НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОНСЕРВИ ФРУКТОВІ ПЮРЕПОДІБНІ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ

00

О

о

CN

CN

Оі

Z

ГО

ш

Технічні умови ДСТУ 4084-2001

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ 2002

 1. РОЗРОБЛЕНО МТК 92, Державним науково-дослідним та проектно-конструкторським інститутом «Консервпромкомплекс» (ДНДПКІ «Консервпромкомплекс»)

ВНЕСЕНО Міністерством аграрної політики України

 1. ЗАТВЕРДЖЕНО І НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 30 квітня 2002 р. № 268
 2. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 15849-89 в частині консервів: пюре плодових натуральних, пюре плодових і ягідних з цукром, пюре з суміші плодів та ягід з цукром, пюре з суміші плодів та ягідних соків з цукром; пюре із плодів з крупами та молоком, пюре із плодів з вершками «Нєженка», кремів плодово-ягідних, десертів плодово-ягідних, пюре з доданням вітамінів)
 3. РОЗРОБНИКИ: Ю. Пилипенко, канд. екон. наук; Ф. Федоров, канд. техн. наук; Л. Сергеева; Л. Філіпова; Л. Пархоменко; Д. Бабіна; Є. Аксенюк

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати цей документ повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності звертатись до Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики

Державний комітет України з питань

технічного регулювання та споживчої політики, 2002

С.

 1. Сфера застосування 1
 2. Нормативні посилання2
 3. Класифікація3
 4. Технічні вимоги4
  1. Характеристики4
  2. Пакування9
  3. Маркування9
 5. Правила приймання 10
 6. Методи контролювання 10
 7. Транспортування і зберігання 11
 8. Гарантії виробника 11
 9. Вимоги безпеки та охорони довкілля 11

Додаток А Назви фруктових пюреподібнихконсервів і коди ДКПП 12

Додаток Б Рекомендації щодо вживання консервів 15

Додаток В Харчова та енергетична цінність 100г фруктових пюреподібних консервів 18

Додаток Г Бібліографія 23

ДСТУ 4084-2001 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ КОНСЕРВИ ФРУКТОВІ ПЮРЕПОДІБНІ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ

Технічні умови

КОНСЕРВЫ ФРУКТОВЫЕ ПЮРЕОБРАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ

Технические условия

CANNED FRUIT PUREE PRODUCTS FOR BABY NUTRITION

Specifications

Чинний від 2003-01-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на фруктові пюреподібні консерви, виготовлені зі свіжих фруктів або їх напівфабрикатів з доданням або без додання цукру, меду, коров’ячого масла, молока, сироватки, вершків, круп, крохмалю, лимонної, аскорбінової кислот, b-каротину, відповідним чином підготованих, призначені для дитячого харчування.

Обов’язкові вимоги до якості фруктових пюреподібних консервів, які убезпечують життя та здоров’я дітей, викладено у 4.1.4, 4.1.8, 4.1.9, 4.1.11.

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті використано посилання на такі стандарти:

ДСТУ 691-92 Чорниця свіжа. Технічні умови ДСТУ 2316-93 (ГОСТ 21-94) Цукор-пісок. Технічні умови ДСТУ 2435-94 Сливи сушені. Технічні умови ДСТУ 2661-94 Молоко коров’яче питне. Загальні технічні умови ДСТУ 3235-95 Устаткування овочефруктопереробної промисловості. Вимоги безпеки ДСТУ 3976-2000 Крохмаль кукурудзяний сухий. Технічні умови ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями ГОСТ 37-91 Масло коровье. Технические условия

ГОСТ 908-79 Кислота лимонная пищевая. Технические условия

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством

ГОСТ 4495-87 Молоко цельное сухое. Технические условия

ГОСТ 5717-91 Банки стеклянные для консервов. Технические условия

ГОСТ 6292-93 Крупа рисовая. Технические условия

ГОСТ 6828-89 Земляника свежая. Требования при заготовках, поставках и реализации ГОСТ 6829-89 Смородина черная свежая. Требования при заготовках, поставках и реализации ГОСТ 7022-97 Крупа манная. Технические условия

ГОСТ 8756.1-79 Продукты пищевые консервированные. Методы определения органолептических показателей, массы нетто или объема и массовой доли составных частей

ГОСТ 8756.10-70 Продукты переработки плодов и овощей. Метод определения содержания мякоти

ГОСТ 8756.18-70 Продукты пищевые консервированные. Метод определения внешнего вида, герметичности тары и состояния внутренней поверхности металлической тары

ГОСТ 8756.22-80 Продукты пищевые консервированные. Метод определения каротина ГОСТ 10117-91 Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей. Технические условия ГОСТ 10444.1-84 Консервы. Приготовление растворов реактивов, красок, индикаторов и питательных сред, применяемых в микробиологическом анализе

ГОСТ 10444.2-94 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества Staphy- lоcоccus aureus

ГОСТ 10444.7-86 Продукты пищевые. Методы выявления ботулинических токсинов и Clоstri- dium bоtulinum

ГОСТ 10444.8-88 Продукты пищевые. Метод определения Bacillus cereus ГОСТ 10444.9-88 Продукты пищевые. Метод определения Clоstridium Perfringens ГОСТ 10444.11 -89 Продукты пищевые. Методы определения молочнокислых микроорганизмов ГОСТ 10444.12-88 Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов ГОСТ 10444.14-91 Консервы. Метод определения содержания плесеней по Говарду ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов

ГОСТ 13799-81 Продукция плодовая, ягодная, овощная и грибная консервированная. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 19792-87 Мед натуральный. Технические условия

ГОСТ 21713-76 Груши свежие поздних сроков созревания. Технические условия

ГОСТ 21714-76 Груши свежие ранних сроков созревания. Технические условия

ГОСТ 21715-76 Айва свежая. Технические условия

ГОСТ 21832-76 Абрикосы свежие. Технические условия

ГОСТ 21833-76 Персики свежие. Технические условия

ГОСТ 21920-76 Слива и алыча крупноплодная свежие. Технические условия

ГОСТ 21921-76 Вишня свежая. Технические условия

ГОСТ 21922-76 Черешня свежая. Технические условия

ГОСТ 22371 -77 Консервы. Плоды и ягоды протертые или дробленые.Технические условия ГОСТ 24283-80 Консервы гомогенизированные для детского питания. Метод определения качества измельчения

ГОСТ 24556-89 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения витамина С ГОСТ 25555.0-82 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения титруемой кислотности

ГОСТ 25555.2-91 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения содержания этилового спирта

ГОСТ 25555.3-82 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения минеральных примесей

ГОСТ 25749-83 Крышки металлические для стеклянной тары с венчиком горловины типа ІІІ. Технические условия

ГОСТ 26183-84 Продукты переработки плодов и овощей. Консервы мясные и мясорастительные. Методы определения жира

ГОСТ 26313-84 Продукты переработки плодов и овощей. Правила приемки, методы отбора проб ГОСТ 26323-84 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения содержания примесей растительного происхождения

ГОСТ 26668-85 Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологических анализов

ГОСТ 26669-85 Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов

ГОСТ 26670-91 Продукты пищевые. Методы культивирования микроорганизмов ГОСТ 26671 -85 Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные. Подготовка проб для лабораторных анализов

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов

ГОСТ 26930 -86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка ГОСТ 26931 -86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка ГОСТ 27572-87 Яблоки свежие для промышленной переработки. Технические условия ГОСТ 28038-89 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения микотоксина патулина

ГОСТ 28561-90 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения сухих веществ или влаги

ГОСТ 28562-90 Продукты переработки плодов и овощей. Рефрактометрический метод определения растворимых сухих веществ

ГОСТ 29187-91 Плоды и ягоды быстрозамороженные. Общие технические условия

ГОСТ 29270-95 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения нитратов

ГОСТ 30425-97 Консервы. Метод определения промышленной стерильности

РСТ УРСР 359-84 Малина свіжа. Технічні умови

РСТ УРСР 1326-88 Вершки, що заготовляються. Технічні умови

РСТ УРСР 1723-86 Горобина чорноплідна свіжа. Технічні умови.

3 КЛАСИФІКАЦІЯ

 1. Виготовляють такі види фруктових консервів:
 • пюре фруктові натуральні;
 • пюре фруктові з цукром або медом;
 • пюре фруктові з фруктовими соками та цукром;
 • пюре із фруктів з крупами та молоком;
 • пюре із фруктів з вершками «Нєженка»;
 • креми фруктові;
 • десерти фруктові;
 • коктейлі фруктові.

Пюре фруктові натуральні, з цукром або медом, із фруктовими соками та цукром, з крупами та молоком виготовляють протертими або гомогенізованими; пюре з фруктів із вершками «Нєженка»; креми і коктейлі — гомогенізованими, пюре з фруктів із вершками та подрібненим або цілим рисом «Нєженка» — крупноподрібненими; десерти — протертими.

Пюре фруктові з цукром, із крупами та молоком, із фруктів з вершками «Нєженка» виготовляють з доданням або без додання аскорбінової кислоти (вітаміну С) та концентрату морквяного соку, коктейлі — з доданням аскорбінової кислоти (вітаміну С).

 1. Назва фруктових пюреподібних консервів і коди ДКПП наведено у додатку А.

4 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Фруктові консерви треба виготовляти за технологічною інструкцією та рецептурами, дотримуючись санітарних правил, затверджених за встановленим порядком. За якістю вони повинні відповідати вимогам цього стандарту.

 1. Характеристики
 2. Для виготовляння фруктових консервів використовують такі напівфабрикати, матеріали та сировину:
 • абрикоси свіжі згідно з ГОСТ 21832;
 • айву свіжу згідно з ГОСТ 21715;
 • вишню свіжу згідно з ГОСТ 21921;
 • горобину чорноплідну свіжу згідно з РСТ УРСР 1723;
 • груші свіжі ранніх строків достигання згідно з ГОСТ 21714;
 • груші свіжі пізніх строків достигання згідно з ГОСТ 21713;
 • малину свіжу згідно з РСТ УРСР 359;
 • персики свіжі згідно з ГОСТ 21833;
 • сливу і аличу крупноплідну свіжі згідно з ГОСТ 21920;
 • смородину чорну свіжу згідно з ГОСТ 6829;
 • суницю свіжу згідно з ГОСТ 6828;
 • черешню свіжу згідно з ГОСТ 21922;
 • чорницю свіжу згідно з ДСТУ 691;
 • шипшину свіжу згідно з чинним нормативним документом;
 • яблука свіжі згідно з ГОСТ 27572 з масовою часткою титрованих кислот не більшою 1,0 %;
 • сливу сушену згідно з ДСТУ 2435;
 • плоди протерті натуральні (пюре) з чорноплідної горобини, малини, слив, аличі, чорної смородини, суниці (полуниці), чорниць, яблук згідно з ГОСТ 22371;
 • пюре-напівфабрикати фруктові гарячого розливу і асептичного консервування з абрикос, айви, вишень, чорноплідної горобини, груш, малини, персиків, слив, аличі, чорної смородини, суниці (полуниці), черешень, чорниць, яблук згідно з чинним нормативним документом або імпортного виробництва;
 • пюре-напівфабрикати плодові та ягідні (пульпа та пюре) швидкозаморожені з абрикос, айви, аличі, вишень, груш, малини, персиків, слив, черешень, чорниць, чорної смородини, чорноплідної горобини, суниць (полуниць), яблук згідно з чинним нормативним документом або імпортного виробництва;
 • плоди та ягоди швидкозаморожені: абрикоси, алича, вишня, груші, малина, персики, слива, черешня, чорниця, чорна смородина, чорноплідна горобина, суниця (полуниця), яблука згідно з ГОСТ 29187;
 • соки фруктові напівфабрикати стерилізовані, гарячого розливу та асептичного консервування з порічок, чорниць, чорної смородини, шипшини згідно з чинним нормативним документом;
 • концентрат морквяного соку згідно з чинним нормативним документом;
 • масло коров’яче згідно з ГОСТ 37, вищого ґатунку, несолене;
 • молоко коров’яче питне пастеризоване згідно з ДСТУ 2661 кислотністю не більшою 19о Т;
 • молоко незбиране сухе згідно з ГОСТ 4495;
 • вершки з коров’ячого молока згідно з РСТ УРСР 1326, жирністю 20 %, кислотністю не більшою 17о Т;
 • сироватку молочну згідно з чинним нормативним документом, кислотністю не більшою 75о Т;
 • крохмаль кукурудзяний згідно з ДСТУ 3976;
 • крупи манні згідно з ГОСТ 7022;
 • крупи рисові згідно з ГОСТ 6292, не нижче першого сорту;
 • цукор-пісок згідно з ДСТУ 2316 (ГОСТ 21);
 • мед натуральний згідно з ГОСТ 19792;
 • кислоту аскорбінову (вітамін С) згідно з чинним нормативним документом [1];
 • кислоту лимонну харчову згідно з ГОСТ 908;
 • воду питну згідно з ГОСТ 2874, що не містить у 100 см3 спор анаеробних мікроорганізмів. Не допускають додавати у консерви штучні барвники, синтетичні ароматичні речовини,

консерванти.

Для переробляння треба використовувати свіжі фрукти не нижче першого сорту (за наявності сортності).

Допускають використовувати свіжі фрукти, які за розмірами відповідають другому сорту. Напівфабрикати імпортного виробництва повинні бути дозволені органами Держсаннагляду України для використовування під час виготовляння продуктів дитячого харчування.