Д

міждержавний
стандарт

ЕРЖАВНИЙ
СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СІЛЬ КУХОННА

Загальні технічні умови

ДСТУ 3583-97
(ГОСТ 13830-97)

СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ ПИЩЕВАЯ

Общие технические условия

ГОСТ 13830-97

В

БЗ № 3-97/82

идання офіційнеДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830—97)

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СІЛЬ КУХОННА

Загальні технічні умови

Видання офіційнеПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО ТК 58 «Продукція соляної промисловості» і Українським науково- дослідним інститутом соляної промисловості (УкрНДІсіль) Держхарчопрому України

2 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держстандарту України від 27 червня 1997 р. № 373

ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 27.02.98 №125

З На заміну ГОСТ 13830—91 Е

4 РОЗРОБНИКИ. Г.М.Безкровний, канд.техн.наук.; В.Б.Голик; Т.О.Матвеева

©Держстандарт України, 1998

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований
і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Держстандарту Україн

иДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97)

ЗМІСТ

с.

  1. Галузь використання 1

  2. Нормативні посилання 1

  3. Класифікація 2

  4. Загальні технічні вимоги 2

5 Вимоги безпеки 7

6 Вимоги охорони навколишнього середовища 7

7 Приймання

  1. Методи випробування 9

  2. Транспортування та зберігання 9

  3. Гарантії виробника 10

Додаток А Види кухонної солі 11

Додаток Б Коди кухонної солі за загальнодержавним класифікатором

П и t І І » Іі t »•»♦«* t *#••» t ♦< І »*«»<»* І »*»♦«♦« і * іО »••«<♦»!!»«♦»« 4 * W (М #♦** S * W І »«« * 2»


ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ

Київ