ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 30.01.2006 № 41

Зареєстровано в Міністерстві юстиції 13 лютого 2006 за № 124/11998

НПАОП 26.1-3.01-06

НОРМИ БЕЗПЛАТНОЇ ВИДАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ, СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКАМ,

ЗАЙНЯТИМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ СКЛЯНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Ці Норми поширюються на суб’єкти господарювання, які здійснюють виробництво скла (будівельного, технічного тощо), кварцового скла, скловолокна, виробів з нього та виробів з кам’яного лиття.
  2. Норми розроблено для професій працівників, зайнятих на підприємствах скляної промисловості, перелік яких відповідає Класифікатору професій ДК 003-95, затвердженому наказом Держстандарту України від 27 липня 1995 року № 257, (зі змінами). Класифікація та позначення захисних властивостей засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ) залежно від небезпечних та шкідливих виробничих факторів застосована відповідно до вимог пункту 1.2 ГОСТ 12.4.011-89 “ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация”.
  3. Крім цих Норм, працівники організацій і підприємств скляної промисловості, які виконують роботи, що належать до інших видів економічної діяльності, у тому числі пов’язаної з виконанням робіт щодо ліквідації прогнозованих аварій і наслідків, повинні забезпечуватися ЗІЗ згідно з “Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим сквозных профессий и должностей всех отраслей народного хозяйства и отдельных производств”, затвердженими постановою Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 12 лютого 1981 року № 47/П-2, із змінами, а також згідно з чинними нормами безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у відповідних галузях економіки, затвердженими у встановленому порядку.
  4. Порядок забезпечення працівників організацій та підприємств необхідними для трудового процесу засобами індивідуального захисту, а також порядок їх утримання та зберігання визначено Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 29 жовтня 1996 року № 170 і зареєстрованим Міністерством юстиції України 18 листопада 1996 року за № 667/1692 (ДНАОП 0.00-4.26-96).
  5. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників засобами індивідуального захисту здійснюють органи державного нагляду за охороною праці, профспілки та служби охорони праці організацій і підприємств.
  6. Громадський контроль за повним та своєчасним забезпеченням працівників ЗІЗ здійснюють професійні спілки, їх об’єднання в особі своїх виборних органів і представників, а в разі відсутності професійної спілки - уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці.
  7. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим на підприємствах з виробництва скла (будівельного, технічного тощо)

з/п

Код КП згідно з Класифікатором професій ДК 003-95

Назва професії (посади)

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту

Позна

чення

захис

них

власти

востей

(тип,

марка)

ЗІЗ

Термін

носіння,

місяці

1

2

3

4

5

6

1

8139.2

Автоклавник

Комбінезон бавовняний

МиЗ

12

(виробництво скла

Черевики шкіряні

МиЗ

12

та скловиробів)

Рукавички гумові

Вн

1

Рукавички трикотажні

Ми

1

Під час виконання робіт зі

склеювання скла додатково:

Фартух бавовняний

МиЗ

12

2

9322

Аерографіст

Халат віскозно-бавовняний

З

12

(виробництво скла

Фартух бавовняний

МиЗ

12

та скловиробів)

3

7322.2

Аерозольник

Халат віскозно-бавовняний

З

12

Фартух бавовняний

МиЗ

12

Окуляри захисні від

механічних ушкоджень

-

до зносу

4

7322.2

Блокувальник

Костюм бавовняний

МиЗ

12

скловиробів

Фартух бавовняний

МиЗ

12

Черевики шкіряні

МиЗ

12

Рукавиці комбіновані

Ми

1

Рукавички гумові

Вн

1

5

8112.2

Бункерувальник

Костюм бавовняний

МиЗ

12

Фартух бавовняний

МиЗ

12

Черевики шкіряні

МиЗ

12

Рукавиці комбіновані

Ми

1

6

8340.2

Вакуумник

Комбінезон бавовняний

МиЗ

12

Черевики шкіряні

МиЗ

12

Рукавички гумові

Вн

1

7

9322

Вакуумник

Костюм бавовняний

МиЗ

12

термосних колб

Черевики шкіряні

МиЗ

12

Рукавиці комбіновані

Ми

1

Окуляри захисні від механічних ушкоджень

до зносу

8

7322.2

Вакуумник триплексу та блоків

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані

МиЗ

МиЗ

Ми

12

12

1

9

9333

Вантажник

Під час виконання робіт з завантажування матеріалів:

Костюм бавовняний

пилозахисний

Плащ

Черевики шкіряні Чоботи гумові Рукавиці брезентові Респіратор пилозахисний Г оловний убір Окуляри захисні від механічних ушкоджень Каска

Під час виконання робіт з підвищеною запиленістю додатково:

Респіратор пилозахисний На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою Брюки бавовняні з утепленою прокладкою Напівчоботи утеплені

Пс

Ву

Мп

В

Мп

Пн

Тн

Тн

Тн20

12

36

6

12

1

до зносу до зносу

до зносу до зносу

до зносу

36

36

48

10

8212.2

Варник гіпсу

Костюм бавовняний Фартух бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Респіратор пилозахисний Окуляри захисні від механічних ушкоджень

МиЗ

З

МиЗ

Ми

12

6

12

1

до зносу до зносу

11

8131.3

Варник рідкого скла

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Окуляри захисні від механічних ушкоджень

МиЗ

МиЗ

Ми

12

12

1

до зносу

12

8152.3

Варник смолки

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Окуляри захисні від механічних ушкоджень

МиЗ

МиЗ

Ми

12

12

1

до зносу

13

7322.2

Видувальник

скловиробів

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Під час виконання робіт з видування дротів додатково:

Рукавички бавовняні

МиЗ

МиЗ

Ми

12

12

1

14

7322.2

Випробувач

Халат віскозно-бавовняний

З

12

скловиробів

Черевики шкіряні Рукавички трикотажні Головний убір Окуляри захисні від механічних ушкоджень Вкладиші протишумові На роботах узимку в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою

МиЗ

Ми

Пн

Тн

12 15 днів до зносу

до зносу до зносу

36

15

8139.3

Виробник джгутів

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Нарукавники брезентові Окуляри захисні від механічних ушкоджень

МиЗ

Мп

Ми

Мп

12

12

1

до зносу до зносу

16

8131.2

Виробник скляної плівки

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Окуляри захисні від механічних ушкоджень

МиЗ

МиЗ

Ми

12

12

1

до зносу

17

8131.2

Витягальник з вироблення скляних труб та дроту (із скла)

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Головний убір Окуляри захисні від механічних ушкоджень

Під час виконання робіт у гарячих умовах:

Костюм сукняний Валянки Рукавиці сукняні Шолом повстяний Окуляри захисні від шкідливих випромінювань Каска

Щиток захисний

Ми

Ми

Ми

Пн

Ти

Тп

Ти

Ти

12

6

1

до зносу до зносу

12

до зносу 1

до зносу

до зносу до зносу до зносу

18

9322

Відкладник виробів в опічки

Комбінезон бавовняний Черевики шкіряні Рукавички бавовняні Окуляри захисні від механічних ушкоджень

МиЗ

МиЗ

Ми

12

12

1

до зносу

19

8131.3

Відламувач скла від машини

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці брезентові Краги брезентові Нарукавники брезентові Окуляри захисні від механічних ушкоджень Каска

МиЗ

Мп

Мп

Мп

Мп

12

12

2

до зносу до зносу

до зносу до зносу

20

9322

Відмітчик

Халат віскозно-бавовняний

З

12

аерометрів

Рукавички трикотажні

Ми

1

21

7311.2

Відмітчик

термометрів

Халат віскозно-бавовняний Рукавички трикотажні

З

Ми

12

1

22

7322.2

Відпальник

скловиробів

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавички бавовняні Під час виконання робіт з вибирання виробів з лерів, тягунів та опічків додатково:

Респіратор пилозахисний Окуляри захисні від механічних ушкоджень

МиЗ

МиЗ

Ми

12

12

до зносу

до зносу до зносу

23

8131.3

Відрізальник стрічки скла

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці брезентові Краги брезентові Нарукавники брезентові Окуляри захисні від механічних ушкоджень Каска

МиЗ

Мп

Мп

Мп

Мп

12

12

2

до зносу до зносу

до зносу до зносу

24

8232.3

Вініпластник

Костюм бавовняний Фартух бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Окуляри захисні від механічних ушкоджень

МиЗ

З

МиЗ

Ми

12

12

12

1

до зносу

25

7122.2

Вогнетривник

Костюм бавовняний Черевики шкіряні з металевим носком

Навушники протишумові

Під час різки вогнетривів додатково:

Рукавички спилкові Респіратор газопилозахисний Окуляри захисні від механічних ушкоджень Під час виконання робіт у гарячих умовах:

Костюм сукняний Валянки

Рукавиці брезентові Шолом повстяний Окуляри захисні від механічних ушкоджень Каска

Щиток захисний

МиЗ

МиЗМун100

Ми

Ти

Тп

Ми

Ти

12

12

до зносу 1

до зносу до зносу

12

до зносу 12

до зносу

до зносу до зносу до зносу

26

8163.2

Газівник

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці трикотажні Респіратор газозахисний Г оловний убір

МиЗ

МиЗ

Ми

З

12

12

1

до зносу до зносу