НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИРОБИ СИРКОВІ

Загальні технічні умови

ДСТУ 4503:2005

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2006

ДСТУ 4503:2005

ПЕРЕДМОВА

1РОЗРОБЛЕНО: Технологічний інститут молока та м'яса УААН, Міністерство аграрної політикиУкраїни

РОЗРОБНИКИ: Г. Єресько, д-р техн. наук; І. Романчук, канд. техн.наук (керівник розробки), Т. Лисенко; Л. Масіч; Н. Васильєва; Т. Пічкур

 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 грудня 2005 р. № 379
 2. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково

на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України

Держспоживстандарт України, 2006

і

ДСТУ 4503:2005

ЗМІСТ

 1. Сфера застосування1
 2. Нормативні посилання1
 3. Терміни та визначення понять4
 4. Класифікація5
 5. Загальні технічні вимоги5
 6. Вимоги безпеки9
 7. Вимоги охорони довкілля9
 8. Маркування9
 9. Пакування10
 10. Правила транспортування та зберігання11
 11. Методи контролювання11
 12. Правила приймання12
 13. Гарантії виробника12

Додаток А Код продукції13

Додаток Б Бібліографія13

ДСТУ 4503:2005 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИРОБИ СИРКОВІ Загальні технічні умови

ИЗДЕЛИЯ ТВОРОЖНЫЕ

Общие технические условия

Чинний від 2006-10-01

1СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

 1. Цей стандарт поширюється на сиркові вироби, які виробляють із кисломолочного сиру, виготовленого з пастеризованого молока, з доданням вершків, вершкового масла, наповнювачів, харчових добавок та призначені для безпосереднього вживання в їжу.
 2. Стандарт не поширюється на продукти, що виробляють із застосовуванням рослинних білків та замінників молочного жиру.
 3. Вимоги щодо безпечності сиркових виробів викладено у 5.2.3—5.2.5 та розділах 6 і 7.

2НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 1009-92 Цукор ванільний. Технічні умови

ДСТУ 2212:2003 Молочна промисловість. Виробництво молока та кисломолочних продуктів. Терміни та визначання понять

ДСТУ 2213-93 (ГОСТ 22-94) Цукор-рафінад. Технічні умови

ДСТУ 2316-93 (ГОСТ 21-94) Цукор-пісок. Технічні умови

ДСТУ 2633-94 Кондитерське виробництво. Терміни та визначання

ДСТУ 2659-94 Перець солодкий свіжий. Технічні умови

ДСТУ 2661-94 Молоко коров'яче питне. Загальні технічні умови

ДСТУ 3147-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об'єктів ідентифікації. Формат та розташування штрихкодових позначок ЕАN на тарі та пакованні товарної продукції. Загальні вимоги

ДСТУ 3233-95 Часник свіжий. Технічні умови

ДСТУ 3234-95 Цибуля ріпчаста свіжа. Технічні умови

ДСТУ 3357-96 Цукор рідкий. Технічні умови

ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97) Сіль кухонна. Загальні технічні умови

ДСТУ 3662-97 Молоко коров'яче незбиране. Вимоги при закупівлі

ДСТУ 3781-98 Печиво. Загальні технічні умови

ДСТУ 3924-2000 Шоколад. Загальні технічні умови

ДСТУ 3984:2000 Припаси та підварки (напівфабрикати). Загальні технічні умови

Видання офіційне

ДСТУ 4503:2005

ДСТУ 4033-2001 Вафлі. Загальні технічні умови

ДСТУ 4273:2003 Молоко та вершки сухі. Загальні технічні умови

ДСТУ 4274:2003 Консерви молочні. Молоко незбиране згущене з цукром. Технічні умови

ДСТУ 4333:2004 Мармелад. Загальні технічні умови

ДСТУ 4391:2005 Какао-порошок. Загальні технічні умови

ДСТУ 4399:2005 Масло вершкове. Технічні умови

ДСТУ І50 6465:2003 Кмин цілий (Сшпіпит сутіпит иппаеиз). Технічні умови

ДСТУ ЮР 93А.2003 Молоко і молочні продукти. Визначання ЗаІтопеІІа

ДСТУ ЮР 122С:2003 Молоко і молочні продукти. Підготовка проб і розведень для мікробіол< гічного дослідження

ДСТУ ІЗО 707-2002 Молоко та молочні продукти. Настанови з відбирання проб

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабоче зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасност (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процесом производственные. Общие требования безопасност (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимих вь бросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Прг вила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 908-79 Кислота лимонная пищевая. Технические условия (Кислота лимонна харчове Технічні умови)

ГОСТ 1341-97 Пергамент растительный. Технические условия (Пергамент рослинним Технічні умови)

ГОСТ 1760-86 Подпергамент. Технические условия (Підпергамент. Технічні умови)

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Воді питна. Гігієнічні вимоги і контроль за якістю)

ГОСТ 3622-68 Молоко и молочные продукти. Отбор проб и подготовка их к испытанию (Мо локо та молочні продукти. Відбирання проб і готування їх до випробовування)

ГОСТ 3623-73 Молоко и молочные продукты. Методы определения пастеризации (Молоко т« молочні продукти. Метод визначання пастеризації)

ГОСТ 3624-92 Молоко и молочные продукти. Методи определения кислотности (Молоко тг молочні продукти. Методи визначання кислотності)

ГОСТ 3626-73 Молоко и молочные продукти. Методи определения влаги и сухого вещество (Молоко та молочні продукти. Методи визначання вологи та сухих речовин)

ГОСТ 3627-81 Молочные продукти. Метод определения хлористого натрия (Молочні продукти. Метод визначання хлористого натрію)

ГОСТ 3628-78 Продукти молочнме. Методи определения сахара (Продукти молочні. Метод визначання цукру)

ГОСТ 4771-60 Консерви молочные. Молоко нежирное сгущенное с сахаром. Технические условия (Консерви молочні. Молоко нежирне згущене з цукром. Технічні умови)

ГОСТ 5037-97 Фляги металлические для молока и молочних продуктов. Технические условия (Фляги металеві для молока та молочних продуктів. Технічні умови)

ГОСТ 5531-70 Орехи лещины (Горіхи ліщини)

ГОСТ 5867-90 Молоко и молочные продукти. Методи определения жира (Молоко та молочні продукти. Метод визначання жиру)

ГОСТ 6882-88 Виноград сушений. Технические условия (Виноград сушений. Технічні умови)

ГОСТ 6929-88 Повидло. Общие технические условия (Повидло. Загальні технічні умови)

ГОСТ 7009-88 Джеми. Общие технические условия (Джеми. Загальні технічні умови)

ГОСТ 7061-88 Варенье. Общие технические условия (Варення. Загальні технічні умови)

ГОСТ 7587-71 Лук репчатнй сушений. Технические условия (Цибуля ріпчаста сушена. Технічні умови)

ГОСТ 7730-89 Пленка целлюлозная. Технические условия (Плівка целюлозна. Технічні умови)

і

ДСТУ 4503:2005

ГОСТ 7933-89 Картон для потребительской тары. Общие технические условия (Картон для спожиткової тари. Загальні технічні умови)

ГОСТ 9142-90 Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия (Ящики з гофрованого картону. Загальні технічні умови)

ГОСТ 9225-84 Молоко и молочные продукты. Методы микробиологического анализа (Молоко та молочні продукти. Методи мікробіологічного аналізування)

ГОСТ 10444.2-94 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества Зіар-Ьуіососсиз аигеиз (Продукти харчові. Методи виявлення та визначання кількості ЗіарЬуІососсиз аигеиз)

ГОСТ 10444.11-89 Продукты пищевые. Методы определения молочнокислих микроорганизмов (Продукти харчові. Методи визначання молочнокислих мікроорганізмів)

ГОСТ 10444.12-88 Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов (Продукти харчові. Метод визначення дріжджів та пліснявих грибів)

ГОСТ 11293-89 Желатин. Технические условия (Желатин. Технічні умови)

ГОСТ 12094-76 Мак масличный для переработки. Технические условия (Мак олійний для перероблення. Технічні умови)

ГОСТ 13512-91 Ящики из гофрированного картона для кондитерских изделий. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для кондитерських виробів. Технічні умови)

ГОСТ 13513-86 Ящики из гофрированного картона для продукции мясной и молочной про-ммшленности. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для продукції м'ясної та молочної промисловості. Технічні умови)

ГОСТ 13515-91 Ящики из тарного плоского склеєного картона для сливочного масла и маргарина. Технические условия (Ящики з тарного плоского клеєного картону для масла вершкового та маргарину. Технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 16280-88 Агар пищевой. Технические условия (Агар харчовий. Технічні умови)

ГОСТ 16599-71 Ванилин. Технические условия (Ванілін. Технічні умови)

ГОСТ 16729-71 Чеснок сушеный. Технические условия (Часник сушений. Технічні умови) .

ГОСТ 16732-71 Зелень петрушки, сельдерея и укропа сушеная. Технические условия (Зелень петрушки, селери та кропу сушена. Технічні умови)

ГОСТ 16832-71 Орехи грецкие. Технические условия (Горіхи волоські. Технічні умови)

ГОСТ 16833-71 Ядро ореха грецкого. Технические условия (Ядро горіху волоського. Технічні умови)

ГОСТ 16834-81 Орехи фундука. Технические условия (Горіхи фундука. Технічні умови)

ГОСТ 16835-81 Ядра орехов фундука. Технические условия (Ядра горіхів фундука. Технічні умови)

ГОСТ 17111-88 Арахис. Требования при заготовках и поставках (Арахіс. Вимоги під час заготовляння і постачання)

ГОСТ 17151-81 Посуда хозяйственная из листового алюминия. Общие технические условия (Посуд господарчий з листового алюмінію. Загальні технічні умови)

ГОСТ 18251-87 Лента клеєвая на бумажной основе. Технические условия (Стрічка клейова на паперовій основі. Технічні умови)

ГОСТ 19792-87 Мед натуральний. Технические условия (Мед натуральний. Технічні умови)

ГОСТ 20477-86 Лента полизтиленовая с липким слоем. Технические условия (Стрічка поліетиленова з липким прошарком. Технічні умови)

ГОСТ 22371-77 Консервы. Плоды и ягоды протертые или дробленные. Технические условия (Консерви. Плоди і ягоди протерті чи дроблені. Технічні умови)

ГОСТ 23452-79 Молоко и молочные продукты. Методы определения остаточных количеств хлорорганических пестицидов (Молоко та молочні продукти. Методи визначання залишкових кількостей хлорорганічних пестицидів)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положення (Вхідний контроль продукції. Основні положення)

З

ДСТУ 4503:2005

ГОСТ 25951-83 Пленка полизтиленовая термоусадочная. Технические условия (Плівка поліетиленова термозсідальна. Технічні умови)

ГОСТ 26809-86 Молоко и молочные продукты. Правила приемки, методы отбора и подго-товка проб к анализу (Молоко і молочні продукти. Правила приймання, методи відбирання та готування проб до аналізування)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути (Сировина та продукти харчові. Метод визначання ртуті)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукту пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных злементов (Сировина і продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначання вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукту пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання миш'яку)

ГОСТ 26931-86 Сыры и продукту пищевые. Методу определения меди (Сировина та продукти харчові. Методи визначання міді)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукту пищевые. Методу определения свинца (Сировина та продукти харчові. Методи визначання свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукту пищевые. Методу определения кадмия (Сировина та продукти харчові. Методи визначання кадмію)

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукту пищевые. Метод определения цинка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання цинку)

ГОСТ 28499-90 Сиропу. Общие технические условия (Сиропи. Загальні технічні умови)

ГОСТ 28501-90 Фрукту косточковые сушеные. Технические условия (Фрукти кісточкові сушені. Технічні умови)

ГОСТ 28502-90 Фрукту семечковые сушеные. Технические условия (Фрукти зерняткові сушені. Технічні умови)

ГОСТ 29049-91 Пряности. Корица. Технические условия (Прянощі. Кориця. Технічні умови)

ГОСТ 29056-91 Пряности. Тмин. Технические условия (Прянощі. Кмин. Технічні умови)

ГОСТ 30178-96 Сырье и продукту пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных злементов (Сировина та продукти харчові. Атомно-абсорбційний метод визначання токсичних елементів)

ГОСТ 30347-97 Молоко и молочные продукту. Методу, определения ЗіарЬуІососсиз аигеиз (Молоко та молочні продукти. Методи визначання ЗІарЬуІососсиз аигеиз).

З ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни, встановлені ДСТУ 2212.

Нижче подано додаткові терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначання позначених ними понять:

3.1кисломолочний сир

Кисломолочний продукт, який виробляють сквашуванням молока, маслянки чи її суміші з молоком, заквашувальними препаратами із застосовуванням способів кислотної, кислотно-сичужної' або термокислотної коагуляції білка (ДСТУ 2212)

3.2сиркові вироби

Кисломолочні продукти, які виробляють із кисломолочного сиру, з доданням вершків, вершкового масла, наповнювачів, харчових добавок.

Примітка. До сиркових виробів відносять: сирки, сиркову масу, сиркові пасти, десерти, торти

3.3сирок

Формований сирковий виріб

3.4паста сиркова

Сирковий виріб, що має в'язку консистенцію та нездатний зберігати форму

3.5маса сиркова

Фасований або ваговий продукт, виготовлений із кисломолочного сиру, з доданням вершків, вершкового масла, наповнювачів.

4

ДСТУ 4503:2005

3.6[крем] [десерт] сирковий

Солодкий сирковий виріб, який має густу, нетекучу консистенцію

3.7[торти] [тістечка] сиркові

Формований або фасований сирковий виріб, художньо оформлений і (або) декорований