ВІДОМЧІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Будинки i споруди

Центри зайнятості населення базового рівня

(Заклади соціального призначення)

ВБН В.2.2-ЦЗН-2002

MIHICTEPCTBO ПРАЦІ I СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

УКРАЇНИ

Київ – 2002

РОЗРОБЛЕНІ:

ВАТ КиївЗНДІЕП (канд. архіт. В.В.Куцевич – керівник, докт. архіт. Л.М. Ковальський,

архітектор Б.М.Губов, канд. техн. наук .Ф.Гершкович, інженери І.М.Крапівін, Б.Г.Польчук).

ВНЕСЕНІ І ПІДГОТОВЛЕНІ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ:

Державним центром зайнятості Міністерства праці та соціальної політики України

ПОГОДЖЕНІ:

МОЗ України висновком державної санітарно-гігієнічної експертизи від 30.01.2002 р. №5.10/3191,

Головним управлінням державної пожежної охорони МВС України листом від 18.02.2002 р. № 12/6/525, Держбудом України листом від 27.05.2002 р. №2/6-320

ЗАТВЕРДЖЕНІ:

Наказом Міністерства праці та соціальної політики України № 45 від 15.01.2002 р. і вводяться у дію з 16.01.2002 р.

ВСТУП

Ці Норми відносяться до системи нормативних документів на громадські будинки та споруди, базовим документом якої є ДБН В.2.2-9 "Громадські будинки та споруди. Основні положення".

Будинки центрів зайнятості населення поділяють на:

  • державний, Кримський республіканський, обласні, Київський та Севастопольський міські, які здійснюють адміністративно-організаційні функції;
  • базового рівня (міські, районні, міжрайонні, районні у містах), що працюють безпосередньо з населенням та роботодавцями із усього комплексу питань сприяння зайнятості.

Санітарні вузли для відвідувачів (при вестибюлі) у тому числі інвалідів

11

4x2+3

7

4+3

7

4+3

11

4x2+3

17

7x2+3

20

7x2+6

Зал для роботи з відвідувачами

(одночасна кількість відвідувачів_____________

кількість працівників у залі)

75

(20-30

5-7 осіб)

150

(50

10-15 осіб)

300

(100

95 осіб)

460

(150

40 осіб)

560

280x2

(180

50 осіб)

760 460+300

(240

70 осіб)

Приміщення профорієнтації

-

12

12

12

24

24

Приміщення профінформації

24-30

24

36

48

_72_

36x2

_72_

48x2

Кабінет керівника центру

18

18

24

24

24

36

Приймальна

12

12

12-18

12-18

18

24

Кабінет заступника керівника центру

-

12

18

18

18

18

Кабінети начальників відділів

-

24

12x2

36

12x3

___42___

12x2+18

___72___

12x3+18x2

___72 __

12x3+18x2

Кабінети працівників, які проводять прийом відвідувачів окрім залу для роботи з відвідувачами)

18

18

36

18x2

_54_

18x3

_90_

18х5

_126_

18х7

Холи для відвідувачів при кабінетах

-

16

32

48

60

80

Санвузли для відвідувачів (при холах)

-

14

7x2

_21_

7x3

_28_

7x4

_35_

7x5

_42_

7x6

Приміщення короткочасного перебування дітей відвідувачів (без приймання їжі)

-

-

15 (на 5 дітей)

25 (на 10 дітей)

30 (на 12 дітей)

36-40 (на 15 дітей)

Робочі кімнати працівників (без прийому відвідувачів, із розрахунку 6,5 м2 на одного працівника)

14

(на 2 працівн.)

20

(на З працівн.)

32

(на 5 працівн.)

46

(на 7 працівн.)

70-100

(на 10-15 працівн.)

100-130 (на 15-20 працівн.)

Бухгалтерія

12

18

24

24-30

32-36

36-42

Закінчення таблиці Б.1

Найменування

Площа приміщень, м2, одночасна кількість відвідувачів чисельність працівників

Приміщення адміністратора комп'ютерної мережі

9

9

12

12-18

12-18

12-18

Приміщення для ксерокопіювання

9

9

15

15

21

21

Зал для нарад (приміщення для проведення занять з безробітними та роботодавцями

–*)

30

(на 30-35 місць)

42

(на 50 місць)

54

(на 65 місць)

72

(на 90 місць)

100

(на 125 місць)

Підсобне приміщення при залі

-

8

10

12

18

24

Кімната психологічного розвантаження персоналу

-

12

18

24

36

48

Кімната приймання їжі (з обладнанням для приготування їжі)

12

12

-

-

-

-

Буфет (кількість посадочних місць)

-

-

26

(12 місць)

34

(18 місць)

42

(24 місця)

54

(30 місць)

Підсобне приміщення і мийна столового посуду буфету

-

-

_10_

5+5

_14_

8+6

_16_

10+6

_18_

12+6

Архів діючих справ (приміщення оперативної картотеки комп'ютерної інформації)

18

18-24

30

30

36

36

Архів довгострокового зберігання справ

18

24

30

30

36

36

Комора зберігання канцприладдя та матеріалів, що витрачаються

9

9

9

12

15

18

Комора обладнання та інвентарю

12-18

24

24

36

36

42

Кімната обслуговуючого персоналу

6

9

12

12

16

18

Санітарні вузли для працівників та персоналу

3

6

9

12

16

18-20

Комора прибирального інвентарю

2

3

3

3

4

4

Разом:

324-336

578-584

931-937

1244-1262

1614-1654

2075-2123

*) Для проведення занять тут використовується приміщення профінформації

ЗМІСТ

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ4

2 ВИМОГИ ДО ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК5

З СКЛАД ТА ПЛОЩІ ПРИМІЩЕНЬ6

4 ВИМОГИ ДО ОБ'ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНИХ ТА КОНСТРУКТИВНИХ ВИРІШЕНЬ11

5 ПРОТИПОЖЕЖНІ ВИМОГИ13

6 ВИМОГИ ДО ІНЖЕНЕРНОГО ОБЛАДНАННЯ14

ДОДАТОК А17

Перелік нормативних документів, на які наведені посилання17

ДОДАТОК Б19

Склад та площі приміщень центрів зайнятості населення базового рівня19