннями, спецодягом і індивідуальними засобами захисту.

1.7.6. Утримувати спецодяг і спецвзуття у справному стані і чистому вигляді.

1.7.7. дотримуватись питного режиму з урахуванням особливостей умов праці.

1.7.8. дотримуватись режиму праці і відпочинку.

1.8. У разі погіршення стану здоров'я, пов'язаним з виконанням трудових обов'язків, слід припинити роботу, попередити керівника робіт і звернутися до медичного закладу.

1.9. Випробувач балонів, який порушує вимоги цієї інструкції несе дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність згідно чинного законодавства України.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Одягти спецодяг, заправити його. Працювати у легкому взутті (босоніжки, капці тощо) не дозволяється.

2.2. Підготувати робоче місце та підходи до нього, прибравши матеріали та інструмент, які не використовуються під час роботи. Вологу або слизьку підлогу потрібно протерти.

2.3. Перевірити наявність і справність інструменту та обладнання, розмістити його в зручному місці, виключивши його падіння.

2.4. Перевірити роботу систем освітлення та вентиляції. Припливно-витяжну вентиляцію слід вмикати за 15-20 Хвилин до початку роботи.

2.5. Перевірити наявність засобів пожежегасіння та засобів надання першої долікарняної медичної допомоги.

2.6. Про виявлені несправності обладнання, інструменту та інших засобів повідомити безпосереднього керівника.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ.

3.1 .Провести зовнішнє обстеження балонів з газом на наявність пошкоджень

(пошкодження вентиля, башмака, деформація, корозія фарбованих

поверхонь).

3.2. Перевірити наявність та відповідність клейм про термін опосвідчення балонів. Балони, що вичерпали термін використання, заправляти та перевіряти їх на герметичність не дозволяється.

3.3. На боковий штуцер вентиля накрутити заглушку з прокладкою, щоб перекрити вихід газу з балону в атмосферу у разі відкриття вентиля.

3.4. Відкрити вентиль до верхнього положення. Потім закрити до нижнього. Впевнитись, що вентиль закривається та відкривається без заїдань. Операції проводити зусиллям руки. Застосовувати ключі та подовжувані не дозволяється.

3.5. Провести омилення (за допомогою мильної емульсії та пензля) всіх з'єднань вентиля і горловини балона.

3.6. Уважно обстежити місця омилення в положеннях повного закриття та повного відкриття вентиля (у разі витоку газу з'являються мильні бульбашки).

3.7. Балони, в яких під час огляду зовнішньої і внутрішньої поверхні виявлені тріщини, плями, вм'ятини, видимі раковини і риски глибиною понад 10% від номінальної товщини стінки, надриви і вищерблення, знос різьби горловини, а також на яких відсутні деякі паспортні дані, слід вибракувати.

3.8. Під час перевірки балонів на герметичність з мінусовою температурою, слід використовувати емульсію підігріту не менше чим до 40 С.

3.9. Під час роботи випробувачу не дозволяється:

- виконувати роботу без спецодягу та засобів індивідуального захисту;

відволікатися під час роботи;

допускати до зони виконання робіт сторонніх осіб;

- використовувати для перевірки герметичності відкрите полум'я та другі методи, крім омилювання емульсією;

- використовувати несправний або невідповідний інструмент та обладнання;

виконувати ремонт та підтягування негерметичних з'єднань балонів, що заповнені газом;

- виконувати роботи з несправною системою вентиляції робочої зони;

- випускати газ з балонів у приміщення випробувальної зони або атмосферу;

- захаращувати робочу зону, проходи та виходи до неї;

- зберігати або використовувати в роботі легкозаймисті та горючі речовини;

- зберігати у приміщені випробувальної зони вибухонебезпечні та отруйні речовини.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКШЧЕННЯ РОБОТИ.

4.1. Привести в порядок робочу зону.

4.2. Вимкнути припливно-витяжну вентиляцію.

4.3. Скласти у відведене місце інструмент, обладнання.

4.4. Зняти спецодяг, почистити його і помістити у відведене місце.

4.5. Вимити руки та обличчя теплою водою з милом; прийняти душ.

4.6. Про всі виявлені несправності, порушення технологічного процесу, небезпечні фактори, що загрожують життю та здоров'ю працюючих необхідно доповісти безпосередньому керівнику.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ.

5.1. Ознаками аварійної ситуації є:

- надмірна загазованість;

- запах диму;

- пожежа;

- вибух.

5.2. 3 виникненням аварійної ситуації випробувач балонів повинен:

- припинити роботу;

- перекрити доступ газу до зони випробування;

- посилити вентиляцію, відкривши вікна та двері (у разі надмірної загазованості);

- сповістити про ситуацію, пожежну охорону за телефоном 01, аварійно-диспетчерську службу керівника робіт та приступити до ліквідації пожежі засобами первинного пожежегасіння;

- діяти за планом локалізації та ліквідації аварійної ситуації.

5.3. У разі виявлення концентрації зріджених вуглеводневих газів (ЗВГ) понад 0,4 % негайно відключити підвідні газопроводи, евакуювати працівників з небезпечної зони, сповістити керівництво.

5.4. У разі травмування працівників слід негайно звільнити потерпілих від травмуючого фактору, надати першу долікарняну допомогу, якщо необхідно викликати швидку медичну допомогу за телефону 03. Сповістити керівництво.

5.5. У разі попадання ЗВГ на шкіру або в очі - промити ушкоджені місця великою кількістю води, якщо потрібно звернутися до лікаря.

5.6. У разі обмороження стисненими газами - звернутися до лікаря.

5.7. Про всі випадки аварійних ситуацій, травмування, захворювань необхідно доповісти керівнику робіт.