ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО Українським науково-дослідним інститутом нафтопереробної промисловості «МАСМА» (УкрНДІНП «МАСМА»), технічним комітетом «Стандартизація продуктів нафтопереробки та нафтохімії» ТК 38

ВНЕСЕНО Українським науково-дослідним інститутом нафтопереробної промисловості «МАСМА» (УкрНДІНП «МАСМА»), ТК 38

2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 12 червня 2002 р. № 356

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ (із скасуванням ГОСТ 4.24-84)

4 РОЗРОБНИКИ: А. Мартинюк, Ю. Іщук, О. Лукічев, В. Суховерхов, І. Василькевич, С. Шамкіна, Н. Харченко

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Визначення понять

4 Номенклатура показників якості олив

5 Класифікаційні типи олив

6 Сфера застосування показників якості олив.

ДСТУ 4106-2002

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Оливи мастильні.

Номенклатура показників.

МАСЛА СМАЗОЧНЫЕ

Номенклатура показателей

GREASE OILS

Indices nomenclature

Чинний від 2003-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює номенклатуру показників якості мастильних олив.

Стандарт установлює показники якості, що їх застосовують під час розроблення та поставлення олив на виробництво, в нормативних документах, за умов сертифікації, приймально-здавальних випробувань готової продукції.

Вимоги цього стандарту є обов'язкові для підприємств, установ і організацій, чинних на території України, а також для громадян, суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності та видів діяльності.

Дія стандарту не поширюється на авіаційні оливи.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 3021-95 Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення

ДСТУ 3437-96 Нафтопродукти. Терміни та визначення.

3 ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті подані терміни відповідають ДСТУ 3437 та ДСТУ 3021.

4 НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ОЛИВ

4.1 Номенклатура показників якості та властивості олив, що їх визначають цими показниками, наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

5 КЛАСИФІКАЦІЙНІ ТИПИ ОЛИВ

За своїм призначенням мастильні оливи ділять на групи та підгрупи, що наведені у таблиці 2.

Таблиця 2

Група олив

Підгрупа олив

Моторні

Для бензинових двигунів, дизелів та універсальні

Для суднових та тепловозних дизелів

Трансмісійні

Для механічних передач

Гідравлічні

Для гідростатичних і гідродинамічних передач та робочі рідини для гідравлічних систем

Турбінні

Газотурбінні

Турбінні загального призначення

Компресорні

Для поршневих та ротаційних компресорів

Індустріальні

Загального призначення

Спеціального призначення

Приладні

Оливи різного призначення

Циліндрові

Холодильні

Ізоляційні

6 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ОЛИВ

Сферу застосування показників якості олив залежно від класифікаційних типів наведено в таблицях 3-5.

Таблиця 3 — Сфера застосування показників якості олив під час розроблення та поставлення продукції на виробництво

Примітка 1. Знак «+» означає, що випробування за даним показником обов'язкове; «±» даний показник визначають тільки для окремих марок олив; «-» означає, що даний показник необов'язковий.

Примітка 2. Показник «Динамічна в'язкість за мінусових температур» для олив, що містять в'язкістні присадки, визначають безпосереднім вимірюванням.

Примітка 3. Визначання показника «Механічна деструкція оливи» вводять з 01.01.2004 р.

Примітка 4. Визначання показника «Протипіттингова здатність на установці «СИ-010» вводять з 01.01.2004 р.

Примітка 5. Визначання показника «Випарність за Ноак» вводять з 01.01.2004 р.

Примітка 6. Визначання показника «Біорозщеплюваність» вводять з 01.01.2005 р.

Примітка 7. Дозволено застосовувати інші засоби вимірювальної техніки, що їх внесено до Державного Реєстру України в установленому порядку, які забезпечують задану точність вимірювання.

Таблиця 4 — Сфера застосування показників якості олив в нормативних документах та під час приймального контролю готової продукції

Таблиця 5 — Сфера застосування показників якості олив під час сертифікації

Ключові слова: номенклатура, показники якості, оливи мастильні, групи олив, приймально-здавальні випробування, сертифікаційні випробування.