Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики

Наказ

від 16 серпня 2006 року N 250

Про затвердження Переліку національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам Технічного регламенту з підтвердження відповідності обладнання, що працює під тиском

З метою забезпечення виконання Графіка впровадження технічних регламентів, розроблених на основі положень директив Нового підходу ЄС (доручення Кабінету Міністрів України від 09.08.2005 N 36390/5/1-05), та відповідно до статті 9 Закону України "Про підтвердження відповідності" наказую:

1. Затвердити Перелік національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам Технічного регламенту з підтвердження відповідності обладнання, що працює під тиском, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 31.12.2003 N 279, зареєстрованого Мін'юстом України 08.06.2004 за N 704/9303 (додається).

2. Державному підприємству "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (Цициліано О. Д.) забезпечити протягом 2 місяців публікацію в "Бюлетені інформаційних матеріалів зі стандартизації, метрології та сертифікації" Переліку національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам Технічного регламенту з підтвердження відповідності обладнання, що працює під тиском.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Черепкова С. Т.

 

Голова 

О. Висоцький 

 

Перелік національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам Технічного регламенту з підтвердження відповідності обладнання, що працюють під тиском

Nз/п 

Позначення, назва та ступінь ідентичності стандарту 

1. 

ДСТУ ISO 65:2006Труби з вуглецевої сталі, придатні для нарізування нарізі у відповідності до ISO 7/1. Технічні умови(ISO 65:1981, IDT)  

2. 

ДСТУ EN 444:2005Неруйнівний контроль. Основні принципи радіографічного методу контролю металів рентгенівським і гамма-випроміненнями(EN 444:1994, IDT) 

3. 

ДСТУ EN 462-1-2001Неруйнівний контроль. Якість зображення радіографічних знімків. Частина 1. Індикатори якості зображення дротяного типу. Визначення показника якості зображення(EN 462-1:1994, IDT) 

4. 

ДСТУ EN 473-2001Неруйнівний контроль. Кваліфікація і сертифікація персоналу в галузі неруйнівного контролю(EN 473:2000, IDT) 

5. 

ДСТУ EN 571-1-2001Неруйнівний контроль. Капілярний контроль. Частина 1. Загальні вимоги(EN 571-1:1997, IDT) 

6. 

ДСТУ EN 583-1-2001Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Частина 1. Загальні вимоги(EN 583-1:1998, IDT) 

7. 

ДСТУ EN 583-3:2005Неруйнівний контроль. Контроль ультразвуковий. Частина 3. Метод проходження(EN 583-3:1997, IDT) 

8. 

ДСТУ ENV 583-6:2005Неруйнівний контроль. Контроль ультразвуковий. Частина 6. Дифракційно-часовий метод для виявлення визначення розмірів несуцільностей(ENV 583-6:2000, IDT) 

9. 

ДСТУ EN 1290-2002Неруйнівний контроль зварних з'єднань. Контроль зварних з'єднань магнітопорошковий(EN 1290:1998, IDT) 

10. 

ДСТУ EN 1435:2005Неруйнівний контроль зварних з'єднань. Контроль зварних з'єднань, виконаних плавленням, радіографічний(EN 1435:1997, IDT) 

11. 

ДСТУ EN 1714:2005Неруйнівний контроль зварних з'єднань. Контроль зварних з'єднань ультразвуковий.(EN 1714:1997, IDT) 

12. 

ДСТУ 2516-94 (ГОСТ 21805-94)Регулятори тиску для зріджених вуглеводневих газів на тиск до 1,6 МПа.Загальні технічні умови  

13. 

ДСТУ 2580-94 (ГОСТ 21804-94)Пристрої запірні балонів для зріджених вуглеводневих газів на тиск до 1,6 МПа.Загальні технічні умови 

14. 

ДСТУ 2776-94 (ГОСТ 24301-93)Прутки і труби бронзові та латунні литі.Технічні умови 

ДСТУ 3124-95Труби із сталі і сплавів. Відбір та підготовка проб для визначення хімічного складу.Основні положення 

ДСТУ 3152-95Автоклави продовольчі. Загальні технічні вимоги та вимоги безпеки. 

ДСТУ ISO 3183-2:2006Нафтогазова промисловість. Труби сталеві для трубопроводів. Технічні умови постачання. Частина 2. Труби класу вимог B.(ISO 3183-2:1996, IDT)  

ДСТУ 3295-95Труби сталеві. Металографічний метод визначення забрудненості металу неметалевими включеннями. 

ДСТУ 3365-96 (ГОСТ 30432-96)Труби металеві. Методи відбору проб, заготовок та зразків для механічних та технологічних випробувань. 

ДСТУ 3409-96 (ГОСТ 30456-97)Металопродукція. Прокат листовий та труби сталеві. Методи випробування на ударний вигин. 

ДСТУ EN ISO 3452-2:2005Неруйнівний контроль. Контроль капілярний. Частина 2. Контроль дефектоскопічних матеріалів.(EN ISO 3452-2:2000, IDT) 

ДСТУ EN ISO 3452-3:2005Неруйнівний контроль. Контроль капілярний. Частина 3. Контрольні зразки.(EN ISO 3452-3:1998, IDT) 

ДСТУ EN ISO 3651-1:2005Сталі корозійнотривкі. Визначення тривкості до міжкристалічної корозії. Частина 1. Аустенітні та феритно-аустенітні (двофазні) сталі. Випробування на корозію у середовищі азотної кислоти визначенням втрати маси (випробування за Хью).(EN ISO 3651-1:1998, IDT) 

ДСТУ EN ISO 3651-2:2005Сталі корозійнотривкі. Визначення тривкості до міжкристалічної корозії. Частина 2. Корозійнотривкі феритні, аустенітні і феритно-аустенітні (двофазні) сталі. Випробування на корозію у сірчанокислотних середовищах.(EN ISO 3651-2:1998, IDT) 

ДСТУ 3666-97 (ГОСТ 30563-98)Труби безшовні холоднодеформовані із вуглецевих та легованих сталей із спеціальними властивостями.Технічні умови 

ДСТУ 3667-97 (ГОСТ 30564-98)Труби безшовні гарячедеформовані із вуглецевих та легованих сталей із спеціальними властивостями.Технічні умови 

ДСТУ 3767-98Крани кульові на умовний тиск від 25 до 50 МПа.Загальні технічні умови 

ДСТУ 3951.3-2000 (ISO 9956-3:1995)Технічні умови та процедура підтвердження відповідності технологічних процесів зварювання металевих матеріалів. Частина 3. Випробування технологічних процесів дугового зварювання сталей. 

ДСТУ 4003-2000Посудини та апарати. Вибір параметрів зміцнювального оброблення 

ДСТУ 4046-2001Обладнання технологічне нафтопереробних, нафтохімічних та хімічних виробництв. Технічне діагностування. Загальні технічні вимоги. 

ДСТУ ISO 4200:2006Труби сталеві з гладкими кінцями зварні та безшовні. Загальні таблиці розмірів і мас на одиницю довжини.(ISO 4200:1991, IDT)  

ДСТУ 4223-2003Котли, посудини під тиском і трубопроводи. Технічне діагностування. Загальні вимоги. 

ДСТУ 4227-2003Настанови щодо проведення акустико-емісійного діагностування об'єктів підвищеної небезпеки. 

ДСТУ ISO 8491:2005Металеві матеріали. Випробування на згин зразків труб повного перерізу.(ISO 11960:1998, IDT) 

ДСТУ ISO 8492-2002Металеві матеріали. Труби. Випробування на сплющування.(ISO 8492:1998, IDT) 

ДСТУ ISO 8493:2004Металеві матеріали. Труби. Випробування на роздавання.(ISO 8493:1998, IDT) 

ДСТУ ISO 8494:2005Металеві матеріали. Труби. Випробування на відбортування.(ISO 8494:1998, IDT) 

ДСТУ ISO 8495:2004Металеві матеріали. Труби. Випробування на роздання кільця.(ISO 8495:1998, IDT) 

ДСТУ ISO 9329-4:2006Труби сталеві безшовні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 4. Аустенітні нержавкі сталі (ISO 9329-4:1997, MDD) 

ДСТУ EN 10002-1:2006Матеріали металеві. Випробування на розтяг. Частина 1. Метод випробування за кімнатної температури.(EN 10002-1:2001, IDT)  

ДСТУ ЕN 10002-5:2006Матеріали металеві. Випробування на розтяг. Частина 5. Метод випробування за підвищених температур.(EN 10002-5:1991, IDT)  

ДСТУ ЕN 10045-1:2006Матеріали металеві. Випробування на ударний вигин за Шарпі. Частина 1. Метод випробування.(EN 10045-1:1990, IDT)  

ДСТУ EN 10216-1:2006Труби сталеві безшовні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 1. Труби з нелегованих сталей з нормованими властивостями за кімнатної температури.(EN 10216-1:2002, IDT)  

ДСТУ EN 10216-2:2006Труби сталеві безшовні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 2. Труби з нелегованих і легованих сталей з нормованими властивостями за підвищених температур.(EN 10216-2:2002, IDT)  

ДСТУ EN 10246-1:2006Неруйнівний контроль. Частина 1. Автоматизований електромагнітний контроль герметичності безшовних та зварних (крім зварених під флюсом) феромагнітних сталевих труб.(EN 10246-1:1996, IDT)  

ДСТУ EN 10246-3:2006Неруйнівний контроль. Частина 3. Автоматизований вихрострумовий контроль безшовних та зварних (крім зварених під флюсом) сталевих труб для виявлення дефектів.(EN 10246-3:1999, IDT)  

ДСТУ ЕN 10246-6:2006Неруйнівний контроль. Частина 6. Автоматизований ультразвуковий контроль безшовних сталевих труб для виявлення поперечних дефектів.(EN 10246-6:1999, IDT)  

ДСТУ EN 10246-7:2006Неруйнівний контроль. Частина 7. Автоматизований ультразвуковий контроль безшовних та зварних (крім зварених під флюсом) феромагнітних сталевих труб для виявлення поздовжніх дефектів.(EN 10246-7:1996, IDT)  

ДСТУ EN 10246-14:2006Неруйнівний контроль. Частина 14. Автоматизований ультразвуковий контроль безшовних та зварних (крім зварених під флюсом) сталевих труб для виявлення місць розшарування.(EN 10246-14:1999, IDT)  

ДСТУ ISO 11960:2006Нафтогазова промисловість. Труби сталеві обсадні або насосно-компресорні для свердловин. Технічні умови.(ISO 11960:2004, IDT)  

ДСТУ EN 12062:2005Контроль зварних з'єднань неруйнівний. Загальні правила для металевих матеріалів.(EN 12062:1997, IDT) 

ДСТУ EN 12084:2005Неруйнівний контроль. Контроль вихрострумовий. Загальні вимоги і рекомендації.(EN 12084:2001, IDT) 

ДСТУ EN 13018:2005Неруйнівний контроль. Контроль візуальний. Загальні вимоги.(EN 13018:2001, IDT) 

ДСТУ EN 13927:2005Неруйнівний контроль. Контроль візуальний. Устатковання.(EN 13927:2003, IDT) 

ДСТУ ГОСТ 17375-2003 (ИСО3419-81)Деталі трубопроводів безшовні приварні з вуглецевої і низьколегованої сталі. Відводи крутовигнуті типу 3D (R  1,5 DN). Конструкція (ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81), IDT) 

ДСТУ ГОСТ 17376-2003Деталі трубопроводів безшовні приварні з вуглецевої і низьколегованої сталі. Переходи. Конструкція (ГОСТ 17378-2001 (ИСО 3419-81), IDT) 

ДСТУ ГОСТ 17378-2003Деталі трубопроводів безшовні приварні з вуглецевої і низьколегованої сталі. Трійники. Конструкція (ГОСТ 17376-2001 (ИСО 3419-81), IDT) 

ДСТУ ГОСТ 17379-2003Деталі трубопроводів безшовні приварні з вуглецевої і низьколегованої сталі. Заглушки еліптичні. Конструкція (ГОСТ 17379-2001 (ИСО 3419-81), IDT) 

ДСТУ ГОСТ 17380-2003Деталі трубопроводів безшовні приварні з вуглецевої і низьколегованої сталі. Загальні технічні умови (ГОСТ 17380-2001 (ИСО 3419-81), IDT) 

ДСТУ Б В.2.5-6-96Зовнішні мережі та споруди. Аератори трубчасті (труби дренажні фільтруючі) з пористого поліетилену. Загальні технічні умови 

ДСТУ Б В.2.5-9-97 (ГОСТ 23289-94)Інженерне обладнання будинків і споруд. Арматура санітарно-технічна водозливна. Технічні умови. 

ДСТУ Б В.2.5-10-97 (ГОСТ 25809-96)Інженерне обладнання будинків і споруд. Змішувачі і крани водорозбірні. Типи і основні розміри. 

ДСТУ Б В.2.5-14-98 (ГОСТ 19681-94)Інженерне обладнання будинків і споруд. Арматура санітарно-технічна водорозбірна. Загальні технічні умови. 

ДСТУ Б В.2.5-15-99 (ГОСТ 10944-97)Інженерне обладнання будинків і споруд. Крани регулювальні та запірні ручні для систем водяного опалення будівель. Загальні технічні умови. 

ДСТУ Б В.2.5-17-2001Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Труби зі структурованого поліетилену для мереж холодного, гарячого водопостачання та опалення. Технічні умови. 

ДСТУ Б В.2.7-73-98Будівельні матеріали. Труби поліетиленові для подачі горючих газів. Технічні умови. 

ДСТУ Б В.2.7-93-2000Будівельні матеріали. Труби для мереж холодного та гарячого водопостачання із поліпропілену. Технічні умови. 

ГОСТ 12.2.060-81ССБТ. Трубопроводы ацетиленовые. Требования безопасности. 

ГОСТ 12.2.063-81ССБТ. Арматура промышленная трубопроводная. Общие требования безопасности. 

ГОСТ 12.2.085-82ССБТ. Сосуды, работающие под давлением. Клапаны предохранительные. Требования безопасности. 

ГОСТ 12.2.096-83ССБТ. Котлы паровые с рабочим давлением пара до 0,07 МПа. Требования безопасности. 

ГОСТ 550-75Трубы стальные бесшовные для нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Технические условия. 

ГОСТ 949-73Баллоны стальные малого и среднего объема для газов на Рр  19,6 МПа (200 кгс/см2). Технические условия. 

ГОСТ 3262-75Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия. 

ГОСТ 3619-89Котлы паровые стационарные. Типы и основные параметры. 

ГОСТ 5172-63Газгольдеры стальные постоянного объема цилиндрические. Параметры и основные размеры. 

ГОСТ 5761-74Клапаны на условное давление РУ  25 МПа (250 кгс/см2). Общие технические условия. 

ГОСТ 5762-2002Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на условное давление не более PN 250. Общие технические условия. 

ГОСТ 6533-78Днища эллиптические отбортованные стальные для сосудов и аппаратов. Основные размеры. 

ГОСТ 8731-74Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические требования. 

ГОСТ 8733-74Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные и теплодеформированные. Технические требования. 

ГОСТ 8944-75Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Технические требования. 

ГОСТ 8965-75Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов Р < 1,6 МПа. Технические условия. 

ГОСТ 9493-80Сосуды и аппараты. Ряд условных (номинальных) давлений. 

ГОСТ 9544-75Арматура трубопроводная запорная. Нормы герметичности затворов. 

ГОСТ 9617-76Сосуды и аппараты. Ряд диаметров. 

ГОСТ 9697-87Клапаны запорные. Основные параметры. 

ГОСТ 9698-86Задвижки. Основные параметры. 

ГОСТ 9702-87Краны конусные и шаровые. Основные параметры. 

ГОСТ 9731-79Баллоны стальные бесшовные большого объема для газов на Рр  24,5 МПа (250кгс/см2). Технические условия. 

ГОСТ 9940-81Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионно-стойкой стали. Технические условия. 

ГОСТ 9941-81Трубы бесшовные холодно- и теплодеформированные из коррозионно-стойкой стали. Технические условия. 

ГОСТ 10037-83Автоклавы для строительной индустрии. Технические условия. 

ГОСТ 10617-83Котлы отопительные теплопроизводительностью от 0,10 до 3,15 МВт. Технические условия. 

ГОСТ 10705-80Трубы стальные электросварные. Технические условия. 

ГОСТ 10706-76Трубы стальные электросварные прямошовные. Технические требования.

ГОСТ 11823-91Клапаны обратные на номинальное давление Ру  25 МПа (250кгс/см2). Общие технические условия. 

ГОСТ 11881-76ГСП. Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии. Общие технические условия. 

ГОСТ 12247-80Баллоны стальные бесшовные большого объема для газов на Рр 31,4 и 39,2 МПа (320 и 400 кгс/см2). Технические условия. 

ГОСТ 12521-89Затворы дисковые. Основные параметры. 

ГОСТ 12532-88Клапаны предохранительные прямого действия. Основные параметры. 

ГОСТ 12547-76Указатели уровня с запорным устройством. Типы и параметры. 

ГОСТ 12678-80Регуляторы давления прямого действия. Основные параметры. 

ГОСТ 12815-80Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на Ру от 0,1 до 20,0 Мпа (от 1 до 200 кгс/см2). Типы. Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей. 

ГОСТ 12816-80Фланцы арматуры соединительных частей и трубопроводов на Ру от 0,1 до 20,0 Мпа (от 1 до 200 кгс/см2). Общие технические требования. 

ГОСТ 12893-83Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные. Общие технические условия.  

ГОСТ 13252-91Затворы обратные на номинальное давление Р  25 МПа (250 кгс/см2). Общие технические условия. 

ГОСТ 13372-78Сосуды и аппараты. Ряд номинальных объемов. 

ГОСТ 13547-79Затворы дисковые на Ру до 2,5 МПа (25 кгс/см2). Общие технические условия. 

ГОСТ 14106-80Автоклавы вулканизационные. Общие технические условия. 

ГОСТ 14162-79Трубки стальные малых размеров (капиллярные). Технические условия. 

ГОСТ 14249-89Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. 

ГОСТ 15763-91Соединения трубопроводов резьбовые на Ру до 63 МПа (до  630 кгс/см2). Общие технические условия. 

ГОСТ 16037-80Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. 

ГОСТ 16078-70Соединения трубопроводов по внутреннему конусу. Технические требования. 

ГОСТ 16587-71Клапаны предохранительные, регулирующие и регуляторы давления. Строительные длины. 

ГОСТ 17032-71Резервуары стальные горизонтальные для нефтепродуктов. Типы и основные размеры. 

ГОСТ 18442-80Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования. 

ГОСТ 18599-83Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия. 

ГОСТ 19535-74Соединения фланцевые для гидравлических и смазочных систем. Технические условия. 

ГОСТ 19662-89Резервуары изотермические для жидкой двуокиси углерода. Типы, основные параметры и размеры.

ГОСТ 19663-90Резервуары изотермические для жидкой двуокиси углерода. Общие технические требования.

ГОСТ 19749-84Соединения неподвижные разъемные пневмогидросистем. Затворы закрытые. Типы и технические требования. 

ГОСТ 19750--84Концевая часть затворов соединений с плоской металлической прокладкой. Конструкция и размеры. 

ГОСТ 19751-84Гнезда затворов соединений с плоской металлической прокладкой. Конструкция и размеры. 

ГОСТ 19752-84Прокладки уплотнительные металлические плоские для закрытых затворов соединений. Технические условия. 

ГОСТ 19755-84Прокладки уплотнительные металлические конические для закрытых затворов соединений. Технические условия. 

ГОСТ 20295-85Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов. Технические условия. 

ГОСТ 20467-85Соединения трубопроводов. Оценка долговечности соединений с врезающимся кольцом и шаровым ниппелем. 

ГОСТ 20995-75Котлы паровые стационарные давлением до 3,9 МПа. Показатели качества питательной воды и пара. 

ГОСТ 21104-75Контроль неразрушающий. Феррозондовый метод.

ГОСТ 21105-87Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод. 

ГОСТ 21329-75Фильтры щелевые на давление до 6,3 МПа (63 кгс/см2). Технические условия 

ГОСТ 21345-78Краны конусные, шаровые и цилиндрические на Ру < 25 МПа (250кгс/см2). Общие технические условия.  

ГОСТ 21563-82Котлы водогрейные стационарные. Основные параметры и технические требования. 

ГОСТ 21804-94Устройства запорные баллонов для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа. Общие технические условия. 

ГОСТ 21805-94Регуляторы давления для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа. Общие технические условия. 

ГОСТ 22445-88Затворы обратные. Основные параметры. 

ГОСТ 22530-77Котлы паровые стационарные утилизаторы и энерготехнологические. Типы и основные параметры. 

ГОСТ 22642-88Арматура трубопроводная шланговая. Основные параметры. 

ГОСТ 22790-89Сборочные единицы и детали трубопроводов на Ру св.10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см2). Общие технические условия. 

ГОСТ 23479-79Контроль неразрушающий. Методы оптического вида. Общие требования. 

ГОСТ 23480-79Контроль неразрушающий. Методы радиоволнового вида. Общие требования. 

ГОСТ 23483-79Контроль неразрушающий. Методы теплового вида. Общие требования. 

ГОСТ 23667-85Контроль неразрушающий. Дефектоскопы ультразвуковые. Методы измерения основных параметров. 

ГОСТ 23702-90Контроль неразрушающий. Преобразователи ультразвуковые. Методы испытаний. 

ГОСТ 23866-87Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные. Основные параметры. 

ГОСТ 24005-80Котлы паровые стационарные с естественной циркуляцией. Общие технические требования. 

ГОСТ 24030-80Трубы бесшовные из коррозионно-стойкой стали для энергомашиностроения. Технические условия. 

ГОСТ 24570-81Клапаны предохранительные паровых и водогрейных котлов. Технические требования. 

ГОСТ 24755-89Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность укрепления отверстий. 

ГОСТ 24756-81Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Определение расчетных усилий для аппаратов колонного типа от ветровых нагрузок и сейсмических воздействий. 

ГОСТ 24757-81Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Аппараты колонного типа. 

ГОСТ 24990-81Арматура трубопроводная с защитным покрытием. Основные параметры.

ГОСТ 25136-82Соединение трубопроводов. Методы испытаний на герметичность. 

ГОСТ 25215-82Сосуды и аппараты высокого давления. Обечайки и днища. Нормы и методы расчета на прочность. 

ГОСТ 25221-82Сосуды и аппараты. Днища и крышки сферические неотбортованные. Нормы и методы расчета на прочность. 

ГОСТ 25365-82Котлы паровые и водогрейные. Общие технические требования. Требования к конструкции.