Затвердженонаказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

від 07.07.2009 № 109

(у редакції наказу

Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

від 22.02.2010 № 37

Покажчик нормативно-правових актів з питань охорони праці станом на 15 лютого 2010 року

№п/п

Позначення

нормативного акта

Назва нормативного акта

Затвердження

Дата/документ/ №

Організація

Нормативно-правові акти, дія яких поширюється на декілька видів економічної діяльності (код 0.00)

1

НПАОП 0.00-1.01-07

Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

18.06.2007

Наказ № 132

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

09.07.2007

№ 784/14051

Мін’юст

2

НПАОП 0.00-1.02-08

Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів

01.09.2008

Наказ № 190

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

07.10.2008№ 937/15628

Мін’юст

3

НПАОП 0.00-1.03-06

Правила безпеки праці під час експлуатації судноплавних гідротехнічних споруд

14.06.2006 № 363

МНС України

Зареєстровано:

27.06.2006№ 761/12635

Мін’юст

4

НПАОП 0.00-1.04-07

Правила вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання

28.12.2007

Наказ № 331

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

04.04.2008

№ 285/14976

Мін’юст

5

НПАОП 0.00-1.05-54

Правила будови, утримання та огляду нахилених рейко-канатних підйомників (фунікулерів)

07.12.54

Держгіртехнагляд СРСР

6

НПАОП 0.00-1.06-77

Правила будови і безпечної експлуатації ескалаторів

27.12.77

Держгіртехнагляд СРСР

7

НПАОП 0.00-1.07-94

Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

18.10.94

Наказ № 104

Держнаглядохоронпраці України

Зміни 1:

11.07.97

Наказ № 183

Держнаглядохоронпраці України

2:

22.03.02

Наказ № 161

Мінпраці України

8

НПАОП 0.00-1.08-94

Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів

26.05.94

Наказ № 51

Держнаглядохоронпраці України

Зміни 1:

11.07.97

Наказ № 182

2:

22.03.02

Наказ № 161

Мінпраці України

9

НПАОП 0.00-1.10-07

Правила безпеки праці під час виконання вишукувальних руслових робіт

12.01.2007

наказ № 5

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

27.01.2007

№ 66/13333

Мін’юст

10

НПАОП 0.00-1.11-98

Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води

08.09.98

Наказ № 177

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

07.10.98

№ 636/3076

Мін’юст

Зміни 1:

06.03.02

Наказ № 131

Мінпраці України

Зареєстровано:

27.03.02

№ 306/6594

Мін’юст

Зміни 2:

01.10.2007

Наказ № 231

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

18.10.2007

№ 1189/14456

Мін’юст

11

НПАОП 0.00-1.12-84

Правила вибухонебезпеки при використанні мазуту та природного газу в котельних установках

8.02.84

Міненерго СРСР

Зареєстровано:

15.05.98

№ 318/2758

Мін’юст

12

НПАОП 0.00-1.13-71

Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів і газопроводів

7.12.71

Держгіртехнагляд СРСР

13

НПАОП 0.00-1.14-70

Правила будови і безпечної експлуатації поршневих компресорів, що працюють на вибухонебезпечних і токсичних газах

28.12.70

Держгіртехнагляд СРСР

14

НПАОП 0.00-1.15-07

Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті

27.03.2007

Наказ № 62

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

04.06.2007

№ 573/13840

Мін’юст

15

НПАОП 0.00-1.16-96

Правила атестації зварників

19.04.96

Наказ

№ 61

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

31.05.96

№262/1287

Мін’юст

16

НПАОП 0.00-1.17-92

Єдині правила безпеки при вибухових роботах

25.03.92

Держгіртехнагляд

Зміни: 1

31.03.94

Наказ №28

Держнаглядохоронпраці України

2

1.01.97

Наказ № 171

Держнаглядохоронпраці України

17

НПАОП 0.00-1.18-98

Правила будови, монтажу, ремонту і безпечної експлуатації вибухозахищених вентиляторів

11.09.98

Наказ № 183

Держнаглядохоронпраці України

18

НПАОП 0.00-1.19-08

Правила охорони праці для нафтохімічних підприємств

03.07.2008

наказ № 156

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

08.08.2008

№ 729/15420

Мін’юст

19

НПАОП 0.00-1.20-98

Правила безпеки систем газопостачання України

01.10.98

Наказ № 254

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

15.05.98№ 318/2758

Мін’юст

20

НПАОП 0.00-1.21-07

Правила безпеки під час експлуатації магістральних нафтопроводів

23.05.2007

№ 110

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

19.12.2007

№ 1389/14656

Мін’юст

21

НПАОП 0.00-1.22-08

Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів

31.12.2008

Наказ № 308

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

03.02.2009

№ 103/16119

Мін’юст

22

НПАОП 0.00-1.26-96

Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПА (0,7кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115о С

23.07.96

Наказ № 125

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

5.11.96

№ 655/1680

Мін’юст

Зміни 1:

25.07.97

Наказ № 206

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

28.08.97

№355/2159

Мін’юст

Зміни 2:

01.10.2007

Наказ № 231

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

18.10.2007

№ 1190/14457

Мін’юст

23

НПАОП 0.00-1.27-09

Правила з безпечної експлуатації систем вентиляції у хімічних виробництвах

05.10.2009

Наказ № 164

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

27.10.2009

№ 988/17004

Мін’юст

24

НПАОП 0.00-1.29-97

Правила захисту від статичної електрики

22.04.97

Наказ № 103

Держнаглядохоронпраці України

25

НПАОП 0.00-1.30-01

Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями

05.06.01

Наказ № 252

Мінпраці України

26

НПАОП 0.00-1.31-99

Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин

10.02.99

Наказ № 21

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

17.06.99

№ 382/3675

Мін’юст

27

НПАОП 0.00-1.32-97

Правила безпеки при проектуванні та експлуатації об'єктів циклічно-потокової технології відкритих гірничих робіт

22.05.97

Наказ № 145

Держнаглядохоронпраці України

28

НПАОП 0.00-1.33-94

Правила безпеки при розробці родовищ корисних копалин відкритим способом

31.05.94

Наказ № 54

Держнаглядохоронпраці України

29

НПАОП 0.00-1.34-71

Єдині правила безпеки при розробці рудних, нерудних і розсипних родовищ підземним способом

31.08.71

Держгіртехнагляд СРСР

30

НПАОП 0.00-1.35-03

Правила безпеки під час будівництва та реконструкції магістральних трубопроводів

05.09.03

Наказ № 173

Держнаглядохоронпраці України

31

НПАОП 0.00-1.36-03

Правила будови і безпечної експлуатації підйомників

08.12.03

Наказ № 232

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

30.12.03

№1262/8583

Мін’юст

Зміни:

01.10.2007

Наказ № 230

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

26.12.2007

№ 1394/14661

Мін’юст

32

НПАОП 0.00-1.38-05

Правила охорони праці в архівних установах

01.02.05

Наказ № 22

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

17.02.05

№ 245/10525

Мін’юст

Зміни:

06.11.2007

Наказ № 251

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

20.11.2007

№ 1289/14556

Мін’юст

33

НПАОП 0.00-1.39-88

Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних пунктів виготовлення гранульованих і водовміщуючих вибухових речовин і пунктів підготовки вибухових речовин заводського виробництва на підприємствах, які виконують вибухові роботи

21.09.88

Держгіртехнагляд СРСР

34

НПАОП 0.00-1.40-86

Міжгалузеві правила безпеки при будівництві (реконструкції) і гірничотехнічній експлуатації об’єктів народного господарства, які розміщенні в надрах і не пов’язані з добуванням корисних копалин

27.05.86

Держгіртехнагляд СРСР

35

НПАОП 0.00-1.41-88

Загальні правила вибухобезпеки для вибухопожежонебезпечних хімічних, нафтохімічних і нафтопереробних виробництв

6.09.88

Держгіртехнагляд СРСР

36

НПАОП 0.00-1.42-08

Правила безпеки праці під час виконання авіаційно-хімічних робіт

06.06.2008

наказ № 129

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

29.07.2008

№ 697/15388

Мін’юст

37

НПАОП 0.00-1.43-85

Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при виробництві ацетилену, кисню і газополуменевій обробці металів

08.07.85

Мінхіммаш СРСР

38

НПАОП 0.00-1.44-09

Правила охорони праці при переробці та зберіганні аміачної селітри насипом

01.09.2009

№ 142

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

23.09.2009

№ 896/16912

Мін’юст

39

НПАОП 0.00-1.45-69

Правила безпеки при зберіганні, перевезенні та застосуванні сильнодіючих отруйних речовин

20.08.69

ЦК профспілки робітників авіаоборонпрому

40

НПАОП 0.00-1.46-70

Правила безпеки при зберіганні, перевезенні та застосуванні сильнодіючих отруйних речовин

1970

ВО «Союзсільгосптехніка»

41

НПАОП 0.00-1.47-68

Правила проектування і безпечної експлуатації установок, що працюють з лужними металами

21.09.68

ЦК профспілки робітників авіаоборонпрому

42

НПАОП 0.00-1.48-91

Правила охорони праці при холодній обробці металів

27.11.91

Міноборонпром СРСР

43

НПАОП 0.00-1.49-09

Правила охорони праці для виробництв суховальцованих паст, нітролінолеуму, нітролінолеумної мастики, нітролаків, нітромастик, целулоїду і виробів з нього, пластичних мас, синтетичних смол, електроізоляційних матеріалів і гумотехнічних виробів

29.07.2009

Наказ № 115

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

20.08.2009

№ 790/16809

Мін’юст

44

НПАОП 0.00-1.50-74

Правила техніки безпеки при користуванні виробами, що містять вибухові речовини

1974

ЦК профспілки робітників суднобудування

45

НПАОП 0.00-1.51-88

Правила будови і безпечної експлуатації фреонових холодильних установок

27.02.88

Держагропром СРСР

46

НПАОП 0.00-1.52-77

Єдині правила безпеки при дрібненні, сортуванні, збагаченні корисних копалин і огрудкуванні руд та концентратів

9.08.77

Держгіртехнагляд СРСР

47

НПАОП 0.00-1.53-87

Правила безпеки при експлуатації хвостових і шламових господарств гірничорудних і нерудних підприємств

22.12.87

Держгіртехнагляд СРСР

48

НПАОП 0.00-1.54-93

Правила безпеки при експлуатації електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих роботах

28.02.93

Держнаглядохоронпраці України

49

НПАОП 0.00-1.55-77

Правила безплатної видачі лікувально-профілактичного харчування

7.01.77

Держкомпраці СРСР

50

НПАОП 0.00-1.56-08

Правила безпеки при виробництві вуглеграфітових матеріалів і виробів

17.06.2008

№ 143

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

07.07.2008

№ 598/15289

Мін’юст

51

НПАОП 0.00-3.01-98

Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам сільського та водного господарства

10.06.98

Наказ № 117

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

14.07.98

№ 449/2889

Мін’юст

Зміни:

12.10.2009

Наказ № 169

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

03.11.2009

№ 1017/17033

Мін’юст

52

НПАОП 0.00-3.02-90

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям житлово-комунального господарства

1990

Держкомпраці СРСР

53

НПАОП 0.00-3.03-81

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям скрізних професій та посад усіх галузей народного господарства і окремих виробництв

12.02.81

Постанова

№ 47/П-2

Держкомпраці СРСР

Зміни: 1

21.08.85

Пост №289/п-8

2

6.11.86

П ост №476/п-12

54

НПАОП 0.00-3.04-80

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту членам добровільних газорятівних дружин та добровільних допоміжних гірничорятувальних команд

20.02.80

Постанова

№43/П-2

Держкомпраці СРСР

55

НПАОП 0.00-3.05-07

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам приладобудівної промисловості

29.03.2007

наказ № 65

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

11.04.2007 № 328/13595

Мін’юст

56

НПАОП 0.00-3.06-22

Про видачу мила на підприємствах

6.08.22

Постанова

НКТ РРФСР

Роз’яснення з цього питання : 1

22.06.24

2

14.09.26

57

НПАОП 0.00-3.07-09

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості

16.04.2009

Наказ №

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

12.05.2009

№ 424/16440

Мін’юст

58

НПАОП 0.00-3.08-09

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам водного господарства

12.10.2009

Наказ № 169

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

03.11.2009

№ 1017/17033

Мін’юст

59

НПАОП 0.00-3.09-05

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників підприємств електроенергетичної галузі

01.11.04

Наказ № 241

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

29.12.04

№1663/10262

Мін’юст

Зміни:

02.10.2007

№ 234

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

08.10.2007

№ 1151/14418

Мін’юст

60

НПАОП 0.00-3.10-08

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам гірничодобувної промисловості

21.08.2008

наказ № 184

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

10.09.2008

№ 832/15523

Мін’юст

61

НПАОП 0.00-3.11-94

Орієнтовні нормативи трудомісткості та вартості робіт щодо опрацювання державних нормативних актів про охорону праці

13.10.94

Наказ №103

Держнаглядохоронпраці України

62

НПАОП 0.00-3.12-81

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям підприємств та організацій матеріально-технічного постачання

12.02.81

Постанова

№47/П-2

Держкомпраці СРСР

Зміни:

21.08.85

Пост №289/П-8

63

НПАОП 0.00-3.15-08

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам авіаційної та оборонної промисловості

22.12.2008

Наказ № 288

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

16.01.2009

№ 26/16042

Мін’юст

64

НПАОП 0.00-4.01-08

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

24.03.2008

наказ № 53

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

21.05.2008

№ 446/15137

Мінюст України

Зміни:

16.11.2009

Наказ № 194

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

07.12.2009

№ 1173/17189

Мінюст України

65

НПАОП 0.00-4.03-04

Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці

Зареєстровано:

08.06.04

№151

23.06.04

№778/9377

Держнаглядохоронпраці України

Мінюст України

66

НПАОП 0.00-4.09-07

Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства

21.03.2007

Наказ № 55

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

04.04.2007

№ 311/13578

Мін’юст

Зміни:

25.09.2007

Наказ № 216

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

07.11.2007

№ 1252/14519

Мін’юст

67

НПАОП 0.00-4.10-93

Типове положення про професійні воєнізовані аварійно-рятувальні формування

29.12.93 Наказ №138

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

5.04.94

№67/276

Мін’юст

68

НПАОП 0.00-4.11-07

Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці

21.03.2007 Наказ №56

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

06.04.2007

№ 316/13583

Мін’юст

69

НПАОП 0.00-4.12-05

Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

26.01.05

Наказ № 15

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

15.02.05

№ 231/10511

Мін’юст

Зміни:

16.11.2007

Наказ № 273

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

03.12.2007

№ 1334/14601

Мін’юст

70

НПАОП 0.00-4.14-94

Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці

16.03.94 Наказ №19

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

12.05.94

№94/303

Мін’юст

71

НПАОП 0.00-4.15-98

Положення про розробку інструкцій з охорони праці

29.01.98

Наказ № 9

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

07.04.98

№ 226/2666

Мін’юст

72

НПАОП 0.00-4.21-04

Типове положення про службу охорони праці

15.11.04 Наказ №255

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

01.12.04

№1526/10125

Мін’юст

Зміни:

02.10.2007

Наказ № 236

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

18.10.2007

№ 1191/14458

Мін’юст

73

НПАОП 0.00-4.24-03

Положення про порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професіям, пов’язаним з роботами із шкідливими та важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки

15.12.2003

Наказ № 244

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

30.12.2003

№ 1257/8578

Мін’юст

Зміни:

16.11.2007

Наказ № 274

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

03.12.2007

№ 1335/14602

Мін’юст

74

НПАОП 0.00-4.33-99

Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій

17.06.99

Наказ № 112

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

30.06.99

№ 424/3717

Мін’юст

Зміни:

01.10.2007

Наказ № 224

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

16.10.2007

№ 1176/14443

Мін’юст

75

НПАОП 0.00-4.35-90

Положення про порядок установлення строків подальшої експлуатації технологічного устаткування вибухонебезпечних виробництв

6.08.90

Міннафтопром СРСР

76

НПАОП 0.00-4.36-87

Про порядок безплатної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів робітникам і службовцям, які зайняті на роботах з шкідливими умовами праці

16.12.87

Постанова №731/П13

Держкомпраці СРСР

77

НПАОП 0.00-5.02-96

Інструкція з безпечного проведення вибухових робіт на металургійних підприємствах Міністерства промисловості України

19.04.96

Наказ № 62

Держнаглядохоронпраці

78

НПАОП 0.00-5.03-95

Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) стрілових самохідних (автомобільних, гусеничних, залізничних, пневмоколісних) кранів

25.09.95

Наказ №135

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

10.10.95

№371/907

Мін’юст

Зміни:

01.10.2007

Наказ № 232

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

25.10.2007

№ 1210/14477

Мін’юст

79

НПАОП 0.00-5.04-95

Типова інструкція з безпечного ведення робіт для стропальників (зачіплювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани

25.09.95

Наказ № 135

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

10.10.95

№372/908

Мін’юст

Зміни:

01.10.2007

Наказ № 232

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

25.10.2007

№ 1211/14478

Мін’юст

80

НПАОП 0.00-5.05-95

Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) баштових кранів

14.11.95

Наказ № 175

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

27.11.95

№425/961

Мін’юст

Зміни:

01.10.2007

Наказ № 232

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

25.10.2007

№ 1212/14479

Мін’юст

81

НПАОП 0.00-5.06-94

Типова інструкція для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами

20.10.94 Наказ №107

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

13.03.95

№60/596

Мін’юст

Зміни:

01.10.2007

Наказ № 232

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

25.10.2007

№ 1208/14475

Мін’юст

82

НПАОП 0.00-5.07-94

Типова інструкція для осіб, відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів в справному стані

20.10.94

Наказ №107

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

13.03.95

№59/595

Мін’юст

Зміни:

01.10.2007

Наказ № 232

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

25.10.2007

№ 1209/14476

Мін’юст

83

НПАОП 0.00-5.09-86

Типова інструкція для оператора, ліфтера по обслуговуванню ліфтів

29.08.86

Держгіртехнагляд СРСР

84

НПАОП 0.00-5.10-96

Типова інструкція для операторів (машиністів) парових та водогрійних котлів

30.04.96

Наказ № 74

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

5.06.96

№267/1292

Мін’юст

Зміни:

01.10.2007

Наказ № 232

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

25.10.2007

№ 1215/14482

Мін’юст

85

НПАОП 0.00-5.11-85

Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт

20.02.85

Держгіртехнагляд СРСР

86

НПАОП 0.00-5.12-01

Інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об’єктах

06.06.01

Наказ № 255

Мінпраці України

Зареєстровано:

23.06.01

№ 541/5732

Мін’юст

87

НПАОП 0.00-5.13-94

Інструкція про порядок зупинки експлуатації об’єктів при наявності порушень нормативних актів про охорону праці

30.12.94

Наказ №133

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

5.01.95

№3/539

Мін’юст

88

НПАОП 0.00-5.14-93

Інструкція про порядок технічного розслідування і обліку випадків втрат вибухових матеріалів на підприємствах, в організаціях та об’єктах, розташованих на території України

14.09.93

Наказ №85

Держнаглядохоронпраці України

89

НПАОП 0.00-5.15-86

Инструкция о порядке утверждения мер охраны зданий, сооружений и природних объектов от вредного влияния горных разработок

26.02.86

Держгіртехнагляд СРСР

90

НПАОП 0.00-5.18-96

Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) кранів мостового типу (мостових, козлових, напівкозлових)

20.03.96

Наказ № 45

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

26.03.96

№143/1168

Мін’юст

Зміни:

01.10.2007

Наказ № 232

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

25.10.2007

№ 1214/14481

Мін’юст

91

НПАОП 0.00-5.19-96

Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) портальних кранів

29.01.96

Наказ № 13

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

12.02.96

№63/1088

Мін’юст

Зміни:

01.10.2007

Наказ № 232

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

25.10.2007

№ 1213/14480

Мін’юст

92

НПАОП 0.00-5.20-94

Типова інструкція для інженерно-технічних працівників, які здійснюють нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів

20.10.94

Наказ №107

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

13.03.95

№58/594

Мін’юст

Зміни:

01.10.2007

Наказ № 232

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

25.10.2007

№ 1207/14474

Мін’юст

93

НПАОП 0.00-5.23-01

Інструкція з безпечного виконання зварювальних робіт в електромонтажному виробництві

05.06.01

Наказ № 254

Мінпраці України

94

НПАОП 0.00-5.24-01

Інструкція з охорони праці під час виконання робіт інструментами і пристроями

05.06.01

Наказ № 254

Мінпраці України

Зареєстровано:

20.07.01

№ 615/5806

Мін’юст

95

НПАОП 0.00-5.25-01

Інструкція з охорони праці під час виконання робіт пороховими інструментами

05.06.01

Наказ № 254

Мінпраці України

Зареєстровано:

20.07.01

№ 615/5806

Мін’юст

96

НПАОП 0.00-5.26-01

Інструкція з охорони праці під час виконання електромонтажних робіт на висоті

05.06.01

Наказ № 254

Мінпраці України

Зареєстровано:

20.07.01

№ 615/5806

Мін’юст

97

НПАОП 0.00-5.29-04

Інструкція щодо застосування Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами

21.01.04

Наказ № 13

Держнаглядохоронпраці України

98

НПАОП 0.00-5.30-79

Типова інструкція з безпеки праці при механізованому зарядженні вибухових речовин у підземних виробках

10.07.79

Держгіртехнагляд СРСР

99

НПАОП 0.00-5.31-74

Інструкція щодо безпечного виготовлення і застосування ігданіту на відкритих і підземних роботах

28.05.74

Держгіртехнагляд СРСР

100

НПАОП 0.00-5.32-79

Інструкція з контролю вмісту пилу на підприємствах гірничорудної і нерудної промисловості (копальнях, кар’єрах, геологорозвідувальних роботах, збагачувальних, агломератних і дробильносортувальних фабриках)

12.11.79

Держгіртехнагляд СРСР

101

НПАОП 0.00-5.33-80

Інструкція щодо безпечного ведення гірничих робіт на рудних та нерудних родовищах, схильних до гірничих ударів

29.07.80

Держгіртехнагляд СРСР

102

НПАОП 0.00-5.34-93

Інструкція щодо організації та проведення масових вибухів на підприємствах з підземним способом розробки

22.02.93

Держнаглядохоронпраці України

103

НПАОП 0.00-5.35-92

Інструкція щодо організації та ведення масових вибухів свердловинних зарядів на відкритих гірничих роботах

16.03.92

Держгіртехнагляд

України

104

НПАОП 0.00-5.36-92

Технологічна інструкція щодо запобігання, виявлення і ліквідації свердловинних зарядів вибухових речовин, що відказали, на відкритих гірничих роботах

16.03.92

Держгіртехнагляд

України

105

НПАОП 0.00-5.37-87

Інструкція з безпечної експлуатації підземних ліфтових установок на рудниках та шахтах гірничорудної та нерудної промисловості

29.12.87

Постанова

№ 47

Держгіртехнагляд СРСР

106

НПАОП 0.00-6.01-10

Порядок проведення державного технічного огляду великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів

27.01.2010

Наказ № 9

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

15.02.2010 № 163/17458

Мін’юст

107

НПАОП 0.00-6.02-06

Порядок реалізації надлишку вибухових матеріалів промислового призначення або таких, потреба у використанні яких відпала

29.03.2006 № 179

МНС України

Зареєстровано:

30.05.2006 № 633/12507

Мін’юст

108

НПАОП 0.00-6.03-93

Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві

21.12.93 Наказ №132

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

07.02.94

№20/229

Мін’юст

109

НПАОП 0.00-6.03-06

Порядок знищення вибухових матеріалів промислового призначення

06.07.2006 № 423

МНС України

Зареєстровано:

14.07.2006 № 827/12701

Мін’юст

110

НПАОП 0.00-6.04-06

Порядок обліку вибухових матеріалів промислового призначення

06.07.2006 № 424

МНС України

Зареєстровано:

14.07.2006 № 828/12702

Мін’юст

111

НПАОП 0.00-6.05-06

Порядок включення (виключення) вибухових матеріалів промислового призначення до (з) Переліку вибухових матеріалів промислового призначення, допущених до постійного виробництва і застосування

09.08.2006 № 515

МНС України

Зареєстровано:

23.08.2006 № 1006/12880

Мін’юст

112

НПАОП 0.00-6.06-02

Порядок контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва вибухових речовин і матеріалів (за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України)

11.11.02

Наказ № 118/573

Мінпраці України

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва

Зареєстровано:

26.11.02

№ 921/7209

Мін’юст

113

НПАОП 0.00-6.06-06

Порядок проведення випробувань розроблених, ввезених в Україну та конверсійних вибухових матеріалів, обладнання для їх виготовлення, засобів механізації, пристроїв та апаратури для вибухових робіт

15.09.2006

наказ № 619

МНС України

Зареєстровано:

05.10.2006

№ 1093/12967

Мін’юст

114

НПАОП 0.00-6.07-04

Порядок ведення обліку даних про технічний стан машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

06.12.04

Наказ № 270

20.12.04

№1604/10203

Держнаглядохоронпраці України

Мін’юст

115

НПАОП 0.00-6.07-06

Порядок затвердження проектно-технічної документації на ведення вибухових робіт

09.09.2006

Наказ № 597

МНС України

Зареєстровано:

20.09.2006

№ 1063/12937

Мін’юст

116

НПАОП 0.00-6.08-07

Порядок атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки

20.12.2006

Наказ № 16

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

07.02.2007

№ 103/13370

Мін’юст

117

НПАОП 0.00-6.10-97

Порядок визнання центрів навчання органом із сертифікації персоналу в галузі неруйнівного контролю

15.08.97

Наказ № 223

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

29.10.97

№517/2321

Мін’юст

118

НПАОП 0.00-6.11-97

Порядок проведення та оформлення результатів нагляду (інспекційного контролю) за діяльністю сертифікованого персоналу

15.08.97

Наказ № 221

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

29.10.97

№ 515/2319

Мін’юст

Зміни:

01.10.2007

Наказ № 220

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

30.10.2007

№ 1226/14493

Мін’юст

119

НПАОП 0.00-6.12-97

Порядок ведення і публікації реєстру сертифікованого персоналу в галузі неруйнівного контролю

15.08.97

Наказ № 222

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

29.10.97

№516/2320

Мін’юст

Зміни:

01.10.2007

Наказ № 220

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

30.10.2007

№ 1226/14493

Мін’юст

120

НПАОП 0.00-6.13-05

Порядок організації державного нагляду за охороною праці та гірничого нагляду в системі Держнаглядохоронпраці України

30.03.2004

Наказ № 92

Держнаглядохоронпраці

Зареєстровано:

31.08.2004

За № 1074/9673

Мін’юст

121