ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Реконструкція, ремонт, реставрація

об'єктів будівництва

ЖИТЛОВІ БУДИНКИ.

РЕКОНСТРУКЦІЯ

ТА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ

ДБН В.3.2-2-2009

Київ

Мінрегіонбуд України

2009

1

РОЗРОБЛЕНО:

Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут "НДІпроектреконструкція"

РОЗРОБНИКИ:

Б. Дамаскін (керівник розробки), Г. Агєєва, к.т.н., В. Білоус, В. Бондарь, М. Дмитрієв, Л. Кащенко, О. Колодіна, Л. Красовський, В. Куценко, 3. Лебедева, В. Мартищенко, В. Марочко, Г. Онищук, д.е.н, Н. Рудь, Л. Рясна, В. Ступнікова, С. Супрун

За участю:

О. Авдієнко, Г. Григоренко, К. Кафієв, к.т.н., В. Кірюшин, к.т.н.,

А. Нечепорчук, к.т.н., А. Ходаковська;

Одеська державна Академія будівництва і архітектури

В. Дорофеев, д.т.н., К. Єгупов, к.т.н., Е. Клименко, к.т.н., І. Шеховцов, к.т.н.;

ДП НДІБК

П. Кривошеєв, к.т.н., В. Крітов, к.т.н., Ю. Немчинов, д.т.н., Ю. Слюсаренко, к.т.н.;

ОП НДІБВ А. Франівський, к.т.н., Т. Рунова;

ВАТ "КиївЗНДІЕП"

В. Куцевич, д.арх., Ю. Рєпін, д.арх.;

УкрНДІпроектування міст "Діпромісто"

Ю. Білоконь, д.арх., Е. Шаповалов, к.т.н.;

Центральна служба "Укрдержекспертиза" А. Брусан;

Державна архітектурно-будівельна інспекція

О. Бондаренко, В. Баглай, В. Папка;

Служба "Київдержекспертиза" А. Кармінський;

Інститут гігієни і медичної екології ім. О.М. Марзеєва АМН України

В. Акіменко, д.мед.н., П. Семашко, к.мед.н., Ж. Чорна, к.мед.н., А. Яригін, к.біол.н.;

Державний департамент пожежної безпеки МНС України

О. Євсеєнко, С. Мусійчук, В. Сокол, О. Гладишко;

Державна інспекція цивільного захисту та техногенної безпеки МНС України

В. Стоєцький, І. Гасек, Т. Поліщук, В. Коваленко;

УкрНДІпожежної безпеки МНС України

М. Откідач, С. Новак, Є. Степанюж, Р. Уханський, Я. Нижник;

Київжитлопроект Н. Родічкіна;

Донецький ПромбудНДІпроект

Ю. Чернишов, к.т.н., Г. Чернобаба, к.т.н.;

Академпромжитлореконструкція

В. Кірнос, д.т.н., Т. Кравчуновська, к.т.н., Є. Уваров, к.т.н., П. Уваров, к.т.н.;

КримНДІпроект І. Золотарьов, В. Кукунаєв, к.т.н.

2

ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 22.07.2009 № 295

3

УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

(зі скасуванням в Україні ВСН 61-89(р)/Госкомархитектуры. Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования)

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Житлові будинки.

Реконструкція та капітальний ремонт

ДБН В.3.2-2-2009

Уведено вперше

зі скасуванням в Україні ВСН 61-89(р)

Чинні від 2010-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ці Норми застосовуються для проектування реконструкції і капітального ремонту одноквартирних і багатоквартирних житлових будинків із умовною висотою до 73,5 м включно, гуртожитків, спеціалізованих житлових будинків для осіб похилого віку і маломобільних груп населення, окремих квартир, надбудованих, вбудованих і прибудованих приміщень незалежно від періоду їх будівництва, конструктивних систем, об'ємно-планувальних рішень, застосованих будівельних матеріалів і виробів, а також поширюються на проектування реконструкції будинків і приміщень різного призначення, що переобладнуються у житлові.

Норми обов'язкові для застосування усіма юридичними і фізичними особами на території України незалежно від форм власності і відомчої належності.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Закон України

Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

Закон України

Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду

Постанова Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 р. № 1269

Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2008 р. № 767

Про затвердження Порядку проведення державної експертизи з питань техногенної безпеки проектів будівництва об'єктів, що можуть спричинити виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і вплинути на стан захисту населення і територій, та переліку зазначених об'єктів

ДБН 360-92**

Планування і забудова міських і сільських поселень

ДБН 363-92

Житлові будинки для осіб похилого віку сільської місцевості України

ДБН А.2.1-1-2008

Інженерні вишукування для будівництва

ДБН А.2.2-1-2003

Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд

ДБН А.2.2-3-2004

Склад, порядок розробки, погодження та затвердження проектної документації на будівництво

ДБН Б.2.4-1-94

Планування та забудова сільських поселень

ДБН В.1.1-3-97

Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів і обвалів. Основні положення

ДБН В. 1.1-5-2000

Будинки та споруди на підроблюваних територіях і просідаючих ґрунтах

ДБН В. 1.1-7-2002

Пожежна безпека об'єктів будівництва

ДБН В 1.1-12:2006

Будівництво в сейсмічних районах

ДБН В. 1.2-2:2006

Навантаження і впливи. Норми проектування

ДБН В. 1.2-4-2006

Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)

ДБН В. 1.2-5-2007

Науково-технічний супровід будівельних об'єктів

ДБН В. 1.2-12-2008

Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки

ДБН В. 1.2-14-2008

Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ

ДБН В. 1.4-1.01-97

Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні

ДБН В. 1.4-2.01-97

Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва

ДБН В.2.1-10-2009

Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування

ДБН В.2.2-3-97

Будинки та споруди навчальних закладів

ДБН В.2.2-4-97

Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів

ДБН В.2.2-5-97

Захисні споруди цивільної оборони

ДБН В.2.2-9-99

Громадські будинки та споруди. Основні положення

ДБН В. 2.2-10-2001

Заклади охорони здоров'я

ДБН В.2.2-11-2002

Підприємства побутового обслуговування. Основні положення

ДБН В.2.2-13-2003

Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди

ДБН В.2.2-15-2005

Житлові будинки. Основні положення

ДБН В.2.2-16-2005

Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади

ДБН В.2.2-17:2006

Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення

ДБН В.2.2-23:2009

Підприємства торгівлі. Основи проектування

ДБН В.2.3-15:2007

Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів. Споруди транспорту

ДБН В.2.5-13-98

Пожежна автоматика будинків і споруд

ДБН В.2.5-20-2001

Газопостачання

ДБН В.2.5-23-2003

Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення

ДБН В.2.5-24-2003

Електрична кабельна система опалення

ДБН В.2.5-27-2006

Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд

ДБН В.2.5-28-2006

Природне та штучне освітлення

ДБН В.2.5-39:2008

Зовнішні мережі та споруди. Теплові мережі

ДБН В.2.6-14-97

Покриття будинків і споруд

ДБН В.2.6-31:2006

Теплова ізоляція будівель

ДСТУ Б В.1.1-4-98*

Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.1.2-3:2006

Прогини і переміщення. Вимоги проектування

ДСТУ Б В.2.5-33:2007

Поквартирне теплопостачання житлових будинків з теплогенераторами на газовому паливі з закритою камерою згоряння з колективними димоходами і димохідними системами згоряння

ДСТУ Б В.2.5-34-2007

Сміттєпроводи житлових і громадських будинків

ДСТУ Б В.2.5-38:2008

Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд

ДСТУ Б В.2.6-33:2008

Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації

ДСТУ Б В.2.6-34:2008

Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією. Класифікація й загальні технічні вимоги

ДСТУ Б В.2.6-35:2008

Конструкція зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією та опорядженням індустріальними елементами з вентильованим повітряним прошарком. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.6-36:2008

Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатурками. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.6-11-97

Двері металеві протиударні вхідні в квартири. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-19-95

(ГОСТ 30244-94)

Методи випробувань на горючість

ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007

Настанова з розроблення та складання енергетичного паспорта будинку при новому будівництві та реконструкції

ДСТУ 4216-2003

Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 1 . Випробування на поширення полум'я поодиноко прокладеного вертикально розташованого ізольованого проводу або кабелю

ДСТУ 4217-2003

Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 2. Випробування на поширення полум'я поодиноко прокладеного вертикально розташованого ізольованого проводу або кабелю з малим перерізом

ДСТУ ISO 4190-6-2001

Установка ліфтова (елеваторна). Частина 6. Ліфти пасажирські для встановлення в житлових будинках. Планування і вибір

ДСТУ EN 81-1:2003

Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 1. Ліфти електричні

ДСТУ prEN 8 1-11:2002

Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 11. Нові ліфти в існуючих будинках (prEN 81-11:1998, IDT)

НАПБ Б.01.007-2004

Правила облаштування та застосування ліфтів для транспортування пожежних підрозділів у будинках та спорудах

НАПБ Б.02.014-2004

Положення про порядок узгодження з органами державного пожежного нагляду проектних рішень, на які не встановлені норми і правила, та обґрунтування відхилень від обов'язкових вимог нормативних документів

НПАОП 0.00-1.02-99

Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів

НПАОП 40.1-1.32-01

Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

ВБН В.2.2-ЦЗН-2002/

Мінпраці України

Центри зайнятості населення базового рівня

ДержСанПіН 173-96

Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів

ДержСанПіН 201-97

Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених міст (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)

ДержСанПіН 239-96

Державні санітарні норми і правила захисту від впливу електромагнітних випромінювань

ДержСанПіН 383-96

Державні санітарні правила і норми. Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання

ДГН 6.6.1-6.5.001-98

НРБУ-97

Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи

СНиП ІІ-12-77

Защита от шума (Захист від шуму)

СНиП ІІ-22-81

Каменные и армокаменные конструкции (Кам'яні та армокам'яні конструкції)

СНиП ІІ-23-81*

Стальные конструкции (Сталеві конструкції)

СНиП ІІ-25-80

Деревянные конструкции (Дерев'яні конструкції)

СНиП ІІ-35-76

Котельные установки (Котельні установки)

СНиП 2.01.01-82

Строительная климатология и геофизика (Будівельна кліматологія і геофізика)

СНиП 2.02.03-85

Свайные фундаменты (Палеві фундаменти)

СНиП 2.03.01-84*

Бетонные и железобетонные конструкции (Бетонні та залізобетонні конструкції)

СНиП 2.03.11-85

Защита строительных конструкции от коррозии (Захист будівельних конструкцій від корозії)

СНиП 2.04.01-85

Внутренний водопровод и канализация (Внутрішній водопровід та каналізація)

СНиП 2.04.05-91

Отопление, вентиляция и кондиционирование (Опалення, вентиляція і кондиціонування)

СНиП 2.09.04-87

Административные и бытовые здания (Адміністративні та побутові будівлі)

ГОСТ 12.1.044-89

ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їх визначення)

ГОСТ 7396.1-89

(МЭК 83-75)

Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Основные размеры (З'єднувачі електричні штепсельні побутового та аналогічного призначення. Основні розміри)

ГОСТ 12176-89

Кабели, провода и шнуры. Методы проверки на нераспространение горения (Кабелі, проводи і шнури. Методи перевірки щодо нерозповсюдження горіння)

ГОСТ 16363-98

Средства огнезащитные для древесины. Методы определения огнезащитных свойств (Засоби вогнезахисту для деревини. Методи визначення вогнезахисних властивостей)