ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 24 жовтня 2013 року N 148

Про внесення змін до наказу Держгірпромнагляду України від 12.04.2012 N 74

Відповідно до вимог Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці 08 червня 2004 року N 151, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 червня 2004 року за N 778/9377, Положення про Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки, затвердженого Указом Президента України 06 квітня 2011 року N 408, наказую:

1. Внести зміни у додаток до наказу Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України від 12 квітня 2012 року N 74 "Про затвердження Покажчика нормативно-правових актів з питань охорони праці", виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Сектору взаємодії з Верховною Радою України, засобами масової інформації з міжнародної діяльності забезпечити розміщення цього наказу на веб-сайті Держгірпромнагляду.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В. о. ГоловиДержгірпромнагляду

В. А. Шайтан

 

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України24.10.2013 N 148

ЗМІНИщодо включення нормативно-правових актів до інформаційного Покажчика нормативно-правових актів з питань охорони праці

станом на жовтень 2013 року

N п/п

Позначення нормативного акта

Назва нормативного акта

Затвердження

Дата, вид документа, N

Організація

1.

НПАОП 23.2-3.26-13

Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам нафтопереробної промисловості

27.05.2013Наказ N 278

Міненерговугілля України

Зареєстровано:

11.06.2013N 926/23458

Мін'юст України

Дата введення в дію:

19.07.2013

 

2.

НПАОП 0.00-1.66-13

Правила безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення

12.06.2013Наказ N 355

Міненерговугілля України

Зареєстровано:

05.07.2013N 1127/23659

Мін'юст України

Дата введення в дію:

13.08.2013

 

3.

НПАОП 24.1-1.36-13

Правила охорони праці при виробництві неорганічних сполук фосфору

14.06.2013Наказ N 375

Міненерговугілля України

Зареєстровано:

09.07.2013N 1143/23675

Мін'юст України

Дата введення в дію:

13.08.2013

 

4.

НПАОП 24.0-3.04-13

Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам гідролізного та лісохімічного виробництва

16.07.2013Наказ N 453

Міненерговугілля України

Зареєстровано:

02.08.2013N 1307/23839

Мін'юст України

Дата введення в дію:

23.08.2013

 

5.

НПАОП 0.00-1.67-13

Технічні правила ведення вибухових робіт на денній поверхні

18.07.2013Наказ N 469

Міненерговугілля України

Зареєстровано:

05.08.2013N 1320/23852

Мін'юст України

Дата введення в дію:

27.08.2013

 

6.

НПАОП 0.00-7.12-13

Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах

05.06.2013Наказ N 317

Міненерговугілля України

Зареєстровано:

26.06.2013N 1071/23603

Мін'юст України

Дата введення в дію:

30.08.2013

 

7.

НПАОП 24.0-1.20-13

Правила охорони праці на об'єктах з виробництва товарів побутової хімії

28.08.2013Наказ N 600

Міненерговугілля України

Зареєстровано:

13.09.2013N 1589/24121

Мін'юст України

Дата введення в дію:

08.10.2013

 

8.

НПАОП 24.5-1.22-13

Правила охорони праці на об'єктах з виробництва синтетичних мийних засобів

28.08.2013Наказ N 599

Міненерговугілля України

Зареєстровано:

16.09.2013N 1600/24132

Мін'юст України

Дата введення в дію:

08.10.2013

 

9.

НПАОП 26.6-3.01-13

Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва матеріалів і виробів на основі хризотилового азбесту

28.08.2013Наказ N 601

Міненерговугілля України

Зареєстровано:

13.09.2013N 1585/24117

Мін'юст України

Дата введення в дію:

15.10.2013

 

10.

НПАОП 25.0-1.03-13

Правила безпеки праці під час автоклавного формування і склеювання деталей і агрегатів

18.09.2013Наказ N 673

Міненерговугілля України

Зареєстровано:

01.10.2013N 1685/24217

Мін'юст України

Дата введення в дію:

22.10.2013

 

НПАОП, що підлягають виключенню з Покажчика нормативно-правових актів з питань охорони праці

N п/п

Підлягають виключенню

Підстава для виключення

1.

НПАОП 0.00-7.06-94 Єдина державна система показників обліку умов та безпеки праці, затверджена наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 31.03.94 N 27

Наказ Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України від 08.02.2013 N 28 "Про скасування наказу від 31 березня 1994 року N 27"

2.

НПАОП 23.2-3.25-80 Типові галузеві норми безоплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям нафтопереробної та нафтохімічної промисловості, затверджені постановою Державного комітету СРСР по праці та соціальних питаннях 23.09.80 N 269/П-10

набрання чинності НПАОП 23.2-3.26-13

3.

НПАОП 0.00-5.31-74 Інструкція щодо безпечного виготовлення і застосування ігданіту на відкритих і підземних роботах, затверджена Держгіртехнагляд СРСР 28.05.74;НПАОП 0.00-5.36-92 Технологічна інструкція щодо запобігання, виявлення і ліквідації свердловинних зарядів вибухових речовин, що відказали, на відкритих гірничих роботах, затверджена Держгіртехнагляд України 16.03.92;НПАОП 0.00-1.17-92 Єдині правила безпеки при вибухових роботах, затверджені Держгіртехнагляд України 25.03.92;Доповнення до вимог § 221 Єдиних правил безпеки при підривних роботах, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 31.03.94 N 28;Зміни і уточнення до Єдиних правил безпеки при підривних роботах, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 31.03.94 N 28а;Вимоги безпеки до зарядного, доставочного і змішувального устаткування, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 01.08.97 N 171;НПАОП 0.00-5.34-93 Інструкція щодо організації та проведення масових вибухів на підприємствах з підземним способом розробки, затверджена Держнаглядохоронпраці України 22.02.93;НПАОП 27.1-5.08-96 Інструкція з безпечного проведення вибухових робіт на металургійних підприємствах Міністерства промисловості України, затверджена наказом Держнаглядохоронпраці України від 19.04.96 N 62

Наказ Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України від 15.10.2013 N 140 "Про деякі нормативно-правові акти"

(на заміну скасованих - чинний НПАОП 0.00-1.66-13)

4.

НПАОП 24.13-1.01-79 Правила безпеки при виробництві фосфору та його неорганічних сполук, затверджені Державним комітетом з нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості та гірничого нагляду при Раді Міністрів СРСР (Держгіртехнагляд СРСР) 23.01.79

набрання чинності НПАОП 24.1-1.36-13

5.

НПАОП 21.0-3.47-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям целюлозно-паперового, гідролізного та лісохімічного виробництва, затверджені постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань і Президії Всесоюзної Центральної Ради Професійних спілок від 18.08.80 N 241/П-9

набрання чинності НПАОП 24.0-3.04-13

6.

НПАОП 24.5-1.21-78 Правила техніки безпеки та виробничої санітарії у виробництві синтетичних миючих засобів, затверджені Міністерством харчової промисловості СРСР 11.07.79

набрання чинності НПАОП 24.5-1.22-13

 

НПАОП 25.2-1.23-90 Правила безпеки праці при автоклавному формуванні і склеюванні деталей і агрегатів, затверджені 26.12.89 Міністерством авіаційної промисловості СРСР

набрання чинності НПАОП 25.0-1.03-13

 

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України12.04.2012 N 74(у редакції наказу Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки Українивід 24.10.2013 N 148)

Покажчикнормативно-правових актів з питань охорони працістаном на жовтень 2013 року

N п/п

Позначення нормативного акта

Назва нормативного акта

Затвердження

Дата/документ/N

Організація

 

Нормативно-правові акти, дія яких поширюється на декілька видів економічної діяльності (код 0.00)

1

НПАОП 0.00-1.01-07

Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

18.06.2007Наказ N 132

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

09.07.2007N 784/14051

Мін'юст України

2

НПАОП 0.00-1.02-08

Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів

01.09.2008Наказ N 190

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

07.10.2008N 937/15628

Мін'юст України

3

НПАОП 0.00-1.03-06

Правила безпеки праці під час експлуатації судноплавних гідротехнічних споруд

14.06.2006Наказ N 363

МНС України

Зареєстровано:

27.06.2006N 761/12635

Мін'юст України

4

НПАОП 0.00-1.04-07

Правила вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання

28.12.2007Наказ N 331

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

04.04.2008N 285/14976

Мін'юст України

5

НПАОП 0.00-1.05-54

Правила будови, утримання та огляду нахилених рейко-канатних підйомників (фунікулерів)

07.12.54

Держгіртехнагляд СРСР

6

НПАОП 0.00-1.06-77

Правила будови і безпечної експлуатації ескалаторів

27.12.77

Держгіртехнагляд СРСР

7

НПАОП 0.00-1.10-07

Правила безпеки праці під час виконання вишукувальних руслових робіт

12.01.2007Наказ N 5

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

27.01.2007N 66/13333

Мін'юст України

8

НПАОП 0.00-1.11-98

Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води

08.09.98Наказ N 177

Комнаглядохоронпраці Мінпраці України

Зареєстровано:

07.10.98N 636/3076

Мін'юст України

Зміни 1:

06.03.2002Наказ N 131

Мінпраці України

Зареєстровано:

27.03.2002N 306/6594

Мін'юст України

Зміни 2:

01.10.2007Наказ N 231

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

18.10.2007N 1189/14456

Мін'юст України

9

НПАОП 0.00-1.12-84

Правила вибухонебезпеки при використанні мазуту та природного газу в котельних установках

08.02.84

Міненерго СРСР

10

НПАОП 0.00-1.13-71

Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів і газопроводів

07.12.71

Держгіртехнагляд СРСР

11

НПАОП 0.00-1.14-70

Правила будови і безпечної експлуатації поршневих компресорів, що працюють на вибухонебезпечних і токсичних газах

28.12.70

Держгіртехнагляд СРСР

12

НПАОП 0.00-1.15-07

Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті

27.03.2007Наказ N 62

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

04.06.2007N 573/13840

Мін'юст України

13

НПАОП 0.00-1.16-96

Правила атестації зварників

19.04.96Наказ N 61

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

31.05.96N 262/1287

Мін'юст України

14

НПАОП 0.00-1.19-08

Правила охорони праці для нафтохімічних підприємств

03.07.2008Наказ N 156

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

08.08.2008N 729/15420

Мін'юст України

15

НПАОП 0.00-1.20-98

Правила безпеки систем газопостачання України

01.10.97Наказ N 254

Держнаглядохоронпраці

Зареєстровано:

15.05.98N 318/2758

Мін'юст України

16

НПАОП 0.00-1.21-07

Правила безпеки під час експлуатації магістральних нафтопроводів

23.05.2007Наказ N 110

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

19.12.2007N 1389/14656

Мін'юст України

17

НПАОП 0.00-1.22-08

Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів

31.12.2008Наказ N 308

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

03.02.2009N 103/16119

Мін'юст України

18

НПАОП 0.00-1.23-10

Правила охорони праці при виробництві, зберіганні, транспортуванні та застосуванні хлору

12.03.2010Наказ N 56

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

01.04.2010N 264/17559

Мін'юст України

19

НПАОП 0.00-1.24-10

Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом

18.03.2010Наказ N 61

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

03.06.2010N 356/17651

Мін'юст України

20

НПАОП 0.00-1.25-10

Правила улаштування та експлуатації загальнопромислових вогнеперепинувачів

27.07.2010Наказ N 138

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

10.08.2010N 664/17959

Мін'юст України

21

НПАОП 0.00-1.26-96

Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПА (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115° C

23.07.96Наказ N 125

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

05.11.96N 655/1680

Мін'юст України

Зміни 1:

24.07.97Наказ N 206

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

28.08.97N 355/2159

Мін'юст України

Зміни 2:

01.10.2007Наказ N 231

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

18.10.2007N 1190/14457

Мін'юст України

22

НПАОП 0.00-1.27-09

Правила з безпечної експлуатації систем вентиляції у хімічних виробництвах

05.10.2009Наказ N 164

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

27.10.2009N 988/17004

Мін'юст України

23

НПАОП 0.00-1.28-10

Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин

26.03.2010Наказ N 65

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

19.04.2010N 293/17588

Мін'юст України

24

НПАОП 0.00-1.30-01

Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями

05.06.2001Наказ N 252

Мінпраці України

25

НПАОП 0.00-1.32-97

Правила безпеки при проектуванні та експлуатації об'єктів циклічно-потокової технології відкритих гірничих робіт

22.05.97Наказ N 145

Держнаглядохоронпраці України

26

НПАОП 0.00-1.34-71

Єдині правила безпеки при розробці рудних, нерудних і розсипних родовищ підземним способом

31.08.71

Держгіртехнагляд СРСР

27

НПАОП 0.00-1.36-03

Правила будови і безпечної експлуатації підйомників

08.12.2003Наказ N 232

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

30.12.2003N 1262/8583

Мін'юст України

Зміни:

01.10.2007Наказ N 230

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

26.12.2007N 1394/14661

Мін'юст України

28

НПАОП 0.00-1.38-05

Правила охорони праці в архівних установах

01.02.2005Наказ N 22

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

17.02.2005N 245/10525

Мін'юст України

Зміни:

06.11.2007Наказ N 251

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

20.11.2007N 1289/14556

Мін'юст України

29

НПАОП 0.00-1.39-88

Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних пунктів виготовлення гранульованих і водовміщуючих вибухових речовин і пунктів підготовки вибухових речовин заводського виробництва на підприємствах, які виконують вибухові роботи

21.09.88

Держгіртехнагляд СРСР

30

НПАОП 0.00-1.40-86

Міжгалузеві правила безпеки при будівництві (реконструкції) і гірничотехнічній експлуатації об'єктів народного господарства, які розміщені в надрах і не пов'язані з добуванням корисних копалин

27.05.86

Держгіртехнагляд СРСР

31

НПАОП 0.00-1.41-88

Загальні правила вибухобезпеки для вибухопожежонебезпечних хімічних, нафтохімічних і нафтопереробних виробництв

06.09.88

Держгіртехнагляд СРСР

32

НПАОП 0.00-1.42-08

Правила безпеки праці під час виконання авіаційно-хімічних робіт

06.06.2008Наказ N 129

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

29.07.2008N 697/15388

Мін'юст України

33

НПАОП 0.00-1.43-85

Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при виробництві ацетилену, кисню і газополуменевій обробці металів

08.07.85

Мінхіммаш СРСР

34

НПАОП 0.00-1.44-09

Правила охорони праці при переробці та зберіганні аміачної селітри насипом

01.09.2009Наказ N 142

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

23.09.2009N 896/16912

Мін'юст України

35

НПАОП 0.00-1.45-69

Правила безпеки при зберіганні, перевезенні та застосуванні сильнодіючих отруйних речовин

20.08.69

ЦК профспілки робітників авіаоборонпрому

36

НПАОП 0.00-1.46-70

Правила безпеки при зберіганні, перевезенні та застосуванні сильнодіючих отруйних речовин

1970

ВО "Союзсільгосптехніка"

37

НПАОП 0.00-1.47-68

Правила проектування і безпечної експлуатації установок, що працюють з лужними металами

21.09.68

ЦК профспілки робітників авіаоборонпрому

38

НПАОП 0.00-1.48-91

Правила охорони праці при холодній обробці металів

27.11.91

Міноборонпром СРСР

39

НПАОП 0.00-1.49-09

Правила охорони праці для виробництв суховальцованих паст, нітролінолеуму, нітролінолеумної мастики, нітролаків, нітромастик, целулоїду і виробів з нього, пластичних мас, синтетичних смол, електроізоляційних матеріалів і гумотехнічних виробів

29.07.2009Наказ N 115

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

20.08.2009N 790/16806

Мін'юст України

40

НПАОП 0.00-1.50-74

Правила техніки безпеки при користуванні виробами, що містять вибухові речовини

1974

ЦК профспілки робітників суднобудування

41

НПАОП 0.00-1.51-88

Правила будови і безпечної експлуатації фреонових холодильних установок

27.02.88

Держагропром СРСР

42

НПАОП 0.00-1.53-87

Правила безпеки при експлуатації хвостових і шламових господарств гірничорудних і нерудних підприємств

22.12.87

Держгіртехнагляд СРСР

43

НПАОП 0.00-1.55-77

Правила безплатної видачі лікувально-профілактичного харчування

07.01.77

Держкомпраці СРСР

44

НПАОП 0.00-1.56-08

Правила безпеки при виробництві вуглеграфітових матеріалів і виробів

17.06.2008Наказ N 143

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

07.07.2008N 598/15289

Мін'юст України

45

НПАОП 0.00-1.57-12

Правила безпеки при експлуатації каналів, трубопроводів, інших гідротехнічних споруд у водогосподарських системах

03.04.2012Наказ N 661

МНС України

Зареєстровано:

25.04.2012N 633/20946

Мін'юст України

46

НПАОП 0.00-1.58-12

Правила охорони праці під час експлуатації електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих роботах

05.04.2012Наказ N 671

МНС України

Зареєстровано:

27.04.2012N 641/20954

Мін'юст України

47

НПАОП 0.00-1.59-87

Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

27.11.87

Держгіртехнагляд СССР

48

НПАОП 0.00-1.60-66

Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів

30.08.66

Держгіртехнагляд СССР

Зміни:

11.07.72

Держгіртехнагляд СССР

49

НПАОП 0.00-1.61-12

Правила охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів

27.06.2012Наказ N 933

МНС України

Зареєстровано:

20.07.2012N 1227/21539

Мін'юст України

50

НПАОП 0.00-1.62-12

Правила охорони праці на автомобільному транспорті

09.07.2012Наказ N 964

МНС України

Зареєстровано:

01.08.2012N 299/21611

Мін'юст України

Дата введення в дію:

14.09.2012

 

51

НПАОП 0.00-1.63-13

Правила сертифікації фахівців з неруйнівного контролю

10.12.2012Наказ N 1387

МНС України

Зареєстровано:

 02.01.2013N 10/22542 

Мін'юст України

Дата введення в дію:

 05.02.2013

 

52

НПАОП 0.00-1.64-13

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості будівельних матеріалів

19.12.77

ЦК профспілки робітників будівництва і промбудматеріалів

21.12.77

Міністерство промисловості будівельних матеріалів СРСР

53

НПАОП 0.00-1.65-88

Правила безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря

12.04.88

Держгіртехнагляд СРСР

54

НПАОП 0.00-1.66-13

Правила безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення

12.06.2013Наказ N 355

Міненерговугілля України

Зареєстровано:

05.07.2013N 1127/23659

Мін'юст України

Дата введення в дію:

13.08.2013

 

55

НПАОП 0.00-1.67-13

Технічні правила ведення вибухових робіт на денній поверхні

18.07.2013Наказ N 469

Міненерговугілля України

Зареєстровано:

05.08.2013N 1320/23852

Мін'юст України

Дата введення в дію:

27.08.2013

 

56

НПАОП 0.00-2.01-05

Перелік робіт з підвищеною небезпекою

26.01.2005Наказ N 15

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

15.02.2005N 232/10512

Мін'юст

57

НПАОП 0.00-3.01-98

Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам сільського та водного господарства

10.06.98Наказ N 117

КомнаглядохоронпраціМінпраці України

Зареєстровано:

14.07.98N 449/2889

Мін'юст України

Зміни:

12.10.2009Наказ N 169

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

03.11.2009N 1017/17033

Мін'юст України

58

НПАОП 0.00-3.04-80

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту членам добровільних газорятівних дружин та добровільних допоміжних гірничорятувальних команд

20.02.80ПостановаN 43/П-2

Держкомпраці СРСР

59

НПАОП 0.00-3.05-07

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам приладобудівної промисловості

29.03.2007Наказ N 65

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

11.04.2007N 328/13595

Мін'юст України

60

НПАОП 0.00-3.06-22

Про видачу мила на підприємствах

06.08.22Постанова

НКТ РРФСР

Роз'яснення з цього питання: 1

22.06.24

 

2

14.09.26

 

61

НПАОП 0.00-3.07-09

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості

16.04.2009Наказ N 62

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

12.05.2009N 424/16440

Мін'юст України

62

НПАОП 0.00-3.08-09

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам водного господарства

12.10.2009Наказ N 169

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

03.11.2009N 1017/17033

Мін'юст України

63

НПАОП 0.00-3.09-05

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників підприємств електроенергетичної галузі

01.11.2004Наказ N 241

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

29.12.2004N 1663/10262

Мін'юст України

Зміни:

02.10.2007N 234

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

08.10.2007N 1151/14418

Мін'юст України

64

НПАОП 0.00-3.10-08

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам гірничодобувної промисловості

21.08.2008Наказ N 184

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

10.09.2008N 832/15523

Мін'юст України

65

НПАОП 0.00-3.11-94

Орієнтовні нормативи трудомісткості та вартості робіт щодо опрацювання державних нормативних актів про охорону праці

13.10.94Наказ N 103

Держнаглядохоронпраці України

66

НПАОП 0.00-3.12-81

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям підприємств та організацій матеріально-технічного постачання

12.02.81ПостановаN 47/П-2

Держкомпраці СРСР

Зміни:

21.08.85Пост. N 289/П-8

 

67

НПАОП 0.00-3.15-08

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам авіаційної та оборонної промисловості

22.12.2008Наказ N 288

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

16.01.2009N 26/16042

Мін'юст України

68

НПАОП 0.00-3.16-12

Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам нафтогазової промисловості

09.07.2012Наказ N 962

МНС України

Зареєстровано:

26.07.2012N 1259/21571

Мін'юст України

Дата введення в дію:

21.09.2012

 

69

НПАОП 0.00-3.17-12

Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам окремих виробництв

06.11.2012Наказ N 1308

МНС України

Зареєстровано:

23.11.2012N 1968/22280

Мін'юст України

Дата введення в дію:

17.12.2012

 

70

НПАОП 0.00-3.18-13

Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам житлово-комунального господарства

10.12.2012Наказ N 1389

МНС України

Зареєстровано:

28.12.2012N 2217/22529

Мін'юст України

Дата введення в дію:

22.01.2013

 

71

НПАОП 0.00-3.19-13

Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва штучної шкіри і технічних тканин

14.12.2012Наказ N 1421

МНС України

Зареєстровано:

08.01.2013N 71/22603

Мін'юст України

Дата введення в дію:

01.02.2013

 

72

НПАОП 0.00-4.01-08

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

24.03.2008Наказ N 53

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

21.05.2008N 446/15137

Мін'юст України

Зміни:

16.11.2009Наказ N 194

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

07.12.2009N 1173/17189

Мін'юст України

73

НПАОП 0.00-4.03-04

Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці

08.06.2004N 151

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

23.06.2004N 778/9377

Мін'юст України

74

НПАОП 0.00-4.09-07

Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства

21.03.2007Наказ N 55

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

04.04.2007N 311/13578

Мін'юст України

Зміни:

25.09.2007Наказ N 216

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

07.11.2007N 1252/14519

Мін'юст України

75

НПАОП 0.00-4.10-93

Типове положення про професійні воєнізовані аварійно-рятувальні формування

29.12.93Наказ N 138

Держнаглядохоронпраці

Зареєстровано:

05.04.94N 67/276

Мін'юст України

76

НПАОП 0.00-4.11-07

Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці

21.03.2007Наказ N 56

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

06.04.2007N 316/13583

Мін'юст України

77

НПАОП 0.00-4.12-05

Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

26.01.2005Наказ N 15

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

15.02.2005N 231/10511

Мін'юст України

Зміни:

16.11.2007Наказ N 273

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

03.12.2007N 1334/14601

Мін'юст України

78

НПАОП 0.00-4.14-94

Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці

16.03.94Наказ N 19

Держнаглядохоронпраці

Зареєстровано:

12.05.94N 94/303

Мін'юст України

79

НПАОП 0.00-4.15-98

Положення про розробку інструкцій з охорони праці

29.01.98Наказ N 9

КомнаглядохоронпраціМінпраці України

Зареєстровано:

07.04.98N 226/2666

Мін'юст України

80

НПАОП 0.00-4.21-04

Типове положення про службу охорони праці

15.11.2004Наказ N 255

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

01.12.2004N 1526/10125

Мін'юст України

Зміни:

02.10.2007Наказ N 236

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

18.10.2007N 1191/14458

Мін'юст України

81

НПАОП 0.00-4.24-03

Положення про порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з роботами із шкідливими та важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки

15.12.2003Наказ N 244

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

30.12.2003N 1257/8578

Мін'юст України

Зміни:

16.11.2007Наказ N 274

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

03.12.2007N 1335/14602

Мін'юст України

82

НПАОП 0.00-4.35-90

Положення про порядок установлення строків подальшої експлуатації технологічного устаткування вибухонебезпечних виробництв

06.08.90

Міннафтопром СРСР

83

НПАОП 0.00-4.36-87

Про порядок безплатної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів робітникам і службовцям, які зайняті на роботах з шкідливими умовами праці

16.12.87ПостановаN 731/П-13

Держкомпраці СРСР

84

НПАОП 0.00-5.03-95

Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) стрілових самохідних (автомобільних, гусеничних, залізничних, пневмоколісних) кранів

25.09.95Наказ N 135

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

10.10.95N 371/907

Мін'юст України

Зміни:

01.10.2007Наказ N 232

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

25.10.2007N 1210/14477

Мін'юст України

85

НПАОП 0.00-5.04-95

Типова інструкція з безпечного ведення робіт для стропальників (зачіплювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани

25.09.95Наказ N 135

Держнаглядохоронпраці

Зареєстровано:

10.10.95N 372/908

Мін'юст України

Зміни:

01.10.2007Наказ N 232

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

25.10.2007N 1211/14478

Мін'юст України

86

НПАОП 0.00-5.05-95

Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) баштових кранів

14.11.95Наказ N 175

Держнаглядохоронпраці

Зареєстровано:

27.11.95N 425/961

Мін'юст України

Зміни:

01.10.2007Наказ N 232

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

25.10.2007N 1212/14479

Мін'юст України

87

НПАОП 0.00-5.06-94

Типова інструкція для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами

20.10.94Наказ N 107

Держнаглядохоронпраці

Зареєстровано:

13.03.95N 60/596

Мін'юст України

Зміни:

01.10.2007Наказ N 232

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

25.10.2007N 1208/14475

Мін'юст України

88

НПАОП 0.00-5.07-94

Типова інструкція для осіб, відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів в справному стані

20.10.94Наказ N 107

Держнаглядохоронпраці

Зареєстровано:

13.03.95N 59/595

Мін'юст України

Зміни:

01.10.2007Наказ N 232

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

25.10.2007N 1209/14476

Мін'юст України

89

НПАОП 0.00-5.09-86

Типова інструкція для оператора, ліфтера по обслуговуванню ліфтів

29.08.86

Держгіртехнагляд СРСР

90

НПАОП 0.00-5.10-96

Типова інструкція для операторів (машиністів) парових та водогрійних котлів

30.04.96Наказ N 74

Держнаглядохоронпраці

Зареєстровано:

05.06.96N 267/1292

Мін'юст України

Зміни:

01.10.2007Наказ N 232

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

25.10.2007N 1215/14482

Мін'юст України

91

НПАОП 0.00-5.11-85

Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт

20.02.85

Держгіртехнагляд СРСР

92

НПАОП 0.00-5.12-01

Інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об'єктах

05.06.2001Наказ N 255

Мінпраці України

Зареєстровано:

23.06.2001N 541/5732

Мін'юст України

93

НПАОП 0.00-5.14-93

Інструкція про порядок технічного розслідування і обліку випадків втрат вибухових матеріалів на підприємствах, в організаціях та об'єктах, розташованих на території України

14.09.93Наказ N 85

Держнаглядохоронпраці України

94

НПАОП 0.00-5.15-86

Инструкция о порядке утверждения мер охраны зданий, сооружений и природных объектов от вредного влияния горных разработок

26.02.86

Держгіртехнагляд СРСР

95

НПАОП 0.00-5.18-96

Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) кранів мостового типу (мостових, козлових, напівкозлових)

20.03.96Наказ N 45

Держнаглядохоронпраці

Зареєстровано:

26.03.96N 143/1168

Мін'юст України

Зміни:

01.10.2007Наказ N