МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ 28.08.2013 № 601

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 вересня 2013 р. за № 1585/24117

Про затвердження Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва матеріалів і виробів на основі хризотилового азбесту

Відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону праці» та Указу Президента України «Про деякі заходи оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» від 24 грудня 2012 року № 726

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва матеріалів і виробів на основі хризотилового азбесту, що додаються.
 2. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохот- ва О.І.) у встановленому порядку:
 3. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
 4. внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.
 5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Хохотву О.І.

Міністр

Е. Ставицький

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міненерговугілля України

28.08.2013 № 601

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 вересня 2013 р. за № 1585/24117

НОРМИ

безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва матеріалів і виробів на основі хризотилового азбесту

І.Загальні положення

 1. Ці Норми поширюються на суб’єкти господарювання незалежно від форм власності й організаційно-правової форми, що здійснюють діяльність, спрямовану на виконання робіт з виробництва матеріалів і виробів на основі хризотилового азбесту.
 2. Ці Норми розроблено для професій працівників, які виконують роботи з виробництва матеріалів і виробів на основі хризотилового азбесту, перелік яких відповідає Класифікатору професій ДК 003:2010, затвердженому наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 року № 327 (із змінами).
 3. Ці Норми встановлюють вимоги щодо видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ), їх видів і строків носіння, класифікація та позначення захисних властивостей яких відповідають ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація» та ГОСТ 12.4.103-83 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация».
 4. У спеціальному одязі допускається застосування бавовняних та змішаних (бавовнянополіефірних, бавовнянокапронових) тканин, що мають висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи відповідно до сфери застосування.

Для працівників, які працюють в умовах впливу азбестового пилу, спецодяг повинен виготовлятися з бавовняної тканини типу молескін з посиленим сатиновим переплетенням.

Під час можливого контакту з вологою азбестоцементною масою шкіру відкритих частин тіла працівників необхідно захищати дерматологічними засобами.

 1. Вимоги до рівня безпеки ЗІЗ, проведення процедури оцінки відповідності таким вимогам, встановлення правил маркування зазначених засобів та введення їх в обіг повинні відповідати вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року № 761 (зі змінами).
 2. Забезпечення ЗІЗ працівників, а також порядок їх утримання та зберігання здійснюються відповідно до вимог Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008 року № 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за № 446/15137 (зі змінами).
 3. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників ЗІЗ здійснюють органи державного нагляду за охороною праці та служби охорони праці підприємств.
 4. Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва матеріалів і виробів на основі хризотилового азбесту

з/п

Код згідно з ДК 003:2010

Професійна назва роботи

Найменування ЗІЗ

Позначення захисних властивостей ЗІЗ згідно з ГОСТ 12.4.103-83

Строк

носіння

(місяці)

1

2

3

4

5

6

Костюм

ЗМиПс

12

Берет

З

12

Черевики

ЗМиСм

12

Шкарпетки

ЗМиПс

3

Рукавички

МиПс

1

Каска захисна

До зносу

1

8212

Аспіраторних

Підшоломник

ЗМиПс

12

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протипиловий

До зносу

Рукавички діелектричні

Эн

Чергові

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Напівчоботи утеплені

Тн20МиСм

48

Комбінезон

ЗМиПс

12

Берет

ЗПс

12

Черевики

ВПсСмМи

12

Шкарпетки

ЗМи

3

2

8151

Бігунник

Фартух з нагрудником

ВнПсМи

Черговий

Рукавички

МиПсВу

2

Нарукавники

МиПсВу

6

Окуляри захисні закриті

До зносу

Навушники протишумові

До зносу

Респіратор протипиловий

До зносу

Брикетувальник формувальної маси

Костюм

ЗМиПс

12

3

8212

Берет

З

12

Фартух з нагрудником

ВнПсМи

6

Черевики

ВПсМиСм

12

Шкарпетки

ЗМи

3

Рукавички

Ми

2

Рукавички

ВнМиПс

До зносу

Нарукавники

ВнМиПс

6

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протипиловий

До зносу

4

8112

Бункерувальник

Костюм

ЗМиПс

12

Берет

З

12

Черевики

ВПсМиСм

12

Шкарпетки

ЗМи

3

Рукавички

Ми

1

Рукавиці

ПсМиМп

0,5

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМиПс

12

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протипиловий

До зносу

На роботах в неопалюваних виробничих приміщеннях узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи утеплені

Тн20МиСм

36

5

7221

Вальцювальник (холод- ноштампувальні роботи)

Костюм

ЗМи

12

Берет

З

12

Черевики

ЗМиСмМун25

12

Рукавиці

МиМп

0,5

Окуляри захисні закриті

До зносу

Навушники протишумові

До зносу

Респіратор протипиловий

До зносу

6

9333

9322

Вантажник

Укладальник-

пакувальник

Костюм

ЗМиПс

12

Берет

З

12

Черевики

ЗМиСмМун50

12

Фартух з нагрудником

ВнМиНм

6

Рукавиці

ПсМиМп

1

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

12

На роботах в неопалюваних виробничих приміщеннях узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи утеплені

Тн20МиСм

24