ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ САНІТАРНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ N 22 від 25.03.99 Затверджено постановою першого заступника Головного державного санітарного лікаря України від 25 березня 1999 р. N 22 Державні санітарні правила та норми для перукарень різних типів ДСПІН 2.2.2.022-99 Передмова 1. Державні санітарні правила та норми для перукарень різнихтипів розробили: Сердюк Андрій Михайлович - Український науковий гігієнічнийцентр МОЗ України, директор (м.Київ, вул.Попудренка, 50); Акіменко Володимир Якович - Науково-дослідний інститутзагальної та комунальної гігієни ім.О.М.Марзеєва УНГЦ МОЗ України,лабораторія гігієни шуму та житлово-громадського будівництва; Волощенко Олег Гнатович - Науково-дослідний інститутзагальної та комунальної гігієни ім.О.М.Марзеєва УНГЦ МОЗ України,лабораторія гігієни нових хімічних матеріалів та факторівжитлового середовища; Карпенко Тетяна Федорівна, Скрипник Анатолій Петрович -Головне санітарно-епідеміологічне управління МОЗ України; Янко Наталія Михайлівна, Яригін Андрій Веніамінович,Андрійчук Лариса Олексіївна, Семашко Петро Віталійович -Науково-дослідний інститут загальної та комунальної гігієниім.О.М.Марзеєва УНГЦ МОЗ України. В розробці також брали участь: Красножон Олексій Леонідович, Зінківська Валентина Єгорівна,Ходаківська Віра Олексіївна, Діденко Ніна Петрівна, ГончаровЕдуард Анатолієвич - медичне територіальне об'єднання"Санепідслужба" Ватутінського району м.Києва; Антонюк Олексій Степанович, Мухопад Дмитро Вячеславович -Всеукраїнська громадська організація "Спілка перукарів України". Державні санітарні правила та норми для перукарень різнихтипів підготовлені з урахуванням новітніх наукових досліджень тарозробок. Рецензенти: зав. відділом Українського центру держсанепіднаглядуВалявська Галина Іванівна; заступник генерального директора Київського міськогомедичного територіального об'єднання "Санепідслужба" (КМТМО)"Санепідслужба" - Пастушенко Сергій Григорович; зав. відділом гігієнічних проблем екології КМТМО"Санепідслужба" - Тимошенко Сергій Миколайович, головний державнийсанітарний лікар Дніпровського району м.Києва ХодаківськийВолодимир Миколайович. ДСанПІН рекомендований Координаційною комісією Головногосанепідуправління МОЗ України по розробці нормативних документів зпитань забезпечення санітарного та епідемічного благополуччянаселення. 2. Введено в дію вперше. 3. Державні санітарні правила та норми - обов'язковий длявиконання нормативний документ, який визначає гігієнічні тасанітарно-протиепідеміологічні критерії проектування,реконструкції та експлуатації перукарень різних типів (підстава:ст.ст. 7, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічногоблагополуччя населення" ( 4004-12 ). Порушення Державних санітарних правил і норм приводить додисциплінарної, адміністративної та кримінальної відповідальностіу відповідності з чинним законодавством. 1. Загальні положення 1.1. Державні санітарні правила та норми (далі - Правила)призначені для адміністрацій перукарень різних типів, працівниківперукарень, співробітників проектно-конструкторських організацій,відділів охорони праці і техніки безпеки, профспілковихпрацівників, а також спеціалістів санепідстанцій талікувально-профілактичних установ. 1.2. Правил необхідно дотримуватися при проектуванні ібудівництві нових перукарень, експлуатації та реконструкціїіснуючих. 1.3. Введення в експлуатацію щойно збудованих абореконструйованих перукарень здійснюється у встановленому порядкудержавною комісією. 1.4. Відповідальність за дотримання вимогсанітарно-протиепідемічного режиму покладається на керівниківперукарень згідно з чинним законодавством України. 1.5. Контроль за виконанням Правил здійснюється органами іустановами державної санітарно-епідеміологічної служби. 1.6. Усі види перукарського обслуговування дозволяєтьсяпроводити тільки в спеціально обладнаних приміщеннях - перукарнях. 1.7. Щойно збудовані та існуючі перукарні після проведення вних ремонту чи робіт по реконструкції приміщень можуть бутивведені в експлуатацію лише за наявності дозволу установ державноїтериторіальної санепідслужби. 2. Вимоги до розташування та обладнання приміщень перукарень 2.1. Перукарні розташовуються в окремих будівлях або вбудинках громадських і торговельних центрів, побутових послуг,вокзалах, лазнях; перших та цокольних поверхах житлових будинківіз обладнанням входу, окремого від входів до квартир, за умовизабезпечення нормативних рівнів фізичних, хімічних і біологічнихфакторів в приміщеннях суміжних квартир. 2.2. У вестибюлі чи холі перукарень допускається влаштуваннябуфету або бару для обслуговування клієнтів по узгодженню зтериторіальною установою державної санепідслужби. 2.3. У вестибюлі або залі очікування допускається влаштуваннямісць для продажу парфумів, косметичних, а також супутніх (фени,гребінці, ножиці і т.п.) товарів по узгодженню з територіальноюустановою державної санепідслужби. 2.4. Склад та площу основних, робочих та допоміжних приміщеньперукарень рекомендується визначати за додатком 1 Правил.Перукарні на одне-два робочих місця допускається влаштовувати водному приміщенні площею не менше 15 м2 з виділенням підсобноговідсіку легкою перегородкою висотою не менше 1,8 м та наявністюмінімального набору допоміжних приміщень. 2.5. Висота приміщень перукарень, що проектуються, повиннабути не менше 3,3 м. Висота приміщень вбудованих перукареньповинна бути не нижче міжповерхової висоти цих будинків. 2.6. Перукарні повинні мати мінімальний набір допоміжнихприміщень: санвузол, кімната відпочинку та прийняття їжі, комората інші підсобні приміщення. 2.7. В перукарнях допускається наявність жіночих, чоловічихта змішаних залів для обслуговування, а також кабінетівкосметолога. 2.8. Кімната для відпочинку і прийняття їжі повинна бутиобладнана умивальником, холодильником, необхідними меблями і т.ін. 2.9. Перукарні обладнуються меблями, що мають вологостійкепокриття та дозволяють вологе прибирання й дезінфекцію поверхонь. 2.10. Підсобні приміщення перукарні обладнуються: а) раковиною для миття інструментарію з підводкою холодної тагарячої води; б) шафами для зберігання інструментарію; в) баком для збору сухого сміття, ємностями для збираннявідстриженого волосся (мішок з крафт-паперу, поліетиленовий пакетта ін.); г) шафами для особистого й робочого одягу; д) стелажами і т.п.; е) інвентарем для прибирання. 3. Вимоги до внутрішнього оздоблення приміщень 3.1. Матеріали для внутрішнього оздоблення приміщень повиннібути лише з числа дозволених МОЗ України для застосування убудівництві громадських будинків. 3.2. Стіни та стелі всіх приміщень повинні мати рівну гладкуповерхню, бути доступними для санітарної обробки і дезінфекції.Допускається влаштування підвісних стель. 3.3. Для фарбування чи іншої обробки поверхонь стін вперукарнях рекомендується використовувати світлі тони зкоефіцієнтом відбиття не менше 40%. Рекомендується використовуватинейтральні тони, що не заважають розрізненню відтінків кольорівпри фарбуванні волосся та інших видах обслуговування. 3.4. Стіни підсобних приміщень рекомендується покривативологостійкими матеріалами. 3.5. Підлоги в залах очікування, робочих залах, підсобнихприміщеннях повинні бути гладкими, рівними, що дозволяє проведеннявологого прибирання і дезінфекції. 3.6. Підлога в душових, туалетах, коморах для білизни повиннабути з вологостійких покриттів. 3.7. Дверна та віконна фурнітура повинна бути гладенькою, щолегко очищується. 3.8. Відновлення покриття стін і стелі приміщень перукарніздійснюється відповідно зношенню матеріалів у відповідності зінструкціями щодо їх застосування та з урахуванням гарантійногостроку їх експлуатації. 4. Вимоги до організації, влаштування та обладнання робочих місць 4.1. Робочі зали обладнуються робочими місцями, щоскладаються з стінного дзеркала з полицею, тумбочки (візка) дляінструментарію, перукарського крісла з регульованою висотою іпідставкою для ніг. 4.2. В перукарні дозволяється використання пересувних сушарокдля волосся. Рекомендується встановлювати їх з розрахунку: однасушарка не більш ніж на три крісла в жіночому залі та одна сушаркана п'ять крісел в чоловічому залі. 4.3. Для дітей повинні бути передбачені спеціальні крісла абонакладні сидіння, що можна встановлювати на крісла. 4.4. При розташуванні робочих місць паралельними рядамивідстань між ними приймається не менше трьох метрів. 4.5. Відстань між кріслами (по осі) не менше 1,8 м, відкрайнього крісла до стіни не менше 0,7 м. 4.6. Робоче місце для манікюру обладнується спеціальнимманікюрним столом висотою від підлоги не менше 0,7 м. Поверхнястола повинна бути зроблена з вологостійкого матеріалу, щовитримує багаторазову дезінфекцію. 4.7. Поблизу від стола для манікюра обладнується раковина длямиття рук і інструментарію. 4.8. Косметологічний кабінет обладнується косметологічнимкріслом, столиком (візком) для інструментарію, стільцем, щообертається, тумбою для косметологічних препаратів, умивальноюраковиною, настінним дзеркалом, фізіотерапевтичним обладнанням,стелажами для чистої білизни, приладами для проведення дезінфекціїта стерилізації. Все обладнання косметологічних кабінетів повинномати позитивний висновок державної санітарно-гігієнічноїекспертизи. 5. Санітарно-технічне устаткування 5.1. Перукарні обладнуються всіма видами інженерногоустаткування: водопроводом, каналізацією, опаленням, вентиляцією,електропостачанням. 5.2. В перукарні повинно бути передбачене заземленняустаткування у відповідності з "Правилами устройстваэлектроустановок". 5.3. Санвузли в перукарні обладнуються умивальною раковиною,до якої підводиться холодна та гаряча вода. 5.4. Вода, що подається в перукарню для технологічних цілей,повинна відповідати ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая. Гигиеническиетребования и контроль за качеством". 5.5. Вентиляційні системи перукарень, вбудованих у житловібудинки, влаштовуються окремо від вентиляції цих будинків.Попадання газоподібних речовин, що утворюються при забарвленні,завивці та інших видах перукарського обслуговування, в житловіприміщення не допускається. Повітропроводи не повинні проходитикрізь приміщення житлових квартир, що розташовані на наступнихповерхах житлового будинку. 5.6. В перукарнях, що стоять окремо, при кількості робочихмісць до 3-х, допускається природна вентиляція через кватирки іфрамуги. 5.7. В перукарнях рекомендується проводити кондиціюванняповітря. 5.8. За відсутністю централізованого гарячого водопостачанняобов'язковим є установлення електричних проточних обігрівачів абоінших нагрівально-опалювальних систем. Забороняється нагріванняводи в відкритих місткостях. 5.9. Кратності обміну повітря для всіх робочих залів слідприймати з розрахунком на асиміляцію тепла і виділення вологи відвідвідувачів та обслуговуючого персоналу, сонячної радіації,електроприладів та освітлення, а також відведення вологи ігазоподібних речовин, що утворюються при забарвленні, завивці таінших видах перукарського обслуговування. 5.10. Концентрація шкідливих речовин в повітрі основних ідопоміжних приміщень перукарні не повинна перевищувати граничнодопустимої концентрації забруднення для робочої зони. 5.11. Показники температури, вологості та швидкості рухуповітря в приміщеннях перукарні слід визначати за додатком 2. 6. Вимоги до природного та штучного освітлення приміщень перукарні 6.1. В усіх приміщеннях перукарень рекомендується змаксимальною ефективністю використовувати природне освітлення.Мінімальний коефіцієнт природної освітленості (КЕО) в педикюрнихта манікюрних кабінетах повинен бути не менше 1,5%, а в іншихвиробничих приміщеннях не нижче 1%. 6.2. Виробничі приміщення перукарень, розташованих в 3 та 4кліматичних районах, не рекомендується орієнтувати на південнийсхід і захід. Вікна, що орієнтовані на сонячну сторону, повиннімати сонцезахисні пристосування (козирки, жалюзі, штори та ін.).Світлові отвори забороняється захаращувати матеріалами,обладнанням та іншими предметами. 6.3. При виконанні окремих видів робіт, які вимагаютьвисокого розрізнення кольорів (забарвлення волосся, використаннядекоративної косметики і т.ін.), рекомендується використовуватилюмінесцентні освітлювачі. Освітленість на робочих місцях привиконанні цих робіт повинна бути не менше 1000 лк. Для запобіганнязасліпленню та зоровому дискомфорту слід застосовувати світильникизакритого типу з суцільними розсіювачами. Освітленість робочихмісць та приміщень рекомендується визначати за додатком 3. 6.4. На робочих місцях в манікюрних і педикюрних кабінетахслід передбачити комбіноване освітлення. Як місцеве джерело світласлід використовувати лампи розжарювання, галогенні лампи в колбі змолочного скла, що не викликають вираженого засліплюючого ефекту.Застосовуються освітлювачі місцевого освітлення на гнучкихкронштейнах, що дозволяють змінити напрямок світлового потоку, таз арматурою, що забезпечує захисний кут не менше 30 град.C. 7. Санітарно-протиепідемічний режим. Вимоги до проведення перукарських робіт та правила особистої гігієни персоналу перукарень 7.1. Перед процедурами з кожним новим відвідувачем майстерповинен вимити руки з милом, нігті повинні бути чистими. 7.2. Персонал повинен мати необхідну кількість комплектівінструментів для почергового їхнього знезаражування, але не менше2-х. 7.3. Для проведення стерилізаційної обробки в перукарнідопускається використання стерилізаторів, працюючих за методомультрафіолетової, термічної, ультразвукової або комбінованоїстерилізації, а також засобів, призначених для стерилізаціїінструментарію. Допускається застосування стерилізаторів, що маютьсертифікат відповідності і дозволені до застосування Міністерствомохорони здоров'я України. Стерилізація проводиться згідно зінструкцією по використанню, затвердженою МОЗ України. 7.4. Для дезінфекції приміщень і інструментарію дозволяєтьсявикористання дезінфекційних засобів, які мають позитивний висновокдержавної санітарно-гігієнічної експертизи, виключно відповідно дометодичних вказівок по їхньому застосуванню. Процентнеспіввідношення і час експозиції встановлюються у відповідності зінструкцією щодо застосування даного препарату. Допускаєтьсязастосування засобів, призначених для одночасної дезінфекції істерилізації при наявності позитивного висновку державноїсанітарно-гігієнічної експертизи. 7.5. Всі приміщення перукарні до початку або після закінченняроботи підлягають щоденному ретельному вологому прибиранню ззастосуванням дезінфектантів. Протягом робочого дня проводитьсядезінфекція і поточне прибирання поверхонь, до яких дотикаютьсявідвідувачі (ручки дверей, ручки крісел, раковини для миттяволосся, полиці робочих місць і т.ін.). Раз в місяць перукарнязакривається на одну зміну для проведення дезінфекції і загальногоприбирання всіх приміщень. 7.6. Зістрижене волосся збирається совками та складається впаперові (або з полімерних матеріалів) пакети місткістю не менше 5літрів. Після закінчення зміни необхідно їх герметично закрити.Утилізація проводиться згідно існуючої схеми санітарної очисткиданого населеного пункту, погодженою з територіальною установоюдержавної санепідслужби. 7.7. Інструменти після кожного використання підлягаютьобов'язковому знезаражуванню дезінфектантами, що мають позитивнийвисновок державної санітарно-гігієнічної експертизи, і наступнійстерилізації. Для цього: а) ножиці після використання необхідно дезінфікувати,механічно очищати, промивати проточною водою та стерилізувати; б) інструменти і предмети з пластичних мас - щітки, гребеніпісля використання необхідно дезінфікувати, механічно очищати істерилізувати. Рекомендується застосування засобів, призначенихдля дезінфекції і стерилізації виробів з пластмаси; в) інструменти для манікюру після використання необхіднодезінфікувати, механічно очищати, промивати проточною водою тастерилізувати; г) електричні машинки - після використання ріжучу частинунеобхідно дезінфікувати, механічно очищати та стерилізувати,корпус протирати дезрозчином; д) затискачі і бігуді - після використання обробляютьсядезрозчином, механічно очищаються, миються теплою водою післякожного клієнта; е) змінні насадки для обладнання в косметологічних іпедикюрних кабінетах після використання необхідно дезінфікувати,механічно очищати та стерилізувати; ж) інструментарій для нанесення гриму, макіяжу після кожногоклієнта необхідно дезінфікувати, механічно очищати істерилізувати; з) кушетки для масажу перед обслуговуванням наступногоклієнта повинні накриватися чистим простирадлом, що невикористовувалося; і) інструментарій для виконання татуажу та перманентногомакіяжу, які повинні проводитися лише в косметологічних кабінетах,після використання необхідно дезінфікувати, промивати проточноюводою, механічно очищати і стерилізувати. Фарби та апарати, щовикористовуються для виконання татуажу, повинні бути дозволені дозастосування органами, установами чи закладами державноїсанітарно-епідеміологічної служби. 7.8. Інструменти повинні зберігатися в спеціально відведеномумісці для інструментарію біля робочого місця або в особистій шафімайстра, що розташовується у побутовій кімнаті. 7.9. Перукарня повинна мати запас білизни в кількості,достатній для забезпечення безперервної роботи та індивідуальноговикористання з урахуванням узгодженої з територіальною СЕСпроектної потужності перукарні та потоку клієнтів. 7.10. Дозволяється використання одноразових, вафельних,махрових та інших видів рушників для індивідуального застосування. 7.11. Під час обслуговування клієнт повинен бути укритийчистим пеньюаром. Місце стикання пеньюара з тілом клієнта (шия)закривається одноразовим комірцем чи серветкою. Допускаєтьсявикористання одноразових пеньюарів. 7.12. Працівники перукарні повинні мати змінний абоодноразовий одяг для роботи (фартухи, халати та ін.). У зимовийперіод необхідно мати змінне взуття з щільного матеріалу, що легкомиється. 7.13. Всі препарати, що використовуються в перукарні (длязабарвлення волосся та ін.), повинні мати сертифікат відповідностіта позитивний висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи. 7.14. Перед проведенням хімічної завивки і забарвленнямволосся майстер зобов'язаний з'ясувати у клієнта наявністьалергічних реакцій на хімічні препарати. У тому випадку, якщо вониу нього відмічалися раніше, а також, якщо клієнту виконують такіпроцедури вперше, майстер зобов'язаний зробити клієнту біологічнупробу на чутливість, змастивши невелику ділянку шкіри за вухом абона ліктьовому згині хімічним розчином. Виникнення почервоніння за5-10 хвилин вказує на те, що проводити завивку або забарвленняволосся цією речовиною даному клієнту неможливо. 7.15. Весь інструментарій, що використовується при проведенніхімічної завивки та забарвлення, повинен зберігатися в чистомусухому виді у спеціально відведеному місці чи у підсобномуприміщенні. 7.16. Вилучення відстриженого волосся з шиї та обличчяклієнта виконується одноразовими ватними тампонами, щіткою абопензлем. Пензлі, щітки необхідно дезінфікувати, очищати механічнота стерилізувати, використовуючи при цьому устаткування, деззасобиі методи, що мають позитивний висновок державноїсанітарно-гігієнічної експертизи. 7.17. При підозрі на інфекційні шкіряні захворювання увідвідувачів із зміною шкіряного покрову (висипання, плями,злущування та ін.), нігтів, волосся майстер має правообслуговувати клієнта після подання документа з відповідноїлікувальної медичної установи щодо незаразності захворювання. 7.18. Курити у робочих залах перукарні категоричнозабороняється. 7.19. У перукарні повинно бути забезпечене окреме зберіганнячистої та використаної білизни. 7.20. Комори для зберігання чистої та забрудненої білизниобладнуються стелажами. 7.21. Прання використаної білизни проводиться у пральнях абоу перукарні за наявності спеціально відведених місць у підсобнихприміщеннях з підведенням холодної води та наявністю зливу дляводи за узгодженням з територіальною СЕС. 7.22. Допускається використання програмованих пральних машинавтоматичного типу з наявністю режиму прання при температурі 90град.C в комплексі з сушильними машинами та обладнанням дляпрасування білизни. Обов'язково слід додавати дезінфектанти післязакінчення циклу кип'ятіння (згідно інструкції). Прання білизнивдома забороняється. 7.23. Працівники перукарні повинні ретельно виконуватиправила особистої гігієни. 7.24. Майстер зобов'язаний слідкувати за своїм зовнішнімвиглядом. Не допускається носіння на роботі одягу, що важкопіддається очищенню від волосся. 7.25. Наявність у перукарні комах та гризунів недопускається. 7.26. Вхід у перукарню з тваринами забороняється. 8. Гігієна праці персоналу перукарень, вимоги щодо попередження несприятливого впливу професійних факторів 8.1. Загальний рівень шуму в приміщеннях перукарні увідповідності до ГОСТ 12.1.003-83 "ССБТ. Шум. Общие требованиябезопасности" не повинен перевищувати 60 дБА. 8.2. Шум від роботи вентиляційних установок не повинен бутивище 55 дБА. 8.3. При проведенні хімічної завивки, забарвлення тазнебарвлення волосся перукар повинен користуватися гумовими чиполіетиленовими рукавичками. 8.4. З метою захисту шкіри від впливу хімічних речовинпрацівникам перукарні рекомендується користуватися захиснимимазями та кремами типу силіконового крему для рук і т.ін. Післяроботи руки рекомендується змащувати кремами і мазями на жировійоснові, що мають позитивний висновок державноїсанітарно-гігієнічної експертизи. 8.5. Рівні локальної вібрації від перукарського обладнання(електромашинок для стрижки волосся, електрофенів та ін.) неповинні перевищувати допустимі згідно з "Санитарными правилами приработе с машинами и оборудованием, создающим локальную вибрацию,передающуюся на руки рабочих" N 3041-84. 8.6. Загальне мікробне забруднення повітря приміщеньперукарні повинно бути не вище 4000 колоній/м3 бактерій, 50колоній/м3 представників гемолітичної кокової мікрофлори. В змивахз робочих поверхонь обладнання, одягу та рук персоналу бактерійгрупи кишкової палички не повинно бути. 8.7. Концентрація хімічних речовин в повітрі робочої зони, щоутворюються при завивці, забарвленні та інших перукарськихпослугах, не повинна перевищувати відповідних гранично допустимихрівнів. 8.8. Забруднення поверхонь меблів, одягу персоналу,інструментів, різних видів білизни багаторазового використаннярізноманітними видами пилових кліщів (сімейств пірогліфід(Pyroglyphidae), гліцифагід (Glycyphagidae), хелітід(Cheyletidae), акарід (Acaridae), особливо такими алергеннимипредставниками сімейства пірогліфід як Dermatophagoidespteronissinus, D. farinae), не повинно перевищувати кількості 20екз. на 1 м2. На робочому інструменті та інвентарі не повиннівиявлятися кліщі виду Demodex та патогенні мікроорганізми. 9. Медичний огляд персоналу перукарень, допущення до роботи 9.1. Для працівників перукарень, чия робота пов'язана знесприятливими умовами праці, обов'язковими є попередні передприйняттям на роботу та періодичні медичні огляди. Данірезультатів медоглядів заносяться в особові медичні книжки, щозберігаються у адміністрації перукарні. Обсяги та термінимедоглядів передбачаються діючими директивними документамиМіністерства охорони здоров'я України. 9.2. Вагітні жінки з дня встановлення вагітності звільняютьсявід робіт по проведенню хімічної завивки, забарвлення,знебарвлення волосся. Вагітних працівників перукарень не слідзалучати до робіт, пов'язаних зі статичною напругою м'язів ніг чичеревного пресу, роботи в положенні стоячи обмежуються 50% часуробочої зміни. Всі працівники перукарень повинні оволодіти мінімумомсанітарних знань згідно з програмою, узгодженою з територіальноюустановою державної санітарно-епідеміологічної служби. Допущеннядо робіт без проходження навчання по санмінімуму забороняється.Результати навчання заносяться в особові медичні книжки персоналу. 10. Здійснення Правил 10.1. Правила розповсюджуються на всі перукарні незалежно відформи їхньої власності. 10.2. Відповідальним за виконання Правил є директорперукарень. 10.3. При виявленні порушень Правил установами державноїсанітарно-епідеміологічної служби, що здійснюють поточнийсанітарний нагляд, накладаються стягнення на адміністрацію.Рішення про закриття перукарні приймає Головний державнийсанітарний лікар території. Відновлення роботи перукарніздійснюється за наявністю письмового дозволу, позитивнихрезультатів лабораторного контролю на підставі перевірки службовоюособою держсанепідслужби. Витрати, пов'язані з проведеннямперевірок після винесення постанови для її скасування, відносятьсяза рахунок власника. 10.4. В усіх перукарнях повинні бути: санітарний журнал,прошнурований, пронумерований та завірений печаткою підприємства ітериторіальної СЕС, журнал медичних оглядів, а також витяг з цихПравил. 10.5. Санітарний паспорт перукарні затверджуєтьсятериторіальною установою держсанепідсдужби при відкритті перукарніта переоформлюється щорічно. Додаток 1 Набір та розрахунок площі приміщень перукарень ------------------------------------------------------------------ Найменування приміщення| Розрахунок площі | Площа, м2-------------------------+------------------+---------------------Зал очікування |на 1 робоче місце |1,5, але не менше 7,5-------------------------+------------------+---------------------Гардероб для відвідувачів|на 1 робоче місце |не менше 0,3-------------------------+------------------+---------------------Жіночий зал |на 1 робоче місце |не менше 8,0-------------------------+------------------+---------------------Чоловічий зал |на 1 робоче місце |не менше 6,0-------------------------+------------------+---------------------Універсальні зали |на 1 робоче місце |не менше 8,0-------------------------+------------------+---------------------Манікюрний кабінет |на 1 робоче місце |не менше 6,0-------------------------+------------------+---------------------Педикюрний кабінет |на 1 робоче місце |не менше 6,0-------------------------+------------------+---------------------Комора |на 1 робоче місце |не менше 1,0-------------------------+------------------+---------------------Кімната персоналу |на 1 робоче місце |не менше 0,75-------------------------+------------------+---------------------Кабінет завідуючого |на перукарню (при |не менше 9,0 |кількості робочих | |місць більше 5) |-------------------------+------------------+---------------------Приміщення для прання |на перукарню |за розрахунком-------------------------+------------------+---------------------Санвузол для персоналу |на перукарню |за розрахунком, | |але не менше 2,0-------------------------+------------------+---------------------Санвузол для відвідувачів|на перукарню |за розрахунком, | |але не менше 2,0-------------------------+------------------+---------------------Косметологічний кабінет |на 1 робоче місце |не менше 12,0 |косметолога |-------------------------+------------------+---------------------Масажний кабінет, солярій|на перукарню |див. Посібник дота ін. | |проектування установ | |охорони здоров'я------------------------------------------------------------------ Додаток 2 Оптимальні норми температури, відносної вологості та швидкості руху повітря у виробничих приміщеннях перукарень ------------------------------------------------------------------- Період року |Температура |Відносна |Швидкість руху | повітря, |вологість | повітря, м/с | град.C |повітря, %|---------------------------+-------------+----------+--------------Холодні та перехідні умови | 20-22 | 40-60 |не більше 0,2(середньодобова температура| | |зовнішнього повітря | | |нижче +10 град.C) | | |---------------------------+-------------+----------+--------------Теплий (середньодобова |20-25, але не| 40-60 |не більше 0,3температура зовнішнього |більше ніж на| |повітря вище +10 град.C) |3 град.C вище| | |розрахункової| | |температури | | |зовнішнього | | |повітря | | |(параметри А)| |------------------------------------------------------------------- Додаток 3 Оптимальні рівні освітленості приміщень перукарень ------------------------------------------------------------------Найменування приміщень|Освітленість робочих | Джерела світла | поверхонь, лк |----------------------+---------------------+---------------------Зал очікування | 200-300 |люмінесцентні лампи----------------------+---------------------+---------------------Зал перукарського | 500-1600 |люмінесцентні лампиобслуговування | |----------------------+---------------------+---------------------Кабінет манікюру, | 750 |люмінесцентні лампипедикюру | |----------------------+---------------------+---------------------Підсобні приміщення | 150-300 |люмінесцентні лампи----------------------+---------------------+---------------------Комори | 150-300 |люмінесцентні та | |лампи розжарювання----------------------+---------------------+---------------------Кімната відпочинку | 150-300 |люмінесцентні лампидля персоналу | |----------------------+---------------------+---------------------Кабінет завідуючого | 300-500 |люмінесцентні та | |лампи розжарювання------------------------------------------------------------------