Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні
Примітки.

1. Питомі викиди забруднювальних речовин дорожніх транспортних засобів (далі - ДТЗ) повною масою більше ніж 3500 кг, обладнаних бензиновими двигунами, не повинні перевищувати таких значень: CO - 20,0 г/кВт·год., CmHn - 1,1 г/кВт·год., NOx - 7,0 г/кВт·год. (процедура випробувань - за циклом "ESC" згідно з R49-03).

2. Вимоги поширюють тільки на ДТЗ, обладнані дизелями.

3. При сертифікації на відповідність цим вимогам також можуть бути зараховані:

- маркування щодо офіційного затвердження за Директивами ЄС, еквівалентними цим Правилам ЄЕК ООН, та/або інформація, наведена в реєстраційних документах, виданих компетентними органами країни попередньої реєстрації;

- маркування щодо відповідності подальшим переглядам Директиви 70/156/ЕЕС, які включають вимоги щодо екологічних показників не нижчі ніж ДСТУ UN/ECE R49-02 A,B:2002 (рівень вимог B) та/або ДСТУ UN/ECE R83-03:2002, Правила ЄЕК ООН N 83-04 (рівні вимог B, C, D) залежно від особливостей конструкції ДТЗ;

- інформація про затвердження типу ДТЗ згідно з Женевською угодою 1958 року "Про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів", з поправками 1995 року, офіційно надана виробником ДТЗ або іноземним органом з оцінки відповідності;

- наявність і відповідна робота системи бортової діагностики (OBD) згідно з вимогами Правил ЄЕК ООН N 83 з серією поправок вище ніж 04;

- позитивні результати експертної оцінки конструкції систем живлення та нейтралізації відпрацьованих газів двигунів ДТЗ.

4. З метою сертифікації пневматичних шин, крім сертифікації за схемами, передбаченими для серійної продукції, допускають використовувати їх марковання стосовно офіційного затвердження за відповідними Правилами ЄЕК ООН.

Перелік не поширюють на ДТЗ, які згідно з Правилами обов'язкової сертифікації дорожніх транспортних засобів, їх складових та приладдя, затвердженими наказом Держстандарту України від 17.01.97 N 23 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 11.02.97 за N 29/1833, не підлягають сертифікації в Україні.

Органи з сертифікації можуть використовувати з метою сертифікації повідомлення про офіційне затвердження типу та протоколи випробувань за Правилами ЄЕК ООН або Директивами ЄС, офіційно визнаними еквівалентними цим Правилам ЄЕК ООН, з серією поправок не нижчою ніж врахована відповідним ДСТУ UN/ECE R.

При сертифікації одного зразка ДТЗ, складової частини або приладдя допускають застосовувати обмежені вимоги нормативних документів, нижчі серії поправок ДСТУ UN/ECE R або Правил ЄЕК ООН, а також вимоги відповідних стандартів колишнього СРСР, які діяли на момент випуску продукції:

- у разі, якщо випробування передбачають руйнування зразка;

- для ДТЗ, що ввозять на митну територію України при переселенні громадян на постійне місце проживання в Україну;

- за умови позитивних результатів перевірки справності антиблокувальної системи за допомогою пристроїв сигналізації та контролю, встановленими на ДТЗ, допускається не проводити випробування антиблокувальної системи згідно з додатком 13 ДСТУ UN/ECE R13-09:2002.

Відповідність складових частин, що ввозять в Україну за одним провізним документом у кількості, яка не перевищує 5 комплектів цих складових частин, призначених для певного типу ДТЗ, може бути підтверджена результатами випробувань цього типу ДТЗ за показниками, на які безпосередньо впливають зазначені складові частини за умови, що складові частини саме цього типу (та виробника) були встановлені на ДТЗ, що проходив випробування.

Встановлення антиблокувальних систем є необов'язковим, та допускають застосовувати нормативи щодо зовнішнього шуму згідно з ДСТУ UN/ECE R51-01:2002 для ДТЗ:

- підвищеної прохідності категорій M2G, M3G (тільки ДТЗ, що сконструйовані на базі ДТЗ категорій N2G, N3G, які мають привод одночасно на всі колеса) і призначених для перевезення пасажирів певних категорій або певних професій, наприклад - вахтові ДТЗ;

- категорії N3G, які мають привод одночасно на всі колеса.

Автобуси категорії M3 з дизелями повинні бути обладнані зносостійкою (допоміжною) системою гальмування.

22. ТЕХНІКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА 

22.1. Машини для підготовки і обробітку ґрунту: 

  

  

  

  

плуги обертові та інші 

29.32.11 

ДСТУ 2189-93 

ДСТУ 2189-93, пункти 1.1; 1.3 - 1.14; 1.18; 1.22 - 1.25; 1.27; 1.30 - 1.32; 1.35 - 1.38; 1.40 

8432 10 

Підпункт виключено 

 

 

 

 

машини ґрунто-
оброблювальні з активними робочими органами, розпушувачі, культиватори 

29.32.12 

ДСТУ 2189-93
 
 
 
 
ДСТУ 3158-95 

ДСТУ 2189-93, пункти 1.1; 1.3 - 1.14; 1.17; 1.18; 1.22 - 1.25; 1.27; 1.30 - 1.32; 1.34 - 1.38; 1.40
ДСТУ 3158-95 (у залежності від типу ЗММ) 

8432 29 

22.2. Машини для посіву і садіння: 

  

  

  

  

сівалки та саджалки тракторні 

29.32.13 

ДСТУ 2189-93 

ДСТУ 2189-93, пункти 1.1; 1.3 - 1.14; 1.17 - 1.40; 2.1.2; 2.1.3; 2.1.8 - 2.1.10 

8432 30 

22.3. Засоби застосування пестицидів і агрохімікатів: 

  

  

  

  

машини для внесення добрив 

29.32.14
29.32.50 

ДСТУ 2189-93
 
 
 
 
 
 
ГОСТ 23074-85
 
ГОСТ 23982-85 

ДСТУ 2189-93,
пункти 1.1; 1.3 - 1.14; 1.17; 1.18; 1.20; 1.22 - 1.25; 1.27; 1.30 - 1.32; 1.34; 1.35; 1.37; 1.38; 1.40; 2.1.2; 2.1.3; 2.1.8 - 2.1.10
ГОСТ 23074-85,
пункти 2.5; 2.11; р. 3
ГОСТ 23982-85,
пункти 2.5; 2.15; 2.16; р. 3 

8432 40
8716 20 

обприскувачі, обпилювачі, машини для зрошення ґрунту 

29.32.40 

ДСТУ 2189-93
 
 
 
 
ДСТУ 2274-93
(ГОСТ 22999-93)
 
ГОСТ 12.2.019-86 

ДСТУ 2189-93,
пункти 1.1; 1.3 - 1.14; 1.17; 1.18; 1.20; 1.22 - 1.25; 1.27; 1.30; 1.40; 2.2; 2.3
ДСТУ 2274-93,
пункти 2.2.1; 2.2.3 - 2.2.7; р. 3
ГОСТ 12.2.019-86, пункти 1.1 - 1.3; 1.5 - 1.9; 1.12 - 1.22; 2.1; 2.2; 3.1; 3.5; 4.1; 4.2; 4.4; 4.6; 4.9; р. 7; пункти 8.1 - 8.4; 8.6 - 8.8 

8424 81 

22.4. Машини для збирання урожаю і післязбирального оброблення зерна: 

  

  

  

  

комбайни зернозбиральні  

29.32.34.100
 

ГОСТ 12.2.019-86
 
ГОСТ 12.2.120-88
 
ДСТУ EN 632-2001
(EN 632:1995, IDT) 

ГОСТ 12.2.019-86,
р. 1 - 4; 7; 8
ГОСТ 12.2.120-88,
р. 1; 3
ДСТУ EN 632-2001 

8433 51 00 00 

жниварки, очисники качанів кукурудзи, молотарки 

29.32.34.200
29.32.34.950 

ДСТУ 2189-93
 
 
ГОСТ 12.2.007.0-75 

ДСТУ 2189-93,
пункти 1.1; 1.3 - 1.14; 1.17 - 1.40; 2.4.1; 2.4.2
ГОСТ 12.2.007.0-75  

8433  

комбайни картопле-
збиральні, бурякозбиральні та інші машини для збирання коренеплодів та клубнів 

29.32.34 

ГОСТ 12.2.019-86
 
 
 
 
ГОСТ 12.2.120-88
 
ДСТУ 2258-93
(ГОСТ 7496-93) 

ГОСТ 12.2.019-86, пункти 1.1 - 1.3; 1.5 - 1.9; 1.19 - 1.22; 2.1; 2.2; 3.1; 3.5; 4.1; 4.2; 4.4; 4.6; 4.9; р. 7; 8
ГОСТ 12.2.120-88,
пункт 2.5
ДСТУ 2258-93 

8433 53 

навантажувачі коренів 

29.22.18.500 

ДСТУ 2189-93 

ДСТУ 2189-93,
пункти 1.1; 1.2; 1.4 - 1.14; 1.17 - 1.40; 2.4.4; 2.4.5 

8428 90  

машини комбіновані універсальні зерноочищувальні 

29.32.64 

ГОСТ 12.2.003-91
 
 
 
 
ГОСТ 12.2.007.0-75 

ГОСТ 12.2.003-91, пункти 1.1; 1.4; 1.6; 2.1.12 - 2.1.14; 2.1.16 - 2.1.19; 2.2.1; 2.2.2; 2.3.1; 2.4; 2.5
ГОСТ 12.2.007.0-75 

8437 10 00 00 

22.5. Машини (обладнання) навантажувально-
розвантажувальні, транспортні, допоміжні: 

  

  

  

  

навантажувачі, завантажувачі, розвантажувачі 

29.22.18.500 

ДСТУ 2189-93
 
 
 
 
 
ГОСТ 12.2.003-91
 
 
 
 
ГОСТ 12.2.007.0-75
ГОСТ 12.2.019-86 

ДСТУ 2189-93,
пункти 1.1; 1.3 - 1.5; 1.7 - 1.12; 1.14; 1.16 - 1.18; 1.22 - 1.25; 1.27; 1.30 - 1.33; 1.38; 1.40; 2.4.4 - 2.4.6
ГОСТ 12.2.003-91, пункти 1.1; 1.4; 1.6; 2.1.1 - 2.1.14; 2.1.16 - 2.1.19; 2.2.1; 2.2.2; 2.3.1; 2.4; 2.5
ГОСТ 12.2.007.0-75
ГОСТ 12.2.019-86, пункти 1.1 - 1.9; 1.19 - 1.22; 2.1; 3.1; 3.5; 4.1; 4.2; 4.4; 4.6; 4.9; р. 7; 8  

8427
8428  

причепи, напівпричепи, цистерни 

29.32.50 

ДСТУ 2189-93
 
 
 
 
ГОСТ 12.2.042-91
 
 
ГОСТ 10000-75 

ДСТУ 2189-93,
пункти 1.1; 1.3; 1.4 - 1.18; 1.22 - 1.25; 1.27; 1.29 - 1.33; 1.35 - 1.37; 1.40
ГОСТ 12.2.042-91, пункти 2.1.8; 2.1.17; 2.1.19
ГОСТ 10000-75,
пункти 4; 6 - 8; 10; 11; 13; 14; 16 - 21; 24; 26; 27; 30; 31 

8716 20
8716 31 00 00 

22.6. Машини для тваринництва: 

  

  

  

  

Підпункт виключено 

 

 

 

 

установки і апарати для доїння і оброблення молока 

29.32.62
29.53.12
29.53.11 

ГОСТ 12.2.042-91
 
 
 
 
 
ГОСТ 28545-90
(ISO 5707-83) 

ГОСТ 12.2.042-91, пункти 2.1.5; 2.1.7; 2.1.8; 2.1.19; 2.2.2; 2.2.4; 2.2.5; 2.2.8; 2.2.10; 2. 3; 3.4; 5.1; 5.3.1; 5.3.2; 5.3.8; 6.2
ГОСТ 28545-90,
пункти 4.3; 4.4; 5.4; 5.7; р. 26; 27(а) 

8418 69 99 00
8421 11 00 00
8434 10 00 00
8434 20 00 00 

позицію виключено

 

 

 

 

22.7. Пункт виключено

 

 

 

 

22.8. Машини для заготівлі і приготування кормів: 

  

  

  

  

косарки, плющилки 

29.32.31
29.32.20 

ГОСТ 12.2.007.0-75
ГОСТ 12.2.019-86
 
 
 
 
ГОСТ 12.2.042-91
 
 
 
ДСТУ 2189-93
 
 
 
 
 
ДСТУ 3158-95 

ГОСТ 12.2.007.0-75
ГОСТ 12.2.019-86, пункти 1.1 - 1.3; 1.5 - 1.9; 1.19 - 1.22; 2.1; 2.2; 3.1; 3.5; 4.1; 4.2; 4.4; 4.6; 4.9; р. 7; 8
ГОСТ 12.2.042-91, пункти 2.1.8; 2.1.17; 2.1.19; 4.3.8; 5.3.1; 5.3.4; 5.3.8
ДСТУ 2189-93,
пункти 1.1; 1.3 - 1.14; 1.17; 1.18; 1.22 - 1.25; 1.27; 1.30 - 1.32; 1.35; 1.37; 1.38; 1.40; 2.4.1; 2.4.2
ДСТУ 3158-95 (у залежності від типу ЗММ) 

8433
 

прес-підбирачі 

29.32.33 

ГОСТ 12.2.019-86
 
 
 
 
ДСТУ 2189-93 

ГОСТ 12.2.019-86, пункти 1.1 - 1.3; 1.5 - 1.9; 1.19 - 1.22; 2.1; 3.1; 3.5; 4.1; 4.2; 4.4; 4.6; 4.9; р. 7; 8
ДСТУ 2189-93,
пункти 1.1; 1.3 - 1.14; 1.17; 1.18; 1.22 - 1.25; 1.27; 1.30 - 1.32; 1.35 - 2.4.1; 2.4.2 

8433 40 

комбайни силосозбиральні, кукурудзо-
збиральні, кормозбиральні 

29.32.34 

ГОСТ 12.2.019-86
 
 
 
 
ГОСТ 12.2.120-88
 
ГОСТ 12.2.042-91
 
 
 
ДСТУ 2189-93 

ГОСТ 12.2.019-86, пункти 1.1 - 1.3; 1.5 - 1.9; 1.19 - 1.22; 2.1; 2.2; 3.1; 3.5; 4.1; 4.2; 4.4; 4.6; 4.9; р. 7; 8
ГОСТ 12.2. 120 - 88, р. 1 - 3
ГОСТ 12.2.042-91, пункти 2.1.8; 2.1.17; 2.1.19; 4.3.8; 5.3.1; 5.3.4; 5.3.8
ДСТУ 2189-93, пункти 1.1; 1.3 - 1.14; 1.17; 1.18; 1.22 - 1.25; 1.27; 1.30 - 1.32; 1.35 - 1.40 

8433 59 

машини і механізми для приготування кормів (дробарки, подрібнювачі, змішувачі, котли варильні, мийки-
коренерізки, котли-
пароутворювачі) 

29.32.63.330
29.32.63.350 

ГОСТ 12.2.042-91 

ГОСТ 12.2.042-91, пункти 1.1; 2.1.1 - 2.1.4; 2.1.6 - 2.1.8; 2.1.10; 2.1.20; 2.2;
р. 3; 4.1; 4.2.2 - 4.2.4; 4.2.7; 4.3.1 - 4.3.8; 5.1.1 - 5.1.14; 5.1.20; 5.2.1 - 5.2.9; 5.3.1; 5.3.2; 5.3.6; 5.3.8; 6.1; 6.4.1 - 6.4.7; 6.4.15; 7.1; 7.10 

8436 10 

23. ПІДІЙМАЛЬНІ СПОРУДИ ТА КРАНОВА ПРОДУКЦІЯ 

23.1. Крани мостові електричні однобалкові та двобалкові 

29.22.14 

Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, затверджені наказом Держгірпромнагляду від 18.06.2007 N 132, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 09.07.2007 за N 784/14051 (НПАОП 0.00-1.01-07)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ГОСТ 7890-93
 
 
ГОСТ 22045-89
 
 
ГОСТ 27584-88
 
Нормативний документ на конкретний вид продукції 

НПАОП 0.00-1.01-07, пункти 4.1.5; 4.1.9; 4.2.1 - 4.2.4; 4.2.9; 4.3.1 - 4.3.5; 4.3.7; 4.3.8; 4.3.11; 4.3.13 - 4.3.18; 4.4.1; 4.4.2; 4.5.1 - 4.5.3; 4.5.5; 4.6.2 - 4.6.7; 4.6.9; 4.7; 4.8.1; 4.8.3; 4.8.4; 4.8.6; 4.9.1; 4.9.4 - 4.9.6; 4.9.8; 4.9.9; 4.9.11; 4.11.1 - 4.11.5; 4.11.8; 4.11.13; 4.11.16; 4.11.18; 4.11.21; 4.11.26; 4.11.28 - 4.11.31; 4.12.1 - 4.12.7; 4.13; 4.15; 4.16.15 - 4.16.19
 
 
 
 
ГОСТ 7890-93; пункти 1; 2.1 - 2.7; 2.9 - 2.12; 3; 5
ГОСТ 22045-89, пункти 1; 2.1 - 2.3; 2.6 - 2.13; 2.15
ГОСТ 27584-88,
пункт 2.4 

8426 11 00 00 

23.2. Крани козлові (напівкозлові) електричні; перевантажувачі мостові  

29.22.14 

НПАОП 0.00-1.03-02
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ГОСТ 12.2.071-90
 
ГОСТ 27584-88
 
Нормативний документ на конкретний вид продукції  

НПАОП 0.00-1.01-07, пункти 4.1.5; 4.1.9; 4.2.1 - 4.2.4; 4.2.9; 4.3.1 - 4.3.5; 4.3.7; 4.3.8; 4.3.11; 4.3.13 - 4.3.18; 4.4.1; 4.4.2; 4.5.1 - 4.5.3; 4.5.5; 4.6.2 - 4.6.7; 4.6.9; 4.7; 4.8.1; 4.8.3; 4.8.4; 4.8.6; 4.9.1; 4.9.4 - 4.9.6; 4.9.8; 4.9.9; 4.9.11; 4.11.1 - 4.11.5; 4.11.8; 4.11.13; 4.11.16; 4.11.18; 4.11.21; 4.11.26; 4.11.28 - 4.11.31; 4.12.1 - 4.12.7; 4.13; 4.15; 4.16.15 - 4.16.19
 
 
ГОСТ 12.2.071-90 пункти 1; 2
ГОСТ 27584-88 пункт 2.4 

8426 12 00 00
8426 19 00 00 

23.3. Візки вантажні з підіймальними пристроями, підйомники 

29.22.13
29.22.14.700
29.22.15.730
29.22.15.750
29.22.18.730 

ГОСТ 12.2.003-91
Нормативний документ на конкретний вид продукції 

ГОСТ 12.2.003-91
 

8425 -8429
8431 

23.4. Підпункт виключено 

 

 

 

 

23.5. Кішки, талі (крім електричних), лебідки 

29.22.11
29.22.12 

ДНАОП 0.00-1.03-02
 
 
 
 
 
 
 
ГОСТ 28408-89
 
 
Нормативний документ на конкретний вид продукції 

ДНАОП 0.00-1.03-02,
пункти 4.1.5; 4.2.3; 4.3.1; 4.3.2; 4.4.4; 4.4.10; 4.5.2; 4.6.1; 4.6.3; 4.7.2; 4.7.3; 4.7.4; 4.7.6; 4.7.7; 4.7.9; 4.8.1 - 4.8.5; 4.9.1; 4.9.3; 4.9.4; 4.9.6
ГОСТ 28408-89, пункти 2.1.3; 2.2.7; 2.2.14; 2.4.1; 2.4.2 

8425 19 91 00
8425 19 99 00
8425 31 90 00
8425 39 91 00
8425 39 99 00 

23.6. Талі електричні 

29.22.11 

ДНАОП 0.00-1.03-02
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ГОСТ 22584-96
 
Нормативний документ на конкретний вид продукції 

ДНАОП 0.00-1.03-02,
пункти 4.1.5; 4.2.3; 4.3.1; 4.4.3 - 4.4.5; 4.4.8; 4.4.10; 4.4.11; 4.4.15 - 4.4.18; 4.5.1; 4.5.2; 4.6.1; 4.6.3; 4.6.6; 4.7.2 - 4.7.4; 4.7.6; 4.7.7; 4.7.9; 4.8.1 - 4.8.5; 4.8.7; 4.9.1; 4.9.3; 4.9.4; 4.9.6; 4.10.1; 4.10.3 - 4.10.5; 4.10.7; 4.10.12; 4.12.1 - 4.12.3; 4.12.5; 4.12.15; 4.12.20; 4.12.24; 4.12.25; 4.12.27; 4.13.1; 4.13.3 - 14.13.5
ГОСТ 22584-96,
пункт 5 

8425 11 90 00 

23.7. Підпункт виключено 

 

 

 

 

23.8. Підпункт виключено 

 

 

 

 

23.9. Крани портальні, напівпортальні 

29.22.14 

ДНАОП 0.00-1.03-02
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нормативний документ на конкретний вид продукції 

ДНАОП 0.00-1.03-02,
пункти 4.1.5; 4.1.6; 4.2.3; 4.3.1 - 4.3.4; 4.3.8; 4.4.1 - 4.4.8; 4.4.11 - 4.4.18; 4.5.1; 4.5.2; 4.6.1; 4.6.3; 4.6.6; 4.7.2 - 4.7.7; 4.7.9; 4.8; 4.9.1; 4.9.3; 4.9.4; 4.9.6; 4.10.1; 4.10.3 - 4.10.8; 4.10.12; 4.12.1 - 4.12.6; 4.12.8; 4.12.9; 4.12.12; 4.12.13; 4.12.15; 4.12.19 - 4.12.25; 4.12.27 - 4.12.29; 4.13.1 - 4.13.3; 4.13.6; 4.14.2; 4.14.5; 4.14.6; 4.14.8 - 4.14.12; 4.15.1; 4.16.1 - 4.16.3; 4.16.5; 4.17.1; 4.17.8; 4.17.11 - 4.17.16; 4.17.18; 4.17.19  

8426 30 00 00 

23.10. Крани залізничні 

35.20.20
35.20.31 

ДНАОП 0.00-1.03-02
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нормативний документ на конкретний вид продукції 

ДНАОП 0.00-1.03-02,
пункти 4.1.5; 4.1.6; 4.2.2; 4.2.3; 4.3.1 - 4.3.4; 4.3.8; 4.4.1 - 4.4.9; 4.4.11 - 4.4.18; 4.6.1 - 4.6.3; 4.6.6; 4.7.2 - 4.7.7; 4.7.9; 4.8; 4.9.1; 4.9.3; 4.9.4; 4.9.6; 4.10.1; 4.10.3; 4.10.4; 4.10.7; 4.10.8; 4.10.12; 4.11; 4.12.1 - 4.12.3; 4.12.6; 4.12.8; 4.12.9; 4.12.12; 4.12.15; 4.12.20; 4.12.26; 4.12.28; 4.12.29; 4.13.1 - 4.13.3; 4.13.6; 4.13.7; 4.14.1; 4.14.2; 4.14.5; 4.14.6; 4.14.8 - 4.14.12; 4.15.1; 4.16.1; 4.16.3; 4.17.1; 4.17.11; 4.17.20 

8604 00 00 00 

23.11. Крани стрілові самохідні:
автомобільні;
пневмоколісні;
гусеничні;
на шасі автомобільного типу;
на короткобазовому шасі;
на спеціальному шасі 

29.22.14
34.10.52 

ДНАОП 0.00-1.03-02
 
 
 
ГОСТ 22827-85
 
Нормативний документ на конкретний вид продукції 

ДНАОП 0.00-1.03-02
за поз. 23.10, а також пункти 4.3.5; 4.3.6; 4.12.10; 4.12.11
ГОСТ 22827-85, пункт 3 

8426 12 00 00
8426 19 00 00
8426 41 00 00
8426 49 00 00
8426 99 90 00
8705 10 00 00 

23.12. Крани на тракторах, екскаваторах, крани причіпні 

29.22.14 

ДНАОП 0.00-1.03-02
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нормативний документ на конкретний вид продукції 

ДНАОП 0.00-1.03-02,
пункти 4.1.5; 4.1.6; 4.2.2; 4.2.3; 4.3.1 - 4.3.6; 4.3.8; 4.4.1; 4.4.3 - 4.4.6; 4.4.8; 4.4.9; 4.4.11 - 4.4.18; 4.6.1; 4.6.3; 4.6.6; 4.7.2 - 4.7.7; 4.7.9; 4.8; 4.9.1; 4.9.3; 4.9.4; 4.9.6; 4.10.1; 4.10.3; 4.10.4; 4.10.7; 4.10.12; 4.11; 4.12.1 - 4.12.3; 4.12.6; 4.12.8; 4.12.9; 4.12.12; 4.12.15; 4.12.20; 4.12.26; 4.12.28; 4.12.29; 4.13.1 - 4.13.3; 4.13.6; 4.13.7; 4.14.1; 4.14.2; 4.14.5; 4.14.6; 4.14.8 - 4.14.12; 4.15.1; 4.16.1; 4.17.1; 4.17.11 

8426 99 90 00 

23.13. Крани баштові 

29.22.14 

ДНАОП 0.00-1.03-02
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ГОСТ 13556-91
 
 
 
 
 
 
Нормативний документ на конкретний вид продукції 

ДНАОП 0.00-1.03-02,
пункти 4.1.5; 4.1.6; 4.2.2; 4.2.3; 4.3.1 - 4.3.4; 4.3.8; 4.4.1; 4.4.3 - 4.4.6; 4.4.8; 4.4.9; 4.4.11 - 4.4.18; 4.5.1; 4.5.2; 4.6.1; 4.6.3; 4.6.6; 4.7.2 - 4.7.7; 4.7.9; 4.8; 4.10.1; 4.10.3 - 4.10.5; 4.10.7; 4.10.8; 4.10.12; 4.12.1 - 4.12.3; 4.12.5; 4.12.6; 4.12.8; 4.12.9; 4.12.12; 4.12.13; 4.12.15; 4.12.19; 4.12.20 - 4.12.29; 4.13.1 - 4.13.3; 4.13.6 - 4.13.8; 4.14.2; 4.14.8 - 4.14.12; 4.15.1; 4.16.1 - 4.16.3; 4.16.5; 4.17.1; 4.17.11 - 4.17.13; 4.17.15; 4.17.16; 4.17.18; 4.17.19
ГОСТ 13556-91, пункти 2.1.5; 2.1.10; 2.1.13; 2.1.15; 2.2.3; 2.2.12; 2.2.14; 2.2.15; 2.2.17; 2.2.18; 2.3.1; 2.3.3; 2.3.5; 2.3.6; 2.3.8; 2.3.9; 2.3.11; 2.5.2 - 2.5.9; 2.5.11; 2.5.12; 2.5.16; 2.6.4; 2.6.6 - 2.6.19; 2.8.2; 2.8.9; 2.8.11 - 2.8.15 

8426 20 00 00 

23.14. Підпункт виключено 

 

 

 

 

23.15. Автопідйомники (вишки) 

29.22.14
34.10.54 

ГОСТ 22859-77
 
Нормативний документ на конкретний вид продукції 

ГОСТ 22859-77, пункт 3 

8426 91
8705 90  

23.16. Автонавантажувачі 

29.22.15 

ГОСТ 16215-80
 
ГОСТ 18962-97
 
Нормативний документ на конкретний вид продукції 

ГОСТ 16215-80, пункт 3
ГОСТ 18962-97, пункт 7 

8427  

24. РОЗДІЛ ВИКЛЮЧЕНО 

25. ТОВАРИ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

25.1. Вироби та полотна трикотажні білизняні для дітей 

17.60.1
18.23.1
18.23.2
18.23.3
18.24 

ДСТУ 3823-98
 
ГОСТ 904-87
 
ГОСТ 12694-90
 
ГОСТ 20462-87
 
СанПіН 42-125-4390-87
Нормативний документ на конкретний вид продукції 

ДСТУ 3823-98,
пункти 4.1; 4.2.3; 4.2.13
ГОСТ 904-87,
пункти 2.2.1; 2.2.3
ГОСТ 12694-90, пункти 2.2.1; 2.3.3
ГОСТ 20462-87, пункти 2.2; 2.7
СанПіН 42-125-4390-87 

6001
6002
6107
6108
6109
6111
6112 

25.2. Вироби трикотажні купальні для дітей 

18.24.12
18.24.22 

ГОСТ 10540-90
 
СанПіН 42-125-4390-87
Нормативний документ на конкретний вид продукції 

ГОСТ 10540-90, пункти 2.2.1; 2.3.4
СанПіН 42-125-4390-87 

6112 

25.3. Вироби
панчішно-
шкарпеткові для дітей:
колготки;
напівпанчохи та шкарпетки 

17.71.1 

ДСТУ 2056-92
 
 
ГОСТ 8541-84
 
 
ГОСТ 18400-82
 
СанПіН 42-125-4390-87
Нормативний документ на конкретний вид продукції 

ДСТУ 2056-92,
пункти 2.2.1; 2.2.16; 2.2.22; 2.2.23
ГОСТ 8541-84,
пункти 1.3; 1.9; 1.12; 1.13
ГОСТ 18400-82, пункти 1.3; 1.16; 1.17
СанПіН 42-125-4390-87 

6115 

25.4. Хутро штучне трикотажне для іграшок 

17.60.1
18.30.13 

 
 
ДСТУ 2724-94
(ГОСТ 28367-94)
СанПіН 42-125-4148-86
Нормативний документ на конкретний вид продукції 

ГОСТ 25779-90, пункти 1.1; 2.35
ДСТУ 2724-94,
пункти 6.1; 6.4
СанПіН 42-125-4148-86 

4304 00 00 00 

25.5. Вироби білизняні для дітей із тканин 

18.23.2
18.24.2 

ГОСТ 25296-91
 
ОСТ 17-291-84
 
СанПіН 42-125-4390-87
Нормативний документ на конкретний вид продукції 

ГОСТ 25296-91,
пункт 2.1.5
ОСТ 17-291-84,
пункт 2.2
СанПіН 42-125-4390-87 

6207
6208
6209
6211 

25.6. Тканини бавовняні та змішані для білизняних виробів дитячого асортименту  

17.20.2
17.20.4 

ГОСТ 29298-92
 
СанПіН 42-125-4390-87
Нормативний документ на конкретний вид продукції 

ГОСТ 29298-92, пункти 1.2.3; 1.2.6
СанПіН 42-125-4390-87 

5208
5209
5210
5211
5212 

25.7. Тканини шовкові, напівшовкові ворсові для іграшок 

17.20.4
17.60.11 

ГОСТ 7081-93
 
 
 
 
 
СанПіН 42-125-4148-86
Нормативний документ на конкретний вид продукції 

ГОСТ 7081-93,
пункти 1.1; 1.3.2, табл. 1 (міцність закріплення ворсу); 1.3.9; 1.3.10
ГОСТ 25779-90, пункти 1.1; 2.2; 2.35
СанПіН 42-125-4148-86 

4304 00 00 00
5007 

25.8. Взуття дитяче 

19.30.1
19.30.2
19.30.32 

ДСТУ 2063-92
 
 
ГОСТ 1135-88
 
 
ГОСТ 26165-84
 
СанПіН 42-125-4390-87
Нормативний документ на конкретний вид продукції 

ДСТУ 2063-92,
пункти 2.14; 2.15; 2.16; 2.17
ГОСТ 1135-88,
пункти 2.2.3; 2.2.4; 2.2.5; 2.2.6
ГОСТ 26165-84, пункти 2.12 - 2.15
СанПіН 42-125-4390-87 

6402
6403
6404
6405 

26. ХАРЧОВА ПРОДУКЦІЯ ТА ПРОДОВОЛЬЧА СИРОВИНА 

26.1. Суміші на основі сухого молока, призначені для дитячого та дієтичного харчування 

15.88.1 

ГОСТ 21831-76
ГОСТ 30626-98
Нормативний документ на конкретний вид продукції
ГН 6.6.1.1-130-2006
ДСанПін 8.8.1.2.3.4-000-2001

Нормативний документ, в якому встановлені вимоги щодо: вмісту токсичних елементів, пестицидів, мікотоксинів, антибіотиків, радіонуклідів, визначення мікробіологічних показників 

0402
1901
2106 

26.2. Консерви плодові та ягідні (фруктові) для дитячого харчування 

15.88.1 

ДСТУ 4084-2001
ДСТУ 4085-2001
Нормативний документ на конкретний вид продукції
ГН 6.6.1.1-130-2006
ДСанПін 8.8.1.2.3.4-000-2001

Нормативний документ, в якому встановлені вимоги щодо: вмісту токсичних елементів, пестицидів, нітратів, мікотоксинів, радіонуклідів, визначення мікробіологічних показників 

2007  

26.3. Консерви овочеві, овоче-плодові, овоче-м'ясні для дитячого харчування 

15.88.1 

ДСТУ 4008-2001
ДСТУ 4085-2001
Нормативний документ на конкретний вид продукції
ГН 6.6.1.1-130-2006
ДСанПін 8.8.1.2.3.4-000-2001

Нормативний документ, в якому встановлені вимоги щодо: вмісту токсичних елементів, пестицидів, нітратів, мікотоксинів, радіонуклідів, мікробіологічних показників 

2104
2005 

26.4. Консерви м'ясні для дитячого харчування 

15.88.1 

Нормативний документ на конкретний вид продукції
ГН 6.6.1.1-130-2006
ДСанПін 8.8.1.2.3.4-000-2001

Нормативні документи, в яких встановлені вимоги щодо: вмісту токсичних елементів, пестицидів, мікотоксинів, антибіотиків, гормональних препаратів, нітриту натрію, радіонуклідів, визначення мікробіологічних показників 

1602
2104 

26.5. Консерви рибні для дитячого харчування 

15.88.1 

ГОСТ 29276-92
Нормативний документ на конкретний вид продукції
ГН 6.6.1.1-130-2006
ДСанПін 8.8.1.2.3.4-000-2001

Нормативні документи, в яких встановлені вимоги щодо: вмісту токсичних елементів, пестицидів, мікотоксинів, радіонуклідів, визначення мікробіологічних показників 

1604
2104  

26.6. Пункт виключено

 

 

 


26.7. Пункт виключено

 

 

 


26.8. Сири сичужні тверді, напівтверді (самопресувальні) 

15.51.4 

ГОСТ 7616-85
ГОСТ 11041-88
ГОСТ 27568-87
ДСТУ 4421:2005
РСТ УССР 1899-85
Нормативний документ на конкретний вид продукції
ГН 6.6.1.1-130-2006
ДСанПін 8.8.1.2.3.4-000-2001

Нормативні документи, в яких встановлені вимоги щодо: вмісту токсичних елементів, пестицидів, мікотоксинів, антибіотиків, гормональних препаратів, радіонуклідів, визначення мікробіологічних показників 

0406 

26.9. Масло вершкове,
спреди та суміші жирові, масло вершкове з наповнювачами

15.51.3 

ДСТУ 4399:2005
ДСТУ 4445:2005
ДСТУ 4592:2006
ГОСТ 6822-67
Нормативний документ на конкретний вид продукції
ГН 6.6.1.1-130-2006
ДСанПін 8.8.1.2.3.4-000-2001

Нормативні документи, в яких встановлені вимоги щодо: вмісту токсичних елементів, пестицидів, мікотоксинів, антибіотиків, гормональних препаратів, радіонуклідів, визначення мікробіологічних показників 

0405
1517
2106 

26.10. Маргарини та маргарини м'які 

15.43.1 

ДСТУ 4465:2005
ДСТУ 2903-78
ДСТУ 4330:2004
Нормативний документ на конкретний вид продукції
ГН 6.6.1.1-130-2006
ДСанПін 8.8.1.2.3.4-000-2001

Нормативні документи, в яких встановлені вимоги щодо: вмісту токсичних елементів, мікотоксинів, пестицидів, харчових добавок, радіонуклідів, визначення мікробіологічних показників 

1517  

26.11. Олії рослинні харчові, розфасовані в споживчу тару місткістю не більше ніж 10 кг та герметично закупорені 

15.41.1
15.42.1
15.62.1
 

ГОСТ 1128-75
ГОСТ 1129-93
ГОСТ 7825-96
ГОСТ 7981-68
ГОСТ 8807-94
ГОСТ 8808:2003
ГОСТ 8988-77
ГОСТ 8989-73
ГОСТ 8990-59
ГОСТ 10766-64
ГОСТ 14083-68
Нормативний документ на конкретний вид продукції
ГН 6.6.1.1-130-2006
ДСанПін 8.8.1.2.3.4-000-2001

Нормативні документи, в яких встановлені вимоги щодо: вмісту токсичних елементів, мікотоксинів, пестицидів, ерукової кислоти (для ріпакової олії), радіонуклідів 

1507
1508
1509
1510 00
1511
1512
1513
1514
1515  

26.12. Пункт виключено 

 

 

 

 

26.13. Пункт виключено

 

 

 


26.14. Цукерки шоколадні та цукерки, глазуровані шоколадною глазур'ю, з терміном зберігання не менше ніж 30 діб 

15.84.22 

ДСТУ 4135-2002
Нормативний документ на конкретний вид продукції
ГН 6.6.1.1-130-2006
ДСанПін 8.8.1.2.3.4-000-2001

Нормативні документи, в яких встановлені вимоги щодо: вмісту токсичних елементів, мікотоксинів, консервантів, підсолоджувачів, радіонуклідів, визначення мікробіологічних показників 

1806  

26.15. Пункт виключено

 

 

 


26.16. Пункт виключено

 

 

 


26.17. Пункт виключено

 

 

 


26.18. Консерви. Соки та напої рослинні (фруктові, овочеві, з дерев) 

15.32.1
02.01.22.600 

ДСТУ 2138-93
РСТ УССР 1726-83
ГОСТ 656-79
ГОСТ 657-79
ГОСТ 937-91
ГОСТ 16366-78
ГОСТ 18192-72
ГОСТ 18193-72
ГОСТ 25892-83
ГОСТ 29135-91
ГОСТ 30708-2001
Нормативний документ на конкретний вид продукції
ГН 6.6.1.1-130-2006
ДСанПін 8.8.1.2.3.4-000-2001

Нормативні документи, в яких встановлені вимоги щодо: вмісту токсичних елементів, пестицидів (за сировиною), нітратів (за сировиною), сірчистого ангідриду, мікотоксинів, консервантів, синтетичних барвників, радіонуклідів; визначення мікробіологічних показників 

2002
2009
2202 

26.19. Пункт виключено

 

 

 


26.20. Пункт виключено

 

 

 


26.21. Води мінеральні, води питні в герметичній тарі
 

15.98.1 

ДСТУ 878-93
ГОСТ 13273-88
Нормативний документ на конкретний вид продукції
ГН 6.6.1.1-130-2006
ДСанПін 8.8.1.2.3.4-000-2001

Нормативні документи, в яких встановлені вимоги щодо: вмісту токсичних елементів, нітратів, нітритів, радіонуклідів, визначення мікробіологічних показників 

2201
2202 

26.22. Напої безалкогольні, води штучно мінералізовані та концентрати напоїв з терміном придатності до споживання не менше 30 діб, крім сухих концентратів, виготовлених із натуральної хлібної сировини 

15.98.1
15.89.14 

ДСТУ 4069-2002
Нормативний документ на конкретний вид продукції
ГН 6.6.1.1-130-2006
ДСанПін 8.8.1.2.3.4-000-2001

Нормативні документи, в яких встановлені вимоги щодо: вмісту токсичних елементів, консервантів, підсолоджувачів, синтетичних барвників, радіонуклідів, визначення мікробіологічних показників 

2201
2202
2106
3302 10 

26.23. Вина виноградні, плодові, шампанські та ігристі газовані, інші напої зброджені міцністю від 8,5 % об. 

15.93
15.94
15.95 

ГСТУ 202.002-96
ГСТУ 202.003-96
ГОСТ 28616-90
ГОСТ 28685-90
ГОСТ 13918-88
РСТ УССР 773-90
РСТ УССР 1382-91
ДСТУ 4258:2003 (з 01.10.2004)
ДСТУ 4393:2005
РСТ УССР 1481-90
Нормативний документ на конкретний вид продукції
ГН 6.6.1.1-130-2006
ДСанПін 8.8.1.2.3.4-000-2001

Нормативні документи, в яких встановлені вимоги щодо: вмісту токсичних елементів, вільної та загальної сірчистої кислоти, консервантів, синтетичних барвників, радіонуклідів 

2204
2205
2206  

26.24. Горілки, горілки особливі, лікеро-горілчані та інші алкогольні напої  

15.91.1 

ДСТУ 4256:2003
ДСТУ 4257:2003
ДСТУ 4258:2003 (з 01.10.2004) у частині слабоалкогольних напоїв
ДСТУ 4256:2003 (з 01.10.2004)
Нормативний документ на конкретний вид продукції
ГН 6.6.1.1-130-2006
ДСанПін 8.8.1.2.3.4-000-2001

Нормативні документи, в яких встановлені вимоги щодо: вмісту токсичних елементів, альдегідів, сивушних масел, метилового спирту, синтетичних барвників, радіонуклідів 

2208  

26.25. Коньяки, коньячні напої  

15.91.1 

ГОСТ 12494-77
ГОСТ 13741-91
Нормативний документ на конкретний вид продукції
ГН 6.6.1.1-130-2006
ДСанПін 8.8.1.2.3.4-000-2001

Нормативні документи, в яких встановлені вимоги щодо: вмісту токсичних елементів, метилового спирту, радіонуклідів 

2208 20 

26.26. Ковбаси напівкопчені, варенокопчені з терміном зберігання не менше 30 діб та сирокопчені і сиров'ялені 

15.13.12 

ДСТУ 4435:2005
ГОСТ 16290-86
ГОСТ 16351-86
ДСТУ 4427:2005
ДСТУ 4591:2006
Нормативний документ на конкретний вид продукції
ГН 6.6.1.1-130-2006
ДСанПін 8.8.1.2.3.4-000-2001

Нормативні документи, в яких встановлені вимоги щодо: вмісту токсичних елементів, мікотоксинів, гормональних препаратів, нітриту натрію, нітрозамінів, пестицидів, радіонуклідів, визначення мікробіологічних показників 

1601 00 

26.27. Продукти із свинини, яловичини та м'яса інших тварин, сиров'ялені, сирокопчені з терміном зберігання не менше 30 діб 

15.13.11 

ГОСТ 16594-85
Нормативний документ на конкретний вид продукції
ГН 6.6.1.1-130-2006
ДСанПін 8.8.1.2.3.4-000-2001

Нормативні документи, в яких встановлені вимоги щодо: вмісту нітриту натрію, токсичних елементів, пестицидів, мікотоксинів, гормональних препаратів, нітрозамінів, радіонуклідів, визначення мікробіологічних показників 

1602  

26.28. Консерви м'ясні і м'ясо-рослинні 

15.13.12 

ГОСТ 608-93
ДСТУ 4449:2005
ДСТУ 4450:2005
ГОСТ 5283-91
ГОСТ 7987-79
ГОСТ 7990-56
ГОСТ 7993-90
ГОСТ 8286-90
ГОСТ 8687-65
ГОСТ 9163-90
ГОСТ 9165-59
ГОСТ 9166-59
ГОСТ 9167-76
ГОСТ 9935-76
ГОСТ 9937-79
ГОСТ 10008-62
ГОСТ 10149-62
ГОСТ 10907-88
ГОСТ 12186-77
ГОСТ 12187-66
ГОСТ 12296-66
ГОСТ 12297-66
ГОСТ 12314-66
ГОСТ 12318-91
ГОСТ 12319-77
ГОСТ 12424-77
ГОСТ 12425-66
ГОСТ 12427-77
ГОСТ 15168-70
ГОСТ 15169-70
ГОСТ 15170-91
ГОСТ 17707-72
ГОСТ 18487-80
ГОСТ 28589-90
Нормативний документ на конкретний вид продукції
ГН 6.6.1.1-130-2006
ДСанПін 8.8.1.2.3.4-000-2001

Нормативні документи, в яких встановлені вимоги щодо: вмісту токсичних елементів, пестицидів, мікотоксинів, гормональних препаратів, нітрозамінів, радіонуклідів; визначення мікробіологічних показників 

1602  

26.29. Чай

15.86.13
15.86.14 

ГОСТ 1937-90
ГОСТ 1938-90
ГОСТ 1939-90
ГОСТ 1940-75
ГОСТ 3483-78
ГОСТ 3716-90
Нормативний документ на конкретний вид продукції
ГН 6.6.1.1-130-2006
ДСанПін 8.8.1.2.3.4-000-2001

Нормативні документи, в яких встановлені вимоги щодо: вмісту токсичних елементів, мікотоксинів, пестицидів, радіонуклідів 

0902
0903 00 00 00 

26.30. Кава натуральна смажена 

15.86.11 

ГОСТ 6805-97
Нормативний документ на конкретний вид продукції
ГН 6.6.1.1-130-2006
ДСанПін 8.8.1.2.3.4-000-2001

Нормативні документи, в яких встановлені вимоги щодо: вмісту токсичних елементів, мікотоксинів, пестицидів, радіонуклідів 

0901  

26.31. Кава натуральна розчинна 

15.86.12 

ДСТУ 4394:2005
Нормативний документ на конкретний вид продукції
ГН 6.6.1.1-130-2006
ДСанПін 8.8.1.2.3.4-000-2001

Нормативні документи, в яких встановлені вимоги щодо: вмісту токсичних елементів, мікотоксинів, пестицидів, радіонуклідів 

2101  

26.32. Консерви та пресерви рибні, риборослинні та з морепродуктів, у т. ч. ікра 

15.20.14
15.20.16 

ГОСТ 280-85
ГОСТ 3945-78
ГОСТ 6065-97
ГОСТ 7144-77
ГОСТ 7403-74
ГОСТ 7452-97
ГОСТ 7453-86
ГОСТ 7454-90
ГОСТ 7455-78
ГОСТ 7457-91
ГОСТ 9862-90
ГОСТ 10119-97
ГОСТ 16676-71
ГОСТ 16978-99
ГОСТ 18056-88
ГОСТ 18423-97
ГОСТ 19341-73
ГОСТ 19588-74
ГОСТ 20056-97
ГОСТ 20546-85
ГОСТ 20919-75
ГОСТ 23600-79
ГОСТ 25856-97
ГОСТ 29275-92
ГОСТ 29276-92
Нормативний документ на конкретний вид продукції
ГН 6.6.1.1-130-2006
ДСанПін 8.8.1.2.3.4-000-2001

Нормативні документи, в яких встановлені вимоги щодо: вмісту токсичних елементів, гістаміну, нітрозамінів, пестицидів, консервантів, радіонуклідів, визначення мікробіологічних показників 

1604
1605  

26.33. Тютюнові вироби 

16.00.1 

ГОСТ 858-81
ГОСТ 1505-81
ДСТУ ГОСТ 3935:2004 (з 01.01.2005)
ГОСТ 8072-77
МДР N 213 від 15.07.97
ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001
Нормативний документ на конкретний вид продукції
ГН 6.6.1.1-130-2006
ДСанПін 8.8.1.2.3.4-000-2001

Нормативні документи, в яких встановлені вимоги щодо: вмісту пестицидів, смоли і нікотину (для сигарет), радіонуклідів (за сировиною) 

2402
2403 (крім 2403 99 10 00 та 2403 10)

26.34. Риба та оселедці солоні з терміном придатності до споживання понад 30 діб 

15.20.13 

ГОСТ 815-88
ГОСТ 1084-88
ГОСТ 6756-57
ГОСТ 7448-96
ГОСТ 7449-96
ГОСТ 13686-68
ГОСТ 16079-70
ДСТУ ГОСТ 16080:2004 (з 01.09.2004)
ГОСТ 18222-88
ГОСТ 18223-88
ГОСТ 28698-90
Нормативний документ на конкретний вид продукції
ГН 6.6.1.1-130-2006
ДСанПін 8.8.1.2.3.4-000-2001

Нормативні документи, в яких встановлені вимоги щодо: вмісту токсичних елементів, гістаміну, пестицидів, гельмінтів, радіонуклідів 

0305 

26.35. Риба в'ялена, копчена, з терміном придатності до споживання понад 30 діб 

15.20.13 

ГОСТ 812-88
ГОСТ 813-88
ГОСТ 1551-93
ГОСТ 2623-73
ГОСТ 6481-97
ГОСТ 7444-65
ДСТУ ГОСТ 11298:2004 (з 01.09.2004)
ГОСТ 11482-96
ГОСТ 11829-66
ГОСТ 13197-67
Нормативний документ на конкретний вид продукції
ГН 6.6.1.1-130-2006
ДСанПін 8.8.1.2.3.4-000-2001

Нормативні документи, в яких встановлені вимоги щодо: вмісту токсичних елементів, гістаміну, нітрозамінів, пестицидів, гельмінтів, радіонуклідів, визначення мікробіологічних показників 

0305 

26.36. Пункт виключено

 

 

 


26.37. Спирти:
спирт етиловий
ректифікований із меляси, спирт етиловий ректифікований  

15.92.1 

ДСТУ 4221:2003
ГН 6.6.1.1-130-2006
ДСанПін 8.8.1.2.3.4-000-2001

Нормативні документи, в яких установлені вимоги щодо: вмісту токсичних елементів, альдегідів, ефірів, чистоти, окислення сивушних масел, концентрації вільних кислот, метилового спирту, сухого залишку, фурфоролу, органічних речовин, радіонуклідів 

2207
2208 

Примітка. Крім еталонних моніторингових та тестових зразків тютюнових виробів, які не призначені для продажу вроздріб і ввозяться на митну територію України акредитованими державними випробувальними лабораторіями або суб'єктами підприємницької діяльності, які мають ліцензії на право виробництва відповідної продукції і володіють акредитованими випробувальними лабораторіями для проведення дегустацій, вивчення фізико-хімічних показників, дизайну тощо.

27. НАФТОПРОДУКТИ 

27.1. Палива:
бензини автомобільні;
газотурбінні (для суднових і стаціонарних енергетичних установок);
дизельні (для швидкохідних дизелів);
суднові (для середньо-
обертових, малообертових дизелів);
мазути (флотські, паливні);
побутові пічні 

23.20.11
23.20.14
23.20.15
23.20.17 

ДСТУ 3868-99
 
ДСТУ 4058-2001
 
ДСТУ 4063-2001
 
ГОСТ 305-82
 
ГОСТ 1667-68
 
ГОСТ 2084-77
 
ГОСТ 10433-75
 
ГОСТ 10585-75
 
ГСТУ 320.00149943. 010-98
ГСТУ 320.00149943. 015-2000
Нормативний документ на конкретний вид продукції 

ДСТУ 3868-99,
пункт 4.2
ДСТУ 4058-2001, пункт 5.3
ДСТУ 4063-2001, пункт 4.2
ГОСТ 305-82,
пункт 2
ГОСТ 1667-68,
пункт 3
ГОСТ 2084-77,
пункт 2.2
ГОСТ 10433-75, пункт 1.3
ГОСТ 10585-75, пункт 2.1
ГСТУ 320.00149943. 010-98, пункт 3.2
ГСТУ 320.00149943. 015-2000, пункт 5.2  

2710 00 

27.2. Пункт виключено 

 

 

 

 

27.3. Оливи моторні: для бензинових двигунів, дизелів та універсальні (крім олив для двотактних бензинових двигунів) 

23.20.18 

ГОСТ 6360-83
 
ГОСТ 8581-78
 
ГОСТ 10541-78
 
ГОСТ 12337-84
 
ГОСТ 23497-79
 
ДСТУ 4106-2002
ДСТУ 3437-96
ГОСТ 17479-87
Нормативний документ на конкретний вид продукції 

ГОСТ 6360-83,
пункт 1
ГОСТ 8581-78,
пункт 2
ГОСТ 10541-78,
пункт 2.2
ГОСТ 12337-84,
пункт 2.2
ГОСТ 3497-79,
пункт 2.2
ДСТУ 4106-2002 

2710 00 

27.4. Мастила
(антифрикційні, канатні)

23.20.18
24.66.31 

ДСТУ 3437-96
ДСТУ 3914-99
ДСТУ 3927-99
ГОСТ 1033-79
ГОСТ 3333-80
ГОСТ 4366-76
ГОСТ 9433-80
ГОСТ 8773-73
ГОСТ 11110-75
ГОСТ 14068-79
ГОСТ 14296-78
ГОСТ 15037-69
ГОСТ 16105-70
ГОСТ 16422-79
ГОСТ 18179-72
ГОСТ 19537-83
ГОСТ 19791-74
ГОСТ 20421-75
ГОСТ 21150-87
ДСТУ та ТУ на продукцію згідно з номенклатурою показників за ГОСТ 4.23-83 

ГОСТ 1033-79,
пункт 1.4
ГОСТ 15037-69, пункт 4
ГОСТ 16105-70, пункт 1.1
ГОСТ 21150-87, пункт 1.2.1
ГОСТ 16422-79, пункт 1.2
ГОСТ 3333-80,
пункт 1.3
ГОСТ 4366-76,
пункт 1.4
ГОСТ 9433-80,
пункт 1.2
ГОСТ 8773-73,
пункт 1.2
ГОСТ 18179-72, пункт 1.2
ГОСТ 19537-83,
пункт 1.2
ГОСТ 11110-75, пункт 1.3
ГОСТ 14068-79, пункт 1.2
ГОСТ 14296-78,
пункт 1.2
ГОСТ 19791-74, пункт 1.3
ГОСТ 20421-75, пункт 1.2
ГОСТ 21150-87, пункт 1.2.1 

2710 00
3403  

27.5. Пункт виключено 

 

 

 

 

27.6. Пункт виключено 

 

 

 

 

28. БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ, ВИРОБИ ТА КОНСТРУКЦІЇ 

28.1. Колони та гарцаби (фахверки) сталеві каркасів одноповерхових та багатоповерхових будівель 

28.11.23 

ГОСТ 23118-78
 
ГОСТ 23682-79
 
 
СНиП III-18-75
Нормативний документ на конкретний вид продукції
 

ГОСТ 23118-78,
пункт 2.1
ГОСТ 23682-79,
пункти 2.1; 2.5 - 2.8; 2.10
СНиП III-18-75,
пункти 1.2; 1.17 - 1.19; 1.30; 1.39 - 1.42; 1.50 - 1.53; 1.56; 1.59; 1.65; 1.68 - 1.72; 1.81; 1.82; 1.85; 2.9 

7308  

28.2. Конструкції каркасів сталеві рамкові і балки перекриття (покриття), балки колії підвісного транспорту, балки підкранові сталеві для мостових електричних кранів 

28.11.23 

ГОСТ 23118-78
 
ГОСТ 23121-78
 
 
ГОСТ 26429-85
 
 
СНиП III-18-75
Нормативний документ на конкретний вид продукції 

ГОСТ 23118-78, пункт 2.1
ГОСТ 23121-78, пункти 2.2; 2.3; 2.6 - 2.12
ГОСТ 26429-85,
пункти 2.4 - 2.6; 2.9; 2.13; 2.14
СНиП III-18-75,
пункти 1.2; 1.17 - 1.19; 1.30; 1.41; 1.68; 1.81; 1.82; 1.85 

7308 

28.3. Ферми сталеві 

28.11.23 

ГОСТ 23118-78
 
ГОСТ 23119-78
 
 
ГОСТ 27579-88
 
 
 
СНиП III-18-75
Нормативний документ на конкретний вид продукції 

ГОСТ 23118-78,
пункт 2.1
ГОСТ 23119-78, пункти 2.2; 2.3; 2.9 - 2.11
ГОСТ 27579-88, пункти 1.3.2; 1.3.3; 1.3.6; 1.3.9; 1.3.10; 5.3; 5.5
СНиП III-18-75, пункти 1.17 - 1.19; 1.41; 1.51; 1.65; 1.68 - 1.81; 1.82; 1.85; 2.9; 2.10  

7308 

28.4. Панелі та елементи огороджувальних конструкцій (металеві, каркасні та безкаркасні) 

28.11.23 

ДСТУ Б В.2.6-3-95
(ГОСТ 22233-93)
 
ДСТУ Б В.2.6-8-95
(ГОСТ 30245-94)
 
ДСТУ Б В.2.6-9-95
(ГОСТ 24045-94)
 
ГОСТ 21562-76
 
 
ГОСТ 23118-78
 
ГОСТ 23486-79
 
 
ГОСТ 24524-80
 
ГОСТ 24767-81
 
СНиП III-18-75
 
 
 
СНиП II-3-79
 
Нормативний документ на конкретний вид продукції 

ДСТУ Б В.2.6-3-95,
пункти 4.2.2 - 4.2.10; 5.3; 5.4; 5.6
ДСТУ Б В.2.6-8-95,
пункти 3.2; 4.3 - 4.5; 4.7; 4.11
ДСТУ Б В.2.6-9-95,
пункти 4.2.3; 4.3.1 - 4.3.6
ГОСТ 21562-76, пункти 3.2; 3.4; 3.8; 3.12
ГОСТ 23118-78,
пункт 2.1
ГОСТ 23486-79, пункти 2.2.1; 2.2.2; 2.4 - 2.6
ГОСТ 24524-80,
пункти 2.2 - 2.6
ГОСТ 24767-81,
пункти 2.3 - 2.8
СНиП III-18-75,
пункти 1.2; 1.17; 1.18; 1.19; 1.30; 1.39 - 1.42; 1.51; 1.81
СНиП II-3-79,
пункт 2.1 

7308
7604
7610 

28.5. Металеві сходи, площадки та огорожі сходів, балконів і дахів  

28.11.23 

ГОСТ 23118-78
 
ГОСТ 23120-78
 
 
ГОСТ 25772-83
 
СНиП III-18-75
 
 
Нормативний документ на конкретний вид продукції 

ГОСТ 23118-78,
пункт 2.1
ГОСТ 23120-78, пункти 2.3; 2.4;
2.7 - 2.8
ГОСТ 25772-83,
пункти 2.2 - 2.10
СНиП III-18-75,
пункти 1.2; 1.17 - 1.19; 1.51; 1.81; 1.85 

7308  

28.6. Металоконструкції опор ліній електропередачі, відкритого розподільчого обладнання підстанцій, щоглових та баштових споруд 

28.11.22 

ГОСТ 23118-78
 
СНиП III-18-75
 
Нормативний документ на конкретний вид продукції 

ГОСТ 23118-78, пункт 2.1
СНиП III-18-75, пункти 1.2; 1.17 - 1.19; 1.41; 1.51; 1.59; 1.65; 1.81; 6.2; 6.3; 6.6; 8.2 - 8.7; 8.9; 8.11 

7308 20 00 00 

28.7. Металеві резервуари для нафти та нафтопродуктів, газгольдери та конструкції водонапірних башт 

28.21.11 

ГОСТ 23118-78
 
ГОСТ 5172-63
 
ГОСТ 17032-71
 
 
СНиП III-18-75
Нормативний документ на конкретний вид продукції 

ГОСТ 23118-78, пункт 2.1
ГОСТ 5172-63,
пункти 5; 10; 13; 14
ГОСТ 17032-71, пункти 1; 4; 5; 7;
11; 12
СНиП III-18-75, пункти 1.2; 1.17 - 1.19; 1.43; 1.51; 1.53; 1.56; 1.59; 1.81; 4.2 - 4.6; 5.3 - 5.6 

7309 00
731100 

28.8. Будівлі модульні збірні  

28.11.10 

ГОСТ 22853-86
 
 
ГОСТ 23118-78
 
СНиП III-18-75
Нормативний документ на конкретний вид продукції 

ГОСТ 22853-86,
пункти 2.1.3; 2.1.15; 2.2.6; 2.2.7
ГОСТ 23118-78,
пункт 2.1
СНиП III-18-75,
пункти 1.17 - 1.19; 1.41; 1.51; 1.65; 1.68; 1.69; 1.81; 1.82; 1.85 

9406 00  

28.9. Цементи загально-
будівельного призначення та сульфатостійкі 

26.51.12 

ДСТУ Б В.2.7-46-96
 
 
ДСТУ Б В.2.7-85-99
(ГОСТ 22266-94)
 
Нормативний документ на конкретний вид продукції 

ДСТУ Б В.2.7-46-96, пункти 3.2.3 - 3.2.5; 3.2.7; 3.3.8; 3.5
ДСТУ Б В.2.7-85-99, пункти 4.1.1 - 4.1.11; 4.2 

2523  

28.10. Вироби стінові дрібноштучні 

26.61.11 

ДСТУ Б В.2.7-7-94
 
 
ДСТУ Б В.2.7-36-95
 
 
 
ГОСТ 6133-84
 
Нормативний документ на конкретний вид продукції 

ДСТУ Б В.2.7-7-94,
пункти 3.2; 4.6; 4.8;
4.9
ДСТУ Б В.7-36-95, пункти 4.1.2; 4.1.5; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.4; 4.2.6; 4.2.8
ГОСТ 6133-84, пункти 1.2; 1.7; 1.8; 2.2 - 2.8 

6810 11  

28.11. Цегла і камені керамічні та силікатні 

26.40.11
26.61.11 

ДСТУ Б В.2.7-61-97
 
 
 
 
ДСТУ Б В.2.7-80-98
 
Нормативний документ на конкретний вид продукції  

ДСТУ Б В.2.7-61-97, пункти 3.3 - 3.5; 4.2.4; 4.2.5; 4.2.6; 4.2.8; 4.2.10; 4.2.12 - 4.2.16; 4.4 - 4.7; 6.6
ДСТУ Б В.2.7-80-98, пункти 3.5; 4.2.1; 4.2.3; 4.2.5; 4.2.7; 4.2.10 - 4.2.15; 4.2.18 - 4.2.20 

6904 10 00 00
6815 99  

28.12. Пункт виключено 

 

 

 

 

28.13. Пункт виключено 

 

 

 

 

28.14. Пункт виключено 

 

 

 

 

28.15. Пункт виключено 

 

 

 

 

28.16. Пункт виключено 

 

 

 

 

28.17. Палі залізобетонні 

26.61.12 

ДСТУ Б В.2.6-2-95
 
 
ГОСТ 19804 -91
Нормативний документ на конкретний вид продукції 

ДСТУ Б В.2.6-2-95,
пункти 4.1.2; 4.3.1; 4.4.1
ГОСТ 19804 -91 

6810 99 00 00 

28.18. Колони залізобетонні 

26.61.12 

ДСТУ Б В.2.6-2-95
 
 
ГОСТ 25628-90
ГОСТ 18979-90
Нормативний документ на конкретний вид продукції 

ДСТУ Б В.2.6-2-95,
пункти 4.1.2; 4.3.1; 4.4.1
ГОСТ 25628-90
ГОСТ 18979-90 

6810 99 00 00 

28.19. Балки кроквові та підкроквові залізобетонні 

26.61.12 

ДСТУ Б В.2.6-2-95
 
 
ГОСТ 20372-90
Нормативний документ на конкретний вид продукції 

ДСТУ Б В.2.6-2-95,
пункти 4.1.2; 4.3.1; 4.4.1
ГОСТ 20372-90 

6810 99 00 00 

28.20. Ригелі залізобетонні для багатоповерхових будівель 

26.61.12 

ДСТУ Б В. 2.6-2-95
 
 
ГОСТ 18980-90
Нормативний документ на конкретний вид продукції 

ДСТУ Б В.2.6-2-95,
пункти 4.1.2; 4.3.1; 4.4.1
ГОСТ 18980-90 

6810 99 00 00 

28.21. Перемички залізобетонні для будівель з цегляними стінами 

26.61.12 

ДСТУ Б В. 2.6-2-95
 
 
ГОСТ 948-84
Нормативний документ на конкретний вид продукції 

ДСТУ Б В. 2.6-2-95,
пункти 4.1.2; 4.3.1; 4.4.1
ГОСТ 948-84 

6810 99 00 00 

28.22. Панелі залізобетонні стінові зовнішні 

26.61.12 

ДСТУ Б В.2.6-2-95
 
 
ГОСТ 11024-84
ГОСТ 11118-73
СНиП II-3-79
Нормативний документ на конкретний вид продукції 

ДСТУ Б В.2.6-2-95,
пункти 4.1.2; 4.3.1; 4.4.1
ГОСТ 11024-84
ГОСТ 11118-73
СНиП II-3-79,
пункт 2.1 

6810 99 00 00 

28.23. Плити покриття залізобетонні для будівель підприємств 

26.61.12 

ДСТУ Б В. 2.6-2-95
 
 
ГОСТ 28042-89
Нормативний документ на конкретний вид продукції 

ДСТУ Б В. 2.6-2-95,
пункти 4.1.2; 4.3.1; 4.4.1
ГОСТ 28042-89 

6810 99 00 00 

28.24. Плити перекриття залізобетонні 

26.61.12 

ДСТУ Б В. 2.6-2-95
 
 
ГОСТ 9561-91
ГОСТ 12767-94
ГОСТ 21506-87
ГОСТ 27215-87
Нормативний документ на конкретний вид продукції 

ДСТУ Б В. 2.6-2-95,
пункти 4.1.2; 4.3.1; 4.4.1
ГОСТ 9561-91
ГОСТ 12767-94
ГОСТ 21506-87
ГОСТ 27215-87 

6810 99 00 00 

28.25. Плити залізобетонн